• Novinky

     • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž
      • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž

      •    Tlačová agentúra Slovenskej republiky realizuje súťaž s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených. 

           Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021. Výhrami v súťaži sú poukážky na nákup v celkovej hodnote 1.000,- EUR. Pozri si aspoň jednu zo šiestich relácií „Opýtaj sa hviezdy“ na:

       https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

       Mgr. Eva Lobová

     • SOČ / školské kolo
      • SOČ / školské kolo

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Termín školského kola SOČ je 16. február 2021.

       - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou,

       - je predpoklad, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu školské kolo SOČ prebehne dištančnou formou. ( ak sa zlepší situácia uskutoční sa prezenčnou formou)

       - termíny sú nateraz záväzné, no môže dôjsť k posunutiu termínov v závislosti od situácie, súvisiacou s pandémiou Covid – 19, resp. ak sa situácia zlepší, môžu sa krajské kolá a celoštátne kolo realizovať tradičným spôsobom prezenčne.

       Viac informácií čítajte tu.