• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • FINANČNÁ SLOBODA
    • FINANČNÁ SLOBODA

    • 20. 11. 2023
    • V súvislosti s plnením úloh z Národného štandardu finančnej gramotnosti sa naša škola zapojila do projektu Finančná sloboda. Jedná sa o stolovú spoločenskú hru na zlepšovanie finančnej gramotnosti. Pre študentov, ale aj pre učiteľov je to zábavná forma výučby finančného vzdelávania.

     V rámci týždňa finančnej gramotnosti sa do vzdelávacej aktivity zapojili žiaci 4.BP a 4. EP triedy pod vedením Ing. Eriky Javorčíkovej, Liberty FINANCE. Vzdelávanie malo dve časti. 18.10.2023 v rozsahu dvoch vyučovacích hodín získali teoretické podklady na porozumenie základných ekonomických pojmov finančnej gramotnosti, následne 25.10.2023 hrali hru Finančná sloboda.

    • FINANČNÁ SLOBODA: Čítať viac
   • Dobrovoľníctvo
    • Dobrovoľníctvo

    • 10. 11. 2023
    • Piatok 20.10.2023 na pracovisku Kapušianska a utorok 24.10.2023 na pracovisku Partizánska sme privítali sociálnu pracovníčku NNG a koordinátorku dobrovoľníckeho centra Krajší deň (Michalovce), pani Mgr. Alenu Kravecovú. Prednášky sa zúčastnili žiaci tried I.CK, III.AK, III.BP a IV.BP.

     Témou bolo dobrovoľníctvo na našom pracovisku. Cieľom bolo priblížiť žiakom, čo dobrovoľníctvo vo svojej podstate znamená, aké rôzne formy dobrovoľníctva centrum Krajší deň sprostredkuváva a takto motivovať mladých ľudí, aby sa nebáli pomáhať slabším a najmä tým, ktorí to naozaj potrebujú.

    • Dobrovoľníctvo: Čítať viac
   • Let KUNOVICE
    • Let KUNOVICE

    • 10. 11. 2023
    • Dňa 13.10.2023 sa skupina 23 študentov druhého a tretieho ročníka odboru Elektrotechnika a odboru Prevádzka a ekonomika dopravy zúčastnila exkurzie vo výrobnom podniku LET Kunovice.

     Prehliadka českého (pôvodne česko-slovenského) civilného výrobcu lietadiel bola veľmi zaujímavá. Študenti mohli detailne vidieť výrobu ich najúspešnejšieho modelu lietadla L‑410 Turbolet. História závodu začala v 30-tych rokoch minulého storočia. Pôvodne bol zameraný na opravu a neskôr aj výrobu lietadiel. Medzi najznámejšie modely v povojnovej dobe patrili viacúčelové letúny Aero Ae 45 a Aero Ae 145, cvičné letúny Jakovlev Jak‑11 (pod označením C‑11). Začiatkom 60‑tych rokov dosiahli veľký komerčný úspech s ľahkým úžitkovým lietadlom L‑200 Morava a Z‑37 Čmelák, lietadlom pre poľnohospodárske účely. Koncom 60‑tych rokov začala výroba dvojmotorového malého dopravného lietadla na krátke vzdialenosti L‑410. Za

    • Let KUNOVICE: Čítať viac
   • IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch
    • IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch

    • 9. 11. 2023
    • Euclid International Limited

     V dňoch 22. – 28. októbra 2023 sa uskutočnila ďalšia úspešná mobilita programu Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania, v rámci projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000121791 – štruktúrovaný kurz reflektujúci potreby organizácie a jednotlivcov – „IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch" v Alcanede v Portugalsku, ktorého sa zúčastnil zástupca riaditeľa školy Ing. Rastislav Hreško.

    • IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch: Čítať viac
   • Top Študentská práca 2023 na KPI
    • Top Študentská práca 2023 na KPI

    • 8. 11. 2023
    • Reč je o našom úspešnom absolventovi Ing. Miroslavovi Murinovi, ktorý maturoval na SOŠ technickej v roku 2018 a v r.2023 úspešne ukončil štúdium na KPI TUKE s červeným diplomom a Cenou rektora za vynikajúce študijné výsledky.

     Od septembra 2023 nastúpil na doktorandské štúdium u doc. Ing. Miroslava Michalka, PhD. na TUKE. So svojou diplomovou prácou: Inteligentná prezentačná miestnosť s multizdrojovou video analytikou sa zúčastnil 3.ročníka súťaže Top Študentská práca 2023 a získal 1.miesto v kategórii Inteligentné mesto. Viac informácií môžete získať kliknutím na link:

    • Top Študentská práca 2023 na KPI : Čítať viac
   • Aktivity pre SŠ / info
    • Aktivity pre SŠ / info

    • 8. 11. 2023
    • Odbor školstva Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Košice IT Valley, UPJŠ v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach vám dávajú do povedomia aktuálne informácie o aktivitách pre SŠ:

     • 11. 11. 2023 – Jesenný CyberSecurity Day 2023 pre stredné školy – PF UPJŠ, Jesenná 5, Košice – web:
    • Aktivity pre SŠ / info: Čítať viac
   • HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. / exkurzia
    • HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. / exkurzia

    • 7. 11. 2023
    • Dňa 17.10.2023 sa uskutočnila exkurzia vo firme HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. v Michalovciach. Zúčastnili sa jej žiaci II.AK triedy študujúci v odbore mechanik nastavovač. Spoločnosť vyrába stroje a nástroje pre káble spracúvajúci priemysel: krimpovacie zariadenia, prípravky a náhradne diely pre tieto zariadenia, ako aj špeciálne jednoúčelové zariadenia. Exkurzia žiakov umožnila spoznať výrobný program spoločnosti, prácu na CNC strojoch.

    • HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. / exkurzia: Čítať viac
   • Plenárne a triedne ZRPŠ
    • Plenárne a triedne ZRPŠ

    • 6. 11. 2023
    • V dňoch 14. - 15. novembra 2023 sa uskutoční plenárne a triedne ZRPŠ nasledovne:


     14.11.2023 o 16:00 na pracovisku Partizánska 1 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:30)
     15.11.2023 o 15:30 na pracovisku Kapušianska 6 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:00)


     V rámci ZRPŠ sa uskutočnia doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. V prípade nízkej účasti rodičov (menej ako 50%) sa uskutoční opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

    • Plenárne a triedne ZRPŠ: Čítať viac
   • Virtuálna realita
    • Virtuálna realita

    • 3. 11. 2023
    • Už sme vás na našej webovej stránke informovali o workshope o virtuálnej realite, ktorú pripravili zástupcovia občianskeho združenia Sapiente. Prišli k nám v rámci projektu „Využitie virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie odborných predmetov“ a zrealizovali na našej škole workshop pre študentov a učiteľov zameraný na využitie virtuálnej reality vo vzdelávaní. Projekt bol podporený Nadáciou VSE.

    • Virtuálna realita: Čítať viac
   • Zenit v elektronike / školské kolo
    • Zenit v elektronike / školské kolo

    • 3. 11. 2023
    • Dňa 25.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo Zenit v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach : A – kategória (3. a 4.roč.) – 13 žiakov, B – kategória (1. a 2.roč.) – 13 žiakov

     Súťaž pozostávala z dvoch častí:

     1. Teoretická – 30 otázok z elektrotechniky a elektroniky.

     2. Praktická – návrh plošného spoja zadanej schémy ručne, alebo pomocou programu Eagle a spájkovanie pripravenej stavebnice.

    • Zenit v elektronike / školské kolo: Čítať viac
   • Prezentačné akcie SOŠT
    • Prezentačné akcie SOŠT

    • 1. 11. 2023
    • V uplynulom týždni sa uskutočnili dve prezentačné akcie na ktorých sa zúčastnili naši zástupcovia, aby predstavili našu školu a jednotlivé odbory štúdia, ktoré je možné u nás študovať. Obe akcie boli určené pre žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú o svojom budúcom profesijnom živote.

     25.10.2023 sa uskutočnila „Správna voľba povolania„ na GPH Michalovce pod záštitou KSK – kde sa predstavili zástupcovia SŠ z michalovského a sobraneckého okresu.

    • Prezentačné akcie SOŠT: Čítať viac
   • Šľachtické panstvo spod Vihorlatu
    • Šľachtické panstvo spod Vihorlatu

    • 1. 11. 2023
    • Dňa 27.10.2023 navštívila trieda II.DP v rámci neformálneho vzdelávania expozíciu Zemplínskeho múzea „Šľachtické panstvo spod Vihorlatu“. Keďže je lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť, návšteva expozície žiakom iste uľahčí zvládnuť tému „Kultúra a umenie“, ktorá je súčasťou maturitných zadaní v anglickom jazyku. Návšteve predchádzala príprava v škole – potrebná slovná zásoba v anglickom jazyku a vzdelávacím výstupom bude následne vypracovanie krátkej prezentácie na danú tému.

    • Šľachtické panstvo spod Vihorlatu: Čítať viac
   • Florbal chlapcov / okresné kolo
    • Florbal chlapcov / okresné kolo

    • 27. 10. 2023
    • ​​Dňa 26.10.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v super florbale o Pohár chlapcov SŠ. Hralo sa v mestskej športovej hale v troch skupinách:

     A-skupina: GPH Michalovce, SOŠT Michalovce, SOŠ Veľké Kapušany

     B-skupina: OA Michalovce, SOŠOaS Michaloce, SOŠ Strážske

     C-skupina: GĽŠ Michaloce, Gymnázium Veľké Kapušany

    • Florbal chlapcov / okresné kolo: Čítať viac
   • MSV Brno a Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika
    • MSV Brno a Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika

    • 27. 10. 2023
    • Dňa 12.10.2023 sa študenti našej školy zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, ktorého súčasťou bol aj Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika. Veľtrhu sa zúčastnili študenti druhého a tretieho ročníka odboru Elektrotechnika a odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

     Študenti zažili atmosféru najväčšieho priemyselného veľtrhu v strednej Európe. Predstavilo sa tam 1 260 firiem zo 43 krajín. Zo zahraničia tam bolo 50% vystavovateľov. Hlavnými témami tohto ročníka boli udržateľný a efektívny priemysel - nakladanie s materiálovými zdrojmi a digitalizácia výroby.

    • MSV Brno a Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika: Čítať viac
   • KIA Motors Slovakia
    • KIA Motors Slovakia

    • 26. 10. 2023
    • Dňa 11.10.2023 sa uskutočnila exkurzia výrobného závodu automobilov KIA v Tepličke nad Váhom. Exkurzie sa zúčastnilo 23 študentov druhého a tretieho ročníka prevažne odboru Elektrotechnika a odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

     Študenti mali možnosť sa v krátkosti oboznámiť s históriou a pôsobením závodu v rámci skupiny Hyundai Motor Group, ktorý priamo zamestnáva 3700 ľudí a ďalších v dodávateľských firmách. Pri prehliadke študenti prešli plne automatizovanú linku na výrobu karosérii s množstvom robotov, tzv. zvarovňu a potom prevádzku montáže, kde mohli priamo vidieť ako vzniká nový automobil. Zaujímavosťou je, že na montážnej linke idú za sebou rôzne automobily a s rôznymi modifikáciami, čo kladie vysoké nároky na logistiku výroby. Vyrábajú sa tu automobily Kia Sportage, Ceed, ProCeed a XCeed. V priemere každých 56 sekúnd zišlo z linky nové auto, čiže za našu krátku návštevu niek

    • KIA Motors Slovakia: Čítať viac
   • Mobilita kurz Erasmus+
    • Mobilita kurz Erasmus+

    • 24. 10. 2023
    • ZRŠ Ing. Rastislav Hreško je v dňoch 22. - 28. októbra 2023 účastníkom kurzu v rámci mobility Erasmus+. Tento cyklus vzdelávania pod názvom "IKT VO VÝUKE A MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH" prebieha v Alcanede v Portugalsku.

     Obsahom vzdelávania sú základy programovania, sociálnych médií a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Vzdelávanie zabezpečuje Spoločnosť v oblasti informačných technológií Edutime, ktorí vedia ako spriateliť učiteľov s technológiami a vedia ich aplikovať do bežných vyučovacích hodín.

    • Mobilita kurz Erasmus+: Čítať viac
   • Workshop o virtuálnej realite
    • Workshop o virtuálnej realite

    • 24. 10. 2023
    • V utorok 17.10.2023 sme u nás privítali zástupcov občianskeho združenia Sapiente, ktorý k nám prišli v rámci projektu „Využitie virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie odborných predmetov“, a zrealizovali na našej škole workshop pre študentov a učiteľov zameraný na využitie virtuálnej reality vo vzdelávaní. Projekt bol podporený Nadáciou VSE.

    • Workshop o virtuálnej realite: Čítať viac
   • Erasmus+ / mobilita SPLIT, Chorvátsko
    • Erasmus+ / mobilita SPLIT, Chorvátsko

    • 22. 10. 2023
    • Pätnásť talentovaných študentov našej školy – 6 mechanikov mechatronikov z triedy IV.CP a 9 študentov informačných a sieťových technológií z triedy III.AP – sa v rámci projektu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-VET-000121791, v sprievode Ing. Jarmily Vaškovej, Ing. Nataše Masnicovej a Mgr. Moniky Bongovej, 8.10.2023 vydalo na dobrodružstvo do mesta Split v Chorvátsku a strávilo tu 12 krásnych dní. Študenti pracovali v šiestich rôznych firmách a úspešne reprezentovali našu školu svojimi vedomosťami a zručnosťami. Pre všetky tieto mladé mysle to bol viac než len výlet, bola to príležitosť rozšíriť si obzory, zlepšiť svoje zručnosti a spoznať kultúru a tradície iného národa. Bola to príležitosť pre osobný rast, rozvoj mäkkých zručností, spoločné zážitky a vytváranie celoživotných väzieb.

    • Erasmus+ / mobilita SPLIT, Chorvátsko: Čítať viac
   • ErasmusDays
    • ErasmusDays

    • 22. 10. 2023
    • V druhom októbrovom týždni sa už po siedmykrát konalo podujatie ErasmusDays, ktoré predstavuje oslavy programu Erasmus+ po celej Európe. Na Slovensku tieto oslavy koordinuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Slovensko sa do tohto podujatia zapojilo už piatykrát.

    • ErasmusDays: Čítať viac
   • Bedminton chlapcov / okresné kolo
    • Bedminton chlapcov / okresné kolo

    • 18. 10. 2023
    • OK v bedmintone chlapcov sa uskutočnilo 17.10.2023 v telocvični SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. Našu školu reprezentovali: Maroš Mičko IV.BP, Peter Petrovčík IV.BP, Adrián Pavlovčák IV.BP a Adam Gazda II.AK

     Umiestnenie družstiev z jednotlivých škôl je nasledovné:

     1. miesto - GPH Michalovce,

    • Bedminton chlapcov / okresné kolo: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie