• Novinky

     • Prelož a zaspievaj
      • Prelož a zaspievaj

      •     V máji tohto roku vyhlásilo generálne riaditeľstvo Európskej komisie so zastúpením na Slovensku pre žiakov stredných škôl košického kraja súťaž „Prelož a zaspievaj“. Úlohou súťažiacich bolo, aby preložili cudzojazyčnú pieseň do slovenčiny alebo slovenskú pieseň do jazyka niektorej z krajín Európskej únie a naspievali ju na pôvodnú hudbu. Súťažné nahrávky sa zasielali do konca júna a porota pri hodnotení posudzovala kvalitu prekladu, jazykovú interpretáciu a celkový umelecký dojem.  

           Do tejto súťaže sa zapojil aj žiak našej školy, RICHARD HARMAN, žiak III.BP, ktorý do angličtiny preložil hit Lukáša Adamca Horúca láska a sám ho aj naspieval. Zrejme to úspešne zvládol, keďže ho odborná porota posunula do finále. O postupe do finále sme boli informovaní začiatkom septembra. Finále sa konalo 20. septembra v kultúrnom centre Tabačka v Košiciach formou koncertu ako jedno zo sprievodných podujatí Európskeho dňa jazykov 2018. Celkovo do finále postúpilo 6 súťažiacich, 3 speváci a 3 skupiny. Michalovce tam mali najväčšie zastúpenie, keďže všetci speváci boli študentmi michalovských škôl. V samotnom finále bolo prezentovaných dohromady päť čísel, z toho štyri takpovediac „live“ (naživo). Ako Rišo našu školu reprezentoval vo finále si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=ju_55bfUvGk.

           Bezprostredne po koncerte nasledovalo vyhlásenie víťazov. RICHARD HARMAN sa umiestnil na výbornom 2.MIESTE, najlepšie spomedzi michalovských finalistov. Ocenenie bolo pre Riša určite dostatočnou satisfakciou za vynaložený čas a úsilie a uznaním jeho doterajších jazykových vedomostí a zručností, ale zároveň aj motiváciou k ďalšiemu zlepšovaniu sa v cudzích jazykoch. ĎAKUJEME za dôstojnú reprezentáciu, ku krásnemu úspechu mu SRDEČNE BLAHOŽELÁME a veríme, že aspoň takto úspešný bude aj v ďalších súťažiach.

                                                                                            MH

        

     • Letná škola techniky
      • Letná škola techniky

      • SOŠT, pracovisko Partizánska 1 a Kapušianska 6 v Michalovciach,

       práve realizujú pre žiakov základných škôl 

       "LETNÚ  ŠKOLU  TECHNIKY",

       a to v dňoch 27. - 31.augusta 2018

       od 9.00 do 12.00 hod. 

       Bližšie informácie nájdete v letáku.

       Pozvánku a návratku nájdete na tomto mieste.

       Sme radi, že ste tu!

        

     • My future career - my hobby
      • My future career - my hobby

      •      V školskom roku 2017/2018 bol našej škole schválený projekt ERASMUS +  pod názvom My future career – my hobby. 

          Do projektu sa zapojí 26 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnia stáže v zahraničí s možnosťou praxe v zahraničných firmách. Nábor žiakov príslušných odborov podľa prihlášky prebehol v priebehu mesiacov jún a júl 2018 po konzultácii triednych učiteľov, majstrov odborného výcviku, zástupcov firmy BSH a učiteľky anglického jazyka. Výber žiakov pokračuje v priebehu augusta a septembra 2018 na základe kritérií uvedených v prihláške.

          Základné informácie o projekte sú uvedené na tomto mieste. Bližšie informácie poskytuje Mgr. Monika Bongová - koordinátor projektu.

     • Delegát SR v OSN
      • Delegát SR v OSN

      • Chceš sa stať zástupcom mladých ľudí a rokovať v ich mene v OSN? Ide o reprezentáciu slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagáciu a napĺňanie ľudských práv, šírenie povedomia o fungovaní OSN, ...

       Spĺňaš tieto požiadavky?

       • Vek 18 až 25 rokov (vrátane).
       • Výbornú znalosť anglického jazyka (ďalšie rokovacie  jazyky  OSN výhodou).
       • Záujem o diplomaciu a orientáciu v medzinárodnom prostredí.
       • Si tímový hráč, ktorý dobre zvláda stresové situácie.
       • Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi.
       • Záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi po návrate do SR.
       • Skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.).

       V tom prípade si pozri bližšie informácie a do 17.7.2018 pošli požadované dokumenty na emailovú adresu: osn.delegat@akram.sk

     • Rozlúčka so školou ...
      • Rozlúčka so školou ...

      • Štyri roky uplynuli                                      Štyri roky uplynuli,

       v pokreslených laviciach,                          dorástol si do saka.

       keď zabudneš doma zošit,                        Odteraz si budeš musieť

       kto Ti ho dnes požičia?                             všetko len sám odskákať...

        

            18.máj 2018 - v kalendári deň všedný, no pre štvrtákov SOŠT na Partizánskej ulici v Michalovciach deň výnimočný, deň rozlúčky so školou. Prišiel rýchlo, zafarbil mnohé tváre dojatím a pohladil myšlienky spomienkami.

            Mnohí z našich štvrtákov vzorne reprezentovali školu počas celého štúdia, preto ich vedenie školy ocenilo. Mimoriadnu cenu riaditeľa školy získali naši najlepší: Samuel Laco/4.BP/ a Miroslav Murin/4.CP/, ktorí školu zviditeľnili na týchto súťažiach:

       SAMUEL  LACO, IV.BP

       AMAVET - krajské kolo – s prácou Automatizovaná robotická linka  - ocenený špeciálnou cenou firmy MICRO EPSILON Company

       SOČ / KK – 1.miesto – Nápojový automat - tímová práca s Matúšom Dankaninom

                / celoslovenské kolo -  3.miesto - Nápojový automat - tímová práca s Matúšom Dankaninom

       TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKAceloslovenská súťaž pre študentov SŠ

                   3.miesto – Nápojový automat (+ Matúš Dankanin)

       SYGA 2018práca Nápojový automat – špeciálna cena odborného časopisu ATP Journal (+ Matúš Dankanin)

       MIROSLAV  MURIN, IV.CP

       AMAVET – krajské kolo – postup do celoslovenského kola s prácou My Spy

       • Celoslovenské kolo – získal Cenu poroty

       ZENIT V PROGRAMOVANÍ – krajské kolo – účasť (6.miesto)

       Tímová súťaž spoločnosti VSDpráca „Návrh verejného osvetlenia obce“ – 1.miesto v tíme ODYSEA

       JUNIOR INTERNET – celoslovenské kolo – kategória Junior APP – s prácou My Spy – 3.miesto

       • Kategória Junior LEARN – s prácou GOOD TEACHER – 1.miesto
       • Absolútny JUNIOR INTERNET 2018 (Good Teacher)

       SOČ / KK – 1.miesto Good Teacher

                / celoslovenské kolo -  1.miesto Good Teacher

       TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKAceloslovenská súťaž pre študentov SŠ

                   1.miesto – My Spy

        

        

       Štyri roky uplynuli,

       zostali však na fotkách.

       Časom možno stratia farby,

       ako kvety na chodbách.

        

       Úspešne si skončil školu,

       žiaľ má chuť jak palina.

       Nesmúť, ak máš pevnú vôľu,

       život sa len začína...

        

       Milí absolventi, naučte sa kráčať životom dôstojne, naučte sa lásku a pochopenie nielen prijímať, ale aj rozdávať a ostaňte ľuďmi - diamantom, ktorý v hrudi nikdy nezhnije...

        

       Mgr.Eva Országhová 

       Do galérie Rozlúčka so školou ... boli pridané fotografie.

     • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou
      • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou

      • Slovenský olympijský výbor vyhlásil na sociálnych sieťach 22.jún za Olympijský deň (hoci oficiálne sa Medzinárodný olympijský deň oslavuje 23.júna) a vyzval širokú verejnosť, aby sa do tejto aktivity zapojila. Stredná odborná škola technická v Michalovciach to vzala priam doslovne. Na tento deň mala v pláne Školskú športovú olympiádu (ŠŠO), presnejšie jej VI.ročník. Vďaka Olympijskému klubu v Michalovciach (konkrétne PaedDr. Radmile Hajdúkovej) nechýbala ani olympijská vlajka či banner hlásajúci Olympijský deň, čo tomuto dňu pridalo ešte viac olympijskej príchute.

       ŠŠO na našej škole............

       Do galérie Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou boli pridané fotografie.

     • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň
      • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň

      •    Žiaci 3. ročníka s odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku sa 15. júna zúčastnili exkurzie vo fotovoltaickej elektrárni v Michalovciach. Exkurziu zastrešovali pracovníci  Ing. Roman Tokarčík zástupca firmy Contour Global a prevádzkový technik Peter Višňovský.

          Začiatok exkurzie bol venovaný poučeniu o BOZP v priestoroch FV elektrárni a až potom prebehla exkurzia areálu FV elektrárni. Exkurzia pozostávala z dvoch častí. Z prezentácie, ktorá bola zameraná na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energií a hlavne výroby elektrickej energie vo fotovoltaických elektrárňach. Druhú časť tvorila prehliadka objektov a zariadení FVE 2 Michalovce.  Žiaci dostali od pracovníkov podrobný výklad ako dochádza k výrobe elektrickej energie v takejto elektrárni. Nakoniec každý žiak dostal darček od pracovníkov FVE.

       Ing. Miron Štefanič, učiteľ elektrotechnických predmetov

       Do galérie Exkurzia / fotovoltaická elektráreň boli pridané fotografie.

      • Súťaž VSD, a.s. pre 1. a 2. ročník

      •    Dňa 19. júna 2018 sa na našej škole konala súťaž žiakov 1. a 2. ročníka z elektrotechniky, pod záštitou spoločnosti VSD, a.s. Pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Všetci prihlásení žiaci sa zúčastnili teoretickej časti, ktorá obsahovala testové otázky s možnosťou výberu správnej odpovede, doplňovačku, schémy a grafy a štvrtú časť tvorili príklady. Po jej vyhodnotení, najlepší šiesti súťažiaci postúpili na praktickú časť, po ktorej je poradie nasledovné:

           1.miesto   -   VALIGA Matúš, II.AP

           2.miesto   -   MINKANIČ Nikolas, II.AP

           3.miesto   -   PALLAJ Ľubomír, II.BP

           4.miesto   -    JAKUBEC Viliam, II.BP

           5.miesto   -   DUBÍK  Samuel, II.AP

           6.miesto   -   BOBÍK  Peter, I.AP

          Celú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste. O občerstvenie a malú pozornosť pre všetkých súťažiacich, ale hlavne o hodnotné vecné ceny pre prvé tri miesta, sa postarala spoločnosť VSD, a.s. 1.miesto - mobilný telefón, 2.miesto - digitálny fotoaparát a 3.miesto - farebná tlačiareň.

          Ďakujeme všetkým súťažiacim za to, že si prišli zmerať sily, ďakujeme spoločnosti VSD, a.s. za hodnotné vecné ceny pre súťažiacich a víťazom srdečne blahoželáme.

     • Voľné pracovné miesto
      • Voľné pracovné miesto

      • V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

     • Kurz pohybových aktivít
      • Kurz pohybových aktivít

      •      Kurz pohybových aktivít pre žiakov druhého ročníka sa konal od 11. - 15. júna 2018 dennou formou. Plavecký výcvik prebiehal v Thermalparku Šírava a bol ukončený pretekmi  s nasledovným umiestnením žiakov:

       I. miesto - ž. Šalapa, II.CP,

       II.miesto - ž. Withly,  II.BP,

       III. miesto - ž. Frendák, II.AP

               IV. miesto - ž. Voznyj, II.EP.

           Tretí deň KPA sme vystúpili na Jasenovský hrad a vo štvrtok na Viniansky hrad. Dozvedeli sme sa aj o histórii hradov. Posledný deň kurzu sme sa venovali letným športom, futbalu, bedmintonu a petangu.

       PaedDr.Hamadejová Jana

       Do galérie Kurz pohybových aktivít boli pridané fotografie.

     • Stretnutie učiteľov silnoprúdových predmetov
      • Stretnutie učiteľov silnoprúdových predmetov

      •    Naša škola ako jedna z piatich škôl košického a prešovského samosprávneho kraja, má veľmi dobrú spoluprácu so spoločnosťou VSD, a.s., ktorá každoročne organizuje viacero podujatí pre študentov, učiteľov a majstrov odborného výcviku. 

         4.júna 2018 sa v meste Poprad - Stráže konalo stretnutie pedagogických zamestnancov vyučujúcich silnoprúdové predmety partnerských SŠ. Od nás sa zúčatnili štyria učitelia. Na tomto stretnutí bol odprezentovaný "Proces obnovy distribučných zariadení v spoločnosti VSD, a.s." (Ing. Romaňák, Ing. Mačák) a boli podané informácie k aktuálnym témam spolupráce spoločnosti so SŠ a ZŠ (Ing. Kašteľová). V popoludňajších hodinách mali byť v Tatranskej Lomnici predstavené ukážky prác Výstavby sietí VN a NN. Táto časť programu sa nekonala, nakoľko zasiahla príroda a dážď nedovolil spoločnosti VSD a.s. tieto ukážky realizovať.

           Veľmi príjemné bolo prekvapenie, ktoré VSD a.s. pripravila pre učiteľov. Zabezpečili odvoz do Bachledovej doliny a celodenné stretnutie pokračovalo na Chodníku korunami stromov a nasledne neskorým obedom. 

       Ďakujeme za poskytnuté informácie a príjemne strávený deň.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Práca pre absolventov SOŠ technickej
      • Práca pre absolventov SOŠ technickej

      •    

            Kybernetika, s.r.o. Košice, montážne práce optických a metalických káblov U.S. Steel Košice, prijme do pracovného pomeru absolventov SOŠT Michalovce. Nástup je možný aj hneď.

       kontakt: 

       Ing. Vladimír Janík  0917 567 031 

     • Účelové cvičenie / prvé ročníky
      • Účelové cvičenie / prvé ročníky

      • ... a pokračujeme v účelových cvičeniach... Dnes, 17.mája 2018, sa študenti prvých ročníkov na ulici Partizánska, zúčastnili účelového cvičenia. 

            Pešo sme sa prešli od školy na "Prímestskú" na Zemplínskej šírave. Tam sme po triedach prešli zdravotníckou prípravou, topografiou a riešením mimoriadnych situácií. Celý čas sme mali nad hlavami mraky, ale keďže na nás nepršalo, tak sme sa poniektorí dohodli, že sa prejdeme smerom na vpust do Zemplínskej šíravy. Boli sme celkom prekvapení, koľko vody je teraz v  "slovenskom mori".

               Tesne pred obedom sme sa vydali na cestu späť a skonštatovali sme, že sme absolvovali jeden celkom pekný deň. Síce počasie nebolo najkrajšie, ale bolo ideálne na turistiku. Nebolo nám horúco, ale ani chladno. Bolo nám tak akurát. Každý z nás odšľapal minimálne 5 poctivých  kilometrov. No a my usilovnejší sme prešli 8,5 km. 

       Ing. Nataša Masnicová. tr.učiteľka I.AP

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      •      Žiaci 1. a 2.ročníka na ulici Kapušianskej a 2.ročníka na ulici Prtizánskej absolvovali dňa 3.mája 2018 účelové cvičenie. Ako si tento deň užili v spoločnosti členov armády, si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

       Do galérie Účelové cvičenie  boli pridané fotografie.

     • SYGA_2018
      • SYGA_2018

      •      V dňoch 26.4. - 27.4 2018 sa v Trnave v areáli Trnavskej univerzity konalo celoštátne kolo (finále) súťaže SYGA 2018 pod záštitou Siemensu.

            Do tohoto ročníka sa za našu školu prihlásili Samuel Laco (IV.BP) a Matúš Dankanin (IV.CP) s prácou "Nápojový automat". Tento projekt postúpil do finále medzi 5 najlepších prác. Chlapci získali cenu odborného časopisu ATP Journal a boli odmenení hodnotnými cenami.  

       Chlapcom blahoželáme a želáme im ešte veľa tvorivých nápadov! 

       Ing. Jozef Garbeľ

       Do galérie SYGA_2018 boli pridané fotografie.

     • SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo
      • SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo

      •      V dňoch 25. – 27. apríla 2018 sa konal 40. teda jubilejný ročník celoštátneho kola SOČ, po prvýkrát na vysokoškolskej pôde a to na Žilinskej univerzite. Zúčastnili sa ho traja študenti z našej školy:  Štefan Jackovič IV.AP, Samuel Laco IV.BP a Miroslav Murin IV.CP. Súťažilo sa celkom v 17 kategóriách. Naši študenti sa zúčastnili v troch kategóriach a to: problematika voľného času – Štefan Jackovič; elektrotechnika a hardware – Samuel Laco a Matúš Dankanin a informatika – Miroslav Murin. Vyrazili sme v stredu a vrátili sme sa v piatok. Prvý deň sme absolvovali prehliadku školy, väčšiu časť sme strávili na fakulte masmediálnej komunikácie. Následne bol úvodný ceremoniál a na ďalší deň sme mohli začať súťažiť.

       Samozrejme neobišli sme naprázdno. Obsadili sme:

       1. miesto  - Miroslav Murin v kategórii informatika s prácou „Good Teacher“.

       3. miesto - Samuel Laco spolu s Matušom Dankaninom v kategórii elektrotechnika a hardware s prácou „Nápojový automat“.

       Miroslav Murin, IV.CP

       Do galérie SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

     • Exkurzia / Lemešany
      • Exkurzia / Lemešany

      •     Dňa 27.04.2018 sa žiaci IV.AP triedy, študijného odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku, zúčastnili exkurzie v Lemešanoch spolu s Ing. Štefanom Peštom a Ing. Mironom Štefaničom.

           Program exkurzie sa začal prehliadkou vonkajšej stanice 110 kV a pokračoval  prehliadkou rozvodných zariadení 22 kV v budove stanice. Najprv nasledovala prednáška a potom aj praktické ukážky o trasovaní a diagnostike vn káblov. Ďalším programom  boli návštevy laboratórií, kde nám bolo ukázané ako sa skúšajú OOPP a pracovné náradie z hľadiska bezpečnosti  pre práce na elektrických zariadeniach a ako sa kontrolujú transformátorové oleje, z ktorých sa dá zistiť stav transformátorov.  Exkurziu sme ukončili v skúšobni  vvn kde nám boli predvedené ukážky rôznych výbojov a vysvetlené možnosti využitia skúšobne pre prax.

       Celú exkurziu mal na starosti pracovník  elektrickej stanice Ing. Baran a ďalší traja pracovníci VSD.

           Exkurzia nadväzovala na učivo elektrické stanice, transformátory káblové vedenia elektrickej energie a splnila plánovaný zámer.

       Ing. Miron Štefanič, vedúci exkurzie

       Do galérie Exkurzia / Lemešany boli pridané fotografie.

     • Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov
      • Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov

      •      Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity vyhlásila 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka. Do súťaže sa prihlásilo 36 prác z 10 stredných škôl z celého Slovenska. Do finálového kola, ktoré sa konalo 17.apríla 2018, bolo hodnotiacou komisiou zloženou z odborníkov z priemyslu a zamestnancov Elektrotechnickej fakulty UNIZA vybraných 23 prác a finálového kola sa zúčastnilo najlepších 21 prác, ktoré boli rozdelené do sekcie mechatronika ( 10 projektov) a sekcia elektronika a IT (11 projektov). 

       Pre našu školu tohtoročná Technická myšlienka roka bola premiérou. Do súťaže sme prihlásili 4 projekty a všetky štyri postúpili do užšieho finále. Samuel Laco – s projektom „Robotické rameno“; Samuel Laco a Matúš Dankanin – „Nápojový automat“; Miroslav Murin – „Good Teacher“ a Miroslav Murin - „My Spy“. Na súťaži boli veľmi zaujímavé a hlavne veľmi komplexné a prepracované práce. V sekcii elektronika a informačné technológie sa nám v silnej konkurencii podarilo obsadiť dve miesta.

       1. miesto – My Spy – Miroslav Murin

       3. miesto – Nápojový automat – Samuel Laco a Matúš Dankanin

       Chlapcom veľmi srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa tvorivých nápadov!

       O Miroslavovi Murinovi napísali:

       "Prvé miesto v sekcii elektronika a IT získal Miroslav Murin za projekt My Spy. Študent Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zvíťazil s nápadom monitorovacej aplikácie, ktorá pracuje na osobnom počítači (operačný system Windows), ale aj na telefóne (operačný system Android). Úlohou „My Spy“ aplikácie je zvýšiť bezpečnosť na internete prostredníctvom blokovania aplikácie, ako napríklad hry a programy, monitorovania aktivity na internete, blokovania stránok, úplného zablokovania prístupu k sociálnym sieťam alebo nastavenia denného limitu používania počítača. Cieľom je adresovať program nielen rodičom, ale aj firmám či školám. Program by sa mal vyrovnať konkurencii na trhu, ktorá je väčšinou finančne náročnejšia."

       Ing. Nataša Masnicová
        

       Do galérie Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov boli pridané fotografie.