• Novinky

     • Odovzdanie cien - 14.ročník súťaže VSD
      • Odovzdanie cien - 14.ročník súťaže VSD

      •    21.mája 2021 navštívili našu školu za spoločnosť VSD, a.s. vedúca odboru Personálneho rozvoja Monika Lὅfflerová a Mgr. Petra Vancová. Prišli osobne odovzdať ceny žiakom, ktorí sa zúčastnili 14. ročníka tímovej súťaže VSD na tému "Riadenie spotreby domácnosti vrátane nabíjania elektromobilov"

            Ako uviedli, túto súťaž využívajú na podporu odbornosti a kreativity mladých ľudí, ako aj na odhaľovanie elektro talentov. Ocenili skutočnosť, že aj napriek zložitej pandemickej situácií sa žiaci našej školy (ako jednej z troch škôl) zúčastnili tohoto ročníka. Preto sa rozhodli oceniť práce žiakov nielen na prvých troch miestach (2.miesto - tím SOPIA - Adam Ihnát a Peter Sokol, III.BP), ale všetkých zúčastnených (za našu školu tím ELEKTRIO - Jakub Hreško, III.AP a Miloš Knežo,II.BP).  

       Chlapcom ešte raz blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

       (mn)

     • Maturitné ročníky 2021 ukončili školský rok
      • Maturitné ročníky 2021 ukončili školský rok

      •      14.máj 2021 bol posledným dňom našich maturantov v škole. Nakoľko pandemická situácia nedovolila spoločnú rozlúčku, rozlúčka prebehla len v triedach s ich triednymi učiteľmi. Prihovorili sa im aj riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan a zástupca školy Ing. Rastislav Hreško. 

              Riaditeľ poďakoval maturantom za to, že si vybrali pre svoje štúdium našu školu a vyjadril presvedčenie, že učitelia školy im odovzdali maximum aj v tejto ťažkej dobe a prispeli k formovaniu ich osobnosti ako po stránke odbornej, tak aj po stránke ľudskej. Poprial všetkým úspešný a šťastný život, či na vysokých školách alebo v práci. Spolu so zástupcom školy poďakovali a ocenili žiakov, ktorí počas svojho štúdia reprezentovali školu na rôznych odborných a športových súťažiach a šírili dobré meno školy.

       "Keď sa ti v jeden krásny deň

       na črepy rozbije tvoj sen,

       tak neplač a zatni päste,

       veď črepy prinášajú šťastie."

              Milí naši maturanti, buďte šťastní, buďte zdraví, obklopte sa tými správnymi ľuďmi, buďte úspešní ale aj tolerantní a plňte si svoje sny. Buďte silní, odvážni, ohľaduplní, pokorní a múdri. Na Vašej životnej ceste Vám prajeme veľa šťastia.

       (nm)

     • Súťaž VSD / 14.ročník
      • Súťaž VSD / 14.ročník

      •    Dňa 29.4.2021 sa konal 14.ročník VSD tímovej súťaže na tému: RIADENIE SPOTREBY DOMÁCNOSTI VRÁTANE NABÍJANIA ELEKTROMOBILOV. 

          Súťaž prebiehala online, zapojili sa do nej tri školy. Za každú školu súťažili dva tímy. Za nás to bol tím SOPIA (Adam Ihnát, III.BP, Peter Sokol, III.BP) a tím ELEKTRIO (Jakub Hreško, III.AP, Miloš Knežo). Študenti podali skvelý výkon, projektovo, videami aj prezentáciami. Porota udelila okrem prvých troch miest aj cenu za originalitu. 

        Celkové finálne poradie je:

       1. - tím SmartBoys, SOŠ technická Humenné
       2. - tím Sopia, SOŠ technická Michalovce
       3. - tím Double Energy, SPŠ elektrotechnická Prešov

       Cena za originalitu – tím Electricians, SOŠ Humenné

       Ocenených bude všetkých šesť tímov. 

       Výhercom srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za ich snahu a účasť!

       (mn)