• Novinky

     • ÁTRIUM
      • ÁTRIUM

      •    Dňa 12.júna 2019, za účasti hlavného sponzora hypermarketu TESCO v Michalovciach, sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zeleného átria na Strednej odbornej škole technickej, na pracovisku Kapušianska 6. 

          Átrium sme vytvorili vo vnútornom uzavretom priestore školy medzi budovami. Finančné prostriedky v hodnote 1300,- € sme získali zapojením sa do  projektu hypermarketu TESCO pod názvom "Vy rozhodujete, my pomáhame". Átrium bude slúžiť študentom na zážitkové učenie, má napomáhať pri vytváraní vzťahov k environmentalistike, prírode a v neposlednom rade má slúžiť ako oddychová zóna pre žiakov aj učiteľov. 

          Veľké ďakujem patrí vedeniu hypermarketu Tesco a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a zaslúžili sa o vytvorenie takejto zelenej zóny v priestoroch školy.

     • Súťaž RBA v Košiciach
      • Súťaž RBA v Košiciach

      •     Dňa 3.júna 2019 sa v Košiciach konala robotická súťaž RBA, ktorej cieľom je motivovať začiatočníkov a stredne pokročilých, aby sa venovali robotike, rozvíjali svoje schopnosti, a tým im dopomôcť presadiť sa na súťažiach medzinárodného formátu. Žiaci nie sú obmedzovaní prostredníctvom čoho naprogramujú svojho robota. Súťaže sa zúčastňujú 1-3 členné tímy zo základných a stredných škôl, ktoré môžu súťažiť v 3 kategóriách: Racing, Robotická výzva a Vlastný model. Každá z kategórií rozvíja iné schopnosti, napríklad: konštruovanie, programovanie, strategické plánovanie, prezentácia svojho diela.

       Žiaci II.CP triedy, Ondrej Vagaský a Martin Petrik, súťažili v kategórií Racing

       Ich úlohou bolo skonštruovať čo najrýchlejšie a najobratnejšie auto, ktoré bolo schopné zdolávať rôzne prekážky na trati. Celá kategória mala formu pretekov a vyhralo družstvo, ktoré prešlo trať za najkratší čas a splnilo pri tom všetky podmienky. Okrem samotných pretekov prebiehalo hodnotenie najlepšieho technického prevedenia modelov, za ktoré bola udelená špeciálna cena.

       Chlapci nášho tímu SOŠTMi Team - Ondrej Vagaský a Martin Petrik z triedy II.CP sa umiestnili na peknom 4.mieste. 

       Chlapci, srdečne blahoželáme!

       Ing. Jozef Garbeľ

     • Exkurzia / Poprad Matejovce
      • Exkurzia / Poprad Matejovce

      •    Dňa 6.júna 2019 sa žiaci triedy III.AP a III.BP, so zameraním na elektroenergetiku, zúčastnili exkurzie, ktorá sa uskutočnila na SOŠ elektrotechnickej, Poprad Matejovce.

          Žiakov zaviedli najprv na cvičné pole, kde žiaci domácej školy predviedli ukážku prác na vn stožiari. Potom sme sa spoločne zúčastnili prehliadky odborných dielní, ktoré sú zamerané na výučbu elektroenergetiky. Exkurzie sa zúčastnilo 25 žiakov a traja učitelia odborných predmetov.

       Ing. Miron Štefanič

     • Súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka pod záštitou VSD,a.s.
      • Súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka pod záštitou VSD,a.s.

      •      Dňa 18.júna 2019 sa na SOŠ technickej, pracovisko Partizánska 1 v Michalovciach, konala súťaž z elektrotechniky pre 1. a 2.ročník, v spolupráci s VSD, a.s., ktorá poskytla do súťaže okrem občerstvenia pre súťažiacich a organizátorov, aj hodnotné vecné ceny.

            Súťaž pozostávala z testovania vedomostí, kde žiaci mohli v teste získať maximálne 45 bodov. Šiesti najlepší postúpili do praktickej časti. Ich úlohou bolo zhotoviť elektronický zvonček. V tejto časti mohli získať maximálne 30 bodov.

            O víťazovi rozhodol konečný počet bodov za obe časti a v prípade rovnosti bodov aj rýchlosť práce. Výsledky na prvých šiestich pozíciách sú nasledovné:

       1.miesto - Katarína Šikulová, I.AP

       2.miesto - Viktor Staruch, I.AK

       3.miesto - Ľudovít Popik, I.AP

       4.miesto - Ján CHrapek, II.AP

       5.miesto - Filip Šajna, II.AP

       6.miesto - Pavol Bobík, II.AP

       Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme!

       Ing. Nataša Masnicová

        

        

     • Letný kurz pohybových aktivít
      • Letný kurz pohybových aktivít

      •   V dňoch 10.6. - 14.6.2019 sa uskutočnil letný KPA, pre druhý ročník. V Thermalparku Šírava prebiehal zdokonaľovací plavecký výcvik, ktorý bol zakončený plaveckými pretekmi. Do finále postúpili traja žiaci z každej triedy. Víťazmi sa stali:

       1.miesto - Petrik Martin-II.CP

       2.miesto - Šajna Filip- II.AP

       3.miesto - Tabiš Lukáš-II.BP

       Chlapcom srdečne blahoželáme. V ďalších dňoch sa žiaci venovali turistike. Výstupu na Brekovský hrad a turistickej vychádzke po náučnom chodníku na Morskom oku.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Projekt ERASMUS+ umožní ďalším študent vycestovať
      • Projekt ERASMUS+ umožní ďalším študent vycestovať

      •     Začiatkom tohto kalendárneho roka sme opäť predkladali projekt Erasmus+ pod názvom „Zahraničná prax-viac pracovných príležitostí“ a pokúsili sa tak ďalším žiakom umožniť zúčastniť sa zahraničnej praxe a nabrať praktické skúsenosti niekde za hranicami Slovenska. Tentokrát sme projekt pripravili pre študentov odboru prevádzka a ekonomika dopravy a v uplynulých dňoch bol úspešne schválený. Preto už na jeseň tohto roku sa 12 študentov z tohto odboru môže vybrať na dva týždne na zahraničnú prax na Cyprus. Tešíme sa schváleniu projektu a veríme, že celý projekt sa nám podarí aj úspešne zrealizovať.