• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Pozvánka na bežecké podujatie
    • Pozvánka na bežecké podujatie

    • 17. 11. 2022
    • 25.novembra 2022 (piatok) sa budú konať bežecké podujatia pri príležitosti oslobodenia mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v letákoch.

    • Pozvánka na bežecké podujatie: Čítať viac
   • 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET
    • 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

    • 16. 11. 2022
    • Celoštátne finále súťaže sa uskutočnilo 7. a 8. novembra 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3, v Bratislave. Na finále súťaže sa stretli desiatky mladých ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venovali tvorbe vedátorského projektu a postúpili z krajských kôl súťaže do Bratislavy. Z našej školy postúpili Dominik Gajdoš a Dominik Gazda s projektom „Výroba tuhy do 3D tlačiarne“.

    • 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET: Čítať viac
   • Bedminton chlapcov / regionálne finále
    • Bedminton chlapcov / regionálne finále

    • 16. 11. 2022
    • V pondelok 14.11.2022 sa konalo regionálne finále XIV.ročníka dlhodobých športových súťaží v bedmintone chlapcov. Usporiadateľom bol odbor školstva úradu KSK a Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže.

     Za školu súťažilo 3 - členné družstvo chlapcov v zložení: Mičko Maroš III.BP, Petrovčík Peter III.BP, Kapláč Jakub IV.DP. Obsadili 4.miesto.

    • Bedminton chlapcov / regionálne finále: Čítať viac
   • IT SHOW DATACOMP
    • IT SHOW DATACOMP

    • 8. 11. 2022
    • V dňoch 4. - 5. 11.2022 sa v OC Optima v Košiciach uskutočnil 5. ročník IT show Datacomp. Na tejto výstave sa zúčastnili žiaci II.DP triedy. Pre študentov bol pripravený špeciálny program, rozhovory o pokroku a trendoch, súťaže o hodnotné ceny, informačný kvíz a zábavný program. Žiaci si prezreli stánky vystavovateľov, navštívili hernú zónu v Cinemaxe, zapojili sa aj do súťaže. Na záver bolo žrebovanie škôl o hodnotné ceny, naša škola žiaľ nepatrila medzi vyžrebované.

    • IT SHOW DATACOMP: Čítať viac
   •    Inteligentná inštalácia modernej učebne
    •    Inteligentná inštalácia modernej učebne

    • 8. 11. 2022
    • V minulom školskom roku 2021/2022 sa naša škola uchádzala o finančnú podporu Nadácie VSE vo výške 1940,- €. Jednalo sa o finančný príspevok na podporu verejnoprospešného účelu „podpory vzdelávania“. Túto podporu sme získali a využitie financií bolo zmluvne dohodnuté.

     Celý projekt bol rozčlenený na dve časti. Tou prvou boli projekty žiakov, ktoré pripravovali na 15.ročník tímovej súťaže VSD na tému Manažment odpadového hospodárstva, ktorá sa konala 5.mája 2022. Za školu súťažili dva tímy, kde chlapci s prácou „Zariadenie na výrobu tuhy do 3D tlačiarne“ z recyklovaných plastov získali 2.miesto – Dominik Gajdoš a Dominik Gazda – študenti teraz už 4.ročníka. Druhý projekt bol Triedička odpadu – Patrik Ondočik a Gabriel Saloň (4.ročník). Obidva projekty boli na vysokej úrovni a vyžadovali si tvorivosť, zručnosť aj tímovú prácu.

    •    Inteligentná inštalácia modernej učebne : Čítať viac
   • 45.ročník SOČ / školské kolo
    • 45.ročník SOČ / školské kolo

    • 5. 11. 2022
    • V tomto školskom roku sa uskutoční 45. ročník SOČ.

     Termín školského kola SOČ je 7. február 2023.

     - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 44.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

    • 45.ročník SOČ / školské kolo: Čítať viac
   • FLORBAL žiakov / okresné kolo
    • FLORBAL žiakov / okresné kolo

    • 5. 11. 2022
    • Dňa 3.11.2022 sa uskutočnilo OK vo florbale žiakov SŠ. Výsledky v skupine:

     SOŠT - SOŠaS 1:1

     SOŠT - SOŠ STRÁŽSKE 7:0

     SOŠT-GPH 3:8

     Finálový zápas o 3. - 4.miesto SOŠT - GĽŠ 4:5 Obsadili sme 4.miesto. Prehra o jeden gól nás mrzí, ale taký je šport.

     Zostava: Miovkanych A. 4.BP, Tomko J. 3.BP, Prokopovič P. 2.EP, Ilčík D. 2.EP, Židzik M. 2.EP, Smolko T. 2.BP, Knapec J. 2.CP, Zbihlej P. 2.AP, Hoľan T. 1.AK, Tomko L. 1.EP, Lörinc F. 1.EP.

    • FLORBAL žiakov / okresné kolo: Čítať viac
   • Zenit v elektronike / školské kolo
    • Zenit v elektronike / školské kolo

    • 2. 11. 2022
    • Dňa 27.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:

     A – žiaci 3. a 4. ročníka (súťažilo 14 žiakov)

     B – žiaci 1. a 2. ročníka (súťažilo 15 žiakov)

     Na príprave školského kola sa podieľali Ing. Staško Gabriel a MOV p.Vladimír Penzeš. Súťaž pozostávala z dvoch častí:

    • Zenit v elektronike / školské kolo: Čítať viac
   • Slávnostné odovzdávanie europasov
    • Slávnostné odovzdávanie europasov

    • 31. 10. 2022
    • Ako sme už informovali, dňa 21.10.2022 o 8:00 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+.

     Počas konania podujatia bola prítomná TV Zemplín, ktorá odovzdávanie Europassov zdokumentovala. Výstup si môžete pozrieť na tomto mieste.

    • Slávnostné odovzdávanie europasov: Čítať viac
   • Olympiáda o Európskej únii
    • Olympiáda o Európskej únii

    • 31. 10. 2022
    • Dňa 24.10.2022 sa žiaci K. Popovičová, M. Wéberová, S. Bičíková z III.AP a L. Lacko, M. Varga a P. Hlivák z III.BP zapojili do tohtoročnej Olympiády o Európskej únii. V elektronickom kole súťažili 2 tímy „ My Európania“ /III.AP/ a „Európa – náš domov“/III.BP/. Táto vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita bola zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí sa pokladá za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

    • Olympiáda o Európskej únii: Čítať viac
   • AMAVET / krajské kolo
    • AMAVET / krajské kolo

    • 26. 10. 2022
    • Mladí vedátori sa opäť stretli na krajskom kole FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET (FVAT) aj v Košiciach, kde súťažili žiaci Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Konečne sa súťaž uskutočnila prezenčnou formou a práve do Košíc sa prihlásilo najviac projektov z celého Slovenska. Krajské kolo sa konalo 21.októbra 2022 na UPJŠ.

    • AMAVET / krajské kolo: Čítať viac
   • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV
    • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV

    • 23. 10. 2022
    • Dňa 21.10.2022 o 8:00 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+.

     Podujatia sa zúčastnilo 16 účastníkov mobility v Českej republike (IV.BP,III.EP), 10 účastníkov mobility v Slovinsku (III.CP,IV.CP), 16 účastníkov mobility v Nemecku (IV.AP,III.AP), sprievodné osoby Ing. Nataša Masnicová, Ing. Mária Irchová, PhDr. Jana Hublerová, Ing.Jaroslav Melikant, Mgr. Jarmila Galanová, Mgr. Monika Bongová a účastníčky job shadowingu Ing. Ľubica Hrustičová a Ing. Jarmila Vašková.

    • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV: Čítať viac
   • Mobility v rámci projektu ERASMUS+
    • Mobility v rámci projektu ERASMUS+

    • 23. 10. 2022
    • Náš najnovší projekt (2022)

     Kód projektu č.3: 2022-1-SK01-KA121-VET-000055732

     Trvanie projektu: 01.06.2022 - 31.08.2023 (15 mesiacov)

     Celkový grant projektu: 133 690 ,- EUR

     Realizované mobility:

     25.9.2022 – 8.10.2022

     Česká republika – Energorozvody Javorník – 16 študentov odboru Elektrotechnika

    • Mobility v rámci projektu ERASMUS+: Čítať viac
   • Juniorská štafeta MMM
    • Juniorská štafeta MMM

    • 20. 10. 2022
    • Dňa 2.10.2022 sa konal 99. ročník bežeckej súťaže MMM. Naši žiaci a zástupca riaditeľa školy, sa zúčastnili Juniorskej štafety MMM,v zložení:

     1. Stana Patrik - behal 12 km III.DP

     2. Mgr.Exenberger Ernest - 9 km

     3. Kušnír Dominik -12 km IV.AP

     4. Mičko Maroš - 9 km III.BP

     Medzi SŠ obsadila naša štafeta 16.miesto s časom 3:58:39. Bežcom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta Michalovce a tešíme sa na 100. ročník MMM.

    • Juniorská štafeta MMM: Čítať viac
   • Okresné kolo v bedmintone
    • Okresné kolo v bedmintone

    • 20. 10. 2022
    • 19.októbra 2022 sa konalo OK v bedmintone žiakov SŠ na SOŠOaS v Michalovciach. Súťažilo 7 stredných škôl.

     Naši chlapci obsadili 2.miesto, v zložení:

     Mičko Maroš 3.BP

     Pavlovčák Adrián 3.BP

     Petrovčík Peter 3.BP

     Najpr prebiehali štvorhry a potom dvojhry. Chlapci postupujú do regionálneho kola KSK.

    • Okresné kolo v bedmintone: Čítať viac
   • #ErasmusDays
    • #ErasmusDays

    • 18. 10. 2022
    • 13. – 15. októbra 2022 sa už šiestykrát konala medzinárodná akcia Erasmus Days. Slovensko bolo súčasťou tejto iniciatívy aj tento rok a koordináciu zapojených organizácií zabezpečila Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC).

     Erasmus Days sú trojdňové oslavy programu Erasmus+ a predstavujú jedinečnú príležitosť zorganizovať medzinárodne zdieľané podujatia formu výstav, koncertov, súťaží, seminárov alebo iných prospešných akcií a môžu byť organizované napríklad školami, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami alebo neziskovými organizáciami. Erasmus Days tiež predstavujú prepojenie absolventov a účastníkov programu Erasmus+ so záujemcami o mobilitu (.... viac).

    • #ErasmusDays: Čítať viac
   • Nevšedné podoby prútia
    • Nevšedné podoby prútia

    • 18. 10. 2022
    • Dňa 3. 10. 2022 sa konal 3. ročník výstavy s názvom Nevšedné podoby prútia.


     K tradičným remeslám patrí aj výroba dekoračných predmetov zo slamy, prútia.
     Súčasťou stretnutia boli tvorivé dielne žiakov I.AK, I.CK, III.AK, ktorí aktívne tvoria, vyrábajú praktické predmety z prírodných materiálov. Vyskúšali pletenie so slamou. Výstava je dôkazom toho, že z prútia sa môžu vyrábať neobvyklé veci.

    • Nevšedné podoby prútia: Čítať viac
   • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022
    • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022

    • 14. 10. 2022
    • VSD vyhlasuje tímovú súťaž pre stredné školy 2022. Názov témy tímovej súťaže partnerských stredných škôl VSD 2022:

     Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček, vysokohorské zariadenia,....)

     Cieľ projektu: Navrhnúť, spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania individuálnych odberných miest elektrinou pre lokality, kde nie je distribučná sieť, alebo jej prevádzkovanie nie je dlhodobo rentabilné.

    • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022: Čítať viac
   •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII 
    •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII 

    • 12. 10. 2022
    • Dňa 07. 10. 2022 žiaci II. DP triedy navštívili Mestskú galériu v Michalovciach. Informácie o umeleckej tvorbe zemplínskych regionálnych autorov druhákom poskytla kultúrna pracovníčka mestskej galérie. V priestoroch tejto významnej kultúrnej inštitúcie si študenti pozreli výstavu obrazov a sôch našich talentovaných krajanov.

    •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII : Čítať viac
   • VINCENT LAPŠANSKÝ      
    • VINCENT LAPŠANSKÝ      

    • 12. 10. 2022
    • AUTORSKÉ STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM VINCENTOM LAPŠANSKÝM

     Dňa 05. 10. 2022 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach konala autorská prezentácia knihy Vincenta Lapšanského.

     Vincent Lapšanský, náš významný regionálny spisovateľ, predstavil žiakom svoj najnovší knižný titul: Tieň náhrobného kameňa.

    • VINCENT LAPŠANSKÝ      : Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie