• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • SÁROVA BYSTRICA
    • SÁROVA BYSTRICA
    • 11. 11. 2019
    • Dňa 8.11.2019 sa v ZOS Michalovce uskutočnila obľúbená súťaž pre mladých adeptov moderovania SÁROVA BYSTRICA 2019. Mladí moderátori sa majú vďaka súťaži možnosť a príležitosť priblížiť k moderátorskej práci, ktorá preverí ich talent, danosti, zručnosti a poskytne im aj množstvo potrebných skúseností. Súťažilo sa v 2 kategóriách - od 15 - 18 rokov a od 18 - 25 rokov a 4 súťažných disciplínach - vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom, interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu a moderovanie vlastnej relácie.

    • SÁROVA BYSTRICA: Čítať viac
   • Finančná gramotnosť
    • Finančná gramotnosť
    • 9. 11. 2019
    • Finančná gramotnosť – cyklus prednášok a interaktívnych aktivít I.

     Služby Tatrabanky a kvíz

     Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív. Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Máme zriadené účty v bankách, platíme debetnými aj kreditnými kartami, využívame služby poisťovní. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa každodenne stretávame a sú bežnou súčasťou nášho života, nie každý z nás je schopný zorientovať sa v nich a porozumieť im. Negramotnosť v oblasti financií veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. ... viac

    • Finančná gramotnosť: Čítať viac
   • Vyrezávanie tekvíc
    • Vyrezávanie tekvíc
    • 7. 11. 2019
    • Už tradične v období pred „dušičkami“ sa na našej škole koná vyrezávanie tekvíc. Ani tento rok si študenti nenechali ujsť príležitosť. Preto dňa 24.októbra 2019 na pracovisku Kapušianska 6 organizátori – študenti II.BP odboru prevádzka a ekonomika dopravy a traja študenti IV.BK odboru prevádzka a ekonomika dopravy pripravili vskutku zaujímavé dopoludnie. Akcia začala o 8.00 hodine ráno úvodným príhovorom pána zástupcu Ernesta Exenbergera, nasledovalo pár pokynov k samotnej realizácii podujatia a študenti sa s chuťou pustili do práce.

    • Vyrezávanie tekvíc: Čítať viac
   • Workshop "Iba sme sa narodili"
    • Workshop "Iba sme sa narodili"
    • 3. 11. 2019
    • Dňa, 24.10.2019, na pracovisku Partizánska 1, sa uskutočnil workshop, ktorého sa zúčastnila trieda II.AP, organizovaný neziskovou organizáciou Post Bellum so sídlom v Bratislave. Workshop s názvom, Iba sme sa narodili, cez príbehy skutočných ľudí viedol študentov k pochopeniu historických súvislostí i následkov ľudského konania. Komunikoval tému antisemitizmu a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň cez vlastný zážitok poukazoval na vzostup šírenia informácií na internete a sociálnych sieťach, z ktorých mnohé sú mylné a zavádzajúce, čo často využívajú konšpirátori a extrémisti. Workshop sa snažil podnietiť u študentov schopnosť rozlišovať pravdu od lži a následne viesť študentov ku kritickému mysleniu. Prepájal minulosť so súčasnosťou, na záver študenti prezentovali a medializovali výsledky svojej práce. Odozva u študentov na celý priebeh workshopu bola veľmi pozitívna.

    • Workshop "Iba sme sa narodili": Čítať viac
   • Workshop "Tak toto neprejde"
    • Workshop "Tak toto neprejde"
    • 3. 11. 2019
    • Dňa, 24.10.2019, na pracovisku Partizánska 1, sa uskutočnil workshop, s názvom Tak toto neprejde, ktorého sa zúčastnila trieda II.DP. Jeho úlohou v rámci možností bolo pochopiť dobu a priblížiť študentom pojmy totalita, nedemokratické režimy, sloboda slova, cenzúra, ľudské práva a ich porušovanie prostredníctvom vlastného zážitku. Študenti na seba prevzali charaktery postáv, ktoré odporovali, ale aj sympatizovali s režimom. Vyskúšali si, aké je to byť agentom ŠtB, či na vypočúvaní, vytvorili 3 samizdaty. Odozva u študentov na priebeh a výstupy workshopu bola veľmi dobrá.

    • Workshop "Tak toto neprejde": Čítať viac
   • ABY SA NEZABUDLO ...
    • ABY SA NEZABUDLO ...
    • 3. 11. 2019
    • ABY SA NEZABUDLO ... SOŠT NA EXKURZII V KONCENTRAČNOM TÁBORE OSVIENČIM

     V dnešnej dobe, kedy narastajú rôzne nacionálne hnutia a myšlienky neznášanlivosti, si treba pripomínať udalosti, kedy podobné názory spôsobili veľké utrpenie ľudí. 28. októbra 2019 sa 43 študentov našej školy v sprievode 3 pedagógov a profesionálnej sprievodkyne zúčastnilo poznávacieho zájazdu do Poľska, počas ktorého sme navštívili mesto Oswiecim, smutne preslávené z obdobia 2. svetovej vojny. Navštíviť miesto najväčšej masovej vraždy v ľudských dejinách si vyžaduje veľkú dávku odvahy.

    • ABY SA NEZABUDLO ...: Čítať viac
   • Rodičovské združenie a voľby do Rady školy
    • Rodičovské združenie a voľby do Rady školy
    • 24. 10. 2019
    • SOŠT technická v Michalovciach, pozýva rodičov na rodičovské združenie

     pracovisko Partizánska 1 - dňa 12.11.2019

     15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - učebňa C11-MU

     16:00 - plenárne zasadnutie - hlavná chodba poschodie

     16:30 - triednické schôdzky - po učebniach

    • Rodičovské združenie a voľby do Rady školy: Čítať viac
   • Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov
    • Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov
    • 23. 10. 2019
    • Dňa 22.októbra 2019 sa v telocvični SOŠ OaS v Michalovciach konalo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov.

     Družstvo SOŠ technickej tvorili Richard Leško IV.BP, Geľatič Kristián III.DP, Tačár Ján II.BP a Čičvák Lukáš III.DP. Z 10-tich stredných škôl sa tím našej školy umiestnil na peknom 3.mieste. Bližšie informácie o jednotlivých zápasoch nájdete na tomto mieste.

    • Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov: Čítať viac
   • AMAVET / krajské kolo
    • AMAVET / krajské kolo
    • 22. 10. 2019
    • Dňa 18.októbra 2018 sa v Prešove konalo krajské kolo 22. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Prešovský a Košický kraj. Aj v tomto školskom roku prihlásili študenti našej školy Richard Harman a Ľubomír Pallaj, žiaci IV.BP triedy, na AMAVET svoj vedátorský projekt „VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE“.

    • AMAVET / krajské kolo: Čítať viac
   • Exkurzie FVE Bánovce nad Ondavou a EVO Vojany
    • Exkurzie FVE Bánovce nad Ondavou a EVO Vojany
    • 22. 10. 2019
    • Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. Ich hlavnou úlohou je prepojenie teoretického vyučovania s priamou praktickou činnosťou v navštívených priestoroch. Naši štvrtáci z tried IV. AP a IV.BP z odboru elektrotechnika v mesiaci október sa zúčastnili dvoch exkurzií. Prvá bola vo fotovoltaickej elektrárni, ktorá je v našom regióne v Bánovciach nad Ondavou. Celou exkurziou nás sprevádzali dvaja naši bývalí žiaci Peter Višňovský a Tomáš Varga. Oboznámili žiakov s výrobou elektrickej energie vo FVE zo slnečnej energie a aj so svojou prácou, ktorú vykonávajú vo funkcii technikov vo FVE.

    • Exkurzie FVE Bánovce nad Ondavou a EVO Vojany: Čítať viac
   • Zenit v programovaní - školské kolo
    • Zenit v programovaní - školské kolo
    • 20. 10. 2019
    • Zenit („Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„) je súťaž určená žiakom SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať ich tvorivé kompetencie a zručnosti.

     Dňa 16.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní, ktoré je jednotné v celej SR.

    • Zenit v programovaní - školské kolo: Čítať viac
   • Zenit v elektronike / školské kolo
    • Zenit v elektronike / školské kolo
    • 17. 10. 2019
    • Dňa 16.10.2019 sa v priestoroch dielní SOŠT na Partizánskej ulici uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 15 študentov v kategórii A (3. a 4.ročník) a 9 študentov v kategórii B (1. a 2.ročník). Súťaž pozostávala z teoretickej časti, kde študenti písomne odpovedali na 30 otázok z elektroniky a praktickej časti, kde navrhovali a zrealizovali plošný spoj podľa zadanej schémy. Poradie:

    • Zenit v elektronike / školské kolo: Čítať viac
   • Burza informácií
    • Burza informácií
    • 17. 10. 2019
    • V utotok 15.10.2019 sa v Trebišove konala BURZA INFORMÁCIÍ. Študenti deviatych ročníkov základných škôl z Trebišova a okolia mali možnosť dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia na stredných školách. Akcie sa zúčastnila aj naša škola (Ing. Jozef Kočiš, Ing. Jozef Tüdoš, Viliam Jakubec IV. BP). Úlohou bola prezentácia odborov a praktická ukážka prác našich študentov. Tie sa budúcim študentom páčili a dúfame, že sa rozhodnú pre štúdium na našej škole.

    • Burza informácií: Čítať viac
   • DOD / TUKE
    • DOD / TUKE
    • 16. 10. 2019
    • Technická univerzita v Košiciach organizovala dňa 15.októbra 2019 Deň otvorených dverí pre účely propagácie univerzity, jej deviatich fakúlt a ich katedier. 40 žiakov tretích ročníkov našej školy sa tohto dňa zúčastnili spolu s pedagogickým dozorom.

     Návštevu TUKE sme začali v priestoroch univerzitnej knižnice, kde sa prezentovali všetky fakulty. Odtiaľ sa žiaci odobrali v sprievode našich bývalých študentov na jednotlivé fakulty a katedry podľa zamerania a podľa záujmu o štúdium. Tam im boli predstavené študijné programy a žiaci dostali informácie nielen o obsahu učiva a samotnom štúdiu, o prijímacích skúškach, ale sa dozvedeli čo to aj o živote na škole.

    • DOD / TUKE: Čítať viac
   • 42.ročník ŠK SOČ
    • 42.ročník ŠK SOČ
    • 16. 10. 2019
    • V tomto školskom roku sa uskutoční 42. ročník SOČ. Predpokladaný termín školského kola je 25.február 2020.

     Študenti štvrtého ročníka, ktorí sa chcú zúčastniť školského kola SOČ sa majú možnosť prihlásiť do 8.novembra 2019 formou písomnej prihlášky (prihláška na ŠK SOČ, kontrolný list), nižšie ročníky sa môžu prihlásiť na školské kolo najneskôr do vianočných prázdnin (21.decembra 2019) u Ing. Márii Irchovej (A-06). Ďalšie informácie čítajte na tomto mieste.

    • 42.ročník ŠK SOČ: Čítať viac
   • Zemplínske múzeum
    • Zemplínske múzeum
    • 15. 10. 2019
    • Zemplínske múzeum v Michalovciach po štyroch rokoch rekonštrukčných prác otvorilo svoje brány. Dňa 10.10.2019 trieda II. AK a 14.10.2019 trieda II. BP sa zúčastnili prehliadky múzejných expozícií. Žiaci si vypočuli odborný výklad a množstvo zaujímavostí o členoch šľachtickej rodiny Sztáray, prezreli nové interaktívne expozície, historickú a umelecko-historickú.

    • Zemplínske múzeum: Čítať viac
   • ERASMUSDAYS 2019
    • ERASMUSDAYS 2019
    • 7. 10. 2019
    • V dňoch 10. – 12. 10. 2019 sa uskutoční celosvetová kampaň vyzdvihujúca prínos programu Erasmus+. Keďže naša škola úspešne realizovala v minulom školskom roku projekt v rámci programu Erasmus+ “Moje budúce povolanie – moje hobby”, rozhodli sme sa zapojiť a spoločne pridať Slovensko na mapu Erasmus Days 2019. V týchto dňoch bude vo vestibule školy realizované podujatie “Aké to bolo pridať sa k Erasmu…”– výstava fotografií, informácií a zaujímavostí z mobilít v Saluzze v Taliansku, Kopřivníc a Javorníka v Českej republike, ktorých sa zúčastnili 26 žiaci našej školy. Bližšie informácie o tomto projekte nájdete na webe školy www.sostmi.sk pod ikonkou Projekty/Erasmus+. Neváhajte a príďte sa pozrieť, všetci ste srdečne vítaní.

    • ERASMUSDAYS 2019: Čítať viac
   • Oznámenie / zenit v elektronike
    • Oznámenie / zenit v elektronike
    • 7. 10. 2019
    • Blíži sa čas, kedy si možete zmerať sily vo výrobe plošného spoja, ale aj vo vedomostiach z Elektroniky. Termín školského kola súťaže Zenit v elektronike je už známy.

     Kedy?: 16.10.2019

     Čas: 7:45 hod.

     Kde?: dielne SOŠT, Partizánska 1, Michalovce

     Záujemci hláste sa do 14.10.2019 v kabinete D 010 Ing. Staškovi alebo p.Pénzešovi na pracovisku Kapušianska 6. Príďte si zmerať silyTešíme sa na Vás.

    • Oznámenie / zenit v elektronike: Čítať viac
   •  World Robot Olympiad (WRO)
    •  World Robot Olympiad (WRO)
    • 7. 10. 2019
    • V utorok 24. septembra 2019 sa košické Kasárne zaplnili mladými programátormi. Po prvýkrát sa totiž konali majstrovstvá Slovenska medzinárodnej programátorskej súťaže World Robot Olympiad (WRO).

     Za organizáciou súťaže stojí Edutus Slovensko a Nadácia Talentum Cassoviensis. Cieľom WRO je priblížiť mládeži prírodné vedy a podporiť v nich záujem o štúdium technologických a informatických odborov. Prvé slovenské majstrovstvá WRO podporili aj Košice IT Valley, T-Systems Slovakia a Unique people. Organizačne pomohla UPJŠ a dobrovoľníci z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie TUKE.

    •  World Robot Olympiad (WRO): Čítať viac
   • Florbal - turnaj žiakov SŠ
    • Florbal - turnaj žiakov SŠ
    • 7. 10. 2019
    • Dňa 26.9.2019 sa uskutočnil florbalový turnaj žiakov SŠ v Michalovciach. Vyhlasovateľom turnaja bolo mesto Michalovce - Európske mesto športu. Organizátorom Gymnázium P.Horova v Michalovciach. Naši žiaci obsadili 2.miesto. Srdečne blahoželáme!

     PaedDr. Jana Hamadejová

    • Florbal - turnaj žiakov SŠ : Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.