• Novinky

      • Zenit v strojárstve / krajské kolo

      •  

       Dňa 29. novembra 2017 sa na SOŠ v Košiciach Šaca uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v strojárstva. Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       a. Teoretická časť – písomný test pozostávajúci z otázok základného učiva strojárskych predmetov

       b. Praktická časť – výroba výrobku strojárskeho charakteru na obrábacích strojoch podľa technickej dokumentácie

       Našu školu reprezentovali dvaja žiaci v kategórii B1 :

       -          Radovan Pado obsadil 3. miesto

       -          Milan Ruják obsadil 5. miesto

       Chlapcom ďaujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Ján Kraus, ZR TV

      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •      Dňa 30.11.2017 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       a) Teoretická časť – súťažiaci vypracovali test 30 otázok z elektroniky

       b) Praktická časť – súťažiaci navrhli plošný spoj zadanej schémy pomocou programu Eagle, ktorý potom prakticky zrealizovali.

       Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Našu školu reprezentovali:

       Kategória A:

       • Marek Klanica 7.miesto
       • Dávid Baran 9.miesto

       Kategória B:

       • Ľubomír Pallaj 9.miesto

       Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. Do galérie Zenit v elektronike / krajské kolo boli pridané fotografie.

      • stolnotenisový turnaj

      •        1.decembra 2017 sa v telocvični školy na Partizánskej 1 v Michalovciach.konal stolnotenisový turnaj žiakov SŠ pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠT Turnaj organizovala naša škola, pod vedením PaedDr.J.Hamadejovej a Ing.G.Staška.

       1.miesto:Treščo Štefan,(SOŠT)

       2.miesto: Kažimír Jakub(OA)

       3.miesto: Leško Richard (SOŠT).

       Našu školu reprezentovali:Treščo,Leško, Mikulanič,Šipoš. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za pekný a zdarný priebeh turnaja. 

       PaedDr. Jana Hamadejová

       Do galérie stolnotenisový turnaj boli pridané fotografie.

      • Fyzikálna súťaž

      •        29.novembra 2017 sa uskutočnila "Fyzikálna súťaž" , o ktorú prejavilo záujem 79 žiakov takmer zo všetkých tried. IŽiaci mali za úlohu riešiť 25 zaujímavých logických úloh zo sveta FYZIKY. Najúspešnejšími riešiteľmi boli:

       1. Juraj Jevčák z triedy IV.CP

       2. Štefan Jackovič, IV.AP

       3. Matej Hospodár, III.AP

       Zadania i riešenia všetkých úloh sú zverejnené vo vitríne pri multimediálnej učebni.

       Do galérie Fyzikálna súťaž boli pridané fotografie.

      • Sudoku & logika

      • 13. a 27.novembra 2017 sa v rámci krúžku počítačovej zábavy konala súťaž v riešení sudoku a logických úloh. Výsledková listina je pripojená v prílohách. Víťazom blahoželáme!

       Ing. Danka Kravcová

      • 0lympiáda v AJ / 28.ročník

      • Dňa 24.novembra 2017 sa na našej škole, na pracovisku Partizánska 1, uskutočnil 28.ročník Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov. Členkami odbornej poroty boli:   

       Mgr. Monika Bongová, Mgr. Jana Vereščáková, PhDr. Jana Tomášová, Mgr. Marcela Harmanová

       Olympiáda prebiehala v 3 častiach: 

       • Listening
       • Grammar / Vocabulary / Reading
       • Speaking

       Výsledky olympiády:

       1.miesto:     René Ďuríček, II.DP

       2.miesto:     Samuel Šoffa, III.DP

       3.miesto:     Daniel Mihalčin, III.BP

       René Ďuríček postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17.januára 2018. Všetkým účastníkom veľmi pekne ďakujeme za perfektné výkony a tešíme sa na budúci rok. Víťazom blahoželáme! 

        

      • Beh o štít mesta

      • Dňa 24.novembra 2017 sa konal Beh o štít mesta Michalovce 2017. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

       V kategórií JUNIOR štartoval za našu školu Barna Adrián, ktorý obsadil krásne 4. miesto. V kategórií DORASTENCI našu školu reprezentovali Patrik Streňo (III.AP), ktorý sa umiestnil na peknom 3.mieste, Tomáš Skalko (III.AP) - 5.miesto, Róbert Micák (I.AP) - 6.miesto, Peter Varcholák a Miloš Tkáč.

       Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

       Do galérie Beh o štít mesta boli pridané fotografie.

      • Turistický krúžok

      • Dňa 7.októbra 2017 sme vyrazili do terénu a pozreli sme si krásny románsky kostolík svätého kríža - Senderov. Strávili sme pekný deň plný zážitkov.

       Ing. Ivo Pirčák, vedúci krúžku

       Do galérie Turistický krúžok boli pridané fotografie.

      • Бабкины внуки / Babkiny vnuci  

      •      23. 11. 2017 v MsKS v Michalovciach, pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Michalovce, vystúpil ruský spevácky súbor Babkiny vnuci z Brianska (Rusko). Vystúpenie tohto jedinečného súboru si pozreli aj naši študenti ruského jazyka – I. AK, IV. AK, IV. BK. Všetci sme s nadšením sledovali ich vystúpenie, prežili sme spoločne jeden krásny a veselý večer.

       Ukážky piesní Babkiny vnuci: https://zf.fm/artist/327540?sort=views

            PhDr. A. Sabová

      • Florbal - dievčatá

      • Do galérie Florbal - dievčatá boli pridané fotografie.

        

            Dňa 13.novembra 2017 sa konalo v Mestskej športovej hale  okresné finále vo florbale dievčat. Po náročných vyradzovacích bojoch v skupinách si naše dievčatá vybojovali pekné 3.miesto. Srdečne im blahoželáme!

       PaedDr. Stanislav Šašala

      • IMATRIKULÁCIA

      •      Dňa 20.novembra 2017 sa konala Imatrikulácia - slávnosť prvákov, po ktorej sa všetci prváci  stali právoplatnými žiakmi našej školy. 

            Na slávnosti sa prvákom prihovoril zástupca riaditeľa školy Ing. Rastislav Hreško, ktorý im poprial, aby si na našej škole našli všetko, kvôli čomu tu prišli. Aby sa z nich stali nielen dobrí odborníci, ale aj výborní ľudia. Vyjadril prianie, aby po 4 rokoch úspešného štúdia odchádzali zo školy s peknými spomienkami, dobrými vedomosťami a zručnosťami, ale hlavne spokojní a to nielen študenti, ale aj ich učitelia a rodičia. 

            Po príhovore sa predsedovia tried a ich triedni učitelia podpísali do kroniky. Podpisom spečatili zápis všetkých žiakov prvého ročníka do príslušných odborov. Potom sa mohla začať neoficiálna časť imatrikulácie, ktorú všetci očakávali so zvedavosťou: "Čím študenti tretích ročníkov prekvapia svojich mladších spolužiakov a aké disciplíny si pre nich pripravili?" 

       Do každej disciplíny sa zapojili žiaci všetkých prváckych tried a tí, ktorí práve nesúťažili, podporovali svojich spolužiakov potleskom. Nálada bola výborná. Na záver bolo pripravené milé sladké prekvapenie pre každú prvácku triedu. 

       Aj napriek pochmúrnemu počasiu vonku sa dnešný deň vydaril. Bolo nám veselo a sladko. Ďakujeme :)

       Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.

      • AMAVET, celoslovenské kolo

      • V dňoch 9. – 11.11.2017 sa konalo celoslovenské kolo AMAVET-u, na ktoré z krajského kola postúpil Miroslav Murín, študent IV.CP triedy.

            Do celoslovenského kola festivalu vedy a techniky, ktoré sa konalo v Bratislavskej Inchebe, som postúpil s mojim projektom „MY SPY“. Vyrazili sme s pánom riaditeľom už stredu popoludní a vrátili sme sa sobotu večer. Všetko sa to začalo vo štvrtok dopoludnia, kedy sa súťažiaci museli registrovať a inštalovať postery. Zahájenie súťaže bolo o 14:00 hod. popoludní a potom začala verejná prezentácia a hodnotenie projektov. Takto to pokračovalo aj celý piatok a sobotu dopoludnia, potom bolo vyhodnotenie projektov. Festival bol otvorený pre rôznych návštevníkov, ktorí si prišli pozrieť prezentácie a výstavy v priestoroch Incheby počas celej súťaže – výstava minerálov, bibliotéka a veda netradične, kde sa prezentovali výskumy zábavnou formou.

            S účasťou na festivale som veľmi spokojný. O moju prácu prejavilo záujem množstvo návštevníkov, ktorým som svoj projekt odprezentoval. Čo ma ale veľmi teší je to, že to boli odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia, ľudia z odborných časopisov, ale aj bežná verejnosť, ktorej sa môj projekt páčil. Najviac ma nadchlo to, že sa so mnou skontaktovali z časopisu PC Revue a prejavili záujem o odborný článok z môjho projektu.

       Miroslav Murín, IV.CP

            Miro získal Cenu poroty, ale predovšetkým cenné skúsenosti a môžeme povedať, že je medzi tými najlepšími jeden z najlepších.

       Miro, srdečne Ti blahoželáme a prajeme Ti v osobnom aj profesnom živote mnoho ďalších úspechov!

       Do galérie AMAVET, celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

      • FLORBAL

      •      Dňa 13.novembra 2017 sa konalo okresné kolo vo florbale, ktorého sa zúčastnilo 10 družstiev. Spomedzi nich sme získali krásne 2.miesto.

       Členovia nášho tímu: Borov, Brhlík, Ďurčák, Farkaš, Laco, Liška, Rauch, Skalko, Šabák, Hamár, Šraga

       Naši najlepší strelci: Borov Dominik (3 góly), Rauch Peter (2 góly), Hamár Branislav (1gól)

       Chlapci, srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalšieho kola!

      • stolný tenis

      • Do galérie stolný tenis boli pridané fotografie.

            V dňoch 8. a 9.novembra 2017 prebehli postupové súťaže v stolnom tenise chlapcov a dievčat. Táto súťaž sa konala pod záštitou Slovenskej asociácie športu na školách.

            V stolnom tenise v kategórií chlapcov súťažilo 10 družstiev a v kategórií dievčat 6 družstiev. Súťaž v kategórií dievčat organizovala naša SOŠ technická na ulici Partizánskej 1. Ani v jednej kategórií sme nezískali jedno z troch miest. Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu.

       Sláva víťazom, česť porazeným!

     • Slávnostná akadémia pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠ technickej
      • Slávnostná akadémia pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠ technickej

      •      Od 1. septembra 2007 došlo k zlúčeniu technických odborných škôl v Michalovciach a k vzniku Združenej strednej školy. Spojilo sa päť stredných michalovských škôl a to Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Partizánska 1, Stredné odborné učilište strojárske, Močarianska 1, Stredné odborné učilište stavebné, Partizánska 23, Stredná priemyselná škola, Ľ. Štúra 26 a Stredná odborná škola, Kapušianska 6, Michalovce.

            Dôvodom vzniku bolo zabrániť zániku odborného školstva na Zemplíne vzhľadom na nízku populáciu a malý záujem o štúdium technických odborov.

            Slávnostná akadémia pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠ technickej sa konala 26.októbra 2017 v MsKS Michalovciach, v dopoludňajších hodinách pre študentov SOŠ technickej, popoludnie bolo venované pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom školy a hosťom. Príhovor predniesol primátor mesta Mgr. Viliam Záhorčák a riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan. Riaditeľom škôl, ktoré sa pred 10-imi rokmi spojili, boli odovzdané Ďakovné listy a po slávnostnom ceremoniáli nasledoval kultúrny program .

            Po programe sa konala recepcia v novoupravených priestoroch školy.

       Do galérie Slávnostná akadémia pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠ technickej boli pridané fotografie.

     • DOD_TUKE
      • DOD_TUKE

      •           a 24.10.2017 zorganizoval Výchovný a kariérny poradca Ing. Jaroslav Melikant exkurziu na DOD TU v Košiciach v rámci kariérneho poradenstva žiakov školy.

                   Na akcii sa zúčastnilo  80 žiakov tretieho ročníka študijných odborov elektrotechnika, mechanik počítačových sietí a mechanik mechatronik doplnených o niekoľkých štvrtákov a pedagogický dozor Ing. Irchová, Ing. Eštók, Ing. Štefanič.

                   Po úvodnom oficiálnom otvorení konanom v Aule Maxima sa žiaci s plánikmi školy rozišli po jednotlivých fakultách TU, kde si mohli pozrieť odborné učebne a laboratória jednotlivých fakúlt, kde mali možnosť vzhliadnuť technické vybavenie využívané pri výuke. V knižnici TU mala každá fakulta propagačný stánok, v ktorom sa žiaci dozvedeli informácie o podmienkach a možnostiach štúdia, získali propagačné materiály  a drobné darčeky. Súčasťou boli sprievodné akcie v celom areáli a súťaže pre účastníkov. Súčasťou bola aj beseda výchovných poradcov stredných škôl s predstaviteľmi jednotlivých fakúlt.

                   Veríme, že tento deň bol inšpiratívny a že dodal impulz pre ďalšie vzdelávanie a odborný rast našich žiakov.

       Ing. Jaroslav Melikant, výchovný poradca

       Do galérie DOD_TUKE boli pridané fotografie.

     • Zenit v elektronike
      • Zenit v elektronike

      •      Dňa 25.10.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach:

       kategória A / 13 žiakov 3. a 4. ročníka

       kategória B / 4 žiaci 1. a 2. ročníka

       Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       1. teoretická - test 30 otázok z elektroniky a elektrotechniky

       2. praktická - návrh plošného spoja zadanej schémy, jeho výroba, osadenie súčiastkami a overenie funkčnosti

       Výsledky:

       kategória A :

          1. Marek KLANICA - IV.BP

          2. Petra PREVERCIKOVÁ - III.AP

          3. Dávid BARAN - IV.BM

       kategória B:

          1. Ľubomír PALLAJ - II.BP

          2. Matúš VALIGA - II.AP

          3. Ondrej VAGASKÝ - I.CP

       Do galérie Zenit v elektronike boli pridané fotografie.

     • AMAVET 2017
      • AMAVET 2017

      •      13.októbra 2017 sa v Prešove konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017 pre Košický a Prešovský kraj. Táto súťaž vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Do súťaže sa prihlásili dvaja naši študenti. Samuel LACO s Automatizovanou robortickou linkou súťažil v kategórií Elektrina a mechanika a Miroslav MURÍN s aplikáciou MY SPY v kategórií Informatika a inžinierstvo. 

            Jubilejný 20.ročník celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017 bude jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Uskutoční sa od 9. do 11. novembra 2017 v Bratislave, pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

            Do celoslovenského kola postúpil Miroslav Murín, študent IV.CP triedy s projektom MY SPY. Samuel Laco, študent IV.BP triedy, s projektom AUTOMATIZOVANÁ  ROBOTICKÁ  LINKA, bol ocenený jednou zo špeciálnych cien - trojdňovým pobytom v Bratislave, program mu zabezpečuje firma MICRO- EPSILON company. 

       Chlapci, ďakujeme vám za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme Vám k dosiahnutým úspechom!

       Do galérie AMAVET 2017 boli pridané fotografie.

     • PRAVDA O DROGÁCH
      • PRAVDA O DROGÁCH

      •       V dňoch 11.-12.10.2017 sa žiaci našej školy, 11 tried , zúčastnili preventívnych protidrogových prednášok, ktoré organizovalo občianske združenie „Slovensko bez drog“ Bratislava s témou „Pravda o drogách“. Prednáška bola organizovaná zaujímavým spôsobom, diskusiou so žiakmi. Rozoberali sa témy, čo je pravda, čo je opak pravdy a 10 právd o drogách, ako drogy fungujú, prečo vzniká závislosť, čo sú príčiny toho, že niekto začne brať drogy, rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, aká je skutočná pravda o marihuane a ďalšie. Lektorom bol Peter Remper, ktorý vtipne i vážne uvádzal príklady o účinkoch a škodlivosti drog.

             Naším prianím je, aby žiaci urobili vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú.

       Do galérie PRAVDA O DROGÁCH boli pridané fotografie.

     • Jesenný beh michalovčanov 2017
      • Jesenný beh michalovčanov 2017

      •      Konal sa 8.10.2017. Hlavným usporiadateľom bolo mesto Michalovce a Atletický klub Michalovce, spoluorganizátorom bola SOŠ technická, Michalovce.

                Pri organizácií pomáhali a k zdarnému priebehu tejto akcie prispeli aj pedagogickí zamestnanci našej školy - Mgr. Exenberger, PaedDr. Hamadejová, Ing. Vašková, Ing. Dufinec a naši študenti, ktorí  vypomáhali na bežeckej trati. Behu sa zúčastnili aj štyria žiaci našej školy. 

       15.miesto - Matej Hospodár, č.81
       19.miesto - Štefan Gajdoš, č.53
       28.miesto - Martin Petričko, č.80
       53.miesto - Rastislav Janoušek, č.10
        
        Do cieľa dobehlo spolu 88 súťažiacich. SLÁVA VÍŤAZOM, ČESŤ PORAZENÝM! 
       PaedDr. Jana Hamadejová
        

       Do galérie Jesenný beh michalovčanov 2017 boli pridané fotografie.