• Novinky

     • Olympiáda v ruskom jazyku
      • Olympiáda v ruskom jazyku

      •    V týždni od 18. 01. – 21. 01. 2022 sme na našej škole realizovali školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Tento rok malo školské kolo len písomnú časť. Súťažiaci vypracovávali online test, ktorý obsahoval počúvanie s porozumením, čítanie s  porozumením a úlohy z kulturológie, gramatiky a lexiky.

          Olympiády sa zúčastnilo 18 žiakov. Všetkým žiakom patrí veľká vďaka za ich ochotu, čas a úsilie, najúspešnejším srdečne blahoželáme.

       Najúspešnejší účastníci školského kola:

       1. miesto: Michal Torma, IV. AK

       2. miesto: Patrik Legdan, III. AK

       3. miesto: Daniel Kirnág, III. CK 

       Vyučujúci RUJ

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • OCEŇOVANIE VÍŤAZOV ŠKOLSKÉHO KOLA

                   Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ), sa konalo koncom novembra a o jeho výsledkoch sme už informovali. Pandemická situácia, opatrenia a dištančné vzdelávanie pred Vianocami však spôsobili, že možnosť oceniť víťazov sa naskytla až teraz.

                   Na priložených fotografiách máte možnosť vidieť víťazov pri oceňovaní:

       Kategória 2D: 1.miesto - Filip Čarnoký (III.AP), 2.miesto - Ľubomír Farbár (IV.AP) a 3.miesto - Dávid Dzema (IV.AP),

       Kategória 2C2: 1.miesto - Štefan Pastornícky (III.BK).


       OKRESNÉ KOLO OAJ

                   31. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku sa tento rok opäť uskutočnil online. Žiaci z okresu Michalovce si 13. januára zmerali sily v teste, ktorý sa skladal z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky s maximálnym počtom 40 bodov a časovou dotáciou max. 35 minút.

                   Našu školu na okresnom kole reprezentovali víťazi školského kola Filip Čarnoký (III.AP) v kategórii 2D a Štefan Pastornický (III.BK) v kategórii 2C2.

       Výsledky:

       Filip Čarnoký  - 2. miesto

       Štefan Pastornický – 1. miesto – postup do krajského kola

       Chlapcom srdečne blahoželáme! Števovi Pastorníckemu držíme palce v krajskom kole a tešíme sa na ďalšiu úspešnú reprezentáciu školy.

       Koordinátor šk. kola Mgr. M. Harmanová a učiteľky AJ

     • BEST IN ENGLISH 2021 - výsledky (final results)
      • BEST IN ENGLISH 2021 - výsledky (final results)

      •    V novembri sa naša škola po prvý krát zapojila do medzinárodnej súťaže, o čom sme vás už na webstránke školy informovali. Konečné výsledky sme vtedy sľúbili priniesť neskôr, keďže aj samotný usporiadateľ ich neprezentuje okamžite.

          Do BEST IN ENGLISH 2021  sa v tomto ročníku zapojilo 595 stredných škôl rôzneho zamerania (108 škôl na Slovensku, 18 v Košickom kraji) z 32 krajín a celkovo proti sebe súťažilo 17 223 študentov (2920 na Slovensku). Ale ani v tejto obrovskej konkurencii sa naši študenti nestratili a nezaostali. Naša škola sa umiestnila na celkovom 296. mieste z uvedených 595 stredných škôl, teda približne v strede výsledkovej listiny. Výsledky škôl v jednotlivých krajinách však zverejnené neboli.

          Za naše umiestnenie môžeme vďačiť 8 najlepším z našich súťažiacich, ktorých výsledky sa do úspešnosti školy započítavali. Boli nimi: F. Hakaj (106,5 b.), P. Koroľ (106 b.), D. Dzema (104,5 b.), Ľ. Popik (103,5 b.), A. Selepková (97,5 b.), M. Danko (97,5 b.), L. Sejna (96,5 b.) a D. Činčár (96,5 b.). Pri rovnakom skóre bol, samozrejme, dôležitý čas vypracovania. Pre porovnanie a lepšiu predstavu, víťazka ročníka 2021 získala 120,5 boda a hoci naši súťažiaci nestratili až tak veľa bodov na víťazku, traja najlepší z nich sa umiestnili nasledovne: F. Hakaj sa celkovo umiestnil na 1832. mieste, v rámci Slovenska na 281, P. Koroľ obsadil celkovo 1930. miesto, na Slovensku 298. Aj polbodový rozdiel našich súťažiacich teda v celkovom hodnotení znamenal posun o 100 miest. D. Dzema bol na 2447. mieste celkovo a 384. mieste na Slovensku.

          Ďakujeme všetkým účastníkom za výbornú reprezentáciu a výsledky, ktoré sa nestratili ani v konkurencii gymnázií, ktorých štúdium je zamerané na všeobecné vzdelanie a týždenná časová dotácia hodín anglického jazyka je u nich, samozrejme, vyššia. Navyše, naši žiaci súťažili po prvý krát a určite to bola pre nich ďalšia dobrá skúsenosť. O svojej účasti a výsledkoch dostanú aj potvrdenie vo forme certifikátu, ktorý im túto skúsenosť bude pripomínať. Blahoželáme k výsledkom a tešíme sa na ďalšie porovnanie vedomostí v Best in English 2022.

       Koordinátor súťaže, Mgr. M. Harmanová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie