• Novinky

     • Maják pre dopravu / súťaž
      • Maják pre dopravu / súťaž

      • Súťaž Maják pre dopravu

       Náš súťažný projekt „Zemplín Transport – Budúcnosť po našom štúdiu“

        

       Všetko sa to začalo 24.03.2017 keď sme sa my, žiaci 3.Bk triedy odboru Prevádzka a ekonomika dopravy SOŠ technickej na pracovisku Kapušianska 6, rozhodli zapojiť do súťaže Maják pre dopravu. Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, uskutočnila sa v rámci celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017  v dňoch 26.-28. apríla 2017 v Nitre.  Súťaž bola zameraná na odbory v doprave. Do tejto súťaže sme sa zapojili ako jediná škola v okrese. Podmienkou zapojenia sa do súťaže bolo vyrobiť multimediálnu prezentáciu a odprezentovať ju vo výstavnom stánku na Výstavisku Agrokomplex v Nitre v deň otvorenia súťaže.

                       Po týždňovej robote sa projekt s názvom „Zemplín Transport – Budúcnosť po našom štúdiu“ odoslal poštou na Ministerstvo dopravy. A začal mesiac ďalšej tvrdej driny – zháňania sponzorov a skúšania. Nie raz sa stalo, že sme my študenti  aj profesorky nespali po nociach a pracovali ďalej na projekte.

                       Konečne po mesiaci to prišlo. Naša dlho očakávaná cesta do Nitry. Presne 15 študentov spolu s 2 profesorkami sme sa vybrali dňa 26.04.2017 o 22:16 do Leopoldova odkiaľ sme prestupovali na osobný vlak do Nitry. Do Nitry sme prišli presne o 6:25 odkiaľ sme sa presunuli na ubytovanie.

                       O 9:30 sme vyrazili na výstavisko Agrokomplexu, kde mala prebiehať prezentácia nášho projektu „Zemplín Transport – Budúcnosť po našom štúdiu“ v stánku Ministerstva dopravy. Prezentácia nášho krátkeho filmu začala o 12:20, kedy sa pri stánku pristavila hodnotiaca komisia. Za nás všetkých projekt prezentovali Dorota Lechmanová, Ivana Bakaľárová, Kristián Ryník a Kristián Mesároš. Prezentácia prebehla bez komplikácií a študentov nezaskočili ani otázky komisie. Študenti reagovali s chladnou hlavou, pohotovo a najmä s milým úsmevom.  Hodnotiacej komisii sa prezentácia aj natočený film páčili a hneď nás všetkých pozvali na Dni kariérneho poradenstva, ktoré sa budú konať 2.júna 2017 v Košiciach pod záštitou Ministerstva dopravy SR.

                       Po prezentácií sme si poprezerali stánky iných škôl na výstavisku, ponadväzovali priateľské kontakty a neskôr sme sa vybrali na zaslúžený obed. Po obede nás čakal už len oddych na izbe, večera a vyčkávanie na vyhodnotenie komisie. Ešte v ten večer o 17:50 sme sa dozvedeli, že sme sa umiestnili v prvej trojke. Nadšenie a radosť stála za všetko. Veľmi nás to potešilo. Prišlo však aj to najťažšie rozhodovanie - kto ostane v Nitre, aby prevzal cenu. Všetci sme zostať nemohli.  Nakoniec sa to všetko vyriešilo bez kriku a hádok a dohodli sme sa, že ostane pani profesorka Ing. Jaroslava Kizivatová spolu z piatimi študentmi.

                       Ďalší deň sme sa celá skupinka ( 15 študentov a 2 profesorky ) zúčastnili Autosalónu v Inchebe v Bratislave, kde boli vystavované aj luxusné autá. Po výstave sme sa polovica žiakov museli rozlúčiť a ísť späť do Nitry. Ostatní ostali v Bratislave a čakali na vlak do Michaloviec.

                       Posledný deň v Nitre sme pri raňajkách prekonzultovali denný plán. Z PKO Nitra sme sa vybrali už o 11:00, pretože niektorí sme sa chceli ešte poprechádzať po výstavisku a poobzerať ešte nejaké stánky.

       Presne o 13:00 za zahájilo Otvorenie vyhodnotenia súťaže. Po vyhodnotení mnoho iných kategórií prišla na rad tá naša s názvom Maják pre dopravu.

       Umiestnili sme sa na peknom 3. mieste  smileyyes

       Vzhľadom na to, že sme sa súťaže takého druhu zúčastnili po prvý krát a nevedeli sme, do čoho vlastne ideme, je to pre nás obrovský úspech. Aj hodnotiaca komisia nás nazvala skokanmi roka.

                       Za tieto krásne zážitky by sme sa v prvom rade chceli poďakovať Ing. Pollákovej a Ing. Kizivatovej za to, že nás podporili v projekte a v našom tvorivom myslení. A ďalej by sme sa radi poďakovali našim sponzorom, ktorí nám umožnili túto cestu absolvovať. Neodnášame si len cenu za 3. miesto ale aj spomienky, ktoré nám vydržia dlhšie ako nejaké sklenené plakety, diplomy alebo poukážky.

       Obrovská gratulácia patrí: Dorote Lechmanovej, Andrei Tomášovej, Andrei Šavuličovej, Stanislave Žužovej, Diane Mesárošovej, Ivane Bakaľárovej, Simone Jakabovej, Veronike Ihnátovej, Anne Virkákovej, Richardovi Lukáčovi, Richardovi Timočkovi, Kristiánovi Krížovi, Kristiánovi Mesárošovi, Kristiánovi Ryníkovi, Petrovi Palovi, Michalovi Sabovi, Vladimírovi Mitríkovi, Nikolete Popovičovej, Martinovi Pastirikovi, Jane Horvatovej.

                                                                                                                     Dorota Lechmanová, III.BK

                                                                                                                     Ing. Beáta Polláková

       Do galérie Maják pre dopravu / súťaž boli pridané fotografie.

     • Atletika_KK
      • Atletika_KK

      •     Dňa 4.5. sa uskutočnilo KK v atletike žiačok a žiakov SŠ v Košiciach.Našu školu reprezentovali K.Virčíková a P.Bruňo v hode oštepom.Patrik Bruňo obsadil 3.miesto. Srdečne blahoželáme!

       Do galérie Atletika_KK boli pridané fotografie.

     • Výsledky maturitných skúšok
      • Výsledky maturitných skúšok

      •      Po prihlásení sa na stránky internetovej žiackej knižky v časti Vyučovanie - Maturita máte zverejnené hodnotenie, ktoré ste dosiahli z externej časti a písomnej formy internej časti zo slovesnkého jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. Hodnotenie z písomnej formy internej časti (slohy) zo SJL a CUJ je zatiaľ predbežné, platné bude až po kontrola predsedami predmetových maturitných komisií.

     • Veľké úspechy našich študentov na celoslovenskom kole SOČ
      • Veľké úspechy našich študentov na celoslovenskom kole SOČ

      • V dňoch 25. - 28.4.2017 sa konalo v Banskej Bystrici celoštátne kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali traja študenti v troch rôznych kategóriách a dosiahli veľmi pekné úspechy:

       Elektrotechnika a hardware   
       2. miesto  Samuel Laco ( III. BP ) :  Robotické rameno 

       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
       1. miesto Štefan Gorás ( IV.BP ) :  Prenos a distribúcia elektrickej energie

       Informatika  
       4. miesto  Miroslav Murin ( III. CP ) :   My Spy

       Chlapci, ste skvelí a máme z Vás ohromnú radosť. Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu. V prípade účasti na medzinárodnom kole Vám budeme držať palce.

     • ATLETIKA - okresné kolo
      • ATLETIKA - okresné kolo

      •     Žiaci SOŠT v Michalovciach sa 26.apríla zúčastnili OK v atletike dievčat a chlapcov pod vedením PaedDr.Jany Hamadejovej. Výsledky, ktoré naši žiaci dosiahli sú následovné:

       beh na 100m         Šamuľak Benjamín     - 2.miesto

       beh na 400m         Masnica Stanislav     - 2.miesto

       beh na 800m         Mackaľ Tomáš           - 4.miesto
                                      Demčák Martin          - 5.miesto
       beh na 1500m       Hamár Branislav        - 2.miesto
                                      Tokár Milan                - 3.miesto
       beh na 3000m       Danko Jozef              - 5.miesto
                                      Bubenko Martin         - 6.miesto
       skok do diaľky      Židzik Miroslav          - 4.miesto
       skok do výšky      Andrišov Samuel      - 3.miesto
       vrh guľou              Mako Roman            - 2.miesto
                                      Blaho Tomáš            - 3.miesto
       hod oštepom        Bruňo Patrik             - 1.miesto
                                      Virčíková Kristína     - 3.miesto
                                      Blaho Tomáš            - 3.miesto
       štafeta 4x100m     chlapci                      - 3.miesto
        

       Našu školu bude na krajskom kole reprezentovať 4.5.2017 v Košiciach Bruňo Patrik a Virčíková Kristína v hode oštepom. Blahoželáme a držíme palce.

       Do galérie ATLETIKA - okresné kolo boli pridané fotografie.