• Novinky

     • SRDCE A MYSEĽ – navigácia na ceste partnerských vzťahov
      • SRDCE A MYSEĽ – navigácia na ceste partnerských vzťahov

      •      V tomto duchu prebiehala prednáška, ktorá sa uskutočnila 16. februára 2024 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

            Účastníkmi akcie, ktorá sa výraznou mierou podieľala na formovaní duševného zdravia  adolescentov, boli žiaci II. AP triedy.  

            Pani psychologička vysvetlila druhákom pojmy súvisiace s partnerskými vzťahmi (láska, zamilovanosť, etapy lásky, zložky lásky, úspešný vzťah, manipulácia vo vzťahu, vzťahy a moderné technológie a iné) .

           Prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná. Po nej nasledovala diskusia. Žiaci mohli svoje otázky  odborníčke adresovať aj anonymne. Využili i túto možnosť. Mnohí sa však aktívne zapájali do diskusie, vyjadriac svoje vlastné názory na danú problematiku.

            Veríme, že táto aktivita bola pre našich študentov prínosom. Dúfame, že ich obohatila o nové poznatky a navigovala ich správnym smerom v oblasti medziľudských vzťahov.

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL

     • ERASMUS+
      • ERASMUS+

      •  

            Výsledok snímky pre Erasmus+ 2024

             Dňa 9.2.2024 bola opäť podaná žiadosť o grant v rámci programu Erasmus+ na realizáciu projektu,  ktorý bude prebiehať od 1.6.2024 do 31.8.2025. Žiadame o grant pre 71 účastníkov rôznych mobilít – krátkodobá mobilita učiacich sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v zahraničí u partnerského poskytovateľa OVP alebo v inej organizácii pôsobiacej v OVP alebo na trhu práce, kurzyjob shadowing zamestnancov. Výsledky výberovej procedúry budú oznámené do 16.5.2024. Veríme, že grant nebude krátený a vycestovať budú môcť všetci, ktorí mali záujem.

           V rámci šírenia informácií o projektoch Erasmus+ vám prinášame ďalšie prezentácie účastníkov jesenných mobilít Patrika Hajdu, Milana KeltošaSebastiána Ladembergera (III.AP), Adriána Babčana a Miloša Koseca, Sone Bičíkovej (IV.AP), Tomáša Žeca (IV.BP) a Jakuba Siváka (IV.CP).

       mb

     • ŠK SOČ vyhodnotenie
      • ŠK SOČ vyhodnotenie

      • 7. februára 2024  sa uskutočnil na SOŠ technickej, Partizánska 1, v Michalovciach, 46. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

          V tomto školskom roku prebehlo školské kolo prezenčnou formou.  Súťažilo sa v piatich súťažných odboroch v šiestich komisiách -  2 x elektrotechnika, ekonomika, informačno - komunikačné technológie, strojníctvo a matematika. Súťaže  sa zúčastnilo 37 žiakov s 39 prácami. Práce hodnotili učitelia odborných predmetov v komisiách, ktoré boli doplnené o odborníkov z vysokých škôl: Ing. Mareka Pavlíka, Phd., Ing. Jána Zbojovského, Phd., Ing. Mateja Bereša, Phd., Ing. Miroslava Murína, Ing. Patrika Jacka, Phd. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

           Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj dvaja tretiaci.

          Z 39 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 16 prác  (priložená výsledková listina 46. ročníka školského kola SOČ)  a z nich 9 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác do vyššieho kola SOČ).

          Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a postupujúcim držíme palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať  dňa  25. marca 2024 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Našu školu bude reprezentovať 9 prác v 5 súťažných odboroch.

       Výsledky školského kola SOČ 2024

       Postup prác na krajské kolo 2024

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Deň bezpečného internetu
      • Deň bezpečného internetu

      •    „Deň bezpečného internetu“ (SID) organizuje sieť Insafe/INHOPE v Európe s podporou Európskej komisie každý rok vo februári, na podporu bezpečného a pozitívneho používania digitálnych technológií, najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. Spája milióny ľudí, aby inšpirovali k pozitívnym zmenám na internete, aby zvyšovali povedomie o otázkach bezpečnosti online a zúčastňovali sa na podujatiach a aktivitách po celom svete.

           V rámci Slovenska pripravilo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS), digiQ – Digitálna inteligencia a Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako Nick možnosti ako sa zapojiť pre školy, deti ako kolektívy formou rôznorodých aktivít - podrobne v prílohe a na stránke https://bezpecnyinter.net/safer-internet-day/

       Témou tohto ročníka je: “Šírme digitálne dobro.“ V prípade zapojenia je možné vyhrať zaujímavé ceny.

       Ďakujeme za zapojenie, preberanie súvisiacich tém s deťmi a želáme veľa originálnych nápadov.

       Prílohy:  plagátiky - 2 ks

                      Deň bezpečného internetu 2024

       Ing. Magdaléna Lucáková

       Koordinátorka ochrany detí pred násilím 

     • 46.ročník SOČ / školské kolo
      • 46.ročník SOČ / školské kolo

      •    Dňa 7.februára 2024 sa na našej škole, na pracovisku Partizánska 1, uskutoční 46.ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Organizačné pokyny a program konania školského kola nájdete nižšie.

          Odborné komisie budú zverejnené na nástenke venovanej SOČ, na hlavnej chodbe, dňa 6.2.2024, v dopoludňajších hodinách. 

       Organizačné pokyny ŠK SOČ

       Program ŠK SOČ

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Prekroč svoj tieň
      • Prekroč svoj tieň

      • Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo tretí ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe. Vymedzeným žánrom 3. ročníka súťaže je umelecký  opis na tému Môj hrdina. Mladí ľudia majú jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schop­­nosti, zlepšiť svoje vyjadrovacie schopnosti a zároveň si zme­rať sily so svojimi rovesníkmi.

            Za našu školu sa do súťaže vo vlastnej tvorbe zapojili Kristína Popovičová zo IV. AP, Leonard Demčík zo IV. BP a Damián Ihnát zo IV. BP. Vyhlásenie výsledkov bude v apríli 2024. Našim žiakom držíme palce, aby v súťaži uspeli.   

       Ukážky prác si môžete prečítať tu:

       Kristína Popovičová

       Leonard Demčík

       Damián Ihnát

       PhDr. Jana Hűblerová

     • World Robot Olympiad 2024 / MS
      • World Robot Olympiad 2024 / MS

      • Súťaž na Slovensku sa usporiada v kategórii RoboMission.  Zúčastnia sa 2-3 členné tímy so svojimi LEGO robotmi, ktoré riešia výzvy na súťažnom poli. Vekové kategórie sú Elementary (8-12), Junior (11-15), Senior (14-19).  Najlepšie 2 tímy z každej vekovej kategórie postúpia na svetové finále do Talianska resp. Turecka.

       https://wro-association.org/competition/international-events/

        Na Slovensku sa uskutočnia v máji 2 regionálne kolá v KE a BB, Finále bude Košiciach 11. 6. 2024. Na stránke www.wro.sk sú zadania, pravidlá súťaže, registrácia tímov a ďalšie užitočné informácie.

        

       V prípade ďalších otázok je možné sa obrátiť na organizátorov: Angeliku a Zoltána Hanesz.

       wro.slovakia@gmail.com

       www.wro.sk

     • Ruské slovo / krajské kolo 18.ročníka
      • Ruské slovo / krajské kolo 18.ročníka

      •    Dňa 25. 1. 2024 sa v Michalovciach na ZŠ T. J. Moussona, konalo krajské kolo 18. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“ s tematikou Мир професcий / Svet profesií.

       Naši žiaci dosiahli skvelé výsledky:

       Próza – ruskojazyčné prostredie:  2. miesto – Veronika Lyzhechko, I. BP

       Próza – ruskojazyčné prostredie:  3. miesto – Fylyp Kudriavets, I. EP

       Spev - sólo: 2. miesto – Jakub Bodnár, III. AK

        

       Blahoželáme našim žiakom k skvelým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu.

               PhDr. A. Sabová

     • Olympiáda kritického myslenia
      • Olympiáda kritického myslenia

      •  

       Dňa 12.12.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OKM, do ktorého sa prostredníctvom 60-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 20 súťažiacich z tried:

       I.AP     - Roman Rapáč, Adam Vrabeľ

       III.BP  - Adam Javorský, Samuel Milan Majerčík, Dávid Vrabeľ

       III.EP  - Michal Behajla, Šimon Pivarník
       IV.AP - Dávid Hrešan, Filip Madaras, Nikolas Radovan Micák, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Adrián Šuľák, Magdaléna Wéberová, Kristián Zbuňák

       IV.BP  - Tomáš Žeco

       IV.EP  - Jakub Domanič, Peter Fedorišin, Lukáš Majerník, Jakub Skyba

        

       Žiaci boli testovaní z týchto oblastí:

       • kritické myslenie
       • odolnosť voči manipulácii
       • čitateľská gramotnosť
       • schopnosť vyhľadávať informácie
       • orientácia v prostredí médií
       • argumentačné zručnosti

       Po vyhodnotení školského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie do krajského kola OKM, ktoré sa uskutoční 19.3.2024 opäť online, postúpilo 14 žiakov našej školy:

       1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

       Adam Vrabeľ, I.AP  - 1. miesto

       Roman Rapáč, I.AP  - 2. miesto

        

       2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG:

       Albína Selepková, IV.AP - 1. miesto

       Kristián Zbuňák, IV.AP  - 2. miesto

       Filip Madaras, IV.AP      - 3. miesto

        

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a tým, ktorí postúpili do krajského kola, srdečne blahoželáme a 19.3.2024 im držíme prsty.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/, resp. viac informácií o priebehu na našej škole na tomto mieste.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

        

     • OAJ / okresné kolo
      • OAJ / okresné kolo

      •     Dňa 17. januára 2024 sa na GĽŠ v Michalovciach konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali v 2 kategóriách 2 žiaci:

            Albína Selepková IV.AP

            Johnny Cymbal II.BP. 

            Obaja sa umiestnili na prvých miestach a postupujú ďalej na krajské kolo OAJ v Košiciach. 

       Patrí im veľká gratulácia a poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy. Držíme im i naďalej palce! 

       Kolektív ANJ

     • Vyhodnotenie projektu z Nadácie VSE
      • Vyhodnotenie projektu z Nadácie VSE

      •    V školskom roku 2022/2023 sme sa uchádzali o finančnú podporu Nadácie VSE vo výške 2200,- €. Jednalo sa o finančný príspevok na „Rozvoj a podporu vzdelávania“. Využitie financií bolo zmluvne dohodnuté.

            Časť financií bola určená na projekty žiakov, s ktorými sa zúčastnili 16.ročníka tímovej súťaže VSD na tému Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček vysokohorské zariadenia...). Cieľom projektu bolo navrhnúť spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania odberných miest elektrinou v lokalitách bez distribučnej siete. Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s. sa konalo 30.marca 2023 v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach. V silnej konkurencii súťažili dva tímy z našej školy, tím AVATAR - Maroš Tkáčik a Dávid Šintaj, III.EP a tím ZLATÝ  DÁŽĎ - Kristína Popovičová a Maroš Mičko z III.AP a Tomáš Žeco, III.BP. Síce projekty neboli víťazné, ale ich úroveň bola vysoká, žiaci boli tvoriví, zruční a schopní práce v tíme. Okrem žiackych projektov sme financie získané od Nadácie VSE použili na doplnenie materiálneho vybavenia pre odborné vzdelávanie žiakov v odbore 2675 M elektrotechnika. Zakúpili sme nové meracie prístroje (multifunkčný merací prístroj Prova CM02 a kliešťový merač zemného odporu) a softvér ProfiCad na tvorbu projektov z odborných predmetov.  Používaním zakúpených produktov zvyšujeme kvalitu vzdelávania, zlepšujeme odborné zručnosti žiakov, čím prispievame k ich lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Pri elektrotechnických meraniach sa veľký dôraz kladie na dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a v neposlednom rade sa dôraz kladie na ochranu životného prostredia.

            Celý tento projekt v rámci „Rozvoja a podpory vzdelávania“ splnil svoj cieľ. Podporil tvorivosť, originalitu, tímovú prácu žiakov, zdôraznil dôležitosť ekologickej spoločnosti a význam ochrany životného prostredia.

       Ďakujeme  Nadácii VSE za finančnú podporu našich projektov.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Nie si v tom sám – sme tu pre Teba
      • Nie si v tom sám – sme tu pre Teba

      • Sme presvedčení, že pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám.

       Sú rôzne možnosti riešenia problémov, s ktorými si nemusíte vedieť poradiť, či už sú to vaši blízki, učitelia alebo aj cudzí ľudia a odborníci, ktorým záleží na pohode a duševnom zdraví mladých ľudí. Títo Vás vypočujú, poradia a pomôžu zvládnuť krízové životné situácie.

       V súčasnej dobe je možné získať pomoc osobne, telefonicky, chatom, mailom. Záleží len na Vás, akú formu pomoci si zvolíte.

       (viac informácií na tomto mieste)

       Ing. Jaroslav Melikant, VP

     • Biela pastelka / poďakovanie
      • Biela pastelka / poďakovanie

      • Chcela by som Vám popriať všetko dobré do roku 2024, nech je zdravý a vyjde Vám podľa Vašich predstáv .

       Predovšetkým mi dovoľte poďakovať sa Vám za nadšenie a ochotu pomôcť našej organizácii – Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska zapojením sa do verejnej zbierky Biela pastelka. Veľmi si to vážime. Vieme, že Vás kontaktujeme v exponovanom čase, ... (viac na tomto mieste)

     • Stretnutie predsedov školských parlamentov
      • Stretnutie predsedov školských parlamentov

      • Dňa 14.12.2023 sa uskutočnilo stretnutie predsedov a predsedníčok školských parlamentov (ďalej len ŠP) košického kraja na SPŠ elektrotechnická Košice. Našu školu zastupovala Kristína Popovičová žiačka IV.AP triedy.

       "Program začínal o 9:00 a končil okolo 13:30. V rámci stretnutia sme mali tri rôzne aktivity. Ako prvá aktivita bola „zoznamovačka“, v rámci ktorej sme sa rozdelili do skupín, kde sme diskutovali o témach napr. ako funguje náš ŠP, aké akcie sa na škole usporadúvajú, ako získavame financie a aká je naša komunikácia s vedením školy...

       Ďalšou aktivitou bolo spísať jednotlivé úlohy jednotlivých členov ŠP a to aké by mali mať vlastností a čo sa od nich očakáva. Jednotlivých členov sme odprezentovali pred všetkými a prediskutovali ako to je v skutočnosti na školách a čo by sa malo zmeniť.

       Posledná aktivita bola formou "hry", pomocou "šťastného klbka". Klbko sme si hádzali medzi sebou s tým, že sme museli povedať meno človeka, ktorého sme spoznali, popriať mu niečo do života a hodiť mu klbko. Na konci tejto aktivity nám vznikla sieť, ktorá symbolizovala budúcu spoluprácu medzi jednotlivými parlamentmi na školách.

       Celkový účel tohto stretnutia bol oboznámiť nás o funkciách v ŠP a ako ich správne rozdeliť, vysvetliť nám aké chyby sa najčastejšie robia pri voľbe predsedu a podpredsedu, inšpirovať sa navzájom o nejakých aktivitách.  

       Najbližšie stretnutie sa uskutoční v marci. Budú sa riešiť jednotlivé problémy v parlamente a na školách. Predsa len 60 hláv vymysli viac riešení ako len jedna.“

                                                                                                                 Kristína Popovičová IV.AP

     • Vianočný voľnejší deň
      • Vianočný voľnejší deň

      • Z iniciatívy predsedníčky školského parlamentu Kristíny Popovičovej IV.AP, sa dňa 22.12.2023 uskutočnila akcia s názvom „Vianočný voľnejší deň“. Žiaci sa mohli zapojiť do kolektívnych súťaži – volejbal a ping-pong a súťaži jednotlivcov – šach, scrabble, sudoku a piškvorky.

       Do kolektívnych turnajov, v ktorých žiaci  vytvárali družstvá v rámci ročníkov, sa zapojilo dokopy až 46 žiakov.

       Na volejbalový turnaj sa vytvorili 4 tímy po ročníkoch, kde organizáciu zabezpečila PaedDr. Jana Hamadejová.

       1. miesto – tím IV. ročníka
       2. miesto – tím II. ročníka
       3. miesto – tím I. ročníka.

       Do turnaja v ping-pongu sa zapojili 11 žiakov, kde sa vytvorili 4 družstva pod vedením PaedDr. Stanislava Šašalu.

       1. miesto – družstvo IV. ročníka – S. Bičíková IV.AP, P. Petrovčik IV.BP a P. Hlivák IV.BP
       2. miesto – družstvo I. ročníka – V. Šandor I.AK a M. Juhaščik I.AK
       3. miesto – družstvo II. ročníka – M. Rak II.AP, L. Sabo II.AP, A. Faťol II.DP a R.Hadvab II.DP.

       V súťažiach jednotlivcov sa žiaci museli spoliehať len sami na seba a zapojilo sa doň spolu 29 žiakov školy.

       V piškvorkách, ktoré organizačne pripravila Mgr. Jarmila Galanová prvé tri miesta obsadili

       1. miesto – J. Sental IV.EP
       2. miesto – A. Javorský III.BP
       3. miesto – T. Minkanič I.AP


       Slovnú zásobu si rozširovali žiaci v slovnej hre Scrabble spoločne s pani učiteľkou Ing. Vierou Dzvoníkovou.

       1. miesto – M. Dula II.AK
       2. miesto – D. Vavrek II.AK
       3. miesto – M Karola II.AK


       V matematicko-logickej hre sudoku, ktorú pripravila Ing. Daniela Kravcová si žiaci precvičovali svoje logické myslenie.

       1. miesto – Grnač I.AP
       2. miesto – Čižmarik I.AP
       3. miesto – Petro III.BP


       Šach si žiaci zahrali pod organizačným vedením zástupcu Ing. Ernesta Exembergera.

       1. miesto – H. Petrov I.CK
       2. miesto – M. Danko III.AP
       3. miesto – A. Gazda II.AK

       Vyhodnotenie sa uskutočnilo v telocvični, kde víťazi jednotlivých súťaži dostali sladkú odmenu. Cieľom tohto dňa bolo zábavnou a voľnejšou formou naučiť sa spolupracovať v tímoch a spoznávať svojich spolužiakov aj z iných tried či ročníkov a vytvárať si pozitívne a šťastné spomienky na študentský život. Veríme, že žiaci si tento deň užili a naučili sa niečo nové.

                                                                                                                                            Kristína Popovičová IV.AP

     • Remeslo má stále zlaté dno
      • Remeslo má stále zlaté dno

      •     V dňoch 15. - 16. novembra 2023 sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Prešove na Volgogradskej ulici konal 27.ročník súťaže MLADÝ REMESELNÍK 2023/2024 v dvoch remeslách, a to stolár a murár. Tejto súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev v odbore stolár a 9 družstiev v odbore murár, zložených zo študentov stredných škôl.

            Naša škola mala zastúpenie na tejto súťaži v odbore stolár žiakmi IV.AK Dávid JURČO a Norbert NÍSKY, v študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, so svojím majstrom odborného výcviku Bc. Jaroslavom MICKOM. Ich súťažnou úlohou bol vedomostný test a zhotovenie dreveného stolíka podľa technickej predlohy.

            Okrem pekného umiestnenia si  odniesli nové skúsenosti, obohatili svoje vedomosti, získali nové kamarátstva a vecné dary, ktoré im odovzdala  riaditeľka SOŠ technickej v Prešove.

       Držíme im palce v ich ďalšom odbornom štúdiu.

       Bc. Jaroslav Micko

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
      • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

      •    Dňa 14. decembra 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 29 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. A kategória pre 1. a 2. ročník, v ktorej súťažilo 8 žiakov a B kategória pre 3. a 4. ročník, v ktorej súťažilo 21 žiakov.

          Olympiáda pozostávala z troch častí. V prvej - písomnej časti si žiaci overili svoje vedomosti v online teste, ktorý bol zadaný centrálne. V teste riešili rozličné typy úloh zamerané na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry.

       V druhej časti si zmerali sily v tvorbe/transformácii textu, pri tvorbe vlastného textu preukázali schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality.

       Ústnu časť tvorila samostatná príprava a prednesenie rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci museli predniesť najmenej10 viet naspamäť, využiť príznaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

       Na olympiáde sa podieľali a práce študentov hodnotili učiteľky slovenského jazyka a literatúry PhDr. Ľubica Balogová, PaedDr. Katarína Pajtášová a PhDr. Jana Hűblerová. Školské kolo organizačne pripravila PhDr. Jana Hűblerová.  

       Výsledky:

       A kategória – 1. a 2. ročník   

       1. miesto -  Viktória Hudová I. DP

       2. miesto – Tomáš Chmeľ I. EP

       3. miesto – Kristián Rebrinský I. CP

        

       B kategória – 3. a 4. ročník

       1. miesto – Maroš Mičko IV. BP

       2. miesto – Adrián Kaňuch III. BP

       3. miesto – Kristína Popovičová IV. AP; Leonardo Lacko IV. BP

       Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť. 

       PhDr. Jana Hűblerová 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie