• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Finále súťaže JUNIOR INTERNET 2021
    • Finále súťaže JUNIOR INTERNET 2021
    • 23. 4. 2021
    • AMAVET organizuje 16. ročník súťažnej konferencie Junior Internet. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo spolu 319 žiakov základných a stredných škôl s 261 online projektmi. Na základe hodnotenia v I. kole súťaže do finále postúpilo 61 projektov.

     Medzi finalistami je aj Adrian Babčan, žiak I.AP triedy našej školy. Svoj projekt: www.zerodev.space bude prezentovať v kategórií JuniorWEB.

    • Finále súťaže JUNIOR INTERNET 2021: Čítať viac
   • KK SOČ
    • KK SOČ
    • 20. 4. 2021
    • Dňa 31.04.2021 sa uskutočnilo Krajské kolo SOČ dištančnou formou, online pomocou aplikácií MS Teams, Webex, Zoom, Skype, Google Meat a pod. Organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice.

     Našu školu zastupovalo 7 žiakov v piatich súťažných odboroch. Veľkým prínosom bolo, že žiaci mali možnosť prácu obhajovať, konzultovať a diskutovať s porotou on-line, teda hodnotila sa ako obhajoba práce, tak aj písomná časť práce. Rovnako bolo výborné, že niektorí súťažiaci už priamo k prihláške pripojili videá a prezentácie práce. Tým ukázali značný pokrok v práci s IKT za tento dištančný rok vzdelávania.

    • KK SOČ : Čítať viac
   • Pre - Jumpstarter workshop
    • Pre - Jumpstarter workshop
    • 30. 3. 2021
    • Milí študenti!

     Dňa 6. apríla 2021 sa bude konať workshop s názvom Pre - Jumpstarter workshop, ktorý bude prebiehať online a v angličitne. Je vhodný pre každého študenta, ktorý má nápad na podnikanie a nemusí mať ešte založenú právnu formu.Tento nápad by mal mať spoločné niečo s odvetvím nerastných surovín, recyklácie kovových súčastí z odpadu, suroviny súvisiace s mobilitou, vzdelaním, technológiami, dátami ako podklad pre surovinové odvetvie, práce s dronmi napríklad v modelovaní alebo ťažko prístupných miestach a podobne. Odkaz na článok a registráciu: https://grantup.sk/vyladte-svoj-napad-na-jumpstarter-workshope-podujatie/

    • Pre - Jumpstarter workshop: Čítať viac
   • Erasmus+
    • Erasmus+
    • 27. 2. 2021
    • Vo výberovom procese na rok 2020 v programe Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola naša žiadosť o akreditáciu na Erasmus pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

     schválená.

     Registračné číslo žiadosti o akreditáciu na Erasmus:

     2020-1-SK01-KA120-VET-094251

    • Erasmus+: Čítať viac
   • SOČ / školské kolo
    • SOČ / školské kolo
    • 18. 2. 2021
    • Dňa 16. februára 2021 sa uskutočnil na SOŠT Partizánska 1 Michalovce 43. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa súťaž konala dištančnou formou.

     V tomto školskom roku to bolo netradične ONLINE cez Zoom a Webex v piatich súťažných skupinách – 2 x elektrotechnika, výpočtová technika, ekonomika a strojníctvo. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov s 22 prácami. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

    • SOČ / školské kolo: Čítať viac
   • 2% z dane
   • Projekt „5 peňazí“
    • Projekt „5 peňazí“
    • 10. 2. 2021
    • V dňoch 3.2.2021 a 10.2.2021 sa naši študenti zúčastnili online projektu „5 peňazí.“ Projekt finančného vzdelávania je realizovaný NBS, v ktorom sa žiaci oboznámili s problematikou vplyvu povolania na ich budúcnosť a finančné zabezpečenie. Ozrejmili si pojmy ako je hodnota práce, z čoho sa skladá mzda a ako vlastne fungujú peniaze a svet okolo nich. Zážitkové vzdelávanie s lektorkami 5 peňazí o príjme a práci bolo poučné a študenti si účasť na projekte veľmi pochvaľovali.

    • Projekt „5 peňazí“: Čítať viac
   • Aktuality pre maturantov / pozor, už zajtra!!!
    • Aktuality pre maturantov / pozor, už zajtra!!!
    • 9. 2. 2021
    • DNI OTVORENÝCH DVERÍ

     Práve v tomto období sa budúci absolventi SŠ rozhodujú, na akú vysokú školu budú smerovať ich kroky po maturite. Deň otvorených dverí je jednou z najlepších možností, ako sa dozvedieť odpovede na mnohé otázky ich ďalšieho profesijného smerovania.

     Preto Vám na našej stránke ponúkame informácie týkajúce sa online DOD na dvoch VŠ:

    • Aktuality pre maturantov / pozor, už zajtra!!!: Čítať viac
   • RUSKÉ SLOVO / celoslovenské kolo
    • RUSKÉ SLOVO / celoslovenské kolo
    • 5. 2. 2021
    • 5. 02. 2021 o 9:00 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 15. ročníka súťaže Ruské slovo a taktiež video - koncerty víťazov krajských kôl v kategóriách: spev, kolektívny spev, próza a poézia na Facebooku ruske.slovo.kosice.

     Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný organizátor súťaže Mgr. Natália Dostovalová, CSc. spolu s koordinátormi krajských kôl súťaže rozhodli:

    • RUSKÉ SLOVO / celoslovenské kolo: Čítať viac
   • RUSKÉ SLOVO/ krajské kolo
    • RUSKÉ SLOVO/ krajské kolo
    • 31. 1. 2021
    • Dňa 27. 01. 2021 sa konal 15. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO /organizátori Zväz Rusov Košice a ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach /. V tomto školskom roku sviatok ruského jazyka a priateľstva sa nesie pod názvom «Наша дружная семья» („Naša družná rodina“). Téma vystihuje význam rodiny najmä v tomto zložitom období pandémie, keď všetci máme byť ešte viac súdržní a chrániť jeden druhého.

    • RUSKÉ SLOVO/ krajské kolo: Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo
    • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo
    • 19. 1. 2021
    • Dňa 13.1.2021 sa uskutočnil 31. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj víťazi nášho školského kola Filip Čarnoký v kategórii 2D a Kevin Jusko v kategórii 2C2.

     Súťaž prebiehala dištančne formou on-line testu, ktorého súčasťou boli úlohy zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie a čítanie.

    • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo: Čítať viac
   • JUNIOR INTERNET
    • JUNIOR INTERNET
    • 19. 1. 2021
    • Junior Internet je súťažná konferencia pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú tvorbe webových stránok, digitálnej grafike a dizajnu, programovaniu mobilných aplikácií, blogom a videoblogom či písaniu textov. V roku 2006 sa prvý krát konala v Bratislave pod hlavičkou Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

    • JUNIOR INTERNET: Čítať viac
   • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž
    • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž
    • 15. 1. 2021
    • Tlačová agentúra Slovenskej republiky realizuje súťaž s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených.

     Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021. Výhrami v súťaži sú poukážky na nákup v celkovej hodnote 1.000,- EUR. Pozri si aspoň jednu zo šiestich relácií „Opýtaj sa hviezdy“ na:

    • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž: Čítať viac
   • SOČ / školské kolo
    • SOČ / školské kolo
    • 11. 1. 2021
    • V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Termín školského kola SOČ je 16. február 2021.

     - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou,

    • SOČ / školské kolo: Čítať viac
   • Slovensko bez drog
    • Slovensko bez drog
    • 14. 12. 2020
    • Pocity šťastia, priateľstva alebo oslobodenia od strachu môžeme samozrejme prežívať aj bez drog, ale sa to musíme naučiť. Pre nikoho z nás nie je ľahké stať sa milovaným, nájsť uznanie a presadiť svoje záujmy, ale musíme sa naučiť aj vzdávať, prijímať kompromisy, zdolávať každodenné starosti a za všetky svoje činy prevziať zodpovednosť.

    • Slovensko bez drog: Čítať viac
   • ENERSOL / 11.ročník
    • ENERSOL / 11.ročník
    • 8. 12. 2020
    • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne vyhlasuje 11.ročník súťaže ENERSOL - SK - využitie alternatívnych zdrojov energie pre žiakov stredných škôl SR.

     Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schváleným MŠVVaŠ SR pod číslom 2017/971:62-10E0 zo dňa 20.septembra 2017. Organizačno-technické pokyny obsahujú upravený postup súťaže a zohľadňujú aktuálnu situáciu.

    • ENERSOL / 11.ročník: Čítať viac
   • Slovensko bez drog
    • Slovensko bez drog
    • 8. 12. 2020
    • Mladí ľudia sa denne stretávajú s užívaním návykových látok, či už je to fajčenie tabaku, pitie alkoholu a neraz aj s užívaním iných nelegálnych drog. Vo vzdelávaní na túto tému sa musíme držať reality, v ktorej sa mladý človek nachádza, pričom musíme brať do úvahy intelektové, psychologické a sociálne faktory tejto reality. Je to veľmi dôležité, či už dávame len informácie, organizujeme rôzne aktivity, alebo podporujeme učenie.

    • Slovensko bez drog: Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo
    • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo
    • 30. 11. 2020
    • V piatok 27.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Vzhľadom k súčasnej situácii a zatvoreniu škôl prebehlo školské kolo v online priestore, kde boli súťažiaci otestovaní v tradičných 4 oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie a porozumením, slovná zásoba a gramatika. Záujem zapojiť sa do školského kola prejavilo celkovo 25 žiakov, ktorí si proti sebe testovou formou zasúťažili. Najlepší spomedzi súťažiacich boli a teda aj zvíťazili:

    • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo: Čítať viac
   • Zenit v programovaní / krajské kolo
    • Zenit v programovaní / krajské kolo
    • 30. 11. 2020
    • Dňa 26.11.2020 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Za našu školu sa zúčastnil Jaroslav Louma, žiak III.AP triedy a súťažil v kategórií A. Do tejto kategórie patria maturanti a tí, čo maturujú budúci školský rok. Súťaž riešili žiaci jednotlivo a riešenia boli ohodnotené automatickým testovacím systémom.

    • Zenit v programovaní / krajské kolo: Čítať viac
   • Zenit v elektronike / krajské kolo
    • Zenit v elektronike / krajské kolo
    • 27. 11. 2020
    • Dňa 24.11.2020 sa traja žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Zenit v elektronike v A kategórii. Vzhľadom na súčasnú situáciu súťaž prebiehala online. Na výbornom druhom mieste sa umiestnil žiak Peter Sokol, z triedy III.BP. Žiaci Ondrej Vagaský a Martin Petrík z triedy IV.CP sa umiestnili na 9. a 10.mieste.

    • Zenit v elektronike / krajské kolo: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.