• Novinky

     • 44.ročník ŠK SOČ - vyhodnotenie
      • 44.ročník ŠK SOČ - vyhodnotenie

      •     Dňa 15. februára 2022 sa uskutočnil na SOŠT, Partizánska 1, Michalovce 44. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

          V tomto školskom roku prebehlo školské kolo prezenčnou formou pri dodržaní protipandemických opatrení. Súťažiaci, ktorí boli v karanténe sa zúčastnili obhajoby dištančnou formou ONLINE  cez Zoom a Webex.

          Súťažilo sa v šiestich súťažných odboroch -  2 x elektrotechnika, 2 x výpočtová technika, ekonomika a strojníctvo. Súťaže  sa zúčastnilo 40 žiakov s 39 prácami. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

       Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj dvaja druháci a jeden tretiak.

          Z 39 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 16 prác (priložená výsledková listina ŠK SOČ)  a z nich 8 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác na KK SOČ).

          Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a postupujúcim držíme palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať dňa 1. apríla 2022. Školu bude reprezentovať 8 prác v 5 súťažných odboroch.

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?
      • Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?

      • POZVÁNKA

          Ide o online panelovú diskusiu 15.2.2022, pričom jedna z hostiek študovala informatiku a nebola si istá týmto rozhodnutím dokonca ani po podaní prihlášky, no odhodlala sa k tomuto kroku a dnes je úspešnou IKT špecialistkou a zakladateľkou FaceRehab, ktorý pomáha ľuďom s obrnou tváre. Ďalšia hostka sa dokonca rozhodla študovať informatiku ako druhú vysokú školu a aj ona stojí za úspešným projektom. Aj tretia hostka môže byť vzorom pre mladé ženy a dievčatá a ukázať, že IT je atraktívne aj pre ženy. Účastníčky dostanú dokument, ktorý bude obsahovať kurzy, vzdelávanie a ďalšie prostriedky, odporúčané našimi hostkami s príjemným bonusom za účasť na diskusii v podobe zľavy na kurzy, ktoré snáď budú tým správnym popostrčením k prvému kroku do IT. Boli by sme radi, ak by táto panelová diskusia podporila tie študentky, ktoré možno nad štúdiom informatiky (ne)uvažujú a dodala im odvahu.

       Cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, je prakticky pomôcť a ukázať, že prvý krok do IT je o čosi reálnejší než sa ženám a dievčatám možno teraz zdá.

       Niekoľké z účastníčok získajú ročný prístup k vzdelávacím kurzom zadarmo. Na udalosť je potrebné sa registrovať.

       Tu je odkaz na event:

       Panelová diskusia: Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?

     • Ruské slovo – krajské kolo 
      • Ruské slovo – krajské kolo 

      •  

          V stredu 2. februára 2022 prebehlo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Súťaž sa tento rok konala v online formáte. Odoslané nahrávky umeleckého prednesu ruskej poézie, prózy a spevu na tému В мире сказок/Svet rozprávok hodnotila odborná porota. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu, dosiahli veľmi pekné výsledky. Blahoželáme!

       Poézia – III. kategória, ruskojazyčné prostredie

       2. miesto: Oleksandr Prokopets , IV. AK  

       Próza – III. kategória, ruskojazyčné prostredie

       2. miesto: Artur Miovkanych, III. BP

       PhDr. Antónia Sabová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie