• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Odkaz štúrovskej generácie
    • Odkaz štúrovskej generácie

    • 16. 12. 2022
    • V priestoroch SOŠT v Michalovciach sa v dňoch 7. 12. 2022 – 13. 12. 2022 konala výstava s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

     Rok 2022 sa nesie v znamení štúrovského odkazu. Pripomíname si dvesto rokov od narodenia viacerých významných predstaviteľov slovenskej romantickej generácie.

     V rámci týchto výročí sa uskutočnili viaceré vedecké, populárno-náučné a osvetové podujatia. Matica slovenská pripravila pre širšiu verejnosť výstavný projekt o štúrovcoch s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

    • Odkaz štúrovskej generácie: Čítať viac
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

    • 15. 12. 2022
    • Dňa 9. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 39 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. A kategória pre 1. a 2. ročník, v ktorej súťažilo 22 študentov a B kategória pre 3. a 4. ročník, v ktorej súťažilo 17 študentov.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: Čítať viac
   • Erasmus+ očami účastníkov
   • Vianočný pozdrav predsedu KSK
   • Zemplínske pero 2022
    • Zemplínske pero 2022

    • 13. 12. 2022
    • Dňa 9.12.2022 sa v priestoroch galérie Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov - Zemplínske pero 2022.

     Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Autori sa do súťaže mohli zapojiť prozaickými alebo poetickými prácami. Súťažili v štyroch kategóriách.

    • Zemplínske pero 2022: Čítať viac
   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 7. 12. 2022
    • Utorok 6. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnil DOD. Na pracovisku Partizánska 1 sa prezentovalo všetkých 9 odborov z obidvoch pracovísk. Okrem toho má škola veľmi dobrú spoluprácu aj s podnikmi, kde máme umiestnených študentov v rámci duálneho vzdelávania. Práve preto sa niektoré z nich aktívne zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí – BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Syráreň Bel Slovensko Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance. Sme radi, že naša spolupráca je na výbornej úrovni, prepája sa teória s praxou a podniky vstupujú do výchovno-vzdelávacieho procesu.

    • Deň otvorených dverí: Čítať viac
   • DOD / pozvánka
   • Best in English
    • Best in English

    • 5. 12. 2022
    • V posledný novembrový deň sa po celom svete zapojili školy do medzinárodnej súťaže BEST IN ENGLISH, ktorá už píše svoj 10. ročník. Naša škola sa do nej zapojila iba druhý krát. V minulom roku v nej súťažilo 20 študentov našej školy, hoci záujem bol väčší, avšak tento rok sme sa snažili umožniť účasť všetkým študentom, ktorí o to prejavili záujem. V aktuálnom ročníku teda už súťažilo spolu 38 študentov zo všetkých ročníkov.

    • Best in English: Čítať viac
   • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta"
    • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta"

    • 4. 12. 2022
    • Dňa 2.12.2022 sa uskutočnil nohejbalový turnaj žiakov SŠ,,O pohár primátora mesta Michalovce". Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev. Našu školu reprezentovali dve družstvá:

     družstvo A - umiestnilo sa na 4.mieste

     • Sebastián Baran 1.AK
     • Patrik Kora 1.CP

     družstvo B - umiestnilo sa na 9.mieste

    • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta": Čítať viac
   • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS
    • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS

    • 30. 11. 2022
    • Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

     AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.


     Šestnásty ročník kampane Červené stužky prebieha od 5. septembra do 1. decembra 2022. Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorá je zameraná na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravému životnému štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2022/2023. Uskutočňuje sa pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. (viac na tomto mieste)

    • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS: Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
    • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

    • 30. 11. 2022
    • V tomto školskom roku píše Olympiáda v anglickom jazyku už svoj 33. ročník a minulý týždeň sa vo štvrtok 24. novembra konalo jej školské kolo.

     Do školského kola bolo z jednotlivých tried nominovaných spolu 35 súťažiacich, ktorí súťažili v 2 kategóriách, 2C2 – anglofónni žiaci a 2D – žiaci SOŠ (1. - 4. ročníka). V kategórii 2C2 súťažili len 2 žiaci, avšak táto kategória víťaza nemala. Oveľa početnejšia účasť bola v základnej kategórii pre stredné odborné školy, teda 2D, kde sme v písomnej časti mali 33 súťažiacich, z ktorých do druhej, ústnej časti súťaže, postúpilo spolu 15 žiakov. Druhá časť a príbehy, ktoré súťažiaci museli vytvoriť z, na pohľad spolu nesúvisiacich, obrázkov rozhodli napokon o finálnych umiestneniach.

    • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo: Čítať viac
   • Priebeh mobilít očami účastníkov
    • Priebeh mobilít očami účastníkov

    • 30. 11. 2022
    • Keďže súčasťou programu Erasmus+ je aj šírenie informácií o priebehu projektov a realizovaných mobilít, prinášame vám ďalšie informácie o mobilitách súčasného projektu, ktoré prebiehali v Nemecku, Českej republike a Slovinsku. Prehľad všetkých projektov Erasmus+ nájdete v prezentácii, ktorú pripravila Mgr. Monika Bongová. Pohľad „job shadowerky“ prináša Ing. Jarmila Vašková, Ing. Mária Irchová vypracovala správu o priebehu mobility v Energorozvodoch.

    • Priebeh mobilít očami účastníkov: Čítať viac
   • Zenit v strojárstve / krajské kolo
    • Zenit v strojárstve / krajské kolo

    • 29. 11. 2022
    • Dňa 23. novembra 2022 sa uskutočnilo krajské kolo 23. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátor krajského kola súťaže bola Stredná odborná škola priemyselných technológií, Košice.Našu školu reprezentovali žiaci:

    • Zenit v strojárstve / krajské kolo: Čítať viac
   • Zenit v elektronike / krajské kolo
    • Zenit v elektronike / krajské kolo

    • 29. 11. 2022
    • Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo na SPŠE v Košiciach krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Našu školu reprezentovali:

     Kategória A:

     • Lukáš Bálint IV.BP – 6.miesto
     • Magdaléna Weberová III.AP – 9.miesto

     Kategória B:

     • Jakub Liška II.BP – 9.miesto

     Menovaným ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Ing. Gabriel Staško

    • Zenit v elektronike / krajské kolo: Čítať viac
   • ERASMUS+ odborný kurz v Dubline
    • ERASMUS+ odborný kurz v Dubline

    • 29. 11. 2022
    • Projekt Erasmus+ prináša rôzne príležitosti aj pre učiteľov, nielen pre žiakov. Takúto príležitosť v rámci aktuálneho ročníka našej akreditácie využila aj Mgr. Marcela Harmanová, vyučujúca anglického jazyka, ktorá sa v termíne 14.-19. novembra 2022 aktívne zúčastnila odborného kurzu pre učiteľov Intensive English Course and CLIL for Teachers pod vedením lektorky Miriam Stewart v Europass Teacher Academy v Dubline, v Írsku.

    • ERASMUS+ odborný kurz v Dubline: Čítať viac
   • Beh Ivana Pšenka
    • Beh Ivana Pšenka

    • 25. 11. 2022
    • Dňa 25.11.2022 sa konal Beh Ivana Pšenka. Našu školu reprezentovali v kategórii:

     starší žiaci

     • Olexa Maroš 1.AP - 4. miesto
     • Nemjö Martin 1.AKV

     dorastenci

     • Hricik Milan 2.AP - 2. miesto
     • Pavlovčák Adrián 3.BP
     • Petrovčík Peter 3.BP - 4. miesto
     • Pestuch Alex 3.BP
     • Horňák Miroslav 1.AK
     • D
    • Beh Ivana Pšenka: Čítať viac
   • Čo pre nás robí Európa?
    • Čo pre nás robí Európa?

    • 25. 11. 2022
    • Dňa 24. 11. 2022 sa študenti IV. BP a IV. CP zúčastnili prezentácie Čo pre nás robí Európa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Dozvedeli sa základné informácie o Európskej únii, o jej členských štátoch a o študijných a pracovných možnostiach v krajinách Európskej únie.

     Zaujímavou formou bola urobená prezentácia jednotlivých členských štátov, kde sa študenti dozvedeli zaujímavé fakty, mali možnosť zúčastniť sa kvízov a súťaží a zároveň mohli ochutnať sladké a slané pokrmy typické pre jednotlivé krajiny.

    • Čo pre nás robí Európa?: Čítať viac
   • Študentská kvapka krvi 2022
    • Študentská kvapka krvi 2022

    • 25. 11. 2022
    • „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

     A. Einstein

     Slovenský Červený kríž opäť oslovil verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 28. ročníka tejto kampane znel „Pripoj sa“ a bol výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek pripojil k darcom krvi.

    • Študentská kvapka krvi 2022: Čítať viac
   • Poznáš Freecycling?
    • Poznáš Freecycling?

    • 25. 11. 2022
    • Freecycling siete sú po celom svete. Je to neziskové hnutie založené na darovaní predmetov namiesto ich vyhodenia na skládky. Vedel si, že na našej škole freecycling sieť existuje od roku 2008? Zapoj sa aj ty, a budeš jeden z mnohých členov. Hnutie redukuje odpad, chráni vzácne zdroje a znižuje nápor na skládky, zabezpečuje úžitok svojím členom. Je to všetko o znovupoužití, aby funkčné predmety slúžili naďalej.

    • Poznáš Freecycling?: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie