• Novinky

     • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo

      • V piatok 27.11.  sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Vzhľadom k súčasnej situácii a zatvoreniu škôl prebehlo školské kolo v online priestore, kde boli súťažiaci otestovaní v tradičných 4 oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie a porozumením, slovná zásoba a gramatika. Záujem zapojiť sa do školského kola prejavilo celkovo 25 žiakov, ktorí si proti sebe testovou formou zasúťažili. Najlepší spomedzi súťažiacich boli a teda aj zvíťazili:

       1.miesto – F. Čarnoký (II.AP)

       2.miesto – D. Dzema (III.AP), Ľ. Popik (III.AP)

       3.miesto – J. Louma (III.AP)

       Keďže súťaž má postupový charakter, víťaz školského kola postupuje a bude školu reprezentovať v okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutoční 13.1.2021 na Gymnáziu na Ul. Ľ. Štúra v Michalovciach. V okresnom kole nás bude reprezentovať žiak Čarnoký (II.AP) v kategórii 2D (žiaci SOŠ s čas. dotáciou 3 hod. týždenne) a v kategórii 2C2 (anglofónni žiaci) nás bude reprezentovať žiak K. Jusko (I.EP), ktorý bol jediným súťažiacim vo svojej kategórii.

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a vysokú úroveň preukázanú ich poznatkami a zručnosťami, o čom svedčí aj fakt, že medzi 1. a 3. miestom bol rozdiel iba 1,5%. Postupujúcim želáme, nech sa im rovnako dobre darí aj na okresnom kole OAJ. Veľmi pekne ĎAKUJEME všetkým účastníkom súťaže, lebo prispeli k tomu, aby bola napínavá a dosiahla aj istú úroveň. Víťazom BLAHOŽELÁME!

       Za vyučujúce ANJ Mgr. Marcela Harmanová

     • Zenit v programovaní / krajské kolo
      • Zenit v programovaní / krajské kolo

      •     Dňa 26.11.2020 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Za našu školu sa zúčastnil Jaroslav Louma, žiak III.AP triedy a súťažil v kategórií A. Do tejto kategórie patria maturanti a tí, čo maturujú budúci školský rok. Súťaž riešili žiaci jednotlivo a riešenia boli ohodnotené automatickým testovacím systémom.

       V krajskom kole súťažili najlepší riešitelia z každej školy z celého kraja. Jaro Louma sa v celkovom hodnotení krajského kola umiestnil na krásnom 8.mieste, ale medzi strednými odbornými školami je to 1.miesto

       Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Jarovi srdečne blahoželáme!

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •  Dňa 24.11.2020 sa traja žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Zenit v elektronike v A kategórii. Vzhľadom na súčasnú situáciu súťaž prebiehala online. Na výbornom druhom mieste sa umiestnil žiak Peter Sokol, z triedy  III.BP. Žiaci Ondrej VagaskýMartin Petrík z triedy IV.CP sa umiestnili na 9. a 10.mieste.

       Celú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Ing. Gabriel Staško

       Peter Sokol popísal priebeh súťaže nasledovne:

       Krajské kolo súťaže Zenit v elektronike prebiehalo podobne ako školské kolo. Pozostávalo z dvoch časti - teoretickej a praktickej. Súťaž sa začala teoretickou časťou a to testom, ktorý sme vypracovávali online. Skladal sa  z 30 otázok + 4 bonusové otázky. Na vypracovanie sme mali 90 minút. Hneď po odovzdaní testu sme mali výsledky teoretickej časti. Nasledovala pol hodinová prestávka a po nej začala praktická časť. K praktickej časti sme dostali súčiastky s ktorými sme si mohli realizovať elektronické zariadenie. Na praktickú časť sme mali čas tri hodiny a spočívala v návrhu plošného spoja pre elektrický obvod podľa zadania. Na vypracovanie sme mohli použiť program vhodný pre návrh plošných spojov, napr. EAGLE.  Navrhnúť sme mali tester kontinuity. Dostali sme schému, podľa ktorej sme mali zhotoviť návrh. V návrhu sme používali smd súčiastky a pre návrh boli určené podmienky ako veľkost plošného spoja a pod. Po odovzdaní návrhu bola hodnotené elektrická kvalita návrhu, mechanické obmedzenia, estetická kvalita návrhu.

       Petrovi Sokolovi blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      • Na webovej stránke Erasmus + bol uverejnený príspevok študenta našej školy Dávida Bajusa, ktorý sa zúčastnil mobility v Taliansku v meste Saluzzo v rámci projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. V článku sa dočítate o jeho zážitkoch z praxe v talianskej firme Nazari Automazioni, ale aj o zážitkoch talianskeho študenta Paola, ktorý pracoval dva týždne vo firme BSH – nášho partnera v rámci duálneho vzdelávania. Viac na: Erasmus+ / Všeobecné / Vaše príbehy / Mládež

       Mgr. Monika Bongová – koordinátorka projektu

     • Európsky týždeň odborných zručností 2020
      • Európsky týždeň odborných zručností 2020

      • Európsky týždeň odborných zručností 2020 – Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí      (Hlasujte za našu školu do 16.12.!)

        

       Európsky týždeň odborných zručností 2020 je kvôli pandémii menej bohatý na aktivity, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Národná agentúra zastrešujúca projekt Erasmus+ však pri tejto príležitosti pripravila niekoľko súťaží. Jednou z nich je súťaž „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“. Žiačka IV.BP Ivana Mereničová pripravila do tejto súťaže krátke video o spoznávaní Cypru a jeho pamiatok, kde so svojimi spolužiakmi absolvovala odbornú zahraničnú prax v minulom školskom roku. Video si môžete pozrieť tu:

       https://www.youtube.com/watch?v=CuGVKmfnEOQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZGYKJVZfT9r9TsYC_OR4eiBfinWc-69BRjUz2oyM22uYxQtOlAVEmhXY

       Veríme, že sa vám bude páčiť a podporíte ho svojím hlasom v súťaži, na:https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=50141&fbclid=IwAR3waWW3538VSGerRHqzY1WuviUr048Kvteg8_HHp87lqt22M3MlKVaKpQ0 kde nájdete všetky súťažné videá tohto ročníka. Aby ste za nás zahlasovali, je treba pri našom príspevku kliknúť na „hlasuj“, v hlasovaní označiť našu školu a potvrdiť hlasovanie. Pre potvrdenie je nutné zadať platnú mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslaný potvrdzovací link. Až po kliknutí na link sa váš hlas započíta.

       Ďakujeme, že nás podporíte!

       Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor projektu

     • 14.ročník VSD tímovej súťaže
      • 14.ročník VSD tímovej súťaže

      • Napriek aktuálnej situácii sme sa rozhodli opäť  vyhlásiť 14.ročník VSD tímovej súťaže, určenej pre žiakov 3. a 4. ročníkov na našich partnerských stredných školách.

       Téma: RIADENIE SPOTREBY DOMÁCNOSTI VRÁTANE NABÍJANIA ELEKTROMOBILOV

       Doteraz bolo zvykom, že vyhlásiť súťaž sme prišli priamo ku vám na školu. Keďže to aktuálne nie je možné, tentokrát vyhlasujeme súťaž prostredníctvom videa.  

       Video nájdete na tomto linku - https://bit.ly/32DcEMn. Na spodnej lište videa máte možnosť otvoriť si video na celú obrazovku. Ak by ste si video chceli uložiť, vpravo hore máte možnosť stiahnuť.  

       Základné parametre súťaže sú rovnaké ako minulý rok, no vzhľadom na situáciu, máme dve novinky.

       Keďže nevieme, aká bude situácia v marci 2021, kedy je plánované finále súťaže, nie je stanovaný presný termín finále. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie v marci je možné, že finále prebehne online. Samozrejme, o všetkom vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

       S tým súvisí aj druhá novinka, súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj video, ktoré zachytáva priebeh prác na projekte. Nemalo by mať viac ako 5 minút a pošlete ho spolu s elektronickou verziou dokumentácie najneskôr 1.3.2021. Toto video, v prípade online finále, uľahčí komisii lepšie navnímať projekt, no komisia ho bude brať do úvahy aj v prípade prezenčného finále v Košiciach.

       2-3 členné tímy, prosím, nahlásiť najneskôr do 30.11.2020 na emailovú adresu* vancova_petra@vseholding.sk * Za školu sa môžu prihlásiť maximálne dva tímy.

       Plagát so všetkými dôležitými informáciami si môžete prezrieť na tomto mieste. 

       Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

       Miroslava Strachanová 

       špecialista - zamestnávateľská značka

       Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice

        

     • Zenit v elektronike / školské kolo
      • Zenit v elektronike / školské kolo

      •     Dnes (t.j.12.11.2020) sa uskutočnilo školské kolo Zenit v elektronike dištančnou formou. Žiaci vypracovali teoretický test a potom navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy pomocou programu Eagle.

            V kategórii A (3. a 4.ročník) sa zúčastnili 4 žiaci a v kategórii B (1. a 2.ročník) 1 žiak.Výsledky sú nasledovné:

       Kategória A

       1. miesto:   Martin Petrík,     IV.CP

       2. miesto:   Ondrej Vagasky, IV.CP

       3. miesto:   Peter Sokol,       III.BP

       Kategória B

       1. miesto: Matej Majoroš,     I.EP

       Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme im palce na krajskom kole, ktoré takisto prebehne dištančnou formou.

       Ing. Gabriel Staško 

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

      • Vážení rodičia,

       SOŠ technická Vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dištančnou formou:

       pracovisko Partizánska 1 - dňa 10.11.2020

       15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci 1. - 4. ročníka) - dištančne cez Edupage - chat/čet.

       16:00 - triedne schôdze ZRPŠ - dištančne - o spôsobe online komunikácie na triednej schôdzi ZRPŠ Vás oboznámi triedny učiteľ prostredníctvom Edupage.

       pracovisko Kapušianska 6 - dňa 11.11.2020

       15:00 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci 1. - 4. ročníka) dištančne cez Edupage - chat/čet.

       15:30 - triedne schôdze ZRPŠ - dištančne - o spôsobe online komunikácie na triednej schôdzi ZRPŠ Vás oboznámi triedny učiteľ prostredníctvom Edupage.

        

       Veríme, že účasť bude hojná, tešíme sa na Vás!

        

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie