• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022
    • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022
    • 14. 10. 2022
    • VSD vyhlasuje tímovú súťaž pre stredné školy 2022. Názov témy tímovej súťaže partnerských stredných škôl VSD 2022:

     Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček, vysokohorské zariadenia,....)

     Cieľ projektu: Navrhnúť, spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania individuálnych odberných miest elektrinou pre lokality, kde nie je distribučná sieť, alebo jej prevádzkovanie nie je dlhodobo rentabilné.

    • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022: Čítať viac
   •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII 
    •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII 
    • 12. 10. 2022
    • Dňa 07. 10. 2022 žiaci II. DP triedy navštívili Mestskú galériu v Michalovciach. Informácie o umeleckej tvorbe zemplínskych regionálnych autorov druhákom poskytla kultúrna pracovníčka mestskej galérie. V priestoroch tejto významnej kultúrnej inštitúcie si študenti pozreli výstavu obrazov a sôch našich talentovaných krajanov.

    •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII : Čítať viac
   • VINCENT LAPŠANSKÝ      
    • VINCENT LAPŠANSKÝ      
    • 12. 10. 2022
    • AUTORSKÉ STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM VINCENTOM LAPŠANSKÝM

     Dňa 05. 10. 2022 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach konala autorská prezentácia knihy Vincenta Lapšanského.

     Vincent Lapšanský, náš významný regionálny spisovateľ, predstavil žiakom svoj najnovší knižný titul: Tieň náhrobného kameňa.

    • VINCENT LAPŠANSKÝ      : Čítať viac
   • Zemplínske múzeum
    • Zemplínske múzeum
    • 28. 9. 2022
    • V dňoch 09.09., 20.09. a 22.09.2022, v rámci vyučovania dejepisu, študenti II. AK, II. AP a II. EP navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach.

     Dozvedeli sa informácie, ktoré nevedeli a pripomenuli si veci, o ktorých sa už učili. Spoznali osobnosti a udalosti, ktoré sú späté s kaštieľom, regiónom.

    • Zemplínske múzeum: Čítať viac
   • EXKURZIA V MESTSKEJ KNIŽNICI
    • EXKURZIA V MESTSKEJ KNIŽNICI
    • 27. 9. 2022
    • Dňa 23. 09. 2022 sa žiaci II. DP triedy zúčastnili pod vedením pani učiteľky PhDr. Ľ. Balogovej na literárnej exkurzii v Michalovciach.

     Cieľom exkurzie bola odborná a zážitková edukácia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

     Žiaci sa formou odborného výkladu pani knihovníčky oboznámili s etymológiou názvu knižnice a fungovaním knižnice - spôsobom vypožičiavania kníh a službami mestskej knižnice. V priestoroch bibliotéky si druháci mohli pozrieť i odbornú publikáciu z odboru, ktorý študujú.

    • EXKURZIA V MESTSKEJ KNIŽNICI: Čítať viac
   • Biela pastelka 2022
    • Biela pastelka 2022
    • 27. 9. 2022
    • Hlavným dňom verejnej zbierky bol 23. september. Zbierku každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR. Výťažok zbierky pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom viesť plnohodnotný život. Ľudia nevidiaci či slabozrakí sú rovnocennou súčasťou našej spoločnosti.

    • Biela pastelka 2022: Čítať viac
   • KOŽAZ
    • KOŽAZ
    • 27. 9. 2022
    • V dňoch od 20.9. - 22.9.2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3.ročníka. Žiaci absolvovali turistický pochod na Morské oko a čiastočne, pre nepriaznivé počasie, aj pochod po náučnom chodníku okolo Morského oka.
     Tematika organizácie KOŽAZ sa podieľa na brannej, ekologickej, humanitnej, dopravnej, zdravotnej výchove žiakov a riešení mimoriadnych situácií. V tretí deň KOŽAZ-u sa uskutočnil branný pretek trojčlenných družstiev.

    • KOŽAZ: Čítať viac
   • Erasmus+
    • Erasmus+
    • 19. 9. 2022
    • Ako sme už informovali, aj naša škola je jedna z tých, ktorým bola schválená akreditácia v rámci programu Erasmus plus. Je to program EÚ na podporu vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Akreditácia je platná do roku 2027 a v tom čase sa budú môcť naši žiaci zúčastňovať zahraničných mobilít.

    • Erasmus+: Čítať viac
   • Účelové cvičenie žiakov 1. a 2.ročníka
    • Účelové cvičenie žiakov 1. a 2.ročníka
    • 18. 9. 2022
    • Účelové cvičenie sa uskutočnilo pre 1. ročník 13.9.2022 a pre 2.ročník 14.9.2022.

     Cieľom l. účelového cvičenia (1.ročník) bolo naučiť, rozšíriť, upevniť a overiť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody. Má prispieť k tomu, aby žiaci boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách.

    • Účelové cvičenie žiakov 1. a 2.ročníka: Čítať viac
   • Divadelné predstavenie a Európsky deň jazykov 2022
    • Divadelné predstavenie a Európsky deň jazykov 2022
    • 18. 9. 2022
    • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

     T. G. Masaryk

     V stredu 14. septembra 2022 sa 127 žiakov z obidvoch našich pracovísk (Kapušianska – 18, Partizánska - 109) a 7 pedagógov (Mgr. Harmanová, Mgr. Vereščáková, Mgr. Mindová, PhDr. Tomášová, Mgr. Bongová, PhDr. Hüblerová, Ing. Dzvoníková) zúčastnilo divadelného predstavenia v anglickom jazyku The Last Wish (v prekl. Posledné želanie) v podaní Divadelného centra v Martine (pre bližšie info o predstavení pozri https://www.divadelnecentrum.sk/repertoar/last-wish). Humorný príbeh s pesimistickým názvom bol inšpirovaný Werichovou rozprávkou Kráľ mal troch synov. Deti pána Kinga sa v ňom popasujú (... pokračovanie)

    • Divadelné predstavenie a Európsky deň jazykov 2022: Čítať viac
   • Pohni hlavou
    • Pohni hlavou
    • 10. 9. 2022
    • Pohni hlavou je diskusno-zábavné predstavenie o kritickom myslení a efektívnej práci s informáciami. V piatok 9. 9. 2022 sa naša škola so žiakmi II. EP (27 žiakov) a III. EP (25 žiakov) zúčastnila na tomto podujatí, ktoré sa uskutočnilo na GPH v Michalovciach. Projekt „Pohni hlavou“ ponúkol študentom program zameraný na podporenie schopnosti robiť správne rozhodnutia a pracovať efektívne s informáciami, kriticky myslieť, či vedieť odlišovať lož od pravdy. Túto šou moderovali standup komici Tomáš Hudák a Jakub Gulík, ktorí s pripravenými dialógmi a interaktívnou improvizáciou s publikom navodili veselú neformálnu atmosféru.

    • Pohni hlavou: Čítať viac
   • Vodičáky zdarma
    • Vodičáky zdarma
    • 8. 9. 2022
    • Košický samosprávny kraj má dobrú správu pre mladých východniarov, ktorí si plánujú v blízkej dobe urobiť vodičský preukaz. Študenti 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je župa, sa môžu zapojiť do súťaže o 10 vodičákov zdarma. Súťaž je určená pre žiakov od 17 rokov, ktorí počas svojho štúdia na strednej škole dosiahli na národnej alebo medzinárodnej úrovni niečo výnimočné v oblasti športu, umeleckej činnosti, vedomostnej súťaži, alebo sa aj dlhodobejšie venujú dobrovoľníctvu.

    • Vodičáky zdarma: Čítať viac
    • Otvorenie školského roka 2022/2023
    • 22. 8. 2022
    • Otvorenie školského roka 2022/2023 bude prebiehať dňa 5. septembra 2022 nasledovne:

     pracovisko Partizánska - 9:00

     pracovisko Kapušianska - 8:15

     Pri nástupe žiak so sebou bude mať čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (vyhlasenie.pdf).

     Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

    • Otvorenie školského roka 2022/2023: Čítať viac
   • Koniec školského roka
    • Koniec školského roka
    • 10. 7. 2022
    • A máme za sebou ďalší školský rok, ktorý riaditeľ školy Ing. Kapitan zhodnotil ako pomerne úspešný. Žiaci získali mnoho nových poznatkov už za iných okolností, ako tomu bolo v predchádzajúcom školskom roku. Covid pomaly ustupoval a my sme boli čím ďalej tým viac v škole, v triedach, na chodbách, ale aj na olympiádach a súťažiach či už z humanitných, prírodovedných alebo odborných predmetov a samozrejme aj na športových súťažiach. Výchovno-vzdelávací proces sa pomaly vrátil do vyšľapaných koľají ale v novom šate.

    • Koniec školského roka: Čítať viac
   • Vyhodnotenie matematicko-fyzikálnych súťaží
    • Vyhodnotenie matematicko-fyzikálnych súťaží
    • 8. 7. 2022
    • Aj v tomto školskom roku 2021/2022 sa naši žiaci zapojili do viacerých matematických či fyzikálnych súťaží.

     Po troch rokoch pandemickej odmlky sa konečne naživo uskutočnila tradičná celoštátna vedomostná súťaž z astronómie - Čo vieš o hviezdach. Otázky z rôznych oblastí astronómie preverili vedomosti aj u našich troch žiakov. Najúspešnejší reprezentant, Ľudovít Popik IV.AP, si v okresnom kole vybojoval 2. miesto a v krajskom kole krásne 3. miesto, vďaka čomu postúpil až do celoštátneho kola. Ľudovítovi k dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Vyhodnotenie matematicko-fyzikálnych súťaží: Čítať viac
   • Školské výlety / krásy Slovenska
    • Školské výlety / krásy Slovenska
    • 5. 7. 2022
    • Koniec školského roka sa zvyčajne nesie v znamení školských výletov. Tak to bolo celé desaťročia, s výnimkou posledných dvoch „korónových“ rokov. O to viac sme si náš výlet dokázali vychutnať. A nielen to, musím povedať, že ten náš výlet preveril aj našu fyzickú zdatnosť.

     Trieda I.AP bola v dňoch 24.-25.júna 2022 v Ždiari. Odtiaľ sme podnikli túru do Bachledovej doliny a tu sme strávili jedno krásne popoludnie prechádzkou chodníkom v Korunách stromov. Tí telesne zdatnejší, sme si to hore pekne vyšľapali, poniektorí sa vyviezli lanovkou. Vyskúšali si aj „adrenalínové športy“ - boby, tobogan, ale aj kolísanie sa na sieti – hore na vyhliadke. Počasie nám prialo a teda môžeme povedať, že sme sa zdravo unavili a zároveň zrelaxovali.

    • Školské výlety / krásy Slovenska: Čítať viac
   • Exkurzie v odbore elektroenergetika
    • Exkurzie v odbore elektroenergetika
    • 4. 7. 2022
    • Konečne po takmer dvoch rokoch uzavretia strategických podnikov, sa nám podarilo uskutočniť hneď dve exkurzie po sebe.

     16.júna 2022 sa triedy III.BP a I.BP spolu so svojimi učiteľmi, Ing. Irchovou, Ing. Peštom, Ing. Masnicovou a Ing. Kočišom zúčastnili exkurzie Elektrickej stanice v Lemešanoch. Je to významná elektrická stanica na východe Slovenska, v ktorej sú tri napäťové úrovne: 400, 220 a 110 kV. Rozvodňa má dva systémy hlavných prípojníc W1, W2 a jednu pomocnú prípojnicu W5. Žiaci si pozreli vybavenie polí, kobkové a skriňové rozvodné stanice a skúšobňu ochranných a pracovných pomôcok a dozvedeli sa o činností takejto elektrickej stanice a jej vlastnej spotreby.

    • Exkurzie v odbore elektroenergetika: Čítať viac
   • ŠPORTOVÝ DEŇ
    • ŠPORTOVÝ DEŇ
    • 3. 7. 2022
    • Dňa 24.6.2022 sa konal Športový deň, pre žiakov 1. - 3.ročníka, na Zemplínskej šírave, Prímestskej oblasti. Žiaci sa mohli zapojiť do volejbalu, futbalu, bedmintonu, basketbalu, petangu a rôznych spoločenských hier.

     Aj napriek horúcemu slnečnému dňu, Športový deň splnil svoj účel. V zdravom tele, zdravý duch.

    • ŠPORTOVÝ DEŇ: Čítať viac
   • Prevencia kriminality na SOŠ technickej v Michalovciach
    • Prevencia kriminality na SOŠ technickej v Michalovciach
    • 3. 7. 2022
    • V rámci spolupráce subjektov participujúcich na ochrane detí pred násilím sa pod záštitou Odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR realizovali v júni 2022 na našej škole preventívne aktivity, online besedy, tzv. webináre na témy:

     • „Šikana a kyberšikana v školách“ s podtémo
    • Prevencia kriminality na SOŠ technickej v Michalovciach: Čítať viac
   • Návšteva archeologického múzea v Košiciach
    • Návšteva archeologického múzea v Košiciach
    • 20. 6. 2022
    • Dňa 17.6. 2022 študenti III.CP navštívili mesto Košice, kde sa okrem prehliadky mesta zoznámili aj s jeho históriou a navštívili podzemné archeologické múzeum Dolná brána - unikátny archeologický komplex, kde mohli vidieť pozostatky mestského opevnenia, ktoré vzniklo v druhej polovici 13. storočia.

    • Návšteva archeologického múzea v Košiciach: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.