• Novinky

     • Rozlúčka so školou ...
      • Rozlúčka so školou ...

      • Štyri roky uplynuli                                      Štyri roky uplynuli,

       v pokreslených laviciach,                          dorástol si do saka.

       keď zabudneš doma zošit,                        Odteraz si budeš musieť

       kto Ti ho dnes požičia?                             všetko len sám odskákať...

        

            18.máj 2018 - v kalendári deň všedný, no pre štvrtákov SOŠT na Partizánskej ulici v Michalovciach deň výnimočný, deň rozlúčky so školou. Prišiel rýchlo, zafarbil mnohé tváre dojatím a pohladil myšlienky spomienkami.

            Mnohí z našich štvrtákov vzorne reprezentovali školu počas celého štúdia, preto ich vedenie školy ocenilo. Mimoriadnu cenu riaditeľa školy získali naši najlepší: Samuel Laco/4.BP/ a Miroslav Murin/4.CP/, ktorí školu zviditeľnili na týchto súťažiach:

       SAMUEL  LACO, IV.BP

       AMAVET - krajské kolo – s prácou Automatizovaná robotická linka  - ocenený špeciálnou cenou firmy MICRO EPSILON Company

       SOČ / KK – 1.miesto – Nápojový automat - tímová práca s Matúšom Dankaninom

                / celoslovenské kolo -  3.miesto - Nápojový automat - tímová práca s Matúšom Dankaninom

       TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKAceloslovenská súťaž pre študentov SŠ

                   3.miesto – Nápojový automat (+ Matúš Dankanin)

       SYGA 2018práca Nápojový automat – špeciálna cena odborného časopisu ATP Journal (+ Matúš Dankanin)

       MIROSLAV  MURIN, IV.CP

       AMAVET – krajské kolo – postup do celoslovenského kola s prácou My Spy

       • Celoslovenské kolo – získal Cenu poroty

       ZENIT V PROGRAMOVANÍ – krajské kolo – účasť (6.miesto)

       Tímová súťaž spoločnosti VSDpráca „Návrh verejného osvetlenia obce“ – 1.miesto v tíme ODYSEA

       JUNIOR INTERNET – celoslovenské kolo – kategória Junior APP – s prácou My Spy – 3.miesto

       • Kategória Junior LEARN – s prácou GOOD TEACHER – 1.miesto
       • Absolútny JUNIOR INTERNET 2018 (Good Teacher)

       SOČ / KK – 1.miesto Good Teacher

                / celoslovenské kolo -  1.miesto Good Teacher

       TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKAceloslovenská súťaž pre študentov SŠ

                   1.miesto – My Spy

        

        

       Štyri roky uplynuli,

       zostali však na fotkách.

       Časom možno stratia farby,

       ako kvety na chodbách.

        

       Úspešne si skončil školu,

       žiaľ má chuť jak palina.

       Nesmúť, ak máš pevnú vôľu,

       život sa len začína...

        

       Milí absolventi, naučte sa kráčať životom dôstojne, naučte sa lásku a pochopenie nielen prijímať, ale aj rozdávať a ostaňte ľuďmi - diamantom, ktorý v hrudi nikdy nezhnije...

        

       Mgr.Eva Országhová 

       Do galérie Rozlúčka so školou ... boli pridané fotografie.

     • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou
      • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou

      • Slovenský olympijský výbor vyhlásil na sociálnych sieťach 22.jún za Olympijský deň (hoci oficiálne sa Medzinárodný olympijský deň oslavuje 23.júna) a vyzval širokú verejnosť, aby sa do tejto aktivity zapojila. Stredná odborná škola technická v Michalovciach to vzala priam doslovne. Na tento deň mala v pláne Školskú športovú olympiádu (ŠŠO), presnejšie jej VI.ročník. Vďaka Olympijskému klubu v Michalovciach (konkrétne PaedDr. Radmile Hajdúkovej) nechýbala ani olympijská vlajka či banner hlásajúci Olympijský deň, čo tomuto dňu pridalo ešte viac olympijskej príchute.

       ŠŠO na našej škole............

       Do galérie Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou boli pridané fotografie.

     • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň
      • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň

      •    Žiaci 3. ročníka s odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku sa 15. júna zúčastnili exkurzie vo fotovoltaickej elektrárni v Michalovciach. Exkurziu zastrešovali pracovníci  Ing. Roman Tokarčík zástupca firmy Contour Global a prevádzkový technik Peter Višňovský.

          Začiatok exkurzie bol venovaný poučeniu o BOZP v priestoroch FV elektrárni a až potom prebehla exkurzia areálu FV elektrárni. Exkurzia pozostávala z dvoch častí. Z prezentácie, ktorá bola zameraná na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energií a hlavne výroby elektrickej energie vo fotovoltaických elektrárňach. Druhú časť tvorila prehliadka objektov a zariadení FVE 2 Michalovce.  Žiaci dostali od pracovníkov podrobný výklad ako dochádza k výrobe elektrickej energie v takejto elektrárni. Nakoniec každý žiak dostal darček od pracovníkov FVE.

       Ing. Miron Štefanič, učiteľ elektrotechnických predmetov

       Do galérie Exkurzia / fotovoltaická elektráreň boli pridané fotografie.

      • Súťaž VSD, a.s. pre 1. a 2. ročník

      •    Dňa 19. júna 2018 sa na našej škole konala súťaž žiakov 1. a 2. ročníka z elektrotechniky, pod záštitou spoločnosti VSD, a.s. Pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Všetci prihlásení žiaci sa zúčastnili teoretickej časti, ktorá obsahovala testové otázky s možnosťou výberu správnej odpovede, doplňovačku, schémy a grafy a štvrtú časť tvorili príklady. Po jej vyhodnotení, najlepší šiesti súťažiaci postúpili na praktickú časť, po ktorej je poradie nasledovné:

           1.miesto   -   VALIGA Matúš, II.AP

           2.miesto   -   MINKANIČ Nikolas, II.AP

           3.miesto   -   PALLAJ Ľubomír, II.BP

           4.miesto   -    JAKUBEC Viliam, II.BP

           5.miesto   -   DUBÍK  Samuel, II.AP

           6.miesto   -   BOBÍK  Peter, I.AP

          Celú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste. O občerstvenie a malú pozornosť pre všetkých súťažiacich, ale hlavne o hodnotné vecné ceny pre prvé tri miesta, sa postarala spoločnosť VSD, a.s. 1.miesto - mobilný telefón, 2.miesto - digitálny fotoaparát a 3.miesto - farebná tlačiareň.

          Ďakujeme všetkým súťažiacim za to, že si prišli zmerať sily, ďakujeme spoločnosti VSD, a.s. za hodnotné vecné ceny pre súťažiacich a víťazom srdečne blahoželáme.

     • Voľné pracovné miesto
      • Voľné pracovné miesto

      • V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

     • Kurz pohybových aktivít
      • Kurz pohybových aktivít

      •      Kurz pohybových aktivít pre žiakov druhého ročníka sa konal od 11. - 15. júna 2018 dennou formou. Plavecký výcvik prebiehal v Thermalparku Šírava a bol ukončený pretekmi  s nasledovným umiestnením žiakov:

       I. miesto - ž. Šalapa, II.CP,

       II.miesto - ž. Withly,  II.BP,

       III. miesto - ž. Frendák, II.AP

               IV. miesto - ž. Voznyj, II.EP.

           Tretí deň KPA sme vystúpili na Jasenovský hrad a vo štvrtok na Viniansky hrad. Dozvedeli sme sa aj o histórii hradov. Posledný deň kurzu sme sa venovali letným športom, futbalu, bedmintonu a petangu.

       PaedDr.Hamadejová Jana

       Do galérie Kurz pohybových aktivít boli pridané fotografie.

     • Stretnutie učiteľov silnoprúdových predmetov
      • Stretnutie učiteľov silnoprúdových predmetov

      •    Naša škola ako jedna z piatich škôl košického a prešovského samosprávneho kraja, má veľmi dobrú spoluprácu so spoločnosťou VSD, a.s., ktorá každoročne organizuje viacero podujatí pre študentov, učiteľov a majstrov odborného výcviku. 

         4.júna 2018 sa v meste Poprad - Stráže konalo stretnutie pedagogických zamestnancov vyučujúcich silnoprúdové predmety partnerských SŠ. Od nás sa zúčatnili štyria učitelia. Na tomto stretnutí bol odprezentovaný "Proces obnovy distribučných zariadení v spoločnosti VSD, a.s." (Ing. Romaňák, Ing. Mačák) a boli podané informácie k aktuálnym témam spolupráce spoločnosti so SŠ a ZŠ (Ing. Kašteľová). V popoludňajších hodinách mali byť v Tatranskej Lomnici predstavené ukážky prác Výstavby sietí VN a NN. Táto časť programu sa nekonala, nakoľko zasiahla príroda a dážď nedovolil spoločnosti VSD a.s. tieto ukážky realizovať.

           Veľmi príjemné bolo prekvapenie, ktoré VSD a.s. pripravila pre učiteľov. Zabezpečili odvoz do Bachledovej doliny a celodenné stretnutie pokračovalo na Chodníku korunami stromov a nasledne neskorým obedom. 

       Ďakujeme za poskytnuté informácie a príjemne strávený deň.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Práca pre absolventov SOŠ technickej
      • Práca pre absolventov SOŠ technickej

      •    

            Kybernetika, s.r.o. Košice, montážne práce optických a metalických káblov U.S. Steel Košice, prijme do pracovného pomeru absolventov SOŠT Michalovce. Nástup je možný aj hneď.

       kontakt: 

       Ing. Vladimír Janík  0917 567 031