• Novinky

     • ATLETIKA / okresné kolo
      • ATLETIKA / okresné kolo

      •   Dňa 25.apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat SŠ (SAŠŠ) na atletickom štadióne IV.ZŠ v Michalovciach. Počet súťažiacich: 185.

       SOŠ T - VÝSLEDKY

       CHLAPCI:

       BEH

       100  m -  SOKOL Peter, I.BP  -  3 miesto (11,60 sek.)

       200 m  -  KUNDRÁT  Kevin, II.BP - 4.miesto (25,69 sek.)

       400 m  -  DILÍK  Jakub, I.AK  -  7.miesto (67,12 sek.)

                   -  MICÁK  Róbert, II.AP - 11.miesto (73,78 sek.)

       800 m  -  TUTKO Timotej, II.AP - 7.miesto (2:53,64 min.)

                   -  STREŇO  Patrik, IV.AP - 9.miesto (2:58,06 min.)

       1500 m - BALICKÝ Jakub, II.BP - 3.miesto (5:16,17 min.)

                    - RANIČ  Patrik, III.AP - 6.miesto (5:24,10 min.)

       3000 m - HARMAN  Richard, III.BP - 4.miesto (12:00,89 min.)

        

       SKOK DO DIAĽKY

       FRENDÁK  Richard, III.AP - 3.miesto (551 cm)

       KAMENCA  Zdenko, III.AK - 4.miesto (511 cm)

        

       SKOK DO VÝŠKY

       HORNÝ  Alexander, I.AP - 5.miesto (145 cm)

        

       VRH GUĽOU

       ŠIMOVIČ  Roman, I.BP - 7.miesto (10,42 m)

       BRUŇO  Patrik, IV.BK - 8.miesto (10,29 m)

        

       OŠTEP

       BRUŇO  Patrik, IV.BK - 2.miesto (37,25 m)

        

       ŠTAFETA  4 x 100 m chlapci

       1.miesto  -  GPH MI  (46,78 sek.)

       2.miesto  -  SZŠ MI  (50,73 sek.)

       3.miesto  -  OA MI (51,56 sek.)

       4.miesto  -  SOŠT MI (52,10 sek.)

        

       DIEVČATÁ:

       OŠTEP

       VIRČÍKOVÁ  Kristína, IV.AK - 3.miesto (18,37 m)

        

       VRH GUĽOU

       VIRČÍKOVÁ  Kristína, IV.AK - 3.miesto (7,76 m)

       KOMENSKÁ Daniela, III.CP - 10.miesto (5,20 m)

        

       Chlapcom a dievčatám srdečne blahoželáme!

       PaedDr. Jana Hamadejová

       Do galérie ATLETIKA / okresné kolo boli pridané fotografie.

     • Divadelné predstavenie
      • Divadelné predstavenie

      • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka SOŠT, Partizánska 1, Michalovce sa 17.4.2019 zúčastnili na divadelnom predstavení v DJZ v Prešove. Muzikál Nikola šuhaj lúpežník všetkých veľmi zaujal - pútavý dej, nádherná scéna, pekná hudba a vynikajúce výkony hercov, to sú benefity predstavenia.

       Všetci diváci si odniesli nezabudnuteľný umelecký zážitok.

                                                   Mgr. Eva Országhová

     • Zaujímavé podujatie
      • Zaujímavé podujatie

      •    15.4.2019 navštívili žiaci 2.AP Knižnicu G.Zvonického v Michalovciach, kde sa konalo zaujímavé podujatie v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Bola to prednáška Ing. Mateja Repela,PhD. na tieto témy:

       1. Vihorlatské vrchy - vzácne chránené územie.

       2. Vihorlat - impozantné sopečné pohorie, kde hniezdia vzácne druhy vtáctva.

       3. Senianske rybníky - významná ornitologická lokalita v strednej Európe, Národná prírodná rezervácia.

        

          Pán Repel oboznámil prítomných s množstvom prírodných krás na Zemplíne, ukázal a charakterizoval veľa vzácnych druhov vtákov a zdôraznil potrebu ochrany prírody. Žiaci sa dozvedeli veľa nového a uvedomili si, že čisté životné prostredie je pre nás veľmi dôležité.

                            Mgr.Eva Országhová

     • Astronomická súťaž „Čo vieš o hviezdach“
      • Astronomická súťaž „Čo vieš o hviezdach“

      •    Dňa 27.marca 2019 sa konalo okresné kolo astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach“, ktoré organizovala Hvezdáreň v Michalovciach. Žiaci písomne odpovedali na otázky z astronómie a jej histórie, z tzv. „slepých“ mapiek oblohy a z astronomických príkladov.

       Medzi 19 súťažiacimi boli aj šiesti naši žiaci:

       Popík Ľudovít I.AP

       Varchola Maroš I.AP

       Bobík Pavol II.AP

       Chaly Alex II.AP

       Škvarkovský Patrik II.AP

       Romančák Michal III.BP

          Chlapci, ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Najúspešnejším stredoškolákom - astronómom v našom okrese bol náš žiak Ľudovít Popík I.AP a z prvého miesta postupuje do krajského kola.

       Srdečne blahoželáme a v krajskom kole prajeme veľa úspechov.

       Mgr. J. Galanová

        

     • Vodná stavba Ružín / exkurzia
      • Vodná stavba Ružín / exkurzia

      •    Dňa 9.apríla 2019 sa študenti IV.AP a IV.BP triedy zúčastnili exkurzie na vodnú stavbu Ružín, ktorú zorganizoval Ing. Miron Štefanič, pedagogický dozor vykonávali aj Ing. Štefan Pešta a Ing. Nataša Masnicová.

          Vodná stavba RUŽÍN je situovaná v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria v údolí rieky Hornád a pozostáva z dvoch častí:

       Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín Iakumulačná nádrž, ktorej účelom je zabezpečenie úžitkovej vody pre hutnícky a ostatný priemysel, zabezpečenie dobrého ekologického stavu vôd, výroba elektrickej energie v čase špičiek a možnosť rekreácie.

       Ružín II – vyrovnávacia nádrž, ktorá vyrovnáva prietoky špičkovej vodnej elektrárne Ružín I.

          V každej z týchto častí sme mali odborný doprovod, ktorý podal študentom veľmi ucelené informácie o činnosti tohto vodného diela. Počas troch hodín sa študenti dozvedeli mnoho nových informáciií a zároveň si mohli zopakovať aj znalosti z odborných predmetov v zameraní elektroenergetika – niečo o vodných turbínach, generátoroch, o tom, že turbogenerátory inštalované v elektrárni umožňujú turbínovú a čerpadlovú prevádzku. Dozvedeli sa aj to, ako rýchlo môže takáto elektráreň nabehnúť na plný výkon od prijatia požiadavky, o veľkosti prevádzkových prúdov ale aj spúšťacích prúdov, o kompenzácií účinníka a ešte veľa ďalších zaujímavých informácií.

          Veríme, že táto exkurzia žiakom utvrdila niektoré vedomosti a priniesla im aj nové poznatky v odbore, ktorý študujú a teda splnila svoj účel.

       Ing. Nataša Masnicová

     • KK SOČ / 5.apríl 2019
      • KK SOČ / 5.apríl 2019

      •     Dňa 5. apríla 2019 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnil 41. ročník krajského kola SOČ. Našu školu reprezentovalo 13 študentov v 5 súťažných odboroch. Všetci zúčastnení úspešne  obhájili svoje projekty.

          Veľmi pekný úspech dosiahol náš študent v  súťažnom odbore: Informatika

       2. miesto: Martin Petričko ( III.BP ) – Quilty donuts ( dynamická webstránka)

       Postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. – 26. 04. 2018 v Košiciach na SOŠ automobilovej, Moldavská cesta. Výsledkovú listinu z KK SOČ vo všetkých kategóriách si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Blahoželáme a držíme prsty!

       Ing. Mária Irchová

     • Zapojili sme sa do Svetového dňa stolného tenisu
      • Zapojili sme sa do Svetového dňa stolného tenisu

      •  

          V rámci Svetového dňa stolného tenisu sa dňa 5.4.2019 uskutočnila celoškolská súťaž v stolnom tenise. Zúčastnilo sa jej 27 chlapcov a 7 dievčat z obidvoch pracovísk. Po tuhých bojoch v skupinách a finálovom kole bolo nasledujúce poradie.

       Dievčatá:

       1. miesto   Panaková Nikola, III.BK

       2. miesto  Sabolčáková Veronika, III.BP

       3. miesto  Štefaničová Alexandra, I.BP

       Chlapci:

       1. miesto  Geľatič Kristián, II.DP

       2. miesto  Maťaš Richard, IV.AP

       3.miesto  Koscelník Róbert, IV.AK

       Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.V popoludňajšich hodinách si potom prišli zahrať stolný tenis aj zamestnanci školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • Gorazd Zvonický - známy/neznámy
      • Gorazd Zvonický - známy/neznámy

      •    Dňa 5. 4. 2019 sa študenti III.CP zúčastnili návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického, kde pre nich pracovníčky knižnice pripravili dokumentárny film o živote a tvorbe jedného z popredných predstaviteľov katolíckej moderny Gorazda Zvonického, rodáka zo Zemplína - z Močarian.

          Dokument bol pútavou formou zameraný na známe i menej známe fakty zo živote tohto kňaza a básnika medzivojnového obdobia. Študenti sa takouto formou mali možnosť dozvedieť zaujímavosti o autorovi, ktorého tvorba je súčasťou maturitných zadaní.

        PhDr. Jana Hűblerová

     • „Ruské slovo“  / 13. ročník celoslovenského kola
      • „Ruské slovo“  / 13. ročník celoslovenského kola

      •    Dňa 5. apríla 2019 v Kulturparku v Košiciach, sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. Téma tohtoročnej súťaže „Priateľstvo sa začína úsmevom“ («Дружба начинается с улыбки») oslovila veľký počet súťažiacich. Súťaže sa zúčastnilo 177 žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ, 67 učiteľov zo 64 škôl na Slovensku.  

          Samotná súťaž prebehla v atmosfére tvorivého nadšenia a bola skutočným sviatkom ruského slova.

          Aj v tomto školskom roku sa náš študent III. BP Richard Harman zúčastnil tejto súťaže a vo svojej kategórii – próza, získal po tretíkrát v rade 1. miesto.

          Richardovi  želáme veľa úspechov, srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

        PhDr. Antónia Sabová

     • S Tebou ma baví Slovensko
      • S Tebou ma baví Slovensko

      •    Dňa 2. 4. 2019 sa študenti II.CP zúčastnili návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického, kde pre nich pracovníčky knižnice pripravili dokumentárny film S tebou ma baví Slovensko.

          Dokument bol pútavou formou zameraný na poznávanie kultúry a histórie Slovenska. Okrem slovenského jazyka mali študenti možnosť overiť si svoje vedomosti aj z iných predmetov - napr. z dejepisu, anglického jazyka, fyziky, matematiky a odborných predmetov, nakoľko vo filme boli využité aj medzipredmetové vzťahy.

        PhDr. Jana Hűblerová

     • PARTNER CUP 2019 / 28.marec
      • PARTNER CUP 2019 / 28.marec

      •   Dňa 28.3.2019 sa uskutočnil futsalový turnaj žiakov stredných škôl. Stredná odborná škola technická Michalovce ako organizátor súťaže pozval na tento turnaj aj svoju družobnú strednú školu z Výškova ( ČR). Turnaj sa niesol aj v znamení „Michalovce Europské mesto športu pre rok 2019“

           Žiaci z Gymnázia P.Horova Michalovce, SOŠOaS Michalovce, OA Michalovce, SOŠ Strážske, SOŠ Výškov a SOŠT Michalovce preukázali svoju technickú vyspelosť v tejto hre.

       Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený žiak Dominik Matta zo SOŠ Strážske.

       1.miesto SOŠOaS Michalovce

       2. miesto SOŠ Strážske

       3. miesto SOŠ Výškov

       Srdečne blahoželáme! 

       Spracoval: PaedDr. Stanislav Šašala

       Do galérie PARTNER CUP 2019 boli pridané fotografie.

     • "The Onlines" - divadelné predstavenie v ANJ
      • "The Onlines" - divadelné predstavenie v ANJ

      •    Vo štvrtok 28.3.2019 v poludňajších hodinách sa žiaci z oboch pracovísk našej školy v celkovom počte približne 125 študentov (105 študentov z pracoviska Partizánska a 20 študentov z pracoviska Kapušianska) zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom "The Onlines" v kine Centrum v Michalovciach.   

          Divadelné centrum Martin si tento rok pripravilo divadelnú inscenáciu, v ktorej ľahkou a vtipnou formou vyobrazili virtuálny svet, ktorý je pre veľa mladých ľudí náhradou reálneho sveta a života. Slovami tvorcov: "Naša inscenácia v anglickom jazyku je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. Príbeh o Milošovi, Zuze a Vladovi, o lákavom tajomnom hlase, o predstavách a skutočnosti. On, ona, oni – online vždy a všade. Existuje ešte vôbec život offline? A odváži sa Miloš osloviť Zuzu?"

          Okrem kultúrneho zážitku si žiaci precvičili aj svoje receptívne zručnosti - počúvanie s porozumením a vyskúšali svoju slovnú zásobu.

          Účasť na predstavení zorganizovali vyučujúce anglického jazyka Mgr. Monika Bongová a Mgr. Marcela Harmanová.

     • Deň učiteľov v čiernom
      • Deň učiteľov v čiernom

      •    V deň narodenia J.A.Komenského, kedy učitelia každoročne oslavujú Deň učiteľov, t.j. 28.3., Iniciatíva slovenských učiteľov (ďalej len ISU) zorganizovala celoslovenskú akciu "Deň učiteľov v čiernom" - protest prostredníctvom ktorého chcú učitelia vyjadriť svoj nesúhlas s krokmi súčasnej ministerky školstva p. Lubyovej, s pripravovaným zákonom o pedagogických zamestnancoch, atď. Do tejto akcie sa zapojilo vyše 1100 škôl po celom Slovensku a na niektorých školách pedagógov podporili aj študenti, ktorí rovnako prišli v čiernom. Svoju podporu vyjadrila aj Česká komora učiteľov a protestujúci farmári, ktorí sa s predstaviteľmi ISU osobne stretli. Aj niektorí učitelia našej školy chceli vyjadriť svoj postoj k dianiu v školstve a preto v deň svojho sviatku prišli do práce v čiernom.

       Mgr. Marcela Harmanová