• Novinky

     • Sme súčasťou e-twinningovej rodiny
      • Sme súčasťou e-twinningovej rodiny

      •    E-twinning je internetový portál, ktorý je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+, pre spoluprácu učiteľov a žiakov a partnerstvá škôl v Európe. V minulom školskom roku sa aj naša škola stala súčasťou tejto obrovskej e-twinningovej rodiny. Participácia v projekte s názvom „Exploring the Identity of Europe“ bola našou prvou lastovičkou v programe e-twinning. Naučili sme sa tam zopár krôčikov, aby sme v tomto školskom roku postúpili o krok ďalej.

       V tomto školskom roku je do stále prebiehajúceho e-twinningového projektu zapojená jedna skupina žiakov, šiesti žiaci z 2.BK a jeden žiak z 2.BP. Projekt pod názvom „Learning about the richness of one another’s culture“ zostavili partneri z Francúzska a Turecka a okrem nich sa spolu s nami do projektu zapojilo ďalších 6 krajín, konkrétne Nemecko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko, Poľsko a Cyprus. Momentálne máme za sebou 2 projektové aktivity, ktoré si môžete pozrieť a taktiež sa zoznámiť s našimi partnermi. Študenti zúčastnení v projekte (Richard Harman – 2.BP a z 2.BK: Marcel Brhlík, Matej Farkaš, Tomáš Pavlik, Marek Plitko, Maroš Počatko a Natália Sabolčáková) sa v 1. aktivite predstavovali: https://padlet.com/learned_pua/etwinning a v ďalšej aktivite sme sa snažili našim partnerom napísať, čo o ich krajinách vieme: https://padlet.com/learned_pua/4jic6dupazkj a dozvedeli sme sa, čo o nás vedia študenti v iných krajinách. Tieto, ale aj ďalšie naše aktivity môžete sledovať na našej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Sostkap-323649780986123/?hc_ref=ARSIttxOZW84V2ihWdjUifmJF0AJ-DQ41-WfrQhMCdK4UW3Dau1II_iZLq0hhrGdLKY Tešíme sa na aktivity, ktoré ešte prídu do ukončenia projektu.

       Avšak nechceli sme sa uspokojiť s tým čo už vieme. Chceme seba aj našu prácu v e-twinningovej komunite posunúť do ďalšej úrovne, niečo zlepšiť a niečo nové sa naučiť. Práve to bolo dôvodom, prečo nám vedenie umožnilo zúčastniť sa na e-twinningovom seminári na Malte. (Bližšie informácie sa dočítate v ďalšom článku na našom školskom portáli.)

       Mgr. Marcela Harmanová

       koordinátor e-twinning projektu

        

     • E-twinning seminár na Malte
      • E-twinning seminár na Malte

      •      V dňoch 19.4. – 21.4.2018 sa v meste St Julian’s na ostrove Malta konal pod záštitou Národnej agentúry pre elektronickú spoluprácu škôl Malty e-twinningový seminár s názvom „Celebrating Cultural Diversity and Digital Literacy Through eTwinning“ (voľne preložené: Oslava kultúrnej rozmanitosti a digitálnej gramotnosti prostredníctvom etwinningu). Na tomto seminári mala zastúpenie aj naša škola, keďže sa ho zúčastnila Mgr. Marcela Harmanová, vyučujúca anglického jazyka našej školy.

            Už samotný názov semináru napovedá o jeho obsahu. Počas troch dní prebiehali rôzne prednášky  a workshopy. Hneď v deň príchodu, v popoludňajších hodinách prebehla prednášku na tému „Migranti na vyučovacej hodine“ a po nej nasledovali zoznamovacie aktivity za účelom vzájomného spoznania účastníkov semináru, ale zároveň išlo aj o prvé pokusy nájsť si partnerskú školu pre budúci projekt.

            Druhý deň sme sa zoznámili s elektronickou platformou pre vzdelávanie dospelých v Európe - EPALE a jej súčasťami (blogmi, novinkami, udalosťami, online webinármi, ale aj možnosťou nájsť si tam partnerov do projektov). Ďalej seminár ponúkal na výber dva paralelne prebiehajúce workshopy, na tému „Ekoškola a eTwinning“ a „Užitočné nástroje pre tvoj projekt“. My sme sa zúčastnili druhého menovaného a po zoznámení sa s nástrojmi ako Beefast, slovný mrak, prieskum, kvíz, či Toontastic, sme v práci pokračovali už na tému samotnej tvorby projektov a využívania tzv. twinspace, v ktorom sa celý etwinningový projekt realizuje.

            Posledný deň semináru sa ešte pred odchodom pracovalo. Účastníci mali za úlohu predstaviť aspoň základnú myšlienku svojho projektu, ako aj svojich projektových partnerov. Našimi partnermi do projektu by mali byť študenti z Čiech, Malty a Portugalska a našim hlavným cieľom je,  aby si mladí na rôznych témach uvedomili rozmanitosť našich krajín, ale zároveň hľadali to, čo ich spája a niečo sa o týchto krajinách aj naučili a v konečnom dôsledku precvičili svoje jazykové znalosti a zručnosti z angličtiny. Projekt by mal predbežne trvať od októbra do marca, tak nám držte prsty, aby dopadol na výbornú.

                                                                                      Mgr. Marcela Harmanová

                                                                                     

       Do galérie E-twinning seminár na Malte boli pridané fotografie.

      • Rušňoparáda 2018

      • V sobotu a nedeľu 14. - 15. apríla 2018 sa v košickom rušňovom depe ZSSK uskutočnil 18. ročník akcie Rušňoparáda 2018. Išlo o najväčšie stretnutie priaznivcov železničnej nostalgie i moderny na východe Slovenska.

                      Národný dopravca  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. otvorila návštevníkom pracoviská, aby ukázala zázemie a zaujímavosti fungovania železničnej techniky v príťažlivej forme. Do metropoly východu pritiahla historickú železničnú techniku a predstavila aj najmodernejšie ucelené súpravy (rušeň Vectron).

                      V rámci tohto podujatia zorganizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR akciu „Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!“

                      Akcie sa zúčastnili zamestnávatelia v oblasti železničnej dopravy: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Železnice Slovenskej republiky, kariérni poradcovia, stredné odborné školy s dopravným zameraním z Košíc a Moldavy nad Bodvou a tiež SOŠT Michalovce.

                      Na základe pozvania riaditeľky odboru vzdelávania Ministerstva dopravy a výstavby SR sa tejto akcie zúčastnili aj žiaci našej školy zo IV.BK a II. BK odboru Prevádzka a ekonomika dopravy s Ing. Kizivatovou, Ing. Tudošom a Ing. Pollákovou, aby priblížili verejnosti možnosti štúdia z oblasti dopravy. Pripravenými aktivitami zaujali verejnosť a dôstojne reprezentovali našu školu počas obidvoch dní.

                      Spracovala Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Beáta Polláková.

       Do galérie Rušňoparáda boli pridané fotografie.

      • 40.ročník KK SOČ v Košiciach

      • Dňa 6. apríla 2018 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnilo krajské kolo SOČ. Bol to jubilejný 40. ročník tejto súťaže. Našu školu reprezentovalo 16 študentov v 9 súťažných odboroch. Krásny úspech dosiahli naši študenti v troch súťažných odboroch:
        

       Problematika voľného času
       1. miesto / Štefan Jackovič ( IV.AP ) – Robotický držiak pre kameru

       Informatika
       1. miesto / Miroslav Murin ( IV.CP ) – Good Teacher

       Elektrotechnika, hardware, mechatronika
       1. miesto / Samuel Laco ( IV.BP ), Matúš Dankanin ( IV.CP ) – Nápojový automat

       Postupujú na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. – 27. 04. 2018 v Žiline na Žilinskej univerzite. Chlapci blahoželáme!

      • Ocenenie ZRŠ Ing. HREŠKA ministerkou školstva

      • Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

            Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si 27.marca 2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.    

       Za významný podiel na rozvoji odborného školstva v rámci Košického  kraja a Slovenskej republiky si ocenenie a Veľkú medailu svätého Gorazda prevzal aj zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, Ing. Rastislav Hreško.

       Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré Vám a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.

       Z ocenenia sa všetci úprimne tešíme a do ďalšej práce želáme pevné zdravie, tvorivý prístup a veľa dobrých nápadov. Pán zástupca, srdečne blahoželáme!

       Do galérie Ocenenie Ing. Rastislava HREŠKA, ZRŠ boli pridané fotografie.

      • PISA 2018

      • dňoch 18.4. - 19.4.2018 prebehne na našej škole medzinárodné testovanie PISA 2018.  PISA  je program medzinárodného hodnotenia žiakov, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. 

       Slovenská republika sa do štúdie prvýkrát zapojila v roku 2003. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ju realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. 

       Bližšie info na tomto mieste.

      • 12. ročník celoštátnej súťaže / „Ruské slovo“

      • 12. ročník celoštátnej súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“

        

       Tematika: Šíra ruská zem (Бескрайние русские просторы)

        

       27. marca 2018 bol v Košiciach v centre voľného času DOMINO 12. ročník celoštátnej súťaže v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom  jazyku.  Podujatie sa konalo pod záštitou Úradu vlády SR, Ministerstva školstva SR a Zväzu Rusov na Slovensku. Súťažilo 190 účinkujúcich zo 47 škôl z celého Slovenska.

        

       27 марта в Кошице состоялся 12-й Республиканский конкурс "Русское слово".

       В конкурсе приняли участие 190 учеников  из 47 школ Словакии.

        

       Výsledková listina celoslovenského kola 12. ročníka súťaže Ruské slovo:

        

       PRÓZA – III. kategória stredné školy

        
       1. Richard Harman SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
       2. Michal Fečo Gymnázium Dr. C. Daxnera 88, Vranov n/ Topľou
       2. Samuel Marušin Gymnázium D. Tatarku, Poprad
       3. Milica Petrušová GMRŠ, Nám.L.Novomeského 4, Košice

        

       Richard Harman z triedy II. BP nedal šancu nikomu a zvíťazil vo svojej kategórii. Tak už druhý  rok po sebe má SOŠ technická najlepšieho recitátora ruskej prózy na Slovensku!

        

       BLAHOŽELÁME!                                                                      PhDr. A. Sabová

      • Junior Internet _ celoslovenské kolo

      • V dňoch 23.-24. marca 2018 sa na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave konalo celoslovenské finále súťažnej konferencie Junior Internet 2018. Organizátorom súťaže je AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), a tohto roku to bol už 13. ročník.

       Súťažilo sa v 6-tich súťažných kategóriách: JuniorWEB, JuniorDESING, JuniorAPP, JuniorLEARN, JuniorBLOG, JuniorTEXT.

       Náš študent Miroslav Murín, IV.CP do finále postúpil s dvomi prácami.

       Svoj „turbo talent“ naplno preukázal v kategórií JuniorLEARN  s prácou Good Teacher, kde obsadil 1.miesto a stal sa aj Absolútny Junior Internet 2018.

       V kategórií JuniorAPP s prácou MySpy Android obsadil 3.miesto.

       Miroslav Murín získal aj cenu Dekana FIIT STU v Bratislave.

       Mirovi gratulujeme a želáme mu ešte veľa nielen pracovných ale aj osobných úspechov a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy nielen teraz, ale počas celého jeho štúdia.

                                                                                                                                            Ing. Ľubica Kočišová.

       Do galérie Junior Internet _ celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

      • Videokonferencia s Opavou

      • Videokonferencia s Opavou na tému „K vybraným problémom dopravy a logistiky“

        

       Pod týmto názvom sa dňa 19. 03.2018 na pracovisku Kapušianska 6 uskutočnila 1. študentská videokonferencia so zástupcami študentov a pedagógov partnerskej školy v Opave.

       V novembri minulého roka sa na základe pozvania našich českých kolegov zástupcovia našej školy zúčastnili priateľskej návštevy na Obchodnej akadémií a Strednej odbornej škole logistickej v Opave, aby nadviazali partnerstvo medzi našimi školami, vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností vo vzdelávacej oblasti.

                      Prvým „hmatateľným“ aspektom tejto spolupráce sa stala táto študentská videokonferencia, aj preto, lebo naše školy sú na diaľku pomerne vzdialené.

       Téma videokonferencie „K vybraným problémom dopravy a logistiky“ odrážala vedomosti a znalosti študentov štvrtých ročníkov odborov Prevádzka a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy) získaných štúdiom, ale aj ich praktické skúsenosti zo SOČ, odborných praxí a stáží v logistických a dopravných firmách.

       Spojenie bolo realizované prostredníctvom softvéru Team Viewer a trvalo približne 90 minút. Po nadviazaní spojenia pozdravili prítomných riaditelia obidvoch škôl  p. Ing. Petr Kyjovský  a  p. Ing. Jaroslav Kapitan.  Následne so svojimi príspevkami vystúpili 4 študenti zo slovenskej a 3 študenti z českej strany. Technickú stránku videokonferencie zabezpečovala Ing. Otília Heveryová.

       Za pracovisko Kapušianska 6 sa videokonferencie zúčastnili  žiaci  3. BK:

       1. Ivana Bakaľárová – so svojou prácou SOČ na tému  „Logistické centrá na území SR“,
       2. Maroš Drobot – so svojou prácou SOČ „Logistické zabezpečenie nákupu a predaja autosúčiastok v predajni Autofit, s. r. o.“,
       3. Dorota Lechmanová – so svojou  prácou SOČ „Internetové obchodovanie“,

       Za pracovisko  Partizánska 1  sa so svojou  prácou  SOČ  „3D tlačiareň riadená arduinom“ odprezentoval  Milan Sabovčik  zo 4. BP. Jeho práca zaujala prítomných tiež  praktickou ukážkou činnosti 3D tlačiarne  v priamom prenose.

       Na základe pozitívnych  skúseností z tejto pilotnej konferencie uvažujeme so zaradením ďalších  videokonferencií počas  akcií, napr. Festivalu technického talentu v Michalovciach a Dnú odborných dovedností v Opave. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Spracovali Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Beáta Polláková.

       Do galérie Videokonferencia s Opavou boli pridané fotografie.

      • VSD_poďakovanie

      •      Východoslovenská energetika Holding a.s., odbor Personálny rozvoj, Mlynska 31 / Košice / Slovenská republika, vyjadrili poďakovanie za účasť v súťaži nasledujúcimi slovami Veroniky Kastelovej, specialista:

            "Chceme sa poďakovať Vám, konzultantom a súťažným tímom za ďalší úspešný ročník tímovej súťaže VSD. Sme radi, že už 11 rokov sa nám darí podporovať elektro stredoškolské vzdelávanie na východnom Slovensku a oceňovať tých študentov, ktorí chcú robiť viac ako si vyžadujú učebné osnovy školy. Teší nás, že tento rok sme mali jednu z historicky najvyšších účastí v súťaži a že téma verejného osvetlenia, ktorá je v našej spoločnosti veľmi aktuálna, oslovila toľko Vašich študentov a konzultantov.

            Uzavretú súťaž hodnotíme veľmi pozitívne a na tomto mieste nájdete finálne poradie súťažných tímov. Aj keď ocenených bolo len 5 tímov a 1 tím za extra prínos riešenia, víťazom je pre nás každý tím, ktorý sa do súťaže zapojil a venoval čas návrhu riešenia. Budeme radi, ak aj do budúcna bude takýto záujem o naše súťaže".  

      • XI.ročník súťaže VSD

      • V priestoroch Technického múzea v Košiciach sa dňa 7. marca 2018 konal 11. ročník súťaže, ktorú vyhlasuje spoločnosť VSD. Témou tohoto ročníka bolo VEREJNÉ OSVETLENIE V NAŠEJ LOKALITE. Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev z piatich škôl. Za našu školu súťažili tri tímy:

       FUTURISTI - Maroš Paľo (IV.CP),Petra Preverciková (III.AP), Milan Sabovčík  (IV.BP)

       ODYSEA - Filip BILAS (IV.BP), Miroslav Murín (IV.CP) a Patrik Pastornický (IV.CM)

       SOLARIS - Filip Dankanin (III.BP), Sylvia Maťašová (III.AP), Ladislav Balatoni (III.AP).

       Konzultanti tímov: Ing. Mária Irchová, Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič. 1.miesto získal a teda víťazom súťaže sa stal tím našej školy ODYSEA. Každý člen tímu bol ocenený tabletom  Lenovo. 

       Ďakujeme všetkým zúčastneným tímom zo školy a srdečne blahoželáme víťazom!

       Do galérie XI.ročník súťaže VSD boli pridané fotografie.

      • Ruské slovo - krajské kolo 12.ročníka

      •      Dňa 9. 03. 2018  Základná škola Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach  privítala účastníkov 12. ročníka Ruského slova, ktoré sa organizuje pod záštitou Zväzu Rusov na Slovensku a jeho predsedom pani Natáliou Alexandrovnou Dostovalovou.

       Súťaže sa zúčastnilo 144 žiakov z 22 základných a stredných škôl okresov MI, TV a SO.  

       Mladí rusisti súťažili v prednese prózy, poézie, sólovom a skupinovom speve v 3 kategóriách, ktoré sa delili na slovenské a ruské prostredie. 

       Výsledková listina

       PRÓZA SŠ

            1. miesto: Richard Harman – II. BP

       POÉZIA SŠ

            3. miesto:  Miriam Uhrinová – III. BK

        

            Na celonárodnom kole 27. 03. 2018 našu školu bude reprezentovať Richard Harman, ktorý sa umiestnil na 1. mieste.  Obidvom srdečne blahoželáme!

                                                                                                                             PhDr. A. Sabová

       Do galérie Ruské slovo boli pridané fotografie.

      • SOČ / vyhodnotenie

      • Dňa 20. februára 2018 sa uskutočnil na SOŠT, Partizánska 1, Michalovce, 40. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažilo sa v desiatich súťažných skupinách a súťaže  sa zúčastnilo 119 žiakov so 107 prácami. Okrem ocenených na prvých troch miestach (priložená výsledková listina ŠK SOČ) boli udelené aj dve zvláštne ocenenia :

       • v súťažnej komisii Strojníctvo 2 za komplexnosť riešenia: 

       ​​​​​​​           Filip Bilas IV.CP – CNC fréza – vyrezanie otvoru do dreva ( riadené PC)

       • v súťažnej komisii Zosilňovače, meniče napätia a učebné pomôcky za originalitu a rozsah práce:

             Baran Dávid IV.BM – Zosilňovač riadený mikroprocesorom s automatizovaným riadením chladenia

       Na obvodnom kole dňa 26. marca 2018 bude našu školu reprezentovať 25 žiakov v 8  súťažných odboroch (priložená listina postupujúcich prác na OK SOČ).

       Držíme palce !

       Ing. Mária Irchová

      • VEĽKOLEPÝ MUZIKÁL NIKOLA ŠUHAJ

      •   21.februára 2018 sa žiaci IV.BP, IV.CP (a jednotlivci z tried II.AP, II.DP, I.AP) zúčastnili  na divadelnom predstavení v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Muzikál Nikola Šuhal všetkých veľmi zaujal. Výkony hercov i tanečníkov boli výborné, zaujímavá a prepracovaná bola aj scéna, čo robilo predstavenie jedinečným. Spokojnosť vyjadrili diváci dlhotrvajúcim potleskom. 

       Mgr. Eva Országhová

      • Tvorba webových stránok

      •  

            Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach v partnerstve s NESS KDC Košice a Košickým samosprávnym krajom,  pripravuje pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 4. ročník súťaže v tvorbe webových stránok s využitím moderných technológií na tému:

       "INTERNET OF THINGS – INTERNET VECÍ"

           Registrácia žiakov je možná do 23.03.2018. Súťažiaci sa budú môcť zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára, ktorý bude uverejnený na web stránke www.spseke.sk od 05.03.2018, následne budú všetci súťažiaci informovaní mailom o platnej registrácii.

       Termín súťaže je od 26.03.2018 do 27.04.2018.
       Podrobnejšie informácie a link na prihlasovací formulár nájdete na tomto mieste.

       Kontaktná osoba za organizátora (SPŠE Košice): Ing. Izabela Molitorisová - molitorisova@spseke.sk

      • LOGO NAŠE KAŽDODENNÉ

      •              http://www.borskysvatyjur.sk/wp-content/uploads/2015/05/oznam.jpg    

             Vedenie SOŠ technickej v Michalovciach vyhlasuje súťaž na tému LOGO naše každodenné. Ide o návrh LOGA pre:

       1. oblasti štúdia – strojníctvo, stavebníctvo, elektrotechnika, informatika, doprava,

       2. študijné odbory:

       • mechanik nastavovač,
       • informačné a sieťové technológie – IKT systémy a ich správa,
       • informačné a sieťové technológie – vývoj IKT riešení,
       • elektrotechnika – elektroenergetika,
       • elektrotechnika - počítačové systémy,
       • mechanik počítačových sietí,
       • mechanik elektrotechnik – automatizačná technika,
       • mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika,
       • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,
       • mechanik stavebnoinštalačných zariadení,
       • prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave,
       • prevádzka a ekonomika dopravy – colná deklarácia,
       • mechanik - mechatronik
       • technické lýceum – staviteľstvo,
       • technické lýceum – strojársvo,

       3. učebné odbory:

       • autoopravár – mechanik,
       • autoopravár – elektrikár,
       • elektromechanik – silnoprúdová technika,
       • murár.

       Tejto súťaže sa môžu zúčastniť študenti našej školy z pracovísk Partizánska 1 a Kapušianska 6. Návrh loga má byť zhotovený vo vektorovom formáte SWG (napr. v programe Inkscape, Gimp,...). Každé úspešné logo bude ocenené sumou 50 €.

      • Finančno-vedomostná súťaž

      •      Nadácia Partners v novembri 2017 odštartovala v pozadí už šiesty ročník finančno-vedomostnej súřaže s názvom FINANČNÁ  OLYMPIÁDA, ktorá je určenáí študentom stredných škôl.

            Súťažiť sa bude celkovo v troch kolách. Prvé dve kolá prebehnú formou online testu, počas ktorého môžu študenti využívať akékoľvek dostupné pomôcky. Finálové kolo bude prezenčné, kde 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2018 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARTNERS.

            Do súťaže sa zapojilo aj 51 študentov z pracoviska Kapušianska 6, zo študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy, z tried II.BK, III.BK a IV.BK. Prvé kolo bolo ukončené 22.1.2018. Študentom držíme palce, aby úspešne postúpili do druhého kola, ktoré začína 15.2.2018.

       Ing. Sopková