• Novinky

     • Delegát SR v OSN
      • Delegát SR v OSN

      • Chceš sa stať zástupcom mladých ľudí a rokovať v ich mene v OSN? Ide o reprezentáciu slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagáciu a napĺňanie ľudských práv, šírenie povedomia o fungovaní OSN, ...

       Spĺňaš tieto požiadavky?

       • Vek 18 až 25 rokov (vrátane).
       • Výbornú znalosť anglického jazyka (ďalšie rokovacie  jazyky  OSN výhodou).
       • Záujem o diplomaciu a orientáciu v medzinárodnom prostredí.
       • Si tímový hráč, ktorý dobre zvláda stresové situácie.
       • Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi.
       • Záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi po návrate do SR.
       • Skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.).

       V tom prípade si pozri bližšie informácie a do 17.7.2018 pošli požadované dokumenty na emailovú adresu: osn.delegat@akram.sk