• Novinky

     • NEZATVÁRAJME OČI PRED NÁSILÍM
      • NEZATVÁRAJME OČI PRED NÁSILÍM

      •    

          V dobe, kedy z dôvodu šírenia COVID-19  ostali na dlhú dobu v domácnostiach deti a ich rodičia bez možnosti iných sociálnych kontaktov, rastie počet telefonátov na linky pomoci. Nárast telefonátov na linky pomoci je za posledné obdobie o 10 % vyšší.

          Je preto dôležité nezatvárať pred násilím oči. O násilí treba hovoriť. Podstatné je, aby dieťa či akákoľvek iná obeť rozhodnutá konečne prehovoriť, dostala aj adekvátnu pomoc. Štatistiky hovoria, že až 7. osoba, ktorej sa dieťa zdôverí, jej aj reálne pomôže.

          Kontakty sú síce všetkým prístupné na rôznych stránkach, je však dôležité ich pravidelne dávať ľuďom na oči, nech v nich rastie odhodlanie konečne požiadať o pomoc pre seba, blízkych či iných ľudí, ktorí zažívajú nejakú formu násilia. 

       Pozrite si:

        

     • COVID - 19
      • COVID - 19

      • Milí žiaci i kolegovia!

          Koronavírus miluje stres! Stres a panika, ktorú teraz mnohí zažívajú pre opatrenia súvisiace s koronavírusom, totiž oslabujú imunitu. Nebezpečné je aj nonstop sledovanie najnovších správ. “Môže to viesť až k emočnému kolapsu,” V súvislosti s ohrozením života a zdravia vždy prichádza najviac emócií, žiaľ tých negatívnych  - pocity neistoty, obavy, až úzkosti, imobilizujúci a ochromujúci strach. A ak stúpajú emócie takmer vždy klesá racio, teda laicky povedané, kde je veľa pocitov, je málo rozumu. Do  toho sa nám ponúka množstvo jednak informácií, ale taktiež i dezinformácií. Celkom prirodzene sa človek cíti zmätený. Preto je v týchto dňoch veľmi dôležité, aby sa ľudia sústredili na to, čo pomáha chrániť duševné zdravie a čo posilňuje schopnosť zvládať stres. Pretože koronavírus miluje stres.

          Súčasná situácia prináša výzvy, na ktoré nie sme zvyknutí a ani dostatočne pripravení. Cítite sa zmätene, smutnejší, nervóznejší či úzkostliví? Pomôcť môže rozhovor s ľuďmi, ktorým dôverujete (rodina, priatelia...). Spomínate si ešte na relax či veci, ktoré ste nemohli robiť kvôli nabitému pracovnému času? Nuž, teraz je priestor sa k nim vrátiť a zdokonaliť ich! No nezabúdajme na pracovné návyky či stúdium. Vzhľadom na to, že vzdelávanie prebieha teraz dištančnou formou, ktorú sme si predtým nemali možnosť nacvičiť, netreba popri školských povinnostiach zabúdať aj na psychohygienu. Keďže sa s Vami nemôžem stretnúť osobne, ponúkam možnosť konzultácie online formou. Takúto konzultáciu môžete, ako vždy, využiť jednak v prípade, ak Vás trápia školské záležitosti, ale aj vtedy ak prežívate obavy, stres či úzkosť zo súčasnej situácie. Kontaktovať ma môžete prostredníctvom mailu annamatovicova@gmail.com a následne si vieme dohodnúť čas aj spôsob konzultácie. 

          Viac o mojej práci nájdete na našej webovej stránke na tomto mieste. Želám Vám všetkým pohodové dni v plnom zdraví. Vaša školská psychologička,

       PhDr. Anna Matovičová