• Novinky

     • I AMbitious
      • I AMbitious

      •     I AMbitious je ročný program neformálneho vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov a stredoškoláčky z celého Slovenska. Program vznikol z túžby posilňovať všetky regióny Slovenska cez rozvoj aktívnych stredoškolákov a stredoškoláčky, budovanie komunít a tvorbu zmysluplných projektov. Prepája sa proaktívna mládeže s inšpiratívnymi profesionálmi a profesionálkami, ktoré im predávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti. 

           Kvôli efektivite práce so stredoškolskými študentmi a študentkami sa zameriavajú na ich rozvoj v jednotlivých krajoch a nie celoplošne pre celé Slovensko. V roku 2019 získali ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy - Slovenský inštitút mládeže za jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku. 

       Ďalšie informácie si môžete prečítať na tomto mieste.

       Deadline na prihlásenie je 30.4.2022

       (nm)

     • Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny
      • Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny

      •      Vojna na Ukrajine zasiahla aj Slovensko. Slováci a Slovenky sa zomkli, spolupatričnosť ľudí s obeťami vojny na Ukrajine je obrovská.

       Ubytovacie kapacity ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, poskytuje aj naša škola a to v priestoroch telocvične školy na pracovisku Kapušianska. Zatiaľ je všetko zabezpečené. Nie je potrebné, aby ste nosili ďalšie deky, teplé oblečenie, hygienické a zdravotnícke pomôcky, ani potraviny. V prípade potreby vás budeme informovať. 

       (nm,mo)