• Novinky

     • Účelové cvičenie / prvé ročníky
      • Účelové cvičenie / prvé ročníky

      • ... a pokračujeme v účelových cvičeniach... Dnes, 17.mája 2018, sa študenti prvých ročníkov na ulici Partizánska, zúčastnili účelového cvičenia. 

            Pešo sme sa prešli od školy na "Prímestskú" na Zemplínskej šírave. Tam sme po triedach prešli zdravotníckou prípravou, topografiou a riešením mimoriadnych situácií. Celý čas sme mali nad hlavami mraky, ale keďže na nás nepršalo, tak sme sa poniektorí dohodli, že sa prejdeme smerom na vpust do Zemplínskej šíravy. Boli sme celkom prekvapení, koľko vody je teraz v  "slovenskom mori".

               Tesne pred obedom sme sa vydali na cestu späť a skonštatovali sme, že sme absolvovali jeden celkom pekný deň. Síce počasie nebolo najkrajšie, ale bolo ideálne na turistiku. Nebolo nám horúco, ale ani chladno. Bolo nám tak akurát. Každý z nás odšľapal minimálne 5 poctivých  kilometrov. No a my usilovnejší sme prešli 8,5 km. 

       Ing. Nataša Masnicová. tr.učiteľka I.AP

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      •      Žiaci 1. a 2.ročníka na ulici Kapušianskej a 2.ročníka na ulici Prtizánskej absolvovali dňa 3.mája 2018 účelové cvičenie. Ako si tento deň užili v spoločnosti členov armády, si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

       Do galérie Účelové cvičenie  boli pridané fotografie.

     • SYGA_2018
      • SYGA_2018

      •      V dňoch 26.4. - 27.4 2018 sa v Trnave v areáli Trnavskej univerzity konalo celoštátne kolo (finále) súťaže SYGA 2018 pod záštitou Siemensu.

            Do tohoto ročníka sa za našu školu prihlásili Samuel Laco (IV.BP) a Matúš Dankanin (IV.CP) s prácou "Nápojový automat". Tento projekt postúpil do finále medzi 5 najlepších prác. Chlapci získali cenu odborného časopisu ATP Journal a boli odmenení hodnotnými cenami.  

       Chlapcom blahoželáme a želáme im ešte veľa tvorivých nápadov! 

       Ing. Jozef Garbeľ

       Do galérie SYGA_2018 boli pridané fotografie.

     • SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo
      • SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo

      •      V dňoch 25. – 27. apríla 2018 sa konal 40. teda jubilejný ročník celoštátneho kola SOČ, po prvýkrát na vysokoškolskej pôde a to na Žilinskej univerzite. Zúčastnili sa ho traja študenti z našej školy:  Štefan Jackovič IV.AP, Samuel Laco IV.BP a Miroslav Murin IV.CP. Súťažilo sa celkom v 17 kategóriách. Naši študenti sa zúčastnili v troch kategóriach a to: problematika voľného času – Štefan Jackovič; elektrotechnika a hardware – Samuel Laco a Matúš Dankanin a informatika – Miroslav Murin. Vyrazili sme v stredu a vrátili sme sa v piatok. Prvý deň sme absolvovali prehliadku školy, väčšiu časť sme strávili na fakulte masmediálnej komunikácie. Následne bol úvodný ceremoniál a na ďalší deň sme mohli začať súťažiť.

       Samozrejme neobišli sme naprázdno. Obsadili sme:

       1. miesto  - Miroslav Murin v kategórii informatika s prácou „Good Teacher“.

       3. miesto - Samuel Laco spolu s Matušom Dankaninom v kategórii elektrotechnika a hardware s prácou „Nápojový automat“.

       Miroslav Murin, IV.CP

       Do galérie SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

     • Exkurzia / Lemešany
      • Exkurzia / Lemešany

      •     Dňa 27.04.2018 sa žiaci IV.AP triedy, študijného odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku, zúčastnili exkurzie v Lemešanoch spolu s Ing. Štefanom Peštom a Ing. Mironom Štefaničom.

           Program exkurzie sa začal prehliadkou vonkajšej stanice 110 kV a pokračoval  prehliadkou rozvodných zariadení 22 kV v budove stanice. Najprv nasledovala prednáška a potom aj praktické ukážky o trasovaní a diagnostike vn káblov. Ďalším programom  boli návštevy laboratórií, kde nám bolo ukázané ako sa skúšajú OOPP a pracovné náradie z hľadiska bezpečnosti  pre práce na elektrických zariadeniach a ako sa kontrolujú transformátorové oleje, z ktorých sa dá zistiť stav transformátorov.  Exkurziu sme ukončili v skúšobni  vvn kde nám boli predvedené ukážky rôznych výbojov a vysvetlené možnosti využitia skúšobne pre prax.

       Celú exkurziu mal na starosti pracovník  elektrickej stanice Ing. Baran a ďalší traja pracovníci VSD.

           Exkurzia nadväzovala na učivo elektrické stanice, transformátory káblové vedenia elektrickej energie a splnila plánovaný zámer.

       Ing. Miron Štefanič, vedúci exkurzie

       Do galérie Exkurzia / Lemešany boli pridané fotografie.

     • Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov
      • Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov

      •      Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity vyhlásila 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka. Do súťaže sa prihlásilo 36 prác z 10 stredných škôl z celého Slovenska. Do finálového kola, ktoré sa konalo 17.apríla 2018, bolo hodnotiacou komisiou zloženou z odborníkov z priemyslu a zamestnancov Elektrotechnickej fakulty UNIZA vybraných 23 prác a finálového kola sa zúčastnilo najlepších 21 prác, ktoré boli rozdelené do sekcie mechatronika ( 10 projektov) a sekcia elektronika a IT (11 projektov). 

       Pre našu školu tohtoročná Technická myšlienka roka bola premiérou. Do súťaže sme prihlásili 4 projekty a všetky štyri postúpili do užšieho finále. Samuel Laco – s projektom „Robotické rameno“; Samuel Laco a Matúš Dankanin – „Nápojový automat“; Miroslav Murin – „Good Teacher“ a Miroslav Murin - „My Spy“. Na súťaži boli veľmi zaujímavé a hlavne veľmi komplexné a prepracované práce. V sekcii elektronika a informačné technológie sa nám v silnej konkurencii podarilo obsadiť dve miesta.

       1. miesto – My Spy – Miroslav Murin

       3. miesto – Nápojový automat – Samuel Laco a Matúš Dankanin

       Chlapcom veľmi srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa tvorivých nápadov!

       O Miroslavovi Murinovi napísali:

       "Prvé miesto v sekcii elektronika a IT získal Miroslav Murin za projekt My Spy. Študent Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zvíťazil s nápadom monitorovacej aplikácie, ktorá pracuje na osobnom počítači (operačný system Windows), ale aj na telefóne (operačný system Android). Úlohou „My Spy“ aplikácie je zvýšiť bezpečnosť na internete prostredníctvom blokovania aplikácie, ako napríklad hry a programy, monitorovania aktivity na internete, blokovania stránok, úplného zablokovania prístupu k sociálnym sieťam alebo nastavenia denného limitu používania počítača. Cieľom je adresovať program nielen rodičom, ale aj firmám či školám. Program by sa mal vyrovnať konkurencii na trhu, ktorá je väčšinou finančne náročnejšia."

       Ing. Nataša Masnicová
        

       Do galérie Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov boli pridané fotografie.

     • Sme súčasťou e-twinningovej rodiny
      • Sme súčasťou e-twinningovej rodiny

      •    E-twinning je internetový portál, ktorý je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+, pre spoluprácu učiteľov a žiakov a partnerstvá škôl v Európe. V minulom školskom roku sa aj naša škola stala súčasťou tejto obrovskej e-twinningovej rodiny. Participácia v projekte s názvom „Exploring the Identity of Europe“ bola našou prvou lastovičkou v programe e-twinning. Naučili sme sa tam zopár krôčikov, aby sme v tomto školskom roku postúpili o krok ďalej.

       V tomto školskom roku je do stále prebiehajúceho e-twinningového projektu zapojená jedna skupina žiakov, šiesti žiaci z 2.BK a jeden žiak z 2.BP. Projekt pod názvom „Learning about the richness of one another’s culture“ zostavili partneri z Francúzska a Turecka a okrem nich sa spolu s nami do projektu zapojilo ďalších 6 krajín, konkrétne Nemecko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko, Poľsko a Cyprus. Momentálne máme za sebou 2 projektové aktivity, ktoré si môžete pozrieť a taktiež sa zoznámiť s našimi partnermi. Študenti zúčastnení v projekte (Richard Harman – 2.BP a z 2.BK: Marcel Brhlík, Matej Farkaš, Tomáš Pavlik, Marek Plitko, Maroš Počatko a Natália Sabolčáková) sa v 1. aktivite predstavovali: https://padlet.com/learned_pua/etwinning a v ďalšej aktivite sme sa snažili našim partnerom napísať, čo o ich krajinách vieme: https://padlet.com/learned_pua/4jic6dupazkj a dozvedeli sme sa, čo o nás vedia študenti v iných krajinách. Tieto, ale aj ďalšie naše aktivity môžete sledovať na našej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Sostkap-323649780986123/?hc_ref=ARSIttxOZW84V2ihWdjUifmJF0AJ-DQ41-WfrQhMCdK4UW3Dau1II_iZLq0hhrGdLKY Tešíme sa na aktivity, ktoré ešte prídu do ukončenia projektu.

       Avšak nechceli sme sa uspokojiť s tým čo už vieme. Chceme seba aj našu prácu v e-twinningovej komunite posunúť do ďalšej úrovne, niečo zlepšiť a niečo nové sa naučiť. Práve to bolo dôvodom, prečo nám vedenie umožnilo zúčastniť sa na e-twinningovom seminári na Malte. (Bližšie informácie sa dočítate v ďalšom článku na našom školskom portáli.)

       Mgr. Marcela Harmanová

       koordinátor e-twinning projektu