• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • SMART HOME / súťaž VSD
    • SMART HOME / súťaž VSD
    • 5. 3. 2020
    • V areáli TU Košice v budove TECHNOCOMU sa konal 13. ročník súťaže VSD Košice. Nahlásených do súťaže bolo 12 tímov zo 6 stredných odborných škôl z východoslovenského regiónu. Pre 13. ročník súťaže, spoločnosť VSD vyhlásila tímovú súťaž na tému SMART HOME.

     Našu školu reprezentovali tri tímy. Tím TESLOVCI – Richard Harman, Viliam Jakubec a Michal Romančák sa umiestnil na 2. mieste, na 5. mieste skončil tím ENERGETIC FANS – Martin Lukačin, Martin Petričko a Ľubomír Palaj. Súťažil ešte aj tím MLANATECH – Samuel Dubík, Patrik Ďurčák a Štefan Priščák. Súťažilo sa o hodnotné ceny. Každý člen tímu dostal cenu. Členovia tímu TESLOVCI sa potešili kamere GoPRO hero7, každý člen tímu ENERGETIC FANS dostal Bluetooth reproduktor.

    • SMART HOME / súťaž VSD : Čítať viac
   • Futsalový turnaj
    • Futsalový turnaj
    • 4. 3. 2020
    • Od decembra 2019 do februára 2020 sa konal futsalový turnaj žiakov na pracovisku Kapušianska.

     Už prvé vyradzovacie kolá ukázali, že hráčska úroveň tohto ročníka bola na vyššej úrovni ako v minulom roku. Nadšenie a snaha po víťazstve sa niesli celým turnajom.

     Výsledok turnaja : 1. miesto I.AK

     2. miesto IV.AK

    • Futsalový turnaj: Čítať viac
   • Jack & Joe
    • Jack & Joe
    • 28. 2. 2020
    • Divadelné predstavenie v angličtine

     Dnes, t.j. 27.2.2020, sa 60 študentov našej školy zúčastnilo divadelného predstavenia prevažne v anglickom jazyku Jack & Joe v podaní Divadelného centra z Martina. Divadelná inscenácia bola o dvojičkách, z ktorých jeden sa dostal do život ohrozujúcej situácie a kým ten druhý pozháňal pomoc, zažil rôzne, pre diváka vtipné, situácie. Komédia sa samozrejme skončila „happy endom“.

    • Jack & Joe : Čítať viac
   • Školské kolo SOČ
    • Školské kolo SOČ
    • 28. 2. 2020
    • Dňa 25. februára 2020 sa uskutočnil na SOŠT Partizánska 1 Michalovce 42. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťaž otvoril riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan za účasti zástupcu zriaďovateľa Ing. Petra Kutrucza vedúceho oddelenia pre rozvoj školstva. Škola je prepojená s praxou, preto v školských hodnotiacich komisiách prijali účasť aj zamestnanci firmy BSH Drives and Pumps Michalovce, Lekos Sobrance a FEI TU Košice.

    • Školské kolo SOČ: Čítať viac
   • KPA
    • KPA
    • 25. 2. 2020
    • V dňoch od 17.2.2020 do 21.2.2020 sa uskutočnil KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT - ZIMNÝ pre žiakov 1 ročníka v lyžiarskom stredisku SKI DRIENICA.

     21.2.2020 si žiaci svoje lyžiarske schopnosti overili v slalome, s výsledkom:

     1.miesto: Samuel PAPCUN I.BP

     2.miesto: Šimon NAŠČÁK I.BK

     3.miesto: Artur VIKTOROVYČ MIOVKANYCH I.BP

    • KPA: Čítať viac
   • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo
    • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo
    • 19. 2. 2020
    • V stredu 19. februára 2020 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Ruské slovo v priestoroch ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, už tradične v spolupráci s organizáciou Zväz Rusov na Slovensku. Motto 14. ročníka Vďaka za mier! / Спасибо за мир! napovedá, že súťaž je tematicky venovaná blížiacemu sa 75. výročiu víťazstva nad fašizmom a ukončeniu 2. svetovej vojny.

    • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo: Čítať viac
   • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!
    • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!
    • 19. 2. 2020
    • Milí študenti,

     Technická univerzita v Košiciach, FMMR (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) vám ponúka šancu zapojiť sa do súťaže o tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi! Podmienkou je obetovať 5 minút vášho času na vyplnenie dotazníka https://forms.gle/BDsbJvKcCUaBjbL3A

     Váš názor je pre nich veľmi dôležitý. NAOZAJ VEĽMI. Dotazník prosím vyplňte do 6.3.2020. Žrebovanie ceny bude 31.3.2020. Váš čas pri vypĺňaní dotazníka si vážime a ďakujeme!

    • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!: Čítať viac
   • Technické talenty 2020+
    • Technické talenty 2020+
    • 18. 2. 2020
    • Milí študenti, na základe veľmi dobrých skúseností v doterajšej spolupráci so stredoškolskými pedagógmi aj študentami, si Vám dovoľujeme pripomenúť náš nový projekt, ktorý realizujeme v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o.

     Hlavným cieľom projektu je popularizácia technického vzdelávania u mladých ľudí. Je určená pre študentov 3. a 4. ročníka (resp. v posledných dvoch ročníkoch).

    • Technické talenty 2020+: Čítať viac
   • 42.ročník ŠK SOČ
    • 42.ročník ŠK SOČ
    • 14. 2. 2020
    • Organizačné pokyny / odovzdávanie prác:

     Dňa 21.02.2020 – v piatok v LZM 2 (D- 14) od 8,00 hod. do 11,00 hod. súťažiaci ŠK SOČ odovzdajú technickú dokumentáciu v tlačovej podobe podľa predchádzajúcich usmernení - 3x - farebne jednotná lištová väzba alebo rýchloviazače

     Organizačné pokyny v deň školského kola:

    • 42.ročník ŠK SOČ: Čítať viac
   • ES LEMEŠANY / exkurzia
    • ES LEMEŠANY / exkurzia
    • 14. 2. 2020
    • Žiaci štvrtého ročníka z tried IV.AP a IV.BP odboru elektrotechnika boli dňa 11.2.2020 na exkurzii v elektrickej stanici Lemešany. Táto stanica patrí medzi väčšie stanice v rozvodnej sústave Slovenska. Skladá sa dvoch časti, prvá 400 kV patrí SEPS Slovenska a druhá časť 110 kV VSD spoločnosti. Pracovníci rozvodne žiakom ukázali vonkajšiu rozvodňou 110 kV a vnútornú rozvodňu 22 kV, podali im k tomu odborný výklad. Navštívili sme laboratórium veľmi vysokého napätia prof. Karola Martona, skúšobňu OOPP a skúšobňu olejov pre transformátory. Zaujímavé boli aj ukážky zo zisťovania porúch na káblových vedeniach. Exkurzie sa zúčastnilo 26 žiakov a 2 pedagogickí pracovníci Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič.

    • ES LEMEŠANY / exkurzia: Čítať viac
   • SOCKS CHALLENGE DAY
    • SOCKS CHALLENGE DAY
    • 9. 2. 2020
    • Deň 7. 2. 2020 bol niečim výnimočný. Na SOŠT Michalovce na pracovisku Kapušianska 6 sme vyhlásili "SOCKS CHALLENGE DAY" - výzva obuť si čo najveselšie ponožky, ktoré doma nájdeme.

     Touto výzvou sme chceli upozorniť na to, že všetci sme pracovne vyťažení, vzdelávame, vychovávame, plníme množstvo úloh v stanovených termínoch, boríme sa s byrokraciou. Ale všetko sa lepšie zvláda v úžasnom pracovnom kolektíve. Je dôležité aspoň raz za čas sa nebrať až tak vážne, venovať sa teambuildingu a tiež si napríklad obuť veselé ponožky.

    • SOCKS CHALLENGE DAY: Čítať viac
   • Talenty Novej Európy
    • Talenty Novej Európy
    • 2. 2. 2020
    • Predstavujeme Vám grantový program Talenty Novej Európy, určený pre talentované deti a mladých ľudí, ktorý už trinásty rok organizuje Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.

     Program je otvorený pre žiakov a študentov vo veku od 8 do 25 rokov, ktorí vynikajú v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Uchádzať sa v ňom môžu o finančnú podporu, ktorú je možné využiť napríklad na zakúpenie hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja, alebo na účasť na súťažiach, kurzoch, tréningoch a podobne. Prihlasovanie do programu prebieha do 24. 2. 2020 prostredníctvom webovej stránky www.tne.sk, kde sú uvedené podmienky a kritériá pre uchádzačov spolu s prihlasovacím online formulárom.

    • Talenty Novej Európy: Čítať viac
   • Voda nad zlato
    • Voda nad zlato
    • 26. 1. 2020
    • Predseda Košického samosprávneho kraja vyhlasuje 1. ročník súťaže Voda nad zlato.

     Voda a jej ochrana sú pre náš kraj prioritou v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Súťaž dáva príležitosť aktívne sa podieľať na riešení tejto problematiky aj mladej generácii so záujmom o ochranu prírodných zdrojov.

     Súťaž sa realizuje v rámci krajského Programu obnovy krajiny a jej hlavnou ambíciou je podporiť mladých ľudí, ktorých rastúce obavy zo zmien klímy podnietili k organizovaniu klimatických protestov aj v Košickom kraji.

    • Voda nad zlato: Čítať viac
   • Benefity mobility Erasmus+
   • Zaži energiu
    • Zaži energiu
    • 22. 1. 2020
    • Žiaci našej školy sa dňa 16.01.2020 zúčastnili podujatia, ktoré organizovala spoločnosť VSD Košice pod názvom Zaži energiu. Podujatia sa konali v priestoroch 6. ZŠ a 8. ZŠ v meste Michalovce. Hlavným poslaním tohto podujatia bolo poukázať, že predmet fyzika na ZŠ sa oplatí študovať a nasledne pokračovať v štúdiu na školách technického zamerania.

    • Zaži energiu: Čítať viac
   • Kam na SŠ?
   • Olympiáda v ANJ / okresné kolo
    • Olympiáda v ANJ / okresné kolo
    • 16. 1. 2020
    • Dňa 15. januára 2020 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola René Ďuríček (IV.E) a umiestnil sa na peknom 2. mieste. Srdečne blahoželáme... :)

     Mgr. Monika Bongová

    • Olympiáda v ANJ / okresné kolo: Čítať viac
   • ŽIHADIELKO - hlasovanie
    • ŽIHADIELKO - hlasovanie
    • 14. 1. 2020
    • Mesto Michalovce sa aj v tomto roku zapojilo do projektu LIDL IHRISKO ŽIHADIELKO. Je to už poslednýkrát, keďže spoločnosť LIDL vyhlásila, že tento projekt končí. V rámci tohto projektu má mesto Michalovce možnosť zabojovať o detské ihrisko, ktoré by spoločnosť Lidl vybudovala v našom meste.

     Bolo by skvelé, ak by sme sa všetci spojili a každodenným hlasovaním od 13. januára do 29. februára bojovali o toto detské ihrisko. Sme si istí, že sa nám to podarí, že do toho zapojíme všetkých, pretože o to práve ide. Hlasovať, hlasovať a hlasovať. Čo najviac ľudí a každodenne.

    • ŽIHADIELKO - hlasovanie: Čítať viac
   • Pedagógovia športujú
    • Pedagógovia športujú
    • 13. 1. 2020
    • Dňa 10.1.2020 sa v telocvični SOŠT v Michalovciach na Kapušianskej ulici uskutočnil „Novoročný turnaj pedagógov stredných škôl“.

     V dobrej športovej výkonnosti sa ukázali družstvá z Gymnázia na ulici Ľ. Štúra Michalovce, učitelia zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Michalovce a učitelia zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    • Pedagógovia športujú: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.