• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj
    • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj

    • 18. 5. 2023
    • Dňa 26.4.2023 z iniciatívy Študentského parlamentu Košického kraja sa v priestoroch SOŠ informačných technológií na ul. Ostrovského v Košiciach uskutočnil pilotný ročník súťaže "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj.

     Súťaž pozostávala z troch disciplín :

     1. vedomostný kvíz zameraný na informácie o KSK

    • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj: Čítať viac
   • ŠACHOVÝ TURNAJ
    • ŠACHOVÝ TURNAJ

    • 18. 5. 2023
    • Šach – kráľovská hra, ktorá má v sebe prvky umenia, vedy ale aj športu. Hra, ktorá rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť.

     Aj na našej škole máme žiakov, ktorým učarovala šachovnica a šachové figúrky. V priebehu apríla a mája si 31 hráčov porovnalo svoje taktické a strategické schopnosti, pozornosť a sústredenie.

    • ŠACHOVÝ TURNAJ: Čítať viac
   • Fyzikálna súťaž
    • Fyzikálna súťaž

    • 18. 5. 2023
    • Už niekoľko rokov sa na našej škole uskutočňuje školská fyzikálna súťaž – „Fyzika v praxi“. V tomto školskom roku sa súťaž konala 12.5.2023. Dvanásť študentov si zmeralo svoje sily v praktických otázkach zo života. Najúspešnejší žiaci, ktorí v priebehu 60 minút odpovedali na 25 kvalitatívnych i kvantitatívnych úloh sú:

    • Fyzikálna súťaž: Čítať viac
   • Exkurzia v metropole Turca
    • Exkurzia v metropole Turca

    • 18. 5. 2023
    • Dňa 12. 05. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili na literárnej exkurzii v Martine.

     Cieľom exkurzie bola odborná a zážitková edukácia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch budov Matice slovenskej, v Literárnom múzeu a na Národnom cintoríne.

     Žiaci sa formou odborného výkladu lektoriek oboznámili so vznikom a činnosťou našej významnej kultúrnej inštitúcie, so životom a tvorbou Jozefa Cígera Hronského, s vývojom slovenskej literatúry od jej počiatkov až po súčasnosť a následne absolvovali lektorovanú prehliadku Národného cintorína.

    • Exkurzia v metropole Turca: Čítať viac
   • Exkurzia Arriva
    • Exkurzia Arriva

    • 15. 5. 2023
    • Žiaci I.CK z pracoviska na ul. Kapušianskej sa piatok 12.5.2023 zúčastnili exkurzie v spoločnosti Arriva Michalovce a.s. Riaditeľ spoločnosti, pán Ladislav Suňok, nás previedol pracoviskom v dielenských priestoroch. V rámci duálneho vzdelávania majú naši žiaci o prácu pre túto spoločnosť veľký záujem. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a bola veľmi prínosná.

    • Exkurzia Arriva: Čítať viac
   • Protidrogová prevencia
    • Protidrogová prevencia

    • 11. 5. 2023
    • Marihuana, mnohými ľuďmi ospevovaná a mnohými zatracovaná. Už dlhšiu dobu je počuť debaty o tom, že by sa mala marihuana legalizovať, že by jej užívanie nebolo trestné a bolo povolené. Informovanosť o marihuane je veľmi malá, často premiešaná rôznymi protichodnými informáciami a niekedy i klamstvami.

    • Protidrogová prevencia: Čítať viac
   • Hodiny občianskej náuky trochu inak
    • Hodiny občianskej náuky trochu inak

    • 11. 5. 2023
    • Hoci sa učitelia snažia do klasickej vyučovacej hodiny vnášať množstvo zaujímavých aktivít a pracovať s technikou, tradičné vyučovanie je stále súčasťou edukácie. Sú však vyučovacie predmety, kde je viac možností vnášať a skúšať nové, iné formy vyučovania, a pozorovať ich úspešnosť a zmeny, ktoré prinášajú na obidvoch stranách, žiakom aj učiteľom.

    • Hodiny občianskej náuky trochu inak: Čítať viac
   • Deň "SOS"
    • Deň "SOS"

    • 5. 5. 2023
    • V piatok 28.4.2023 sa naši žiaci z pracoviska Kapušianska, v rámci odborného výcviku, pod vedením svojich majstrov zúčastnili „SOS dňa“ pred obchodným centrom Zemplín. SOS dňa sa zúčastnili aj žiaci iných michalovských základných a stredných škôl.

     Počas dňa mali možnosť vidieť ukážky zásahov špeciálnych policajných zložiek ako aj zásah hasičov pri dopravnej nehode a hasení požiaru autobusu. Na parkovisku OC Zemplín boli pripravené aj prezentačné stánky mestskej a štátnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby Shield a Slovenského červeného kríža, v ktorých sa mohli prítomní bližšie oboznámiť s prácou záchranných zložiek. Prezentované boli aj rôzne druhy záchrannej techniky a vybavenia záchranných zložiek.

    • Deň "SOS" : Čítať viac
   • Súťaž Autoopravárov stredných škôl
    • Súťaž Autoopravárov stredných škôl

    • 5. 5. 2023
    • 28.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technická zúčastnili súťaže Autoopravárov stredných škôl regiónu východného Slovenska.

     Našu školu reprezentovali Jakub Oreščák 3.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Pavol Tabiš. Dvaja z nich získali a pekné výsledky:

     Jakub Oreščák, 3.CK - 1. miesto

     Samuel Stuľak z 3.AK - 3. miesto

    • Súťaž Autoopravárov stredných škôl: Čítať viac
   • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023
    • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023

    • 5. 5. 2023
    • 13.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technickej Filip Novotný 1.CK , Peter Vasiľ 1.CK, Patrik Kora 1.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Adam Grajcar 3.AK zúčastnili súťaže Horizont educational grand prix hydrogen RC cars Slovakia. Súťaž sa konala v Bratislave, ZCV Aurelium, Bojnická 3 (areál MATADOR).

     V kategórii B „sériové autá“ sa náš tím umiestnil na 3.mieste a postúpili tak do kategórie A „vodíkove špeciály".

    • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023: Čítať viac
   • SOČ / celoslovenské kolo
    • SOČ / celoslovenské kolo

    • 2. 5. 2023
    • V dňoch od 26.4.2023 do 28. 4. 2023 sa konala celoštátna prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti na SOŠ vinársko – ovocinárskej v Modre. Je to súťaž, ktorá napomáha osobnému a profesijnému rastu žiakov, rozvíja ich kreativitu a pomáha im prepájať získané vedomosti s praxou.

     Žiaci svoje nápady a výskumy prezentovali na celoštátnom kole pred 3-člennou odbornou komisiou. Naša škola mala v tomto boji dve horúce ohnivká v dvoch súťažných odboroch:

    • SOČ / celoslovenské kolo: Čítať viac
   • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce
    • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce

    • 30. 4. 2023
    • Dňa 27.4.2023 sa konal mix volejbal SŠ o Putovný pohár primátora mesta Michalovce, ktorý organizoval MÚ v Michalovciach. Hralo sa v dvoch skupinách. A skupina odohrala zápasy v telocvični na našej škole, B skupina v telocvični SOŠOaS v Michalovciach.

     A skupina: SOŠT, OA, GĽŠ, postup do finále GĽŠ a SOŠT.

    • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce: Čítať viac
   • Stolný tenis / regionálne kolo
    • Stolný tenis / regionálne kolo

    • 25. 4. 2023
    • Dňa 19.4.2023 sa na SOŠ hotelových služieb a obchodu uskutočnilo regionálne finále v stolnom tenise chlapcov, na ktoré sa kvalifikovali aj naši chlapci po postupe z oblastného kola.

     Po postupe zo skupiny sa v semifinále stretli s Gymnáziom Trebišov, ktorému po veľkom boji podľahli tesne 3:4 a umiestnili sa na celkovom 4.mieste.

    • Stolný tenis / regionálne kolo: Čítať viac
   • Bezpečný internet
    • Bezpečný internet

    • 25. 4. 2023
    • Bezpečný internet je platforma Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Jej cieľom je zvyšovať povedomie o digitálnych témach. Tu môžeme nájsť aktuálne témy týkajúce sa príležitostí aj rizík súvisiacich s online priestorom s cieľom porozumieť im a spoľahlivejšie sprevádzať deti digitálnym svetom.

    • Bezpečný internet: Čítať viac
   • Erasmus+
    • Erasmus+

    • 19. 4. 2023
    • V poslednom čísle dvojtýždenníka Michalovčan zo 14. apríla 2023 nájdete na stránkach venovaných kultúre a školstvu aj článok „Keď učenie vyzerá trocha inak“, v ktorom sme uverejnili informácie o mobilite programu Erasmus+ vo firme Tatra v Českej republike. Zúčastnili sa jej 11 žiaci odboru mechanik nastavovač a 2 žiaci odboru autoopravár.

    • Erasmus+: Čítať viac
   • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ
    • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ

    • 19. 4. 2023
    • V dňoch 28.-29.3.2023 sa na SOŠE v Trnave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizoval národný inštitút NIVAM pod záštitou MŠVVaŠ SR.

     Našu školu po prvenstvách na školskom, okresnom a krajskom kole OAJ úspešne reprezentovala Albína Selepková, žiačka III.AP.

     Vo svojej kategórii 2D získala vo vyrovnanom „súboji“, kde boli medzi jednotlivými umiestneniami minimálne rozdiely krásne 4. miesto.

    • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ: Čítať viac
   • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023
    • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023

    • 19. 4. 2023
    • Po prvý raz sme sa zúčastnili semifinálového kola súťaže odborných zručností Skills Slovakia pod názvom „Stolár 2023“, ktoré prebiehalo 29. a 30.marca 2023 v Spišskej Novej Vsi na SOŠ drevárskej. Súťaž bola určená žiakom, budúcim remeselníkom pre nábytkárstvo a drevárstvo.

     Svoje sily si zmerali chlapci z piatich stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovalo družstvo zložené z dvoch žiakov III.AK triedy - Dávida Jurča a Norberta Niského, ktorých sprevádzali majstri odbornej výchovy. Súťažiaci absolvovali na úvod písomný test a v praktickej časti zhotovovali stolček z masívneho dreva. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 3.mieste.

    • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023: Čítať viac
   • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023
    • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023

    • 19. 4. 2023
    • Dňa 30.3.2023 sa na pôde fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove konal workshop pod názvom „Jarná roadshow 3D tlače a 3D skenovania 2023“, ktorý organizovala medzinárodná spoločnosť Admasys v spolupráci s TUKE. Spoločnosť pôsobí v oblasti 3D tlače, 3D skenovania, predaja popredných značiek 3D zariadení Ultimaker, Formlabs, Markforged, ZEISS, Shining 3D, poskytuje zákazkovú výrobu a odborné poradenstvo.

    • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023: Čítať viac
   • 28.marec - Deň učiteľov
    • 28.marec - Deň učiteľov

    • 19. 4. 2023
    • Pri príležitosti Dňa učiteľov v obradnej sieni Mestského úradu privítal primátor mesta Michalovce Mgr.Miroslav Dufinec pedagógov, ktorí mali 28. marca svoj DEŇ. Primátor mesta ocenil pedagógov ďakovným listom za ich dlhoročnú, náročnú a výchovnú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, medzi nimi aj pedagógov SOŠ technickej Ing. Jaroslavu Kizivatovu a Vladimíra Horňáka.

    • 28.marec - Deň učiteľov: Čítať viac
   • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia
    • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia

    • 14. 4. 2023
    • Žiaci III.CP triedy, Damián Hudák a Ondrej Hlavatý sa zúčastnili 7. ročníka celoštátnej súťaže Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia, ktorá sa uskutočnila dňa 29. – 30. marca 2023 na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, Materiálovo–technologickej fakulte so sídlom v Trnave, kde vzorne reprezentovali našu školu. Miestom súťaže boli priestory Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a metodickým gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom a realizátorom súťaže je FESTO spol. s.r.o.

    • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie