• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023
    • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023
    • 19. 4. 2023
    • Po prvý raz sme sa zúčastnili semifinálového kola súťaže odborných zručností Skills Slovakia pod názvom „Stolár 2023“, ktoré prebiehalo 29. a 30.marca 2023 v Spišskej Novej Vsi na SOŠ drevárskej. Súťaž bola určená žiakom, budúcim remeselníkom pre nábytkárstvo a drevárstvo.

     Svoje sily si zmerali chlapci z piatich stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovalo družstvo zložené z dvoch žiakov III.AK triedy - Dávida Jurča a Norberta Niského, ktorých sprevádzali majstri odbornej výchovy. Súťažiaci absolvovali na úvod písomný test a v praktickej časti zhotovovali stolček z masívneho dreva. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 3.mieste.

    • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023: Čítať viac
   • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023
    • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023
    • 19. 4. 2023
    • Dňa 30.3.2023 sa na pôde fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove konal workshop pod názvom „Jarná roadshow 3D tlače a 3D skenovania 2023“, ktorý organizovala medzinárodná spoločnosť Admasys v spolupráci s TUKE. Spoločnosť pôsobí v oblasti 3D tlače, 3D skenovania, predaja popredných značiek 3D zariadení Ultimaker, Formlabs, Markforged, ZEISS, Shining 3D, poskytuje zákazkovú výrobu a odborné poradenstvo.

    • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023: Čítať viac
   • 28.marec - Deň učiteľov
    • 28.marec - Deň učiteľov
    • 19. 4. 2023
    • Pri príležitosti Dňa učiteľov v obradnej sieni Mestského úradu privítal primátor mesta Michalovce Mgr.Miroslav Dufinec pedagógov, ktorí mali 28. marca svoj DEŇ. Primátor mesta ocenil pedagógov ďakovným listom za ich dlhoročnú, náročnú a výchovnú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, medzi nimi aj pedagógov SOŠ technickej Ing. Jaroslavu Kizivatovu a Vladimíra Horňáka.

    • 28.marec - Deň učiteľov: Čítať viac
   • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia
    • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia
    • 14. 4. 2023
    • Žiaci III.CP triedy, Damián Hudák a Ondrej Hlavatý sa zúčastnili 7. ročníka celoštátnej súťaže Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia, ktorá sa uskutočnila dňa 29. – 30. marca 2023 na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, Materiálovo–technologickej fakulte so sídlom v Trnave, kde vzorne reprezentovali našu školu. Miestom súťaže boli priestory Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a metodickým gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom a realizátorom súťaže je FESTO spol. s.r.o.

    • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia: Čítať viac
   • SOČ / krajské kolo
    • SOČ / krajské kolo
    • 13. 4. 2023
    • Dňa 31.03.2023 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ prezenčne obhajobou prác pred hodnotiacimi komisiami v Košiciach na SPŠ dopravnej. Hlavným organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice. Našu školu zastupovalo 9 žiakov v 7 súťažných odboroch.

     01 – Problematika voľného času: Dominik Gazda IV.BP

    • SOČ / krajské kolo: Čítať viac
   • Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD,a.s.
    • Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD,a.s.
    • 13. 4. 2023
    • Dňa 30.3.2023 sa uskutočnilo v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s..

     Téma tohto ročníka bola zameraná na Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček vysokohorské zariadenia...). Cieľom projektu bolo navrhnúť spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania odberných miest elektrinou v lokalitách bez distribučnej siete.

    • Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD,a.s.: Čítať viac
   • Erasmus+ / odovzdávanie Europassov
    • Erasmus+ / odovzdávanie Europassov
    • 4. 4. 2023
    • Dňa 30.3.2023 o 10:00 sa v spoločenskej miestnosti našej školy na pracovisku Kapušianska uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+.

     Podujatia sa zúčastnilo 13 účastníkov mobility vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republikemechanici nastavovači a autoopravári z tried I.CK, II.AK, II.CK, III.AK a IV.BK, sprievodné osoby Ing. Viera Dzvoníková a Mgr. Ján Hreňo a vedenie školy.

    • Erasmus+ / odovzdávanie Europassov: Čítať viac
   • Olympiáda kritického myslenia
    • Olympiáda kritického myslenia
    • 2. 4. 2023
    • V dnešnej dobe je vďaka veľkému množstvu informácií mimoriadne dôležité rozvíjať schopnosť kriticky myslieť. Práve túto nutnosť 21. storočia sa už druhým rokom snaží u mladých ľudí úspešne napĺňať súťaž Olympiáda kritického myslenia, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia. OKM vznikla v roku 2021 a o rok neskôr sa do súťaže zaregistrovalo takmer 6 000 študentov z vyše 200 škôl na celom Slovensku. Súťaž prebieha online v dvoch vekových kategóriách (1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG, 2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG) a v troch súťažných kolách.

    • Olympiáda kritického myslenia: Čítať viac
   • Stolný tenis / dievčatá
    • Stolný tenis / dievčatá
    • 30. 3. 2023
    • Dňa 20.3.2023 sa uskutočnil celoškolský turnaj v stolnom tenise o Majstra školy – súťaž dievčat. Zúčastnilo sa na ňom 6 žiačok. V zápasoch sa stretli každá s každým.

     Po tuhých súbojoch bolo nasledovne poradie:

     1. Bičíková Sonya III.AP

     2. Popovičová Kristína III.AP

     3. Kuzma Karina I.EP

     Víťazkam blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť!

    • Stolný tenis / dievčatá: Čítať viac
   • DOD / TUKE
    • DOD / TUKE
    • 30. 3. 2023
    • Dňa 22. 03. 2023 sa žiaci IV.BP triedy zúčastnili na akcii: Deň otvorených dverí na katedre elektroenergetiky na Technickej univerzite v Košiciach. Žiaci absolvovali prehliadku všetkých laboratórií na tejto fakulte s odborným výkladom. Mali možnosť vidieť aj praktické ukážky. Potom sa presunuli do 400 kV rozvodne do Lemešian, ktorá patrí pod SEPS, kde absolvovali prehliadku rozvodne. Po príchode naspäť na katedru elektroenergetiky nasledovalo občerstvenie a panelová diskusia žiakov s vedením katedry a ich hosťami, kde sa
     aj celá akcia ukončila.

    • DOD / TUKE: Čítať viac
   • Jarný beh
    • Jarný beh
    • 24. 3. 2023
    • Ako sme už informovali, dňa 19.03.2023 sa konal Jarný beh, ktorého organizátorom bolo mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce a SOŠ technická Michalovce. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií:

     A - Muži absolútne poradie bez rozdielu veku

     B - Ženy absolútne poradie bez rozdielu veku

     C - Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší)

    • Jarný beh: Čítať viac
   • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        
    • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        
    • 23. 3. 2023
    • Dom Matice slovenskej Michalovce ̶ v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami i občianskymi združeniami ̶ rozvíja a obohacuje kultúrno-spoločenský život obyvateľov nášho regiónu. Taktiež realizuje množstvo činností: výchovno-vzdelávaciu, knižničnú, informačnú, edičnú, osvetovú.

    • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        : Čítať viac
   • Spoznávanie našich regionálnych spisovateľov
    • Spoznávanie našich regionálnych spisovateľov
    • 23. 3. 2023
    • V rámci spoznávania našich významných rodákov trieda IV. BK navštívila 17. marca 2023 Pamätnú izbu Gorazda Zvonického v Michalovciach-Močaranoch.

     Gorazd Zvonický, predstaviteľ katolíckej moderny, prešiel neľahkou životnou cestou, no o to hodnotnejšou pre pochopenie existenčného zmyslu. Cestou odpúšťania, lásky a pokory...

    • Spoznávanie našich regionálnych spisovateľov: Čítať viac
   • Športovci v meste Michalovce
    • Športovci v meste Michalovce
    • 21. 3. 2023
    • Šport je neodmysliteľnou súčasťou života. Najúspešnejší športovci 2.marca 2023 zaplnili obradnú sieň mestského úradu a primátor mesta Michalovce Miroslav Dufinec im zablahoželal a poďakoval za reprezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí.

     Vyjadril obdiv všetkým oceneným a zaželal im hlavne pevné zdravie, veľa síl a tiež čo najlepšie podmienky na trénovanie a rozvoj. "Dosahovať športové úspechy chce obrovskú drinu, sebazaprenie, vytrvalosť, odhodlanie i chuť napredovať a prekonávať samých seba."

    • Športovci v meste Michalovce: Čítať viac
   • Jarný beh
    • Jarný beh
    • 16. 3. 2023
    • Máte záujem o jarný beh? Ak áno, pridajte sa, bližšie informácie si prečítajte na tomto mieste.

     • Dátum: 19. 03. 2023 (Ne)
     • Miesto: Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6, Michalovce
     • Ročník: 6.
     • Štart: 10.00 hod. – detský beh, 10.15 hod. - hlavný beh
     • Dlžka trate: 3 km
     • Povrch: asfalt
     • Kat
    • Jarný beh: Čítať viac
   • „Vykurovanie-klimatizácia-vzduchotechnika“
    • „Vykurovanie-klimatizácia-vzduchotechnika“
    • 15. 3. 2023
    • Žiaci IV.AK, zo študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení, sa dňa 3.marca 2023 zúčastnili v Košiciach prezentačného dňa „Vykurovanie - klimatizácia - vzduchotechnika“. Tento deň bol spojený s prednáškami odborníkov z praxe. Organizovala ho spoločnosť ASICE, zaoberajúca sa organizovaním seminárov v oblasti stavebníctva. Zúčastnení si mohli vypočuť a pozrieť novinky a trendy až 15 firiem, ktoré vyvíjajú činnosť na slovenskom trhu. Jednotlivé prednášky boli zamerané na systémy pre kompletné riešenie rozvodov vody a vykurovania, systémy pre podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie, nový rad kotlov, tepelné čerpadlá, inteligentné a úsporné vykurovanie, energetický koncept budovy – vykurovanie, batériové úložisko, fotovoltaika, rekuperácia a iné.

    • „Vykurovanie-klimatizácia-vzduchotechnika“: Čítať viac
   •  Zimný kurz pohybových aktivít
    •  Zimný kurz pohybových aktivít
    • 15. 3. 2023
    • V dňoch 27.02.203 – 03.03.2023 sa uskutočnil Zimný kurz pohybových aktivít ( KPA). Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka. KPA sa uskutočnil v Monkovej doline, v obci Ždiar v hoteli Magura. Žiaci si osvojovali lyžiarsku techniku a metodiku zjazdového lyžovania. Záver kurzu patril pretekom vo veľkom a malom slalome.

    •  Zimný kurz pohybových aktivít: Čítať viac
   •  Valentínska kvapka krvi 2023
    •  Valentínska kvapka krvi 2023
    • 13. 3. 2023
    • Slovenský Červený kríž sa viac ako 60 rokov venuje osvetovým aktivitám v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. Už 28 rokov, vždy vo februári, pripomína kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných darcov krvi a neustáleho získavania nových darcov krvi medzi zdravými ľuďmi.

     Do tejto kampane sa dňa 28. 02. 2023 zapojilo aj 6 žiakov našej školy (1 - III. EP, 5 - IV. AK), za čo im patrí poďakovanie, že aj týmto spôsobom pomáhajú zachraňovať životy.

    •  Valentínska kvapka krvi 2023: Čítať viac
   • Exkurzia v literárnom múzeu
    • Exkurzia v literárnom múzeu
    • 9. 3. 2023
    • Dňa 01. 03. 2023 sa trieda IV. AK zúčastnila na literárnej exkurzii v Literárnom múzeu Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou.

     V Bánovciach nad Ondavou sa narodil Pavol Horov, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov povojnovej poézie. Autor jedinečne dokázal vyjadriť svoj vzťah k domovu poetickou formou vo väčšine svojich umeleckých diel.

    • Exkurzia v literárnom múzeu: Čítať viac
   • OAJ / krajské kolo
    • OAJ / krajské kolo
    • 23. 2. 2023
    • Dňa 16.2.2023 sa na FF UPJŠ v Košiciach uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde našu školu úspešne reprezentovala Albína Selepková, žiačka III.AP. Vo svojej kategórii získala 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo.

     K víťazstvu jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj na celoslovenskom kole OAJ.

    • OAJ / krajské kolo: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.