• Novinky

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
      • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

      •    Je za nami školský rok 2020/2021. Bol náročný nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Každý z nás sa posunul určitým spôsobom a smerom. Prežívali sme chvíle náročné, ale aj úsmevné, poučné a povedzme si pravdu, získali sme veľa nových informácií - žiaci, učitelia aj rodičia.

          Každý pracoval vlastným tempom, niekto zodpovednejšie, iný menej zodpovedne. Riaditeľ školy spolu so zástupcom RŠ ocenili žiakov s výborným prospechom a žiakov, ktorí šírili dobré meno školy aj v tomto období na súťažiach nielen regionálnych, ale aj celoslovenských a medzinárodných..

          Potom riaditeľ školy poďakoval za neľahkú a obetavú prácu pedagogickým zamestnancom a všetkým poprial  pekné prázdniny a šťastný návrat do školy v septembri. 

           Ukončenie na pracovisku Kapušianska 6 si môžete pozrieť na tomto mieste.

       (nm)

     • Modernejšia škola
      • Modernejšia škola

      •      Naša žiadosť v rámci dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách - projekt "Modernejšia škola" bude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporená. 

            V rámci SR bolo predložených 1845 žiadostí. Po kontrole žiadostí a posúdení jednotlivých kritérií ministerstvo podporí 144 žiadateľov  v celkovej sume 3 500 000 EUR.  Naša škola získa z projektu čiastku 29 960€. 

            Na projekte pracovali spolu s vedením školy aj Ing. Paulíková za pracovisko Kapušianska 6 a Ing. Masnicová za pracovisko Partizánska 1. 

       Na tomto mieste si môžete pozrieť zoznam podporených škôl podľa krajov. 

       (nm)

     • Otvorenie nového fitštúdia
      • Otvorenie nového fitštúdia

      •    Pri príležitosti otvorenia nového fitštúdia na SOŠT Michalovce, pracovisko Kapušianska 6, pod názvom – FitKap, sa uskutoční súťaž v tlaku na lavičke. 

          Bližšie informácie nájdete na plagáte. Tešíme sa na Vás!

       Ing. Juraj Pirkovský

        

     • AcadNet 2021
      • AcadNet 2021

      •     Dňa 12.6.2021 sa náš žiak Jakub Varga ako víťaz celoslovenskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2021) zúčastnil medzinárodnej súťaže AcadNet 2021, ktorú organizovala univerzita Automatic Control and Computers, University POLITEHNICA of Bucharest v spolupráci s Cisco systems a ministerstvom školstva Rumunska.

         Súťaž AcadNet sa usporadúva už od roku 2008 v dvoch kategóriách technické vybavenie počítača a počítačové siete. Súťaž má teoretickú časť vo forme testu a praktickú časť vo forme úlohy na virtuálnych strojoch alebo simulátoroch.

          V súťažnej kategórií počítačové siete senior sa Jakub umiestnil na vynikajúcom 4. mieste a bol najlepší zo slovenských účastníkov súťaže.

          Jakub tak úspešne zavŕšil školský rok, v ktorom sa zúčastnil viacerých súťaži a vo všetkých vzorne reprezentoval našu školu. Jakubovi srdečne blahoželáme.

       link na stránku súťaže https://acadnet.ro/ro/

       Ing. Jozef Dobiáš