• Novinky

     • SOČ / odovzdávanie dokumentácie
      • SOČ / odovzdávanie dokumentácie

       • 14. 02. 2019 / štvrtok  ( pred jarnými prázdninami ) v LZM 2 od 8,00 hod. do 10,25 hod. a 15. 02. 2019 / piatok   ( pred jarnými prázdninami ) v LZM 2 od 10,35 hod do 13,25 hod súťažiaci ŠK SOČ odovzdajú technickú dokumentáciu v tlačenej podobe podľa predchádzajúcich usmernení / 3x -  farebne jednotná lištová väzba alebo rýchloviazače ; pri odovzdávaní predložiť aj kontrolný list – 4. ročník 
       • 26.02.2019 v utorok sa uskutoční na SOŠT MI, Partizánska 1 ŠK SOČ
       • 26.02.2019  je nástup žiakov do školy o 8,00 hod
       • Otvorenie ŠK bude v spoločenskej miestnosti o 8,10 hod
       • Súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu prác na dverách.

       Upozorňujem:

       Na primerané slušné oblečenie a obutie (bez prezúvok)

       Na slušné a dôstojné správanie sa počas celého dňa (platí školský poriadok)

       Na fyzickú prítomnosť počas vyhlásenia výsledkov po ukončení a vyhodnotení súťaže.

       Ing. Mária Irchová

     • DOD / 29.január 2019
      • DOD / 29.január 2019

      •    Utorok 29.januára 2019 sa na našej škole konal DOD. Skúsili sme to trošku ináč ako po iné roky. Na ulici Partizánskej 1 sa prezentovalo všetkých 13 odborov z oboch pracovísk.

          Žiaci zo ZŠ si mohli prezrieť práce žiakov z rôznych odborov, dostali výklady  a charakteristiky jednotlivých odborov. Odbúrala sa bariéra žiak - učiteľ a informácie dostali žiaci od študentov v jednotlivých odboroch. 

          Naša škola má výbornú spoluprácu aj s podnikmi, v niektorých z nich máme umiestnených študentov v rámci duálneho vzdelávania, sú budúcimi zamestnávateľmi našich študentov. Práve preto sa niektoré z nich aktívne zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí - BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce, Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, Syráreň Bel Slovensko a.s., Michalovce, MICHATEK k.s., Michalovce. Sme radi, že naša spolupráca je na výbornej úrovni, že sa prepája teória s praxou a že vstupujú podniky do výchovno - vzdelávacieho procesu. 

          Veríme, že DOD splnil svoj účel, žiaci, ale aj ich rodičia, získali informácie o štúdiu a že to konečné rozhodnutie žiakov ZŠ bude to správne. 

       Ing. Nataša Masnicová, foto Michal Oros

       Do galérie DOD 2019 boli pridané fotografie.

     • Plávanie
      • Plávanie

      •      Dňa 18.januára 2019 sa uskutočnili preteky dlhodobých športových súťaží KSK v plávaní žiakov stredných škôl, na SOŠ v Šaci.

            Našu školu reprezentoval Benjamín Gejguš zo IV.DP triedy. Súťažil v disciplíne: 50 m voľný spôsob a 50 m prsia. V obidvoch disciplínach skončil v rozplavbách tretí. Ako si počínal, si môžete pozrieť na tomto mieste:

       https://photos.app.goo.gl/gNkBsLrgEy2UtsHWA

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Face forward ... into my home
      • Face forward ... into my home

      • Košický samosprávny kraj v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Aténach a Tabačkou Kulturfabrik pripravil výstavu aténskeho múzea Face forward ... into my home. Expozícia v košickej Galérii Tabačka bude pre verejnosť sprístupnená od štvrtka, 24. januára a potrvá do piatka 22. februára.

       Aj keď sa téma utečeneckej krízy často spomína najmä v číslach, za štatistikami stoja konkrétni ľudia. Ich príbehy rozpovie interaktívny umelecký projekt Face forward ... into my home v Galérii Tabačka na ulici Gorkého 2 v Košiciach. Predstavuje fotoportréty utečencov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a rodiny a pokúsili sa  budovať nový život v Grécku -  jednej z krajín najviac postihnutých príchodom ľudí z oblastí zmietaných ozbrojenými konfliktmi a chudobou. Fotografie dopĺňajú nahrávky príbehov a skúseností migrantov. Odhaľujú traumy, obavy, ale aj nádeje, túžby a sny. Výstava návštevníkom pripomína, že každý z nás je rovnako človek.

       Projekt pripravilo Múzeum moderného umenia v Aténach v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a v minulom roku bol predstavený v gréckych mestách Atény, Heraklion a Solún. Vďaka Košickému samosprávnemu kraju a Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Aténach sa výstava po prvý raz prezentuje v zahraničí.

     • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo

      •       Dňa 16.1.2019 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnil sa ho aj víťaz nášho školského kola, študent III.EP triedy René Ďuríček. Umiestnil sa na peknom druhom mieste. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!

       Mgr. Monika Bongová

     • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku
      • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku

      • Dňa 14. januára 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku na Kapušianskej č. 6.

       Olympiáda pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej, kde žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti z gramatiky, počúvania, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Pri ústnej skúške sa hodnotil spontánny prejav súťažiacich. Aj keď úlohy neboli jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila výborne a medzi víťazmi boli veľmi malé bodové rozdiely. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!

        

       V Ý S L E D K Y:

       1. miesto: Ivana Mereničová, II. BP

       2. miesto: Karina Szijjártová, II. BP

       3. miesto: Slavomír Žonin, II. AK

       Mgr. E. Lobová, PhDr. A. Sabová, PaedDr. S. Šašala

        

     • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+
      • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+

      •       Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov stáží programu Erasmus+ projektu „Moje budúce povolanie  - moje hobby“. Manažér projektu - pán riaditeľ Ing. Jaroslav Kapitan za účasti koordinátorky projektu Mgr. Moniky Bongovej, sprievodných osôb Vladimíra Penzeša a Ing. Jaroslava Melikanta,  odovzdal Europassy a Certifikáty účastníkom stáží a taktiež boli vyhodnotení najlepší účastníci stáží, ktorým boli odovzdané vecné ceny - multimetre, ktoré iste využijú pri príprave na budúce povolanie. Všetci účastníci vzorne reprezentovali školu, najlepší však boli Ján Matovič –Tawesco  Kopřivnice, Tomáš Ihnát a Matúš Magura – Energorozvody Javorník a Matej Macuga –  LaRa Saluzzo. Fotodokumentáciu z vyhodnotenia nájdete v albume. Dňa 20.12.2018 bol tiež uverejnený rozhovor koordinátorky projektu v školskom časopise OHMKO, ktorí si iste mnohí z vás zakúpili. Úvahy a prezentácie zo stáží vypracované účastníkmi a link na ďalšie info o projekte (študentský servis, VÚC KE, Michalovčan)  nájdete pod ikonkou „Projekty“.