• Novinky

      • Sudoku & logika

      • 13. a 27.novembra 2017 sa v rámci krúžku počítačovej zábavy konala súťaž v riešení sudoku a logických úloh. Výsledková listina je pripojená v prílohách. Víťazom blahoželáme!

       Ing. Danka Kravcová

      • 0lympiáda v AJ / 28.ročník

      • Dňa 24.novembra 2017 sa na našej škole, na pracovisku Partizánska 1, uskutočnil 28.ročník Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov. Členkami odbornej poroty boli:   

       Mgr. Monika Bongová, Mgr. Jana Vereščáková, PhDr. Jana Tomášová, Mgr. Marcela Harmanová

       Olympiáda prebiehala v 3 častiach: 

       • Listening
       • Grammar / Vocabulary / Reading
       • Speaking

       Výsledky olympiády:

       1.miesto:     René Ďuríček, II.DP

       2.miesto:     Samuel Šoffa, III.DP

       3.miesto:     Daniel Mihalčin, III.BP

       René Ďuríček postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17.januára 2018. Všetkým účastníkom veľmi pekne ďakujeme za perfektné výkony a tešíme sa na budúci rok. Víťazom blahoželáme! 

        

      • Beh o štít mesta

      • Dňa 24.novembra 2017 sa konal Beh o štít mesta Michalovce 2017. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

       V kategórií JUNIOR štartoval za našu školu Barna Adrián, ktorý obsadil krásne 4. miesto. V kategórií DORASTENCI našu školu reprezentovali Patrik Streňo (III.AP), ktorý sa umiestnil na peknom 3.mieste, Tomáš Skalko (III.AP) - 5.miesto, Róbert Micák (I.AP) - 6.miesto, Peter Varcholák a Miloš Tkáč.

       Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

       Do galérie Beh o štít mesta boli pridané fotografie.

      • Turistický krúžok

      • Dňa 7.októbra 2017 sme vyrazili do terénu a pozreli sme si krásny románsky kostolík svätého kríža - Senderov. Strávili sme pekný deň plný zážitkov.

       Ing. Ivo Pirčák, vedúci krúžku

       Do galérie Turistický krúžok boli pridané fotografie.

      • Бабкины внуки / Babkiny vnuci  

      •      23. 11. 2017 v MsKS v Michalovciach, pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Michalovce, vystúpil ruský spevácky súbor Babkiny vnuci z Brianska (Rusko). Vystúpenie tohto jedinečného súboru si pozreli aj naši študenti ruského jazyka – I. AK, IV. AK, IV. BK. Všetci sme s nadšením sledovali ich vystúpenie, prežili sme spoločne jeden krásny a veselý večer.

       Ukážky piesní Babkiny vnuci: https://zf.fm/artist/327540?sort=views

            PhDr. A. Sabová

      • Florbal - dievčatá

      • Do galérie Florbal - dievčatá boli pridané fotografie.

        

            Dňa 13.novembra 2017 sa konalo v Mestskej športovej hale  okresné finále vo florbale dievčat. Po náročných vyradzovacích bojoch v skupinách si naše dievčatá vybojovali pekné 3.miesto. Srdečne im blahoželáme!

       PaedDr. Stanislav Šašala

      • IMATRIKULÁCIA

      •      Dňa 20.novembra 2017 sa konala Imatrikulácia - slávnosť prvákov, po ktorej sa všetci prváci  stali právoplatnými žiakmi našej školy. 

            Na slávnosti sa prvákom prihovoril zástupca riaditeľa školy Ing. Rastislav Hreško, ktorý im poprial, aby si na našej škole našli všetko, kvôli čomu tu prišli. Aby sa z nich stali nielen dobrí odborníci, ale aj výborní ľudia. Vyjadril prianie, aby po 4 rokoch úspešného štúdia odchádzali zo školy s peknými spomienkami, dobrými vedomosťami a zručnosťami, ale hlavne spokojní a to nielen študenti, ale aj ich učitelia a rodičia. 

            Po príhovore sa predsedovia tried a ich triedni učitelia podpísali do kroniky. Podpisom spečatili zápis všetkých žiakov prvého ročníka do príslušných odborov. Potom sa mohla začať neoficiálna časť imatrikulácie, ktorú všetci očakávali so zvedavosťou: "Čím študenti tretích ročníkov prekvapia svojich mladších spolužiakov a aké disciplíny si pre nich pripravili?" 

       Do každej disciplíny sa zapojili žiaci všetkých prváckych tried a tí, ktorí práve nesúťažili, podporovali svojich spolužiakov potleskom. Nálada bola výborná. Na záver bolo pripravené milé sladké prekvapenie pre každú prvácku triedu. 

       Aj napriek pochmúrnemu počasiu vonku sa dnešný deň vydaril. Bolo nám veselo a sladko. Ďakujeme :)

       Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.

      • AMAVET, celoslovenské kolo

      • V dňoch 9. – 11.11.2017 sa konalo celoslovenské kolo AMAVET-u, na ktoré z krajského kola postúpil Miroslav Murín, študent IV.CP triedy.

            Do celoslovenského kola festivalu vedy a techniky, ktoré sa konalo v Bratislavskej Inchebe, som postúpil s mojim projektom „MY SPY“. Vyrazili sme s pánom riaditeľom už stredu popoludní a vrátili sme sa sobotu večer. Všetko sa to začalo vo štvrtok dopoludnia, kedy sa súťažiaci museli registrovať a inštalovať postery. Zahájenie súťaže bolo o 14:00 hod. popoludní a potom začala verejná prezentácia a hodnotenie projektov. Takto to pokračovalo aj celý piatok a sobotu dopoludnia, potom bolo vyhodnotenie projektov. Festival bol otvorený pre rôznych návštevníkov, ktorí si prišli pozrieť prezentácie a výstavy v priestoroch Incheby počas celej súťaže – výstava minerálov, bibliotéka a veda netradične, kde sa prezentovali výskumy zábavnou formou.

            S účasťou na festivale som veľmi spokojný. O moju prácu prejavilo záujem množstvo návštevníkov, ktorým som svoj projekt odprezentoval. Čo ma ale veľmi teší je to, že to boli odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia, ľudia z odborných časopisov, ale aj bežná verejnosť, ktorej sa môj projekt páčil. Najviac ma nadchlo to, že sa so mnou skontaktovali z časopisu PC Revue a prejavili záujem o odborný článok z môjho projektu.

       Miroslav Murín, IV.CP

            Miro získal Cenu poroty, ale predovšetkým cenné skúsenosti a môžeme povedať, že je medzi tými najlepšími jeden z najlepších.

       Miro, srdečne Ti blahoželáme a prajeme Ti v osobnom aj profesnom živote mnoho ďalších úspechov!

       Do galérie AMAVET, celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

      • stolný tenis

      • Do galérie stolný tenis boli pridané fotografie.

            V dňoch 8. a 9.novembra 2017 prebehli postupové súťaže v stolnom tenise chlapcov a dievčat. Táto súťaž sa konala pod záštitou Slovenskej asociácie športu na školách.

            V stolnom tenise v kategórií chlapcov súťažilo 10 družstiev a v kategórií dievčat 6 družstiev. Súťaž v kategórií dievčat organizovala naša SOŠ technická na ulici Partizánskej 1. Ani v jednej kategórií sme nezískali jedno z troch miest. Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu.

       Sláva víťazom, česť porazeným!