• Novinky

     • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku
      • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku

      • Dňa 14. januára 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku na Kapušianskej č. 6.

       Olympiáda pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej, kde žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti z gramatiky, počúvania, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Pri ústnej skúške sa hodnotil spontánny prejav súťažiacich. Aj keď úlohy neboli jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila výborne a medzi víťazmi boli veľmi malé bodové rozdiely. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!

        

       V Ý S L E D K Y:

       1. miesto: Ivana Mereničová, II. BP

       2. miesto: Karina Szijjártová, II. BP

       3. miesto: Slavomír Žonin, II. AK

       Mgr. E. Lobová, PhDr. A. Sabová, PaedDr. S. Šašala

        

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame žiakov ZŠ, rodičov, učiteľov a širokú verejnosť na

       Deň otvorených dverí,

       ktorý sa uskutoční dňa

       29. januára 2019 (utorok) od 09,00 hod. do 14,00 hod.

       v priestoroch SOŠ technickej  na Partizánskej 1.

       Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

     • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+
      • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+

      •       Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov stáží programu Erasmus+ projektu „Moje budúce povolanie  - moje hobby“. Manažér projektu - pán riaditeľ Ing. Jaroslav Kapitan za účasti koordinátorky projektu Mgr. Moniky Bongovej, sprievodných osôb Vladimíra Penzeša a Ing. Jaroslava Melikanta,  odovzdal Europassy a Certifikáty účastníkom stáží a taktiež boli vyhodnotení najlepší účastníci stáží, ktorým boli odovzdané vecné ceny - multimetre, ktoré iste využijú pri príprave na budúce povolanie. Všetci účastníci vzorne reprezentovali školu, najlepší však boli Ján Matovič –Tawesco  Kopřivnice, Tomáš Ihnát a Matúš Magura – Energorozvody Javorník a Matej Macuga –  LaRa Saluzzo. Fotodokumentáciu z vyhodnotenia nájdete v albume. Dňa 20.12.2018 bol tiež uverejnený rozhovor koordinátorky projektu v školskom časopise OHMKO, ktorí si iste mnohí z vás zakúpili. Úvahy a prezentácie zo stáží vypracované účastníkmi a link na ďalšie info o projekte (študentský servis, VÚC KE, Michalovčan)  nájdete pod ikonkou „Projekty“.