• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Freecycling
    • Freecycling
    • 13. 12. 2021
    • Freecycling siete sú po celom svete. Hnutie je založené na darovaní predmetov zadarmo vo svojich mestách. Vedeli ste, že na našej škole freecycling sieť existuje od roku 2008? Tento školský rok v decembri sa opäť podarilo zorganizovať další ročník hnutia, obdarovať mnohé deti, rodiny. Náš okruh členov sa stále rozrastá. Zapojili sa aj žiaci prvých ročníkov.

    • Freecycling: Čítať viac
   • Olympiáda kritického myslenia
    • Olympiáda kritického myslenia
    • 13. 12. 2021
    • Olympiáda kritického myslenia je určená pre žiakov stredných škôl, ktorá sa snaží adresovať nedostatok vzdelávania v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti, zabezpečiť ich odolnosť voči dezinformáciám a konšpiračným teóriám. Učí mladých správy overovať, hodnotiť presvedčivosť argumentácie a vnímať manipulatívne techniky. Organizátorom je Slovenská debatná asociácia.

    • Olympiáda kritického myslenia: Čítať viac
   • Best in English
    • Best in English
    • 5. 12. 2021
    • V posledný novembrový piatok sa študenti našej školy po prvý krát zapojili do medzinárodnej súťaže „Best in English“.

     Súťaž píše už svoj 10. ročník a je organizovaná Czech-us agency a Institute for Competencies Development. Za Slovensko je spoluorganizátorom Injoy agency. Zároveň je súťaž realizovaná pod patronátom Ministerstva školstva Českej republiky a participuje na nej ešte mnoho ďalších partnerov.

    • Best in English: Čítať viac
   • Biele noci v Košiciach
    • Biele noci v Košiciach
    • 2. 12. 2021
    • Biele noci v októbri rozsvietili nočné ulice v Košiciach do rôznych farieb na rôznych miestach. V metropole východu sa event konal tri po sebe nasledujúce víkendy. Atrakcie si boli pozrieť aj malá skupinka z krúžku (Ne)známe Slovensko, tí, ktorým to pandemická situácia dovoľovala. Svetelné projekcie boli premietané na Starej radnici, na budove divadla či Spievajúcej fontány pred ňou, ale svetlami hral aj Mestský park pri železničnej stanici, kde bolo projekcií najviac. Umelci sa s projekciami skutočne pohrali a efekt bol neopakovateľný.

    • Biele noci v Košiciach: Čítať viac
   • JUVENES TRANSLATORES
    • JUVENES TRANSLATORES
    • 1. 12. 2021
    • GRP - Juvenes Translatores in Slovakia

     Dňa 25.11.2021 sa naši žiaci - Miloš Knežo /III.BP/, Dávid Dzema / IV.AP/, Jakub Varga /IV.AP/ a Erik Matej / III.CP/ zúčastnili slovenského kola prekladateľskej súťaže „Juvenes Translatores", ktorú každoročne organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie s cieľom podporiť jazykové vzdelávanie na školách. Súťažiaci prekladali text z anglického jazyka do slovenského jazyka. Nosnou témou tohtoročnej súťaže bolo „Getting back on track“, čo môže mať súvis s návratom do normálu, covidom, klímou atď.

    • JUVENES TRANSLATORES: Čítať viac
   • Červené stužky / symbol boja proti AIDS
    • Červené stužky / symbol boja proti AIDS
    • 1. 12. 2021
    • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
     Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci Rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021), Okresného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2021/2022. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

    • Červené stužky / symbol boja proti AIDS: Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku –školské kolo 32.ročníka
    • Olympiáda v anglickom jazyku –školské kolo 32.ročníka
    • 28. 11. 2021
    • V utorok 23.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 32.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Školské kolo bolo realizované v online priestore, kde boli súťažiaci otestovaní v tradičných 4 oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie a porozumením, slovná zásoba a gramatika. Po vyhodnotení písomnej časti bola realizovaná aj ústna časť vo online priestore aplikácie discord. Do školského kola sa zapojilo 20 žiakov, z toho 18 v kategórii 2D (žiaci SOŠ a HA) a 2 žiaci v kategórii 2C2 (anglofónii žiaci). Na príprave testu sa podieľali Mgr. Bongová, PhDr. Tomášová, Mgr. Vereščáková a Mgr. Harmanová, komisiu ústnej časti tvorili : Mgr. Bongová, PhDr. Tomášová a Mgr. Harmanová. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:

    • Olympiáda v anglickom jazyku –školské kolo 32.ročníka: Čítať viac
   • Filmový festival EKOTOPFILM
    • Filmový festival EKOTOPFILM
    • 26. 11. 2021
    • ENVIROFILM ONLINE TOUR 2021

     Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Ak chceme katastrofálnym predpovediam čeliť, mali by sme sa zamerať na zodpovedné správanie.

     Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu a tour v dopoludňajších hodinách už od roku 2001 vzdeláva a motivuje mladých ľudí, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom je inšpirovať mládež, aby si k životnému prostrediu vytvárali lepší vzťah a správali sa zodpovedne.

    • Filmový festival EKOTOPFILM : Čítať viac
   • Študent KSK
    • Študent KSK
    • 24. 11. 2021
    • Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

     „Mladí ľudia sú nepochybne hybnou silou každej doby. Ich talent a odhodlanie častokrát presahuje hranice kraja a aj našej krajiny. O šikovných východniarov, našťastie, nie je núdza. Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity aj za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. Som na nich nesmierne hrdý,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

    • Študent KSK: Čítať viac
   • DOD / VŠ
   • VIAC AKO NI(C)K / národná linka na pomoc deťom
    • VIAC AKO NI(C)K / národná linka na pomoc deťom
    • 5. 11. 2021
    • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo Národnú linku na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K ako jednu z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679).

     Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K

     • deťom ohrozeným násilím po
    • VIAC AKO NI(C)K / národná linka na pomoc deťom : Čítať viac
   • 44. ročník ŠK SOČ
    • 44. ročník ŠK SOČ
    • 3. 11. 2021
    • V školskom roku 2021/2022 sa uskutoční 44.ročník SOČ. Termín konania školského kola je 15. február 2022.

     V zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 44.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

    • 44. ročník ŠK SOČ : Čítať viac
   • Biela pastelka - poďakovanie
    • Biela pastelka - poďakovanie
    • 2. 11. 2021
    • Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí prispeli, a za pomoc tým, ktorí pomáhali pri realizovaní verejnej zbierky Biela pastelka 2021 na našej škole. Vďaka Vám sme dosiahli krásny výsledok počas hlavného zbierkového dňa. Naša škola prispela sumou 155 eur. Pomohli ste mnohým ľuďom, ktorých život je o čosi zložitejší. Vďaka Vám im ho Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku pomôže zlepšiť a spríjemniť.

    • Biela pastelka - poďakovanie: Čítať viac
   • Ukážky historických remesiel
    • Ukážky historických remesiel
    • 29. 10. 2021
    • Na našej škole v dielni starých remesiel sme v októbri (13.10.2021) vrátili žiakov do obdobia 14.storočia, aby mali možnosť nahliadnuť do tohto spôsobu života.

     Zorganizovli sme ukážky historických remesiel, slamienkárstva, košikárstva. Práce so slamou a prútim nám predvádzal lektor Tibor Dančo, s ktorým dlhodobo spolupracujeme. Výrobky slameníc, vianočných ozdôb podlhovastého tvaru vypracoval z ražnej slamy, pretože je dostatočne dlhá, pružná a tenká. Výrobky zhotovoval technikou špirálového pletenia. Žiaci si mali možnosť prakticky vyskúšať pracovný postup a zhotoviť si pekný výrobok.

    • Ukážky historických remesiel: Čítať viac
   • Duálne vzdelávanie / medzinárodný webinár LTTA SI
    • Duálne vzdelávanie / medzinárodný webinár LTTA SI
    • 27. 10. 2021
    • Projekt IDES (Zavedenie systému duálneho vzdelávania a identifikácia jeho kvality) sa zameriava na posilnenie kľúčových praktických kompetencií a zručností študentov počas štúdia na stredoškolskom odbornom a technickom vzdelávaní s cieľom lepšie sa pripraviť na trh práce a lepšie využívať miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov. Lead partnerom celého projektu je KSK.

    • Duálne vzdelávanie / medzinárodný webinár LTTA SI: Čítať viac
   • AMAVET / krajské kolo
    • AMAVET / krajské kolo
    • 23. 10. 2021
    • Dňa 22.10.2021 sa dištančnou formou konalo krajské kolo FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET pre Košický a Prešovský kraj.

     Za našu školu sa na Festival prihlásili žiaci IV.BP triedy - Peter Sokol a Adam Ihnát - s projektom WIFI HOME. Projekt nakoniec odprezentoval len sám Peter Sokol, pretože druhý súťažiaci bol v tom čase nemocný. Projekt WIFI HOME súťažil v kategórií Elektrina a mechanika a je jedným z víťazných projektov krajského kola pre Košický a Prešovský kraj. Postúpil do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 08. - 09.novembra 2021 v Bratislave.

    • AMAVET / krajské kolo: Čítať viac
   • #ErasmusDays
    • #ErasmusDays
    • 18. 10. 2021
    • V dňoch 14. a 15. októbra 2021 prebiehalo aj na našej škole jedno z 84 podujatí #ErasmusDays na Slovensku, ktorých cieľom bolo prezentovať program Erasmus+, poukázať na jeho rozmanitosť a predstaviť jeho výsledky. Všetky registrované podujatia sú súčasťou celosvetovej mapy na webstránkach podujatia. To naše bolo zaregistrované pod názvom:

    • #ErasmusDays: Čítať viac
   • Modré nezábudky
    • Modré nezábudky
    • 9. 10. 2021
    • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, fajčenie, nedostatok pohybu a spánku ....... (viac na tomto mieste).

    • Modré nezábudky: Čítať viac
   • MMM / výsledková listina
   • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021
    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021
    • 3. 10. 2021
    • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

     T. G. Masaryk

     Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov (EDL – European Day of Languages), ktorý sa prvý krát oslavoval v roku 2001, tento rok sme si ho teda pripomínali už 20-ty krát. Odvtedy si ho v tento deň každoročne pripomínajú krajiny Európskej únie, ale aj ostatné krajiny v Európe.

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.