• Novinky

     • Otvorenie školského roka 2020/2021
      • Otvorenie školského roka 2020/2021

      • Otvorenie školského roka 2020/2021 bude prebiehať vo vnútorných priestoroch školy na jednotlivých pracoviskách pod vedením triednych učiteľov dňa 2. septembra 2020 do 8.30 nasledovne:

       Žiaci 4. ročníka: 08:00 - 08:10
       Žiaci 3. ročníka: 08:10 - 08:20
       Žiaci 2. ročníka: 08:20 - 08:30
       Žiaci 1. ročníka: 08:30 - 08:40 (viď pracovisko nižšie).


       Každý žiak preto musí mať rúško.

       Každý žiak prinesie so sebou dotazník a vyhlásenie (priloha4.docx) podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom.

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:
       Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       Odbor 2675 M elektrotechnika
       Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:
       Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       Odbor 2487 H autoopravár