• Novinky

     • Letná škola techniky
      • Letná škola techniky

      • SOŠT, pracovisko Partizánska 1 a Kapušianska 6 v Michalovciach,

       práve realizujú pre žiakov základných škôl 

       "LETNÚ  ŠKOLU  TECHNIKY",

       a to v dňoch 27. - 31.augusta 2018

       od 9.00 do 12.00 hod. 

       Bližšie informácie nájdete v letáku.

       Pozvánku a návratku nájdete na tomto mieste.

       Sme radi, že ste tu!

        

     • My future career - my hobby
      • My future career - my hobby

      •      V školskom roku 2017/2018 bol našej škole schválený projekt ERASMUS +  pod názvom My future career – my hobby. 

          Do projektu sa zapojí 26 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnia stáže v zahraničí s možnosťou praxe v zahraničných firmách. Nábor žiakov príslušných odborov podľa prihlášky prebehol v priebehu mesiacov jún a júl 2018 po konzultácii triednych učiteľov, majstrov odborného výcviku, zástupcov firmy BSH a učiteľky anglického jazyka. Výber žiakov pokračuje v priebehu augusta a septembra 2018 na základe kritérií uvedených v prihláške.

          Základné informácie o projekte sú uvedené na tomto mieste. Bližšie informácie poskytuje Mgr. Monika Bongová - koordinátor projektu.