• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Súťaž Autoopravárov stredných škôl
    • Súťaž Autoopravárov stredných škôl

    • 5. 5. 2023
    • 28.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technická zúčastnili súťaže Autoopravárov stredných škôl regiónu východného Slovenska.

     Našu školu reprezentovali Jakub Oreščák 3.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Pavol Tabiš. Dvaja z nich získali a pekné výsledky:

     Jakub Oreščák, 3.CK - 1. miesto

     Samuel Stuľak z 3.AK - 3. miesto

    • Súťaž Autoopravárov stredných škôl: Čítať viac
   • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023
    • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023

    • 5. 5. 2023
    • 13.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technickej Filip Novotný 1.CK , Peter Vasiľ 1.CK, Patrik Kora 1.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Adam Grajcar 3.AK zúčastnili súťaže Horizont educational grand prix hydrogen RC cars Slovakia. Súťaž sa konala v Bratislave, ZCV Aurelium, Bojnická 3 (areál MATADOR).

     V kategórii B „sériové autá“ sa náš tím umiestnil na 3.mieste a postúpili tak do kategórie A „vodíkove špeciály".

    • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023: Čítať viac
   • SOČ / celoslovenské kolo
    • SOČ / celoslovenské kolo

    • 2. 5. 2023
    • V dňoch od 26.4.2023 do 28. 4. 2023 sa konala celoštátna prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti na SOŠ vinársko – ovocinárskej v Modre. Je to súťaž, ktorá napomáha osobnému a profesijnému rastu žiakov, rozvíja ich kreativitu a pomáha im prepájať získané vedomosti s praxou.

     Žiaci svoje nápady a výskumy prezentovali na celoštátnom kole pred 3-člennou odbornou komisiou. Naša škola mala v tomto boji dve horúce ohnivká v dvoch súťažných odboroch:

    • SOČ / celoslovenské kolo: Čítať viac
   • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce
    • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce

    • 30. 4. 2023
    • Dňa 27.4.2023 sa konal mix volejbal SŠ o Putovný pohár primátora mesta Michalovce, ktorý organizoval MÚ v Michalovciach. Hralo sa v dvoch skupinách. A skupina odohrala zápasy v telocvični na našej škole, B skupina v telocvični SOŠOaS v Michalovciach.

     A skupina: SOŠT, OA, GĽŠ, postup do finále GĽŠ a SOŠT.

    • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce: Čítať viac
   • Stolný tenis / regionálne kolo
    • Stolný tenis / regionálne kolo

    • 25. 4. 2023
    • Dňa 19.4.2023 sa na SOŠ hotelových služieb a obchodu uskutočnilo regionálne finále v stolnom tenise chlapcov, na ktoré sa kvalifikovali aj naši chlapci po postupe z oblastného kola.

     Po postupe zo skupiny sa v semifinále stretli s Gymnáziom Trebišov, ktorému po veľkom boji podľahli tesne 3:4 a umiestnili sa na celkovom 4.mieste.

    • Stolný tenis / regionálne kolo: Čítať viac
   • Bezpečný internet
    • Bezpečný internet

    • 25. 4. 2023
    • Bezpečný internet je platforma Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Jej cieľom je zvyšovať povedomie o digitálnych témach. Tu môžeme nájsť aktuálne témy týkajúce sa príležitostí aj rizík súvisiacich s online priestorom s cieľom porozumieť im a spoľahlivejšie sprevádzať deti digitálnym svetom.

    • Bezpečný internet: Čítať viac
   • Erasmus+
    • Erasmus+

    • 19. 4. 2023
    • V poslednom čísle dvojtýždenníka Michalovčan zo 14. apríla 2023 nájdete na stránkach venovaných kultúre a školstvu aj článok „Keď učenie vyzerá trocha inak“, v ktorom sme uverejnili informácie o mobilite programu Erasmus+ vo firme Tatra v Českej republike. Zúčastnili sa jej 11 žiaci odboru mechanik nastavovač a 2 žiaci odboru autoopravár.

    • Erasmus+: Čítať viac
   • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ
    • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ

    • 19. 4. 2023
    • V dňoch 28.-29.3.2023 sa na SOŠE v Trnave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizoval národný inštitút NIVAM pod záštitou MŠVVaŠ SR.

     Našu školu po prvenstvách na školskom, okresnom a krajskom kole OAJ úspešne reprezentovala Albína Selepková, žiačka III.AP.

     Vo svojej kategórii 2D získala vo vyrovnanom „súboji“, kde boli medzi jednotlivými umiestneniami minimálne rozdiely krásne 4. miesto.

    • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ: Čítať viac
   • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023
    • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023

    • 19. 4. 2023
    • Po prvý raz sme sa zúčastnili semifinálového kola súťaže odborných zručností Skills Slovakia pod názvom „Stolár 2023“, ktoré prebiehalo 29. a 30.marca 2023 v Spišskej Novej Vsi na SOŠ drevárskej. Súťaž bola určená žiakom, budúcim remeselníkom pre nábytkárstvo a drevárstvo.

     Svoje sily si zmerali chlapci z piatich stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovalo družstvo zložené z dvoch žiakov III.AK triedy - Dávida Jurča a Norberta Niského, ktorých sprevádzali majstri odbornej výchovy. Súťažiaci absolvovali na úvod písomný test a v praktickej časti zhotovovali stolček z masívneho dreva. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 3.mieste.

    • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023: Čítať viac
   • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023
    • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023

    • 19. 4. 2023
    • Dňa 30.3.2023 sa na pôde fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove konal workshop pod názvom „Jarná roadshow 3D tlače a 3D skenovania 2023“, ktorý organizovala medzinárodná spoločnosť Admasys v spolupráci s TUKE. Spoločnosť pôsobí v oblasti 3D tlače, 3D skenovania, predaja popredných značiek 3D zariadení Ultimaker, Formlabs, Markforged, ZEISS, Shining 3D, poskytuje zákazkovú výrobu a odborné poradenstvo.

    • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023: Čítať viac
   • 28.marec - Deň učiteľov
    • 28.marec - Deň učiteľov

    • 19. 4. 2023
    • Pri príležitosti Dňa učiteľov v obradnej sieni Mestského úradu privítal primátor mesta Michalovce Mgr.Miroslav Dufinec pedagógov, ktorí mali 28. marca svoj DEŇ. Primátor mesta ocenil pedagógov ďakovným listom za ich dlhoročnú, náročnú a výchovnú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, medzi nimi aj pedagógov SOŠ technickej Ing. Jaroslavu Kizivatovu a Vladimíra Horňáka.

    • 28.marec - Deň učiteľov: Čítať viac
   • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia
    • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia

    • 14. 4. 2023
    • Žiaci III.CP triedy, Damián Hudák a Ondrej Hlavatý sa zúčastnili 7. ročníka celoštátnej súťaže Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia, ktorá sa uskutočnila dňa 29. – 30. marca 2023 na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, Materiálovo–technologickej fakulte so sídlom v Trnave, kde vzorne reprezentovali našu školu. Miestom súťaže boli priestory Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a metodickým gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom a realizátorom súťaže je FESTO spol. s.r.o.

    • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia: Čítať viac
   • SOČ / krajské kolo
    • SOČ / krajské kolo

    • 13. 4. 2023
    • Dňa 31.03.2023 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ prezenčne obhajobou prác pred hodnotiacimi komisiami v Košiciach na SPŠ dopravnej. Hlavným organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice. Našu školu zastupovalo 9 žiakov v 7 súťažných odboroch.

     01 – Problematika voľného času: Dominik Gazda IV.BP

    • SOČ / krajské kolo: Čítať viac
   • Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD,a.s.
    • Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD,a.s.

    • 13. 4. 2023
    • Dňa 30.3.2023 sa uskutočnilo v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s..

     Téma tohto ročníka bola zameraná na Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček vysokohorské zariadenia...). Cieľom projektu bolo navrhnúť spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania odberných miest elektrinou v lokalitách bez distribučnej siete.

    • Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD,a.s.: Čítať viac
   • Erasmus+ / odovzdávanie Europassov
    • Erasmus+ / odovzdávanie Europassov

    • 4. 4. 2023
    • Dňa 30.3.2023 o 10:00 sa v spoločenskej miestnosti našej školy na pracovisku Kapušianska uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+.

     Podujatia sa zúčastnilo 13 účastníkov mobility vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republikemechanici nastavovači a autoopravári z tried I.CK, II.AK, II.CK, III.AK a IV.BK, sprievodné osoby Ing. Viera Dzvoníková a Mgr. Ján Hreňo a vedenie školy.

    • Erasmus+ / odovzdávanie Europassov: Čítať viac
   • Olympiáda kritického myslenia
    • Olympiáda kritického myslenia

    • 2. 4. 2023
    • V dnešnej dobe je vďaka veľkému množstvu informácií mimoriadne dôležité rozvíjať schopnosť kriticky myslieť. Práve túto nutnosť 21. storočia sa už druhým rokom snaží u mladých ľudí úspešne napĺňať súťaž Olympiáda kritického myslenia, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia. OKM vznikla v roku 2021 a o rok neskôr sa do súťaže zaregistrovalo takmer 6 000 študentov z vyše 200 škôl na celom Slovensku. Súťaž prebieha online v dvoch vekových kategóriách (1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG, 2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG) a v troch súťažných kolách.

    • Olympiáda kritického myslenia: Čítať viac
   • Stolný tenis / dievčatá
    • Stolný tenis / dievčatá

    • 30. 3. 2023
    • Dňa 20.3.2023 sa uskutočnil celoškolský turnaj v stolnom tenise o Majstra školy – súťaž dievčat. Zúčastnilo sa na ňom 6 žiačok. V zápasoch sa stretli každá s každým.

     Po tuhých súbojoch bolo nasledovne poradie:

     1. Bičíková Sonya III.AP

     2. Popovičová Kristína III.AP

     3. Kuzma Karina I.EP

     Víťazkam blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť!

    • Stolný tenis / dievčatá: Čítať viac
   • DOD / TUKE
    • DOD / TUKE

    • 30. 3. 2023
    • Dňa 22. 03. 2023 sa žiaci IV.BP triedy zúčastnili na akcii: Deň otvorených dverí na katedre elektroenergetiky na Technickej univerzite v Košiciach. Žiaci absolvovali prehliadku všetkých laboratórií na tejto fakulte s odborným výkladom. Mali možnosť vidieť aj praktické ukážky. Potom sa presunuli do 400 kV rozvodne do Lemešian, ktorá patrí pod SEPS, kde absolvovali prehliadku rozvodne. Po príchode naspäť na katedru elektroenergetiky nasledovalo občerstvenie a panelová diskusia žiakov s vedením katedry a ich hosťami, kde sa
     aj celá akcia ukončila.

    • DOD / TUKE: Čítať viac
   • Jarný beh
    • Jarný beh

    • 24. 3. 2023
    • Ako sme už informovali, dňa 19.03.2023 sa konal Jarný beh, ktorého organizátorom bolo mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce a SOŠ technická Michalovce. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií:

     A - Muži absolútne poradie bez rozdielu veku

     B - Ženy absolútne poradie bez rozdielu veku

     C - Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší)

    • Jarný beh: Čítať viac
   • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        
    • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        

    • 23. 3. 2023
    • Dom Matice slovenskej Michalovce ̶ v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami i občianskymi združeniami ̶ rozvíja a obohacuje kultúrno-spoločenský život obyvateľov nášho regiónu. Taktiež realizuje množstvo činností: výchovno-vzdelávaciu, knižničnú, informačnú, edičnú, osvetovú.

    • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        : Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie