• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2019/2020

      • Dňa 2. septembra 2019 bude otvorenie školského roka 2019/2020 organizované nasledovne:
        

       Pracovisko Partizánska - začiatok o 08.15

       Pracovisko Kapušianska - začiatok o 08:45

        

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa dostavia v uvedenom čase na jednotlivé pracoviská podľa odborov nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:
       2561 M informačné a sieťové technológie
       2675 M elektrotechnika
       2679 K mechanik - mechatronik
       2682 K mechanik počítačových sietí
       3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska
       2411 K mechanik nastavovač
       2697 K mechanik elektrotechnik
       3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       2487 H autoopravár
       3661 H murár