• Novinky

     • Otvorenie školského roka 2021/2022
      • Otvorenie školského roka 2021/2022

      • Otvorenie školského roka 2021/2022 bude prebiehať dňa 2. septembra 2021 nasledovne:

       pracovisko Partizánska - 8:00

       pracovisko Kapušianska - 8:30


       !!! Každý žiak musí mať rúško !!!

       Pri nástupe žiak so sebou bude mať čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (vyhlasenie.docx) resp. oznámenie o výnimke z karantény (oznamenie.docx​​​​​​​).


       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:

       • Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       • Odbor 2675 M elektrotechnika
       • Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       • Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       • Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:

       • Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       • Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       • Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       • Odbor 2487 H autoopravár
     • Informácia pre žiakov školy
      • Informácia pre žiakov školy

      • Na základe pokynu ministra školstva SR je možné využiť antigénové samotestovanie v počte 25 ks testov na žiaka.

       Za tým účelom je potrebné zo strany rodiča akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, mailom, systémom EDUPAGE, osobne v škole) kontaktovať triedneho učiteľa v termíne do 25. augusta 2021 do 24:00.

       Rodičia žiakov nastupujúcich do 1. ročníka kontaktujte priamo školu mailom (sostmi@sostmi.sk) alebo telefonicky na t.č. 056 / 6441459.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie