• Novinky

      • Junior Internet _ celoslovenské kolo

      • V dňoch 23.-24. marca 2018 sa na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave konalo celoslovenské finále súťažnej konferencie Junior Internet 2018. Organizátorom súťaže je AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), a tohto roku to bol už 13. ročník.

       Súťažilo sa v 6-tich súťažných kategóriách: JuniorWEB, JuniorDESING, JuniorAPP, JuniorLEARN, JuniorBLOG, JuniorTEXT.

       Náš študent Miroslav Murín, IV.CP do finále postúpil s dvomi prácami.

       Svoj „turbo talent“ naplno preukázal v kategórií JuniorLEARN  s prácou Good Teacher, kde obsadil 1.miesto a stal sa aj Absolútny Junior Internet 2018.

       V kategórií JuniorAPP s prácou MySpy Android obsadil 3.miesto.

       Miroslav Murín získal aj cenu Dekana FIIT STU v Bratislave.

       Mirovi gratulujeme a želáme mu ešte veľa nielen pracovných ale aj osobných úspechov a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy nielen teraz, ale počas celého jeho štúdia.

                                                                                                                                            Ing. Ľubica Kočišová.

       Do galérie Junior Internet _ celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

      • Videokonferencia s Opavou

      • Videokonferencia s Opavou na tému „K vybraným problémom dopravy a logistiky“

        

       Pod týmto názvom sa dňa 19. 03.2018 na pracovisku Kapušianska 6 uskutočnila 1. študentská videokonferencia so zástupcami študentov a pedagógov partnerskej školy v Opave.

       V novembri minulého roka sa na základe pozvania našich českých kolegov zástupcovia našej školy zúčastnili priateľskej návštevy na Obchodnej akadémií a Strednej odbornej škole logistickej v Opave, aby nadviazali partnerstvo medzi našimi školami, vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností vo vzdelávacej oblasti.

                      Prvým „hmatateľným“ aspektom tejto spolupráce sa stala táto študentská videokonferencia, aj preto, lebo naše školy sú na diaľku pomerne vzdialené.

       Téma videokonferencie „K vybraným problémom dopravy a logistiky“ odrážala vedomosti a znalosti študentov štvrtých ročníkov odborov Prevádzka a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy) získaných štúdiom, ale aj ich praktické skúsenosti zo SOČ, odborných praxí a stáží v logistických a dopravných firmách.

       Spojenie bolo realizované prostredníctvom softvéru Team Viewer a trvalo približne 90 minút. Po nadviazaní spojenia pozdravili prítomných riaditelia obidvoch škôl  p. Ing. Petr Kyjovský  a  p. Ing. Jaroslav Kapitan.  Následne so svojimi príspevkami vystúpili 4 študenti zo slovenskej a 3 študenti z českej strany. Technickú stránku videokonferencie zabezpečovala Ing. Otília Heveryová.

       Za pracovisko Kapušianska 6 sa videokonferencie zúčastnili  žiaci  3. BK:

       1. Ivana Bakaľárová – so svojou prácou SOČ na tému  „Logistické centrá na území SR“,
       2. Maroš Drobot – so svojou prácou SOČ „Logistické zabezpečenie nákupu a predaja autosúčiastok v predajni Autofit, s. r. o.“,
       3. Dorota Lechmanová – so svojou  prácou SOČ „Internetové obchodovanie“,

       Za pracovisko  Partizánska 1  sa so svojou  prácou  SOČ  „3D tlačiareň riadená arduinom“ odprezentoval  Milan Sabovčik  zo 4. BP. Jeho práca zaujala prítomných tiež  praktickou ukážkou činnosti 3D tlačiarne  v priamom prenose.

       Na základe pozitívnych  skúseností z tejto pilotnej konferencie uvažujeme so zaradením ďalších  videokonferencií počas  akcií, napr. Festivalu technického talentu v Michalovciach a Dnú odborných dovedností v Opave. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Spracovali Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Beáta Polláková.

       Do galérie Videokonferencia s Opavou boli pridané fotografie.

      • VSD_poďakovanie

      •      Východoslovenská energetika Holding a.s., odbor Personálny rozvoj, Mlynska 31 / Košice / Slovenská republika, vyjadrili poďakovanie za účasť v súťaži nasledujúcimi slovami Veroniky Kastelovej, specialista:

            "Chceme sa poďakovať Vám, konzultantom a súťažným tímom za ďalší úspešný ročník tímovej súťaže VSD. Sme radi, že už 11 rokov sa nám darí podporovať elektro stredoškolské vzdelávanie na východnom Slovensku a oceňovať tých študentov, ktorí chcú robiť viac ako si vyžadujú učebné osnovy školy. Teší nás, že tento rok sme mali jednu z historicky najvyšších účastí v súťaži a že téma verejného osvetlenia, ktorá je v našej spoločnosti veľmi aktuálna, oslovila toľko Vašich študentov a konzultantov.

            Uzavretú súťaž hodnotíme veľmi pozitívne a na tomto mieste nájdete finálne poradie súťažných tímov. Aj keď ocenených bolo len 5 tímov a 1 tím za extra prínos riešenia, víťazom je pre nás každý tím, ktorý sa do súťaže zapojil a venoval čas návrhu riešenia. Budeme radi, ak aj do budúcna bude takýto záujem o naše súťaže".  

      • XI.ročník súťaže VSD

      • V priestoroch Technického múzea v Košiciach sa dňa 7. marca 2018 konal 11. ročník súťaže, ktorú vyhlasuje spoločnosť VSD. Témou tohoto ročníka bolo VEREJNÉ OSVETLENIE V NAŠEJ LOKALITE. Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev z piatich škôl. Za našu školu súťažili tri tímy:

       FUTURISTI - Maroš Paľo (IV.CP),Petra Preverciková (III.AP), Milan Sabovčík  (IV.BP)

       ODYSEA - Filip BILAS (IV.BP), Miroslav Murín (IV.CP) a Patrik Pastornický (IV.CM)

       SOLARIS - Filip Dankanin (III.BP), Sylvia Maťašová (III.AP), Ladislav Balatoni (III.AP).

       Konzultanti tímov: Ing. Mária Irchová, Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič. 1.miesto získal a teda víťazom súťaže sa stal tím našej školy ODYSEA. Každý člen tímu bol ocenený tabletom  Lenovo. 

       Ďakujeme všetkým zúčastneným tímom zo školy a srdečne blahoželáme víťazom!

       Do galérie XI.ročník súťaže VSD boli pridané fotografie.

      • Ruské slovo - krajské kolo 12.ročníka

      •      Dňa 9. 03. 2018  Základná škola Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach  privítala účastníkov 12. ročníka Ruského slova, ktoré sa organizuje pod záštitou Zväzu Rusov na Slovensku a jeho predsedom pani Natáliou Alexandrovnou Dostovalovou.

       Súťaže sa zúčastnilo 144 žiakov z 22 základných a stredných škôl okresov MI, TV a SO.  

       Mladí rusisti súťažili v prednese prózy, poézie, sólovom a skupinovom speve v 3 kategóriách, ktoré sa delili na slovenské a ruské prostredie. 

       Výsledková listina

       PRÓZA SŠ

            1. miesto: Richard Harman – II. BP

       POÉZIA SŠ

            3. miesto:  Miriam Uhrinová – III. BK

        

            Na celonárodnom kole 27. 03. 2018 našu školu bude reprezentovať Richard Harman, ktorý sa umiestnil na 1. mieste.  Obidvom srdečne blahoželáme!

                                                                                                                             PhDr. A. Sabová

       Do galérie Ruské slovo boli pridané fotografie.

      • SOČ / vyhodnotenie

      • Dňa 20. februára 2018 sa uskutočnil na SOŠT, Partizánska 1, Michalovce, 40. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažilo sa v desiatich súťažných skupinách a súťaže  sa zúčastnilo 119 žiakov so 107 prácami. Okrem ocenených na prvých troch miestach (priložená výsledková listina ŠK SOČ) boli udelené aj dve zvláštne ocenenia :

       • v súťažnej komisii Strojníctvo 2 za komplexnosť riešenia: 

       ​​​​​​​           Filip Bilas IV.CP – CNC fréza – vyrezanie otvoru do dreva ( riadené PC)

       • v súťažnej komisii Zosilňovače, meniče napätia a učebné pomôcky za originalitu a rozsah práce:

             Baran Dávid IV.BM – Zosilňovač riadený mikroprocesorom s automatizovaným riadením chladenia

       Na obvodnom kole dňa 26. marca 2018 bude našu školu reprezentovať 25 žiakov v 8  súťažných odboroch (priložená listina postupujúcich prác na OK SOČ).

       Držíme palce !

       Ing. Mária Irchová

      • VEĽKOLEPÝ MUZIKÁL NIKOLA ŠUHAJ

      •   21.februára 2018 sa žiaci IV.BP, IV.CP (a jednotlivci z tried II.AP, II.DP, I.AP) zúčastnili  na divadelnom predstavení v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Muzikál Nikola Šuhal všetkých veľmi zaujal. Výkony hercov i tanečníkov boli výborné, zaujímavá a prepracovaná bola aj scéna, čo robilo predstavenie jedinečným. Spokojnosť vyjadrili diváci dlhotrvajúcim potleskom. 

       Mgr. Eva Országhová

      • Tvorba webových stránok

      •  

            Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach v partnerstve s NESS KDC Košice a Košickým samosprávnym krajom,  pripravuje pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 4. ročník súťaže v tvorbe webových stránok s využitím moderných technológií na tému:

       "INTERNET OF THINGS – INTERNET VECÍ"

           Registrácia žiakov je možná do 23.03.2018. Súťažiaci sa budú môcť zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára, ktorý bude uverejnený na web stránke www.spseke.sk od 05.03.2018, následne budú všetci súťažiaci informovaní mailom o platnej registrácii.

       Termín súťaže je od 26.03.2018 do 27.04.2018.
       Podrobnejšie informácie a link na prihlasovací formulár nájdete na tomto mieste.

       Kontaktná osoba za organizátora (SPŠE Košice): Ing. Izabela Molitorisová - molitorisova@spseke.sk