• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   •  „Slovenskô ako maľované“
    •  „Slovenskô ako maľované“
    • 26. 4. 2022
    • Aj naša škola môže už čoskoro získať výpočtovú techniku od Lidla v hodnote 5 000 až 40 000 eur, v závislosti od počtu žiakov.

     Stačí sa zapojiť do projektu „Slovenskô ako maľované“. Tento projekt zahŕňa aj súťaž pre školy pod záštitou Ministerstva školstva SR.

     Od 2. mája 2022 môže každý, kto nakúpi potraviny v Lidli, podporiť svoju školu a pomocou hlasovacieho kódu na stránke malovaneslovensko.sk prispieť k jej výhre. S vašimi osobnými údajmi v rámci súťaže sa bude narábať v súlade s Nariadením GDPR.

    •  „Slovenskô ako maľované“: Čítať viac
   • Pravda o drogách
    • Pravda o drogách
    • 25. 4. 2022
    • Dňa 13.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili besied na tému „Pravda o drogách“, ktorých organizátorom bolo občianske združenie „Slovensko bez drog“ a lektorom Ing. Valér Kováč.

     Besied sa zúčastnili triedy III. BP, I. BP, II. EP, II. CP, III. AP, a IV. BP

     Hlavnou témou bolo na konkrétnych údajoch a informáciách ľudí, ktorí prešli programom terapie pravda o drogách, ktorú ľudia, ktorí podľahli drogám nepoznali a zistili až potom, čo sa chytili do pasce drogovej závislosti. Lektor veľmi zrozumiteľným spôsobom aj formou obojsmernej diskusie a názorov žiakov vysvetlil:

    • Pravda o drogách: Čítať viac
   • Účasť v medzinárodnom projekte IDES
    • Účasť v medzinárodnom projekte IDES
    • 19. 4. 2022
    • Naša škola sa na podnet KSK v rámci medzinárodného projektu IDES (Introduction of Dual Education System and Identification of its Quality) spolufinancovaného programom Erasmus+ zúčastnila v dňoch 6.4. - 8.4. 2022 krátkodobého školiaceho podujatia v Rige v Lotyšsku.

     Vzdelávacia aktivita bola zameraná na duálne vzdelávanie v rôznych sektoroch za účasti zástupcov Národného centra pre vzdelávanie v Lotyšsku, Technickej školy turizmu a kreatívneho priemyslu v Rige, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Slovensku, Hotelovej akadémie v Košiciach, Národnej agentúry regionálneho rozvoja v Rzeszowe v Poľsku, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach, Obchodnej a priemyselnej komory Slovinska, Školského centra Škofja Loka v Slovinsku a našej školy.

    • Účasť v medzinárodnom projekte IDES: Čítať viac
   • Beseda s mestským policajtom
    • Beseda s mestským policajtom
    • 7. 4. 2022
    • Intenzívne spolupracujeme s Mestskou políciou v Michalovciach, ktorej členovia vykonali besedy so študentmi našej školy. Mestská polícia v Michalovciach sa venuje prevencii. Dôraz kladie na stredoškolskú mládež, ktorá sa najčastejšie dopúšťa rôznej delikvencie a často si neuvedomuje dosah a nebezpečnosť svojho správania. Preventívna aktivita bola zameraná na nadobúdanie základného právneho vedomia študentov prvých ročníkov SOŠT. Jej cieľom bolo oboznámiť sa so Zákonom o priestupkoch, o trestnoprávnych postihoch mladistvých osôb, ale predovšetkým o paragrafe verejného poriadku.

    • Beseda s mestským policajtom: Čítať viac
   • Krajské kolo SOČ
    • Krajské kolo SOČ
    • 6. 4. 2022
    • Dňa 1.04.2022 sa uskutočnilo Krajské kolo SOČ dištančnou formou, online pomocou aplikácií MS Teams, Webex, Zoom, Skype, Google Meat a pod. Organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice.

     Našu školu zastupovalo 8 žiakov v 5 súťažných odboroch.

     01 – Problematika voľného času: Peter Sokol IV.BP, Dávid Drab IV.AK

    • Krajské kolo SOČ: Čítať viac
   • Poď na DISCOVER!
   • I AMbitious
    • I AMbitious
    • 20. 3. 2022
    • I AMbitious je ročný program neformálneho vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov a stredoškoláčky z celého Slovenska. Program vznikol z túžby posilňovať všetky regióny Slovenska cez rozvoj aktívnych stredoškolákov a stredoškoláčky, budovanie komunít a tvorbu zmysluplných projektov. Prepája sa proaktívna mládeže s inšpiratívnymi profesionálmi a profesionálkami, ktoré im predávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti.

    • I AMbitious: Čítať viac
   • Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny
    • Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny
    • 2. 3. 2022
    • Vojna na Ukrajine zasiahla aj Slovensko. Slováci a Slovenky sa zomkli, spolupatričnosť ľudí s obeťami vojny na Ukrajine je obrovská.

     Ubytovacie kapacity ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, poskytuje aj naša škola a to v priestoroch telocvične školy na pracovisku Kapušianska. Zatiaľ je všetko zabezpečené. Nie je potrebné, aby ste nosili ďalšie deky, teplé oblečenie, hygienické a zdravotnícke pomôcky, ani potraviny. V prípade potreby vás budeme informovať.

    • Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny: Čítať viac
   • 2% zo zaplatenej dane
   • 44.ročník ŠK SOČ - vyhodnotenie
    • 44.ročník ŠK SOČ - vyhodnotenie
    • 16. 2. 2022
    • Dňa 15. februára 2022 sa uskutočnil na SOŠT, Partizánska 1, Michalovce 44. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

     V tomto školskom roku prebehlo školské kolo prezenčnou formou pri dodržaní protipandemických opatrení. Súťažiaci, ktorí boli v karanténe sa zúčastnili obhajoby dištančnou formou ONLINE cez Zoom a Webex.

    • 44.ročník ŠK SOČ - vyhodnotenie: Čítať viac
   • Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?
    • Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?
    • 10. 2. 2022
    • POZVÁNKA

     Ide o online panelovú diskusiu 15.2.2022, pričom jedna z hostiek študovala informatiku a nebola si istá týmto rozhodnutím dokonca ani po podaní prihlášky, no odhodlala sa k tomuto kroku a dnes je úspešnou IKT špecialistkou a zakladateľkou FaceRehab, ktorý pomáha ľuďom s obrnou tváre. Ďalšia hostka sa dokonca rozhodla študovať informatiku ako druhú vysokú školu a aj ona stojí za úspešným projektom. Aj tretia hostka môže byť vzorom pre mladé ženy a dievčatá a ukázať, že IT je atraktívne aj pre ženy. Účastníčky dostanú dokument, ktorý bude obsahovať kurzy, vzdelávanie a ďalšie prostriedky, odporúčané našimi hostkami s príjemným bonusom za účasť na diskusii v podobe zľavy na kurzy, ktoré snáď budú tým správnym popostrčením k prvému kroku do IT. Boli by sme radi, ak by táto panelová diskusia podporila tie študentky, ktoré možno nad štúdiom informatiky (ne)uvažujú a dodala im odva

    • Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?: Čítať viac
   • KOORDINÁTOR PREVENCIE oznamuje
   • Ruské slovo – krajské kolo 
    • Ruské slovo – krajské kolo 
    • 7. 2. 2022
    • V stredu 2. februára 2022 prebehlo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Súťaž sa tento rok konala v online formáte. Odoslané nahrávky umeleckého prednesu ruskej poézie, prózy a spevu na tému В мире сказок/Svet rozprávok hodnotila odborná porota. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu, dosiahli veľmi pekné výsledky. Blahoželáme!

    • Ruské slovo – krajské kolo : Čítať viac
   • Olympiáda v ruskom jazyku
    • Olympiáda v ruskom jazyku
    • 25. 1. 2022
    • V týždni od 18. 01. – 21. 01. 2022 sme na našej škole realizovali školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Tento rok malo školské kolo len písomnú časť. Súťažiaci vypracovávali online test, ktorý obsahoval počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a úlohy z kulturológie, gramatiky a lexiky.

    • Olympiáda v ruskom jazyku: Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Olympiáda v anglickom jazyku
    • 25. 1. 2022
    • OCEŇOVANIE VÍŤAZOV ŠKOLSKÉHO KOLA

     Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ), sa konalo koncom novembra a o jeho výsledkoch sme už informovali. Pandemická situácia, opatrenia a dištančné vzdelávanie pred Vianocami však spôsobili, že možnosť oceniť víťazov sa naskytla až teraz.

     Na priložených fotografiách máte možnosť vidieť víťazov pri oceňovaní:

    • Olympiáda v anglickom jazyku: Čítať viac
   • BEST IN ENGLISH 2021 - výsledky (final results)
    • BEST IN ENGLISH 2021 - výsledky (final results)
    • 19. 1. 2022
    • V novembri sa naša škola po prvý krát zapojila do medzinárodnej súťaže, o čom sme vás už na webstránke školy informovali. Konečné výsledky sme vtedy sľúbili priniesť neskôr, keďže aj samotný usporiadateľ ich neprezentuje okamžite.

     Do BEST IN ENGLISH 2021 sa v tomto ročníku zapojilo 595 stredných škôl rôzneho zamerania (108 škôl na Slovensku, 18 v Košickom kraji) z 32 krajín a celkovo proti sebe súťažilo 17 223 študentov (2920 na Slovensku). Ale ani v tejto obrovskej konkurencii sa naši študenti nestratili a nezaostali. Naša škola sa umiestnila na celkovom 296. mieste z uvedených 595 stredných škôl, teda približne v strede výsledkovej listiny. Výsledky škôl v jednotlivých krajinách však zverejnené neboli.

    • BEST IN ENGLISH 2021 - výsledky (final results): Čítať viac
   • Prevencia sociálno-patologických javov
    • Prevencia sociálno-patologických javov
    • 19. 1. 2022
    • Prihováram sa Vám ako koordinátor prevencie. Začneme novú sériu článkov, ktoré sa týkajú rôznych druhov prevencie sociálno-patologických javov a nielen ich, ale aj rôznych problémov, ktoré nás môžu postretnúť počas izolácie, strachu z nákazy a podobne. Otvorte si odkazy, prečítajte si, prípadne posuňte aj rodičom, lebo nielen deti, študenti ale aj rodičia môžu pociťovať rôzne depresie, úzkosti, strach. Možno im to pomôže zorientovať sa.

    • Prevencia sociálno-patologických javov: Čítať viac
   • Vianočný príbeh „O zlatom baliacom papieri“
    • Vianočný príbeh „O zlatom baliacom papieri“
    • 26. 12. 2021
    • Bol raz jeden muž, ktorý ťažko pracoval, aby dokázal uživiť svoju rodinu. Pred Vianocami kúpil rolku krásneho zlatého baliaceho papiera, do ktorého chcel zabaliť darčeky. Avšak, pár dní pred Sviatkami zistil, že jeho päťročná dcéra, minula všetok zlatý baliaci papier. Nahneval sa a veľmi ju potrestal.

     Ešte viac ho rozčúlilo to, keď zistil, že dieťa použilo všetok drahý zlatý papier na ozdobenie jednej krabice od topánok, ktorú položilo pod vianočný stromček. Vŕtalo mu hlavou, kde vzala peniaze na to, čo je vo vnútri krabice. Napriek tomu, dievčatko plné nadšenia prinieslo škatuľu v zlatom papieri oteckovi a povedalo: "To je pre teba, otecko!"

    • Vianočný príbeh „O zlatom baliacom papieri“: Čítať viac
   • ECOHERO
    • ECOHERO
    • 17. 12. 2021
    • Si súťaživý? Chceš vyhrať super ceny? Chceš byť EKOHRDINA?

     Máš jedinečnú príležitosť!

     Zapojiť sa môžu žiaci v rámci 2-5 členných tímov.

     Úloha je pripraviť projekt zameraný na zlepšenie environmentálnej stránky chodu našej školy a jej okolia. Separovanie, kompostovanie, úprava, výsadba, recyklácia,...

    • ECOHERO: Čítať viac
   • English essay competition
    • English essay competition
    • 15. 12. 2021
    • Dňa 8.12.2021 sa naši žiaci Dominik Gajdoš, Dominik Gazda a Miloš Knežo z III.BP , Gabriel Saloň a Lukáš Sejna z III.AP zúčastnili online súťaže v písaní eseje v anglickom jazyku. Témy boli zamerané na problematiku klimatických zmien, školský systém a život mladých ľudí v dnešnom svete. Na organizovaní súťaže sa podieľali: kníhkupectvo Martinus, Centrum anglického jazyka – Bridge, SCELT, GROWNi, IAMbitious a časopis The Slovak Spectator.

    • English essay competition: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.