• Novinky

     • E-twinning seminár na Malte
      • E-twinning seminár na Malte

      •      V dňoch 19.4. – 21.4.2018 sa v meste St Julian’s na ostrove Malta konal pod záštitou Národnej agentúry pre elektronickú spoluprácu škôl Malty e-twinningový seminár s názvom „Celebrating Cultural Diversity and Digital Literacy Through eTwinning“ (voľne preložené: Oslava kultúrnej rozmanitosti a digitálnej gramotnosti prostredníctvom etwinningu). Na tomto seminári mala zastúpenie aj naša škola, keďže sa ho zúčastnila Mgr. Marcela Harmanová, vyučujúca anglického jazyka našej školy.

            Už samotný názov semináru napovedá o jeho obsahu. Počas troch dní prebiehali rôzne prednášky  a workshopy. Hneď v deň príchodu, v popoludňajších hodinách prebehla prednášku na tému „Migranti na vyučovacej hodine“ a po nej nasledovali zoznamovacie aktivity za účelom vzájomného spoznania účastníkov semináru, ale zároveň išlo aj o prvé pokusy nájsť si partnerskú školu pre budúci projekt.

            Druhý deň sme sa zoznámili s elektronickou platformou pre vzdelávanie dospelých v Európe - EPALE a jej súčasťami (blogmi, novinkami, udalosťami, online webinármi, ale aj možnosťou nájsť si tam partnerov do projektov). Ďalej seminár ponúkal na výber dva paralelne prebiehajúce workshopy, na tému „Ekoškola a eTwinning“ a „Užitočné nástroje pre tvoj projekt“. My sme sa zúčastnili druhého menovaného a po zoznámení sa s nástrojmi ako Beefast, slovný mrak, prieskum, kvíz, či Toontastic, sme v práci pokračovali už na tému samotnej tvorby projektov a využívania tzv. twinspace, v ktorom sa celý etwinningový projekt realizuje.

            Posledný deň semináru sa ešte pred odchodom pracovalo. Účastníci mali za úlohu predstaviť aspoň základnú myšlienku svojho projektu, ako aj svojich projektových partnerov. Našimi partnermi do projektu by mali byť študenti z Čiech, Malty a Portugalska a našim hlavným cieľom je,  aby si mladí na rôznych témach uvedomili rozmanitosť našich krajín, ale zároveň hľadali to, čo ich spája a niečo sa o týchto krajinách aj naučili a v konečnom dôsledku precvičili svoje jazykové znalosti a zručnosti z angličtiny. Projekt by mal predbežne trvať od októbra do marca, tak nám držte prsty, aby dopadol na výbornú.

                                                                                      Mgr. Marcela Harmanová

                                                                                     

       Do galérie E-twinning seminár na Malte boli pridané fotografie.

      • TANGRAMY / súťaž žiakov

      •      Dňa 16.04.2018 sa konala súťaž žiakov navštevujúcich Krúžok  počítačovej zábavy, ktorý vedie Ing. Kravcová. Bližšie informácie získate na tomto mieste.  

       Do galérie TANGRAM / súťaž žiakov boli pridané fotografie.

      • Rušňoparáda 2018

      • V sobotu a nedeľu 14. - 15. apríla 2018 sa v košickom rušňovom depe ZSSK uskutočnil 18. ročník akcie Rušňoparáda 2018. Išlo o najväčšie stretnutie priaznivcov železničnej nostalgie i moderny na východe Slovenska.

                      Národný dopravca  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. otvorila návštevníkom pracoviská, aby ukázala zázemie a zaujímavosti fungovania železničnej techniky v príťažlivej forme. Do metropoly východu pritiahla historickú železničnú techniku a predstavila aj najmodernejšie ucelené súpravy (rušeň Vectron).

                      V rámci tohto podujatia zorganizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR akciu „Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!“

                      Akcie sa zúčastnili zamestnávatelia v oblasti železničnej dopravy: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Železnice Slovenskej republiky, kariérni poradcovia, stredné odborné školy s dopravným zameraním z Košíc a Moldavy nad Bodvou a tiež SOŠT Michalovce.

                      Na základe pozvania riaditeľky odboru vzdelávania Ministerstva dopravy a výstavby SR sa tejto akcie zúčastnili aj žiaci našej školy zo IV.BK a II. BK odboru Prevádzka a ekonomika dopravy s Ing. Kizivatovou, Ing. Tudošom a Ing. Pollákovou, aby priblížili verejnosti možnosti štúdia z oblasti dopravy. Pripravenými aktivitami zaujali verejnosť a dôstojne reprezentovali našu školu počas obidvoch dní.

                      Spracovala Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Beáta Polláková.

       Do galérie Rušňoparáda boli pridané fotografie.

      • 40.ročník KK SOČ v Košiciach

      • Dňa 6. apríla 2018 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnilo krajské kolo SOČ. Bol to jubilejný 40. ročník tejto súťaže. Našu školu reprezentovalo 16 študentov v 9 súťažných odboroch. Krásny úspech dosiahli naši študenti v troch súťažných odboroch:
        

       Problematika voľného času
       1. miesto / Štefan Jackovič ( IV.AP ) – Robotický držiak pre kameru

       Informatika
       1. miesto / Miroslav Murin ( IV.CP ) – Good Teacher

       Elektrotechnika, hardware, mechatronika
       1. miesto / Samuel Laco ( IV.BP ), Matúš Dankanin ( IV.CP ) – Nápojový automat

       Postupujú na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. – 27. 04. 2018 v Žiline na Žilinskej univerzite. Chlapci blahoželáme!

      • Ocenenie ZRŠ Ing. HREŠKA ministerkou školstva

      • Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

            Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si 27.marca 2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.    

       Za významný podiel na rozvoji odborného školstva v rámci Košického  kraja a Slovenskej republiky si ocenenie a Veľkú medailu svätého Gorazda prevzal aj zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, Ing. Rastislav Hreško.

       Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré Vám a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.

       Z ocenenia sa všetci úprimne tešíme a do ďalšej práce želáme pevné zdravie, tvorivý prístup a veľa dobrých nápadov. Pán zástupca, srdečne blahoželáme!

       Do galérie Ocenenie Ing. Rastislava HREŠKA, ZRŠ boli pridané fotografie.

      • PISA 2018

      • dňoch 18.4. - 19.4.2018 prebehne na našej škole medzinárodné testovanie PISA 2018.  PISA  je program medzinárodného hodnotenia žiakov, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. 

       Slovenská republika sa do štúdie prvýkrát zapojila v roku 2003. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ju realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. 

       Bližšie info na tomto mieste.

      • 12. ročník celoštátnej súťaže / „Ruské slovo“

      • 12. ročník celoštátnej súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“

        

       Tematika: Šíra ruská zem (Бескрайние русские просторы)

        

       27. marca 2018 bol v Košiciach v centre voľného času DOMINO 12. ročník celoštátnej súťaže v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom  jazyku.  Podujatie sa konalo pod záštitou Úradu vlády SR, Ministerstva školstva SR a Zväzu Rusov na Slovensku. Súťažilo 190 účinkujúcich zo 47 škôl z celého Slovenska.

        

       27 марта в Кошице состоялся 12-й Республиканский конкурс "Русское слово".

       В конкурсе приняли участие 190 учеников  из 47 школ Словакии.

        

       Výsledková listina celoslovenského kola 12. ročníka súťaže Ruské slovo:

        

       PRÓZA – III. kategória stredné školy

        
       1. Richard Harman SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
       2. Michal Fečo Gymnázium Dr. C. Daxnera 88, Vranov n/ Topľou
       2. Samuel Marušin Gymnázium D. Tatarku, Poprad
       3. Milica Petrušová GMRŠ, Nám.L.Novomeského 4, Košice

        

       Richard Harman z triedy II. BP nedal šancu nikomu a zvíťazil vo svojej kategórii. Tak už druhý  rok po sebe má SOŠ technická najlepšieho recitátora ruskej prózy na Slovensku!

        

       BLAHOŽELÁME!                                                                      PhDr. A. Sabová