• Novinky

     • Účelové cvičenie / prvé ročníky
      • Účelové cvičenie / prvé ročníky

      • ... a pokračujeme v účelových cvičeniach... Dnes, 17.mája 2018, sa študenti prvých ročníkov na ulici Partizánska, zúčastnili účelového cvičenia. 

            Pešo sme sa prešli od školy na "Prímestskú" na Zemplínskej šírave. Tam sme po triedach prešli zdravotníckou prípravou, topografiou a riešením mimoriadnych situácií. Celý čas sme mali nad hlavami mraky, ale keďže na nás nepršalo, tak sme sa poniektorí dohodli, že sa prejdeme smerom na vpust do Zemplínskej šíravy. Boli sme celkom prekvapení, koľko vody je teraz v  "slovenskom mori".

               Tesne pred obedom sme sa vydali na cestu späť a skonštatovali sme, že sme absolvovali jeden celkom pekný deň. Síce počasie nebolo najkrajšie, ale bolo ideálne na turistiku. Nebolo nám horúco, ale ani chladno. Bolo nám tak akurát. Každý z nás odšľapal minimálne 5 poctivých  kilometrov. No a my usilovnejší sme prešli 8,5 km. 

       Ing. Nataša Masnicová. tr.učiteľka I.AP

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      •      Žiaci 1. a 2.ročníka na ulici Kapušianskej a 2.ročníka na ulici Prtizánskej absolvovali dňa 3.mája 2018 účelové cvičenie. Ako si tento deň užili v spoločnosti členov armády, si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

       Do galérie Účelové cvičenie  boli pridané fotografie.

     • SYGA_2018
      • SYGA_2018

      •      V dňoch 26.4. - 27.4 2018 sa v Trnave v areáli Trnavskej univerzity konalo celoštátne kolo (finále) súťaže SYGA 2018 pod záštitou Siemensu.

            Do tohoto ročníka sa za našu školu prihlásili Samuel Laco (IV.BP) a Matúš Dankanin (IV.CP) s prácou "Nápojový automat". Tento projekt postúpil do finále medzi 5 najlepších prác. Chlapci získali cenu odborného časopisu ATP Journal a boli odmenení hodnotnými cenami.  

       Chlapcom blahoželáme a želáme im ešte veľa tvorivých nápadov! 

       Ing. Jozef Garbeľ

       Do galérie SYGA_2018 boli pridané fotografie.

     • SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo
      • SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo

      •      V dňoch 25. – 27. apríla 2018 sa konal 40. teda jubilejný ročník celoštátneho kola SOČ, po prvýkrát na vysokoškolskej pôde a to na Žilinskej univerzite. Zúčastnili sa ho traja študenti z našej školy:  Štefan Jackovič IV.AP, Samuel Laco IV.BP a Miroslav Murin IV.CP. Súťažilo sa celkom v 17 kategóriách. Naši študenti sa zúčastnili v troch kategóriach a to: problematika voľného času – Štefan Jackovič; elektrotechnika a hardware – Samuel Laco a Matúš Dankanin a informatika – Miroslav Murin. Vyrazili sme v stredu a vrátili sme sa v piatok. Prvý deň sme absolvovali prehliadku školy, väčšiu časť sme strávili na fakulte masmediálnej komunikácie. Následne bol úvodný ceremoniál a na ďalší deň sme mohli začať súťažiť.

       Samozrejme neobišli sme naprázdno. Obsadili sme:

       1. miesto  - Miroslav Murin v kategórii informatika s prácou „Good Teacher“.

       3. miesto - Samuel Laco spolu s Matušom Dankaninom v kategórii elektrotechnika a hardware s prácou „Nápojový automat“.

       Miroslav Murin, IV.CP

       Do galérie SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

     • Exkurzia / Lemešany
      • Exkurzia / Lemešany

      •     Dňa 27.04.2018 sa žiaci IV.AP triedy, študijného odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku, zúčastnili exkurzie v Lemešanoch spolu s Ing. Štefanom Peštom a Ing. Mironom Štefaničom.

           Program exkurzie sa začal prehliadkou vonkajšej stanice 110 kV a pokračoval  prehliadkou rozvodných zariadení 22 kV v budove stanice. Najprv nasledovala prednáška a potom aj praktické ukážky o trasovaní a diagnostike vn káblov. Ďalším programom  boli návštevy laboratórií, kde nám bolo ukázané ako sa skúšajú OOPP a pracovné náradie z hľadiska bezpečnosti  pre práce na elektrických zariadeniach a ako sa kontrolujú transformátorové oleje, z ktorých sa dá zistiť stav transformátorov.  Exkurziu sme ukončili v skúšobni  vvn kde nám boli predvedené ukážky rôznych výbojov a vysvetlené možnosti využitia skúšobne pre prax.

       Celú exkurziu mal na starosti pracovník  elektrickej stanice Ing. Baran a ďalší traja pracovníci VSD.

           Exkurzia nadväzovala na učivo elektrické stanice, transformátory káblové vedenia elektrickej energie a splnila plánovaný zámer.

       Ing. Miron Štefanič, vedúci exkurzie

       Do galérie Exkurzia / Lemešany boli pridané fotografie.

     • Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov
      • Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov

      •      Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity vyhlásila 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka. Do súťaže sa prihlásilo 36 prác z 10 stredných škôl z celého Slovenska. Do finálového kola, ktoré sa konalo 17.apríla 2018, bolo hodnotiacou komisiou zloženou z odborníkov z priemyslu a zamestnancov Elektrotechnickej fakulty UNIZA vybraných 23 prác a finálového kola sa zúčastnilo najlepších 21 prác, ktoré boli rozdelené do sekcie mechatronika ( 10 projektov) a sekcia elektronika a IT (11 projektov). 

       Pre našu školu tohtoročná Technická myšlienka roka bola premiérou. Do súťaže sme prihlásili 4 projekty a všetky štyri postúpili do užšieho finále. Samuel Laco – s projektom „Robotické rameno“; Samuel Laco a Matúš Dankanin – „Nápojový automat“; Miroslav Murin – „Good Teacher“ a Miroslav Murin - „My Spy“. Na súťaži boli veľmi zaujímavé a hlavne veľmi komplexné a prepracované práce. V sekcii elektronika a informačné technológie sa nám v silnej konkurencii podarilo obsadiť dve miesta.

       1. miesto – My Spy – Miroslav Murin

       3. miesto – Nápojový automat – Samuel Laco a Matúš Dankanin

       Chlapcom veľmi srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa tvorivých nápadov!

       O Miroslavovi Murinovi napísali:

       "Prvé miesto v sekcii elektronika a IT získal Miroslav Murin za projekt My Spy. Študent Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zvíťazil s nápadom monitorovacej aplikácie, ktorá pracuje na osobnom počítači (operačný system Windows), ale aj na telefóne (operačný system Android). Úlohou „My Spy“ aplikácie je zvýšiť bezpečnosť na internete prostredníctvom blokovania aplikácie, ako napríklad hry a programy, monitorovania aktivity na internete, blokovania stránok, úplného zablokovania prístupu k sociálnym sieťam alebo nastavenia denného limitu používania počítača. Cieľom je adresovať program nielen rodičom, ale aj firmám či školám. Program by sa mal vyrovnať konkurencii na trhu, ktorá je väčšinou finančne náročnejšia."

       Ing. Nataša Masnicová
        

       Do galérie Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov boli pridané fotografie.

     • Sme súčasťou e-twinningovej rodiny
      • Sme súčasťou e-twinningovej rodiny

      •    E-twinning je internetový portál, ktorý je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+, pre spoluprácu učiteľov a žiakov a partnerstvá škôl v Európe. V minulom školskom roku sa aj naša škola stala súčasťou tejto obrovskej e-twinningovej rodiny. Participácia v projekte s názvom „Exploring the Identity of Europe“ bola našou prvou lastovičkou v programe e-twinning. Naučili sme sa tam zopár krôčikov, aby sme v tomto školskom roku postúpili o krok ďalej.

       V tomto školskom roku je do stále prebiehajúceho e-twinningového projektu zapojená jedna skupina žiakov, šiesti žiaci z 2.BK a jeden žiak z 2.BP. Projekt pod názvom „Learning about the richness of one another’s culture“ zostavili partneri z Francúzska a Turecka a okrem nich sa spolu s nami do projektu zapojilo ďalších 6 krajín, konkrétne Nemecko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko, Poľsko a Cyprus. Momentálne máme za sebou 2 projektové aktivity, ktoré si môžete pozrieť a taktiež sa zoznámiť s našimi partnermi. Študenti zúčastnení v projekte (Richard Harman – 2.BP a z 2.BK: Marcel Brhlík, Matej Farkaš, Tomáš Pavlik, Marek Plitko, Maroš Počatko a Natália Sabolčáková) sa v 1. aktivite predstavovali: https://padlet.com/learned_pua/etwinning a v ďalšej aktivite sme sa snažili našim partnerom napísať, čo o ich krajinách vieme: https://padlet.com/learned_pua/4jic6dupazkj a dozvedeli sme sa, čo o nás vedia študenti v iných krajinách. Tieto, ale aj ďalšie naše aktivity môžete sledovať na našej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Sostkap-323649780986123/?hc_ref=ARSIttxOZW84V2ihWdjUifmJF0AJ-DQ41-WfrQhMCdK4UW3Dau1II_iZLq0hhrGdLKY Tešíme sa na aktivity, ktoré ešte prídu do ukončenia projektu.

       Avšak nechceli sme sa uspokojiť s tým čo už vieme. Chceme seba aj našu prácu v e-twinningovej komunite posunúť do ďalšej úrovne, niečo zlepšiť a niečo nové sa naučiť. Práve to bolo dôvodom, prečo nám vedenie umožnilo zúčastniť sa na e-twinningovom seminári na Malte. (Bližšie informácie sa dočítate v ďalšom článku na našom školskom portáli.)

       Mgr. Marcela Harmanová

       koordinátor e-twinning projektu

        

     • E-twinning seminár na Malte
      • E-twinning seminár na Malte

      •      V dňoch 19.4. – 21.4.2018 sa v meste St Julian’s na ostrove Malta konal pod záštitou Národnej agentúry pre elektronickú spoluprácu škôl Malty e-twinningový seminár s názvom „Celebrating Cultural Diversity and Digital Literacy Through eTwinning“ (voľne preložené: Oslava kultúrnej rozmanitosti a digitálnej gramotnosti prostredníctvom etwinningu). Na tomto seminári mala zastúpenie aj naša škola, keďže sa ho zúčastnila Mgr. Marcela Harmanová, vyučujúca anglického jazyka našej školy.

            Už samotný názov semináru napovedá o jeho obsahu. Počas troch dní prebiehali rôzne prednášky  a workshopy. Hneď v deň príchodu, v popoludňajších hodinách prebehla prednášku na tému „Migranti na vyučovacej hodine“ a po nej nasledovali zoznamovacie aktivity za účelom vzájomného spoznania účastníkov semináru, ale zároveň išlo aj o prvé pokusy nájsť si partnerskú školu pre budúci projekt.

            Druhý deň sme sa zoznámili s elektronickou platformou pre vzdelávanie dospelých v Európe - EPALE a jej súčasťami (blogmi, novinkami, udalosťami, online webinármi, ale aj možnosťou nájsť si tam partnerov do projektov). Ďalej seminár ponúkal na výber dva paralelne prebiehajúce workshopy, na tému „Ekoškola a eTwinning“ a „Užitočné nástroje pre tvoj projekt“. My sme sa zúčastnili druhého menovaného a po zoznámení sa s nástrojmi ako Beefast, slovný mrak, prieskum, kvíz, či Toontastic, sme v práci pokračovali už na tému samotnej tvorby projektov a využívania tzv. twinspace, v ktorom sa celý etwinningový projekt realizuje.

            Posledný deň semináru sa ešte pred odchodom pracovalo. Účastníci mali za úlohu predstaviť aspoň základnú myšlienku svojho projektu, ako aj svojich projektových partnerov. Našimi partnermi do projektu by mali byť študenti z Čiech, Malty a Portugalska a našim hlavným cieľom je,  aby si mladí na rôznych témach uvedomili rozmanitosť našich krajín, ale zároveň hľadali to, čo ich spája a niečo sa o týchto krajinách aj naučili a v konečnom dôsledku precvičili svoje jazykové znalosti a zručnosti z angličtiny. Projekt by mal predbežne trvať od októbra do marca, tak nám držte prsty, aby dopadol na výbornú.

                                                                                      Mgr. Marcela Harmanová

                                                                                     

       Do galérie E-twinning seminár na Malte boli pridané fotografie.

      • Rušňoparáda 2018

      • V sobotu a nedeľu 14. - 15. apríla 2018 sa v košickom rušňovom depe ZSSK uskutočnil 18. ročník akcie Rušňoparáda 2018. Išlo o najväčšie stretnutie priaznivcov železničnej nostalgie i moderny na východe Slovenska.

                      Národný dopravca  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. otvorila návštevníkom pracoviská, aby ukázala zázemie a zaujímavosti fungovania železničnej techniky v príťažlivej forme. Do metropoly východu pritiahla historickú železničnú techniku a predstavila aj najmodernejšie ucelené súpravy (rušeň Vectron).

                      V rámci tohto podujatia zorganizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR akciu „Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!“

                      Akcie sa zúčastnili zamestnávatelia v oblasti železničnej dopravy: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Železnice Slovenskej republiky, kariérni poradcovia, stredné odborné školy s dopravným zameraním z Košíc a Moldavy nad Bodvou a tiež SOŠT Michalovce.

                      Na základe pozvania riaditeľky odboru vzdelávania Ministerstva dopravy a výstavby SR sa tejto akcie zúčastnili aj žiaci našej školy zo IV.BK a II. BK odboru Prevádzka a ekonomika dopravy s Ing. Kizivatovou, Ing. Tudošom a Ing. Pollákovou, aby priblížili verejnosti možnosti štúdia z oblasti dopravy. Pripravenými aktivitami zaujali verejnosť a dôstojne reprezentovali našu školu počas obidvoch dní.

                      Spracovala Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Beáta Polláková.

       Do galérie Rušňoparáda boli pridané fotografie.

      • 40.ročník KK SOČ v Košiciach

      • Dňa 6. apríla 2018 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnilo krajské kolo SOČ. Bol to jubilejný 40. ročník tejto súťaže. Našu školu reprezentovalo 16 študentov v 9 súťažných odboroch. Krásny úspech dosiahli naši študenti v troch súťažných odboroch:
        

       Problematika voľného času
       1. miesto / Štefan Jackovič ( IV.AP ) – Robotický držiak pre kameru

       Informatika
       1. miesto / Miroslav Murin ( IV.CP ) – Good Teacher

       Elektrotechnika, hardware, mechatronika
       1. miesto / Samuel Laco ( IV.BP ), Matúš Dankanin ( IV.CP ) – Nápojový automat

       Postupujú na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. – 27. 04. 2018 v Žiline na Žilinskej univerzite. Chlapci blahoželáme!

      • Ocenenie ZRŠ Ing. HREŠKA ministerkou školstva

      • Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

            Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si 27.marca 2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.    

       Za významný podiel na rozvoji odborného školstva v rámci Košického  kraja a Slovenskej republiky si ocenenie a Veľkú medailu svätého Gorazda prevzal aj zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, Ing. Rastislav Hreško.

       Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré Vám a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.

       Z ocenenia sa všetci úprimne tešíme a do ďalšej práce želáme pevné zdravie, tvorivý prístup a veľa dobrých nápadov. Pán zástupca, srdečne blahoželáme!

       Do galérie Ocenenie Ing. Rastislava HREŠKA, ZRŠ boli pridané fotografie.

      • PISA 2018

      • dňoch 18.4. - 19.4.2018 prebehne na našej škole medzinárodné testovanie PISA 2018.  PISA  je program medzinárodného hodnotenia žiakov, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. 

       Slovenská republika sa do štúdie prvýkrát zapojila v roku 2003. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ju realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. 

       Bližšie info na tomto mieste.

      • 12. ročník celoštátnej súťaže / „Ruské slovo“

      • 12. ročník celoštátnej súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“

        

       Tematika: Šíra ruská zem (Бескрайние русские просторы)

        

       27. marca 2018 bol v Košiciach v centre voľného času DOMINO 12. ročník celoštátnej súťaže v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom  jazyku.  Podujatie sa konalo pod záštitou Úradu vlády SR, Ministerstva školstva SR a Zväzu Rusov na Slovensku. Súťažilo 190 účinkujúcich zo 47 škôl z celého Slovenska.

        

       27 марта в Кошице состоялся 12-й Республиканский конкурс "Русское слово".

       В конкурсе приняли участие 190 учеников  из 47 школ Словакии.

        

       Výsledková listina celoslovenského kola 12. ročníka súťaže Ruské slovo:

        

       PRÓZA – III. kategória stredné školy

        
       1. Richard Harman SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
       2. Michal Fečo Gymnázium Dr. C. Daxnera 88, Vranov n/ Topľou
       2. Samuel Marušin Gymnázium D. Tatarku, Poprad
       3. Milica Petrušová GMRŠ, Nám.L.Novomeského 4, Košice

        

       Richard Harman z triedy II. BP nedal šancu nikomu a zvíťazil vo svojej kategórii. Tak už druhý  rok po sebe má SOŠ technická najlepšieho recitátora ruskej prózy na Slovensku!

        

       BLAHOŽELÁME!                                                                      PhDr. A. Sabová

      • Junior Internet _ celoslovenské kolo

      • V dňoch 23.-24. marca 2018 sa na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave konalo celoslovenské finále súťažnej konferencie Junior Internet 2018. Organizátorom súťaže je AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), a tohto roku to bol už 13. ročník.

       Súťažilo sa v 6-tich súťažných kategóriách: JuniorWEB, JuniorDESING, JuniorAPP, JuniorLEARN, JuniorBLOG, JuniorTEXT.

       Náš študent Miroslav Murín, IV.CP do finále postúpil s dvomi prácami.

       Svoj „turbo talent“ naplno preukázal v kategórií JuniorLEARN  s prácou Good Teacher, kde obsadil 1.miesto a stal sa aj Absolútny Junior Internet 2018.

       V kategórií JuniorAPP s prácou MySpy Android obsadil 3.miesto.

       Miroslav Murín získal aj cenu Dekana FIIT STU v Bratislave.

       Mirovi gratulujeme a želáme mu ešte veľa nielen pracovných ale aj osobných úspechov a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy nielen teraz, ale počas celého jeho štúdia.

                                                                                                                                            Ing. Ľubica Kočišová.

       Do galérie Junior Internet _ celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

      • Videokonferencia s Opavou

      • Videokonferencia s Opavou na tému „K vybraným problémom dopravy a logistiky“

        

       Pod týmto názvom sa dňa 19. 03.2018 na pracovisku Kapušianska 6 uskutočnila 1. študentská videokonferencia so zástupcami študentov a pedagógov partnerskej školy v Opave.

       V novembri minulého roka sa na základe pozvania našich českých kolegov zástupcovia našej školy zúčastnili priateľskej návštevy na Obchodnej akadémií a Strednej odbornej škole logistickej v Opave, aby nadviazali partnerstvo medzi našimi školami, vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností vo vzdelávacej oblasti.

                      Prvým „hmatateľným“ aspektom tejto spolupráce sa stala táto študentská videokonferencia, aj preto, lebo naše školy sú na diaľku pomerne vzdialené.

       Téma videokonferencie „K vybraným problémom dopravy a logistiky“ odrážala vedomosti a znalosti študentov štvrtých ročníkov odborov Prevádzka a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy) získaných štúdiom, ale aj ich praktické skúsenosti zo SOČ, odborných praxí a stáží v logistických a dopravných firmách.

       Spojenie bolo realizované prostredníctvom softvéru Team Viewer a trvalo približne 90 minút. Po nadviazaní spojenia pozdravili prítomných riaditelia obidvoch škôl  p. Ing. Petr Kyjovský  a  p. Ing. Jaroslav Kapitan.  Následne so svojimi príspevkami vystúpili 4 študenti zo slovenskej a 3 študenti z českej strany. Technickú stránku videokonferencie zabezpečovala Ing. Otília Heveryová.

       Za pracovisko Kapušianska 6 sa videokonferencie zúčastnili  žiaci  3. BK:

       1. Ivana Bakaľárová – so svojou prácou SOČ na tému  „Logistické centrá na území SR“,
       2. Maroš Drobot – so svojou prácou SOČ „Logistické zabezpečenie nákupu a predaja autosúčiastok v predajni Autofit, s. r. o.“,
       3. Dorota Lechmanová – so svojou  prácou SOČ „Internetové obchodovanie“,

       Za pracovisko  Partizánska 1  sa so svojou  prácou  SOČ  „3D tlačiareň riadená arduinom“ odprezentoval  Milan Sabovčik  zo 4. BP. Jeho práca zaujala prítomných tiež  praktickou ukážkou činnosti 3D tlačiarne  v priamom prenose.

       Na základe pozitívnych  skúseností z tejto pilotnej konferencie uvažujeme so zaradením ďalších  videokonferencií počas  akcií, napr. Festivalu technického talentu v Michalovciach a Dnú odborných dovedností v Opave. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Spracovali Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Beáta Polláková.

       Do galérie Videokonferencia s Opavou boli pridané fotografie.

      • VSD_poďakovanie

      •      Východoslovenská energetika Holding a.s., odbor Personálny rozvoj, Mlynska 31 / Košice / Slovenská republika, vyjadrili poďakovanie za účasť v súťaži nasledujúcimi slovami Veroniky Kastelovej, specialista:

            "Chceme sa poďakovať Vám, konzultantom a súťažným tímom za ďalší úspešný ročník tímovej súťaže VSD. Sme radi, že už 11 rokov sa nám darí podporovať elektro stredoškolské vzdelávanie na východnom Slovensku a oceňovať tých študentov, ktorí chcú robiť viac ako si vyžadujú učebné osnovy školy. Teší nás, že tento rok sme mali jednu z historicky najvyšších účastí v súťaži a že téma verejného osvetlenia, ktorá je v našej spoločnosti veľmi aktuálna, oslovila toľko Vašich študentov a konzultantov.

            Uzavretú súťaž hodnotíme veľmi pozitívne a na tomto mieste nájdete finálne poradie súťažných tímov. Aj keď ocenených bolo len 5 tímov a 1 tím za extra prínos riešenia, víťazom je pre nás každý tím, ktorý sa do súťaže zapojil a venoval čas návrhu riešenia. Budeme radi, ak aj do budúcna bude takýto záujem o naše súťaže".  

      • XI.ročník súťaže VSD

      • V priestoroch Technického múzea v Košiciach sa dňa 7. marca 2018 konal 11. ročník súťaže, ktorú vyhlasuje spoločnosť VSD. Témou tohoto ročníka bolo VEREJNÉ OSVETLENIE V NAŠEJ LOKALITE. Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev z piatich škôl. Za našu školu súťažili tri tímy:

       FUTURISTI - Maroš Paľo (IV.CP),Petra Preverciková (III.AP), Milan Sabovčík  (IV.BP)

       ODYSEA - Filip BILAS (IV.BP), Miroslav Murín (IV.CP) a Patrik Pastornický (IV.CM)

       SOLARIS - Filip Dankanin (III.BP), Sylvia Maťašová (III.AP), Ladislav Balatoni (III.AP).

       Konzultanti tímov: Ing. Mária Irchová, Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič. 1.miesto získal a teda víťazom súťaže sa stal tím našej školy ODYSEA. Každý člen tímu bol ocenený tabletom  Lenovo. 

       Ďakujeme všetkým zúčastneným tímom zo školy a srdečne blahoželáme víťazom!

       Do galérie XI.ročník súťaže VSD boli pridané fotografie.

      • Ruské slovo - krajské kolo 12.ročníka

      •      Dňa 9. 03. 2018  Základná škola Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach  privítala účastníkov 12. ročníka Ruského slova, ktoré sa organizuje pod záštitou Zväzu Rusov na Slovensku a jeho predsedom pani Natáliou Alexandrovnou Dostovalovou.

       Súťaže sa zúčastnilo 144 žiakov z 22 základných a stredných škôl okresov MI, TV a SO.  

       Mladí rusisti súťažili v prednese prózy, poézie, sólovom a skupinovom speve v 3 kategóriách, ktoré sa delili na slovenské a ruské prostredie. 

       Výsledková listina

       PRÓZA SŠ

            1. miesto: Richard Harman – II. BP

       POÉZIA SŠ

            3. miesto:  Miriam Uhrinová – III. BK

        

            Na celonárodnom kole 27. 03. 2018 našu školu bude reprezentovať Richard Harman, ktorý sa umiestnil na 1. mieste.  Obidvom srdečne blahoželáme!

                                                                                                                             PhDr. A. Sabová

       Do galérie Ruské slovo boli pridané fotografie.