• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Nauč sa a získaj jasný pohľad na financie
    • Nauč sa a získaj jasný pohľad na financie
    • 12. 12. 2019
    • Pod týmto názvom sa dňa 27. 11. 2019 na pracovisku Kapušianska uskutočnila prednáška pre žiakov 4. ročníka odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

     Zaujímavé informácie zo sveta financií priniesol p. Miloš Jaseňák – zástupca finančno-poradenskej spoločnosti PROSIGHT, a. s. Poprad, ktorá svojim klientom ponúka finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu.

    • Nauč sa a získaj jasný pohľad na financie: Čítať viac
   • Basketbal
    • Basketbal
    • 9. 12. 2019
    • Po postupe z obvodného kola sa tím SOŠT umiestnil na turnaji v basketbale v Mestskej športovej hale, ktorý sa konal dňa 5.12.2019, na 3. mieste. Poradie na prvých troch priečkach je nasledovne:

     1. Gymnázium Pavla Horova

     2. Stredná zdravotnícka škola Michalovce

     3. Stredná odborná škola technická Michalovce

    • Basketbal: Čítať viac
   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí
    • 9. 12. 2019
    • 6.decembra sme privítali na škole žiakov základných škôl. Tento deň sme pripravovali s veľkou zodpovednosťou a to o to viac, že sme mali odsúhlasenú registráciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a stali sme sa oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ), ktorého motto pre rok 2019 je „OBJAV SVOJE ZRUČNOSTI“.

    • Deň otvorených dverí: Čítať viac
   • Olympiáda v ruskom jazyku
    • Olympiáda v ruskom jazyku
    • 9. 12. 2019
    • Školské kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo 5. 12. 2019. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov z obidvoch pracovísk školy.

     Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test z kulturológie, v poslednej časti prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.

    • Olympiáda v ruskom jazyku: Čítať viac
   • Dažďová záhrada
    • Dažďová záhrada
    • 4. 12. 2019
    • Stredná odborná škola technická v Michalovciach je jednou z piatich župných stredných škôl Košického kraja, na ktorých sa v rámci Programu obnovy krajiny realizuje Dažďová záhrada. Má slúžiť na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch.

     Naša dažďová záhrada zachytáva vodu z časti strechy budovy SOŠ technickej o výmere približne 110 m2. Jednorazovo dokáže zachytiť až 7,95 m3 dažďovej vody. Od kanalizácie sa odpojili dva dažďové zvody a nasmerovali sa do dažďovej záhrady. Na jej vybudovanie postačovali zemina, kameň, potrubie, mulčovacia kôra a rastliny. Výsadba rastlín sa realizuje do ..... čítaj viac

    • Dažďová záhrada: Čítať viac
   • Deň otvorených dverí 2019
    • Deň otvorených dverí 2019
    • 27. 11. 2019
    • "ZVEDAVOSŤ JE ZAČIATKOM MÚDROSTI"

     (Sokrates)

     Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) je každoročná iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy. Motto pre rok 2019 je "OBJAV SVOJE NADANIE".

     Tento rok sme využili možnosť a požiadali sme o zaregistrovanie Dňa otvorených dverí na našej škole v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stránke Európskej komisie. Po odsúhlasení registrácie sme sa stali oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2019. Táto udalosť, ktorá sa bude konať 6.decembra 2019 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. je vyobrazená aj na online mape na stránkach EÚ.

    • Deň otvorených dverí 2019: Čítať viac
   • Zenit v elektronike / krajské kolo
    • Zenit v elektronike / krajské kolo
    • 2. 12. 2019
    • Dňa 28.11.2019 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo v kategóri A 15 študentov a v kategórii B 18 študentov. Našu školu reprezentovali:

     Kategória A:

     Ondrej VAGASKY - 6.miesto,

     Ľubomír PALLAJ - 7.miesto

     Kategória B:

     Stanislav FEŇUŠ - 8.miesto

    • Zenit v elektronike / krajské kolo: Čítať viac
   • VIAC AKO PENIAZE
    • VIAC AKO PENIAZE
    • 2. 12. 2019
    • Naša škola je zapojená do vzdelávacieho programu JA Slovensko, ktorý má názov VIAC AKO PENIAZE. Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosti žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.

     Vzdelávací program VIAC AKO PENIAZE vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 a je rozdelený do 10 tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú – od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie, poistenie a investovanie. Žiaci riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. ......viac

    • VIAC AKO PENIAZE: Čítať viac
   • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020
    • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020
    • 2. 12. 2019
    • V našej škole realizujeme vzdelávacie programy Junior Achievement Slovensko. Vďaka týmto programom:

     • pomáhame našim žiakom rozvíjať ich potenciál,
     • ponúkame možnosť rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť,
     • zvyšujeme tak zručnosti žiakov pre ich lepšiu zamestnat
    • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020: Čítať viac
   • Študenti získavajú nové zručnosti pre digitálnu dobu
    • Študenti získavajú nové zručnosti pre digitálnu dobu
    • 28. 11. 2019
    • Študenti našej školy sa prihlásili na bezplatnú online vzdelávaciu platformu od americkej spoločnosti Google. Postupne na krúžku Internet náš každodenný, absolvujú vybrané lekcie. Po jednotlivých lekciách vypĺňajú kvízy. Po úspešnom ukončení všetkých lekcií ich čaká finálny test. Absolvovaním digitálnej garáže študenti získajú certifikát poukazujúci na ich digitálne zručnosti.

    • Študenti získavajú nové zručnosti pre digitálnu dobu: Čítať viac
   • Správna voľba povolania
    • Správna voľba povolania
    • 28. 11. 2019
    • V stredu, dňa 27.novembra 2019, sa v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach uskutočnila prezentácia stredných škôl - SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA, ktorá sa niesla heslom "TVOJA BUDÚCNOSŤ - TVOJA VOĽBA". Organizátorom podujatia bol Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Michalovce, Úradom prace, sociálnych veci a rodiny Michalovce a Gymnázium P. Horova. Podujatia sa zúčastnili základné školy z Michaloviec a okolia.

    • Správna voľba povolania: Čítať viac
   • Veľtrh vysokých škôl
    • Veľtrh vysokých škôl
    • 28. 11. 2019
    • Dňa 26.11.2019 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl, ktorý sa konal v športovej hale pri GPH v Michalovciach. Žiaci končiacich ročníkov sa stretli so zástupcami agentúr a zamestnávateľov. Prezentovalo sa 33 fakúlt vysokých škôl zo Slovenska i Česka, firmy AT&T Global Network Services Slovakia, T-Systems Slovakia s.r.o., BSH Drives and Pumps s.r.o. a 2 agentúry sprostredkujúce štúdium v zahraničí Information Planet a Inter Study.

    • Veľtrh vysokých škôl: Čítať viac
   • Erasmus+ CYPRUS mobilita
   • JUVENES TRANSLATORES
    • JUVENES TRANSLATORES
    • 22. 11. 2019
    • Dňa 21.11.2019 sa na pracovisku Partizánska konala medzinárodná online súťaž mladých prekladateľov s názvom Juvenes Translatores, ktorú každoročne organizuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie s cieľom podporiť jazykové vzdelávanie na školách. Tento rok súťažiaci prekladali text o tom, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy.

    • JUVENES TRANSLATORES: Čítať viac
   • VSD XIII.ročník / vyhlásenie súťaže
    • VSD XIII.ročník / vyhlásenie súťaže
    • 22. 11. 2019
    • SMART HOME

     Chceš vyhrať skvelé ceny od VSD? Zapoj sa do tímovej súťaže pre študentov 3. - 4. ročníkov.

     O čo pôjde?

     Vytvor 3-členný tím a vyrieš zadanie z oblasti elektrotechniky a energetiky.

     Čo môžeš vyhrať?

     Hodnotné ceny pre každého člena tímu.

     Kedy?

     Začíname v novembri 2019 a vyhodnotenie je 27.februára 2020

    • VSD XIII.ročník / vyhlásenie súťaže: Čítať viac
   • Olympiáda v AJ / školské kolo
    • Olympiáda v AJ / školské kolo
    • 22. 11. 2019
    • Dňa 20.11.2019 sa na pracovisku Partizánska uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Osemnásti účastníci preukázali veľmi dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Súťaž pozostávala z troch častí: Listening / Reading, Slovná zásoba/Gramatika a Picture story/Roleplay.

     Víťazom olympiády sa stal René Ďuríček (IV.EP), ktorý bude našu školu reprezentovať na okresnom kole súťaže, na druhom mieste sa umiestnil Ján Paslavský (III.CP) a na treťom mieste Filip Čarnoký (I.AP). Srdečne blahoželáme a tešíme sa na vás o rok.

    • Olympiáda v AJ / školské kolo: Čítať viac
   • Bubnovačka
    • Bubnovačka
    • 22. 11. 2019
    • Študenti našej školy sa dňa 19.11.2019 zúčastnili akcie preventívneho charakteru „Bubnovačka“, ktorá sa uskutočnila v priestore zimného štadióna v Michalovciach. Bola zameraná na boj proti násiliu páchaného na deťoch.

     Myšlienkou podujatia bolo „ Aby bolo deti lepšie počuť“, preto deti a študenti mohli bubnovať pomocou bubnov, hrncov a variech, vedier a palíc alebo len dupotaním nôh, hlavne nahlas , aby nás bolo počuť, ticho nič nerieši, ticho pred násilím deti neochráni. Aby deti vedeli na situácie správne zareagovať, aby vedeli v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého. S deťmi je potrebné o násilí hovoriť.

    • Bubnovačka: Čítať viac
   • XV. ročník celoslovenskej odbornej súťaže / Žilina
    • XV. ročník celoslovenskej odbornej súťaže / Žilina
    • 14. 11. 2019
    • Pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zorganizovala Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina XV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ pre elektro odbory so silnoprúdovým zameraním. Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl z celého Slovenska, medzi ktorými bola aj naša škola. Reprezentovali ju Viliam Jakubec (IV.BP) a Ľubomír Pallaj (IV.BP) v sprievode Ing. Štefana Peštu. Dvojdňová súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti. Praktickú časť tvorili dve úlohy, pričom každý súťažiaci riešil samostatne jednu z úloh. (1. úloha - výťahový rozvádzač, 2. priemyselný rozvod). Teoretickú časť tvoril test s 50 otázkami z elektroenergetiky a elektrotechniky.

    • XV. ročník celoslovenskej odbornej súťaže / Žilina : Čítať viac
   • FLORBAL / okresné kolo
    • FLORBAL / okresné kolo
    • 14. 11. 2019
    • Dňa 13.novembra 2019 sa uskutočnilo OK vo florbale žiakov stredných škôl.

     Vyhlasovateľ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Organizátor : z poverenia OŠÚ Košice SOŠ obchodu a služieb Michalovce

     Zloženie skupín:

     A – GPH, SZŠ, SOŠ VK

     B – GĽŠ, SOŠT, OA, GVK

     C – SOŠ OaS, CSOŠ, SOŠ Strážske

    • FLORBAL / okresné kolo: Čítať viac
   • ISIC, ITIC, EURO26
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.