• Novinky

     • Ideme hrať ping-poooooong
      • Ideme hrať ping-poooooong

      •  

          Pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu sa naša škola zapája do projektu "...ideme hrať ping-poooooong...". V rámci projektu sa uskutočnia nasledujúce akcie:

       1. Od 25.3.2019 do 4.4.2019 triedne súťaže na hodinách TSV

       2. Dňa 5.4.2019  celoškolský turnaj najlepších žiakov

       3. Dňa 5.4.2019 od 14.00 hod zamestnanci školy, žiaci a rodičia.

          Budeme radi, ak sa zapojíte v čo najväčšom počte a skúste prilákať aj rodičov. Na tomto mieste si môžete pozrieť leták projektu a bližšie informácie o projekte.

       Tešíme sa na VÁS!

       Ing. Gabriel Staško

     • Kolonizácia MARSU / tvorba webstránok
      • Kolonizácia MARSU / tvorba webstránok

      • Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach pripravilo v partnerstve s NESS KDC Košice a Košickým samosprávnym krajom  pripravuje pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 5. ročník súťaže v tvorbe webových stránok s využitím moderných technológií na tému: "KOLONIZÁCIA MARSU" (leták).

       Registrácia žiakov je možná do 31.03.2019. Súťažiaci sa budú môcť zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára, ktorý bude uverejnený na web stránke www.spseke.sk od 18.03.2019následne budú všetci súťažiaci informovaní emailom o platnej registrácii.

       Termín súťaže je od 01.04.2019 do 30.04.2019.

       Tešíme sa na spoluprácu s Vašimi žiakmi.

       Kontaktná osoba za organizátora (SPŠ elektrotechnická Košice): Ing. Izabela Molitorisová - molitorisova@spseke.sk

     • Súťaž VSD / XII. ročník
      • Súťaž VSD / XII. ročník

      •      Dňa 7.marca 2019 sa konal XII. ročník súťaže, ktorej vyhlasovateľom je spoločnosť VSD. Súťaž sa konala v priestoroch Technického múzea v Košiciach. V tomto školskom roku bola nosnou témou súťaže pre študentov 3. a 4.ročníkov téma  „VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE“.

             Za našu školu súťažili tri trojčlenné tímy:

       MLANATECH / Dubík Samuel, Ďurčák Patrik, Priščák Štefan, III,AP, konzultant: Ing. Mária Irchová 

       ENERGETIC  FANS / Ľubomír Pallaj, Harman Richard, Lukačin Martin, III.BP,  konzultant: Ing. Štefan Pešta

       DIAMOND LIONS / Balatoni Ladislav, Hospodár Matej, IV.AP, Jakubec  Viliam, III.BP, konzultant: Ing. Miron Štefanič

            V silnej konkurencii jedenástich tímov z piatich škôl s elektrotechnickým zameraním (SOŠT MI, SOŠT HN, SOŠA KE, SOŠE PP, SPŠE PO), získal náš tím ENERGETIC FANS 3.miesto a DIAMOND LIONS 4.miesto. Chlapcom oboch tímov srdečne blahoželáme  a tiež sa chceme poďakovať aj tímu MLANATECH za ich úsilie. Samozrejme ani jeden tím neodišiel naprázdno. Všetkých súťažiacich členovia odbornej poroty vyhodnotili ako tvorivých mladých ľudí, ktorí ak budú pokračovať v nastúpenej ceste, čaká ich úspešná budúcnosť. Poďakovali im za originálne nápady a tešia sa na ďalšiu spoluprácu, či už na vysokých školách, alebo priamo v spoločnosti VSE Holding a.s. Študenti si odniesli pekné hodnotné ceny. Každý člen tímu umiestneného na 3. mieste dostal smarthodiny a chlapci na 4.mieste získali tablety. Malé pozornosti si odniesli všetci zúčastnení. Okrem toho bolo zabezpečené občerstvenie a v čase prestávok sme si prezreli exponáty v technickom múzeu, vrátane exponátov vedecko – technického centra.

           Chlapcom ešte raz ďakujeme a srdečne blahoželáme!

       Ing. Nataša Masnicová

       Do galérie Súťaž VSD / XII. ročník boli pridané fotografie.

     • Krajské kolo súťaže „Ruské slovo“
      • Krajské kolo súťaže „Ruské slovo“

      •  

          Dňa 6. 03. 2019 v Michalovciach sa uskutočnil 13. ročník KK  súťaže „Ruské slovo“, ktorého sa zúčastnili žiaci a študenti z 22 vzdelávacích inštitúcií Michalovského okresu, spolu 150 účastníkov. Našu školu reprezentovali a obsadili:

       Próza:

       1. miesto: Richard Harman, III. BP

       Poézia (ruskojazyčné prostredie):

       2. miesto: Oleksandr Prokopets, I. AK

       Sólo spev:

       4. miesto: Kristína Virčíková, IV. BK

        

          Všetkým srdečne blahoželáme a z 1. miesta na celoslovenskom kole v Košiciach nás bude reprezentovať Richard Harman, ktorému držíme palce!

                                                                                                                              PhDr. Antónia Sabová

       Do galérie KK_Ruské slovo boli pridané fotografie.

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

      • Združenie rodičov a priateľov školy sa bude konať po pracoviskách.

       Dňa 19.3.2019 sa uskutoční ZRŠ na pracovisku Partizánska 1:

       • v čase o 15:30 sa v učebni C11 / FYZ  uskutoční Rada rodičov, na ktorej sa zúčastnia triedni dôverníci jednotlivých tried
       • v čase od 16:00 sa uskutočnia triedne schôdzky ZRŠ

        

       Dňa 20.3.2019 sa uskutoční ZRŠ na pracovisku Kapušianska 6:

       • v čase o 15:00 sa v zborovni školy uskutoční Rada rodičov, na ktorej sa zúčastnia triedni dôverníci jednotlivých tried
       • v čase od 15:30 sa uskutočnia triedne schôdzky ZRŠ

        

       Tešíme sa na Vašu účasť!

        

     • EVO / exkurzia
      • EVO / exkurzia

      •    Žiaci 4. ročníka odboru 2675 M elektrotechnika sa dňa 1. marca 2019 zúčastnili exkurzie v elektrárni EVO Vojany. Exkurziou nás sprevádzala Ing. Zuzana Uriková a dvaja pracovníci z prevádzky Ján Kalán a Peter Pavlov. Žiakom odprezentovali informácie o histórii elektrárne, výrobe elektrickej energie a o poslaní elektrárne v súčasnosti v rámci slovenskej elektroenergetiky. Exkurzie sa zúčastnilo celkovo 33 žiakov pod vedením učiteľov odborných predmetov Ing. Štefana Peštu a Ing. Mirona Štefaniča.

           Chceme sa poďakovať Ing. Veronike Čičovej, ktorá našej škole vybavila povolenie na vykonanie exkurzie.

          Keďže štúdium na našej škole je zamerané okrem iného aj na elektroenergetiku, budeme veľmi radi ak aj v budúcnosti dostaneme možnosť navštíviť túto tepelnú elektráreň.

       Ing. Miron Štefanič