• Novinky

     • Olympijský deň na SOŠT
      • Olympijský deň na SOŠT

      •    V posledných dňoch školského roka (27.6.) sa uskutočnila VII. Školská športová olympiáda na SOŠ technickej v Michalovciach, tento rok v priestoroch pracoviska na Ulici Kapušianskej. Súťaží sa zúčastnilo celkovo 80 študentov, ktorí súťažili v 7 disciplínach:  šprint na 100m, vytrvalostný beh na 1500m, skok do diaľky, vrh guľou, volejbal, futbal, a jeden z menej známych (a častejšie radený medzi rekreačné športy), ale dosť populárny hlavne v letnom období – petang, nazývaný tiež boccia, či boules. Riaditeľ školy slávnostne otvoril VII.ŠŠO a poprial športovcom veľa zdaru a dobré výsledky. Kým sa športovci a rozhodcovia rozišli k svojim disciplínam, ostatní študenti v roli „fanúšikov“ si vyhľadali pokojné miestečka v tieni stromov a odtiaľ povzbudzovali svojich spolužiakov v roli „súťažiacich“.

          Sťažené podmienky v podobe horúceho počasia športovcov určite nepotešili, o to väčšou satisfakciou im boli, popri diplomoch a medailách pre víťazov, odmeny od Slovenského športového a olympijského výboru a Olympijského klubu Michalovce v podobe tričiek, slúchadiel či batohov s logom Olympijského dňa.

         Tento deň dal do pohybu nielen samotných súťažiacich, ale popri nich aj 22 ľudí z technickej čaty, ktorá pomáhala zabezpečiť hladký priebeh celého športového podujatia. V pohybe boli aj 13 rozhodcovia, niektorí menej, iní viac, ale ani oni sa pohybu úplne nevyhli. Celkovo sa teda vďaka „Olympijskému dňu“ hýbalo približne 115 ľudí.

       Výsledky  v jednotlivých disciplínach:

       100 m

       1.  Sokol    Peter          11:48

       2.  Balický  Jakub         12:37

       3.  Belušák  Jozef         12:90

        

       1500 m

       1. Farkaš  Matej             5: 28
       2. Podhora  Radovan     5:51
       3. Ranič       Patrik           5:56

        

       Vrh guľou

       1. Sorokáč        Lukáš        1116 cm
       2. Ondo            Dávid        1072 cm
       3. Šimonič        Roman      1060 cm

       Skok do diaľky

       1. Čičvák    Lukáš             487 cm
       2. Horný  Alexander       467  cm, Dobranský  Henrich   467 cm
       3. Klajban    Jakub           450 cm

       Volejbal

       KAPUŠIANSKA  - PARTIZÁNSKA

                3               :          1

       Futbal

       KAPUŠIANSKA   -   PARTIZÁNSKA

                 1                :            0

       Petang

       1. Paluba Dominik, Bačo Patrik, Maťaš Erik
       2. Hrobák Matúš, Šimovič Roman, Tačár Ján
       3.  Rímsky Martin, Hudák Kevin, Tabiš Lukáš

        

       Sláva víťazom, česť porazeným!

                                 M. Harmanova, S, Šašala

     • Rozlúčka so štvrtákmi
      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • "Keď končí sa Vaša spoločná cesta,
       smiech zanikol v tichu opustenej triedy,
       zostali po Vás iba prázdne miesta, 
       na zemi kúsok roztrúsenej kriedy. 
       V pamäti zbieraš vzácne chvíle 
       a v ušiach znie Ti ozvena krokov: 
       poslednou stránkou triednej knihy 
       zatváraš spomienky niekoľkých rokov".

        

           Úsmevy, objatia, stisky rúk... Aj taký bol piatok 17. mája 2019, keď sa mladší spolužiaci lúčili so študentami končiacich ročníkov. Potom ako nastúpili maturanti spolu so svojimi triednymi profesormi- trieda IV.AP s Ing. M. Eštokom ,IV.BP s Mgr. J. Vereščákovou, IV.CP s RNDr. V. Andrašovovou a IV.DP s Ing. D. Kravcovou , nasledovali príhovory. Zaznelo mnoho pochvalných i povzbudivých slov. Na záver si najlepší študenti prevzali z rúk pána riaditeľa Ing. J. Kapitana diplomy a vecné ceny za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach.

           A potom už len zvonenie školského zvončeka, ktoré ohlasovalo koniec. Tak veľa šťastia, úspechov a správnych rozhodnutí, milí maturanti. Spomínajte na školu ako na príjemné roky mladosti, plné priateľstiev, predovšetkým však vedomostí a skúseností.

       Mgr. Jana Vereščáková