• Novinky

      • Finančno-vedomostná súťaž

      •      Nadácia Partners v novembri 2017 odštartovala v pozadí už šiesty ročník finančno-vedomostnej súřaže s názvom FINANČNÁ  OLYMPIÁDA, ktorá je určenáí študentom stredných škôl.

            Súťažiť sa bude celkovo v troch kolách. Prvé dve kolá prebehnú formou online testu, počas ktorého môžu študenti využívať akékoľvek dostupné pomôcky. Finálové kolo bude prezenčné, kde 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2018 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARTNERS.

            Do súťaže sa zapojilo aj 51 študentov z pracoviska Kapušianska 6, zo študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy, z tried II.BK, III.BK a IV.BK. Prvé kolo bolo ukončené 22.1.2018. Študentom držíme palce, aby úspešne postúpili do druhého kola, ktoré začína 15.2.2018.

       Ing. Sopková

      • Olympiáda ANJ

      •    Dňa 17.1.2018 sa na GĽŠ Michalovce uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku (okresy Sobrance, Michalovce a Trebišov). Zúčastnil sa ho aj víťaz nášho školského kola, študent II.DP triedy, René Ďuríček pod vedením Mgr. M. Bongovej. V kategórii 2D stredných odborných škôl získal veľmi pekné 3. miesto. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!