• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Olympijská kvapka krvi 2023
    • Olympijská kvapka krvi 2023

    • 9. 6. 2023
    • V pondelok 12.júna 2023 sa uskutoční Olympijská kvapka krvi, v čase od 7:30 hod., na Strednej zdravotníckej škole. Odber krvi je pre žiakov 3.ročníka.

    • Olympijská kvapka krvi 2023: Čítať viac
   • Nordic walking - severská chôdza
    • Nordic walking - severská chôdza

    • 5. 6. 2023
    • Na hodinách TŠV sme sa začali venovať severskej chôdzi.Čo je nordic walking alebo severská chôdza?

     Už zo samotného názvu vyplýva, že korene severskej chôdze budeme hľadať v škandinávskych krajinách. Nordic walking bolo pôvodne mimosezónne cvičenie pre elitných bežkárov vo Fínsku. Postupom času sa však ukázali jeho výhody aj pre bežnú populáciu, ktorá zároveň čoraz viac času trávi sedením.

    • Nordic walking - severská chôdza: Čítať viac
   • Maturita 2023
    • Maturita 2023

    • 5. 6. 2023
    • Naladení na pokoj a pohodu, odbúrajúc čo najviac stresu, pristúpili naši maturanti k zelenému stolu a vytiahli zo seba aj tie informácie, o ktorých si mysleli, že už dávno zabudli. Popri tom všetkom si hlavne verili a zostali sami sebou.

     Maturovali na obidvoch pracoviskách. Držali sme im palce a priali veľa šťastia!

    • Maturita 2023: Čítať viac
   • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024
    • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024

    • 28. 5. 2023
    • Dňa 18.5.2023 sme boli informovaní o výsledku výberovej procedúry v rámci Výzvy na predkladanie návrhov 2023 v programe Erasmus+. Našej škole bol na obdobie 2023/2024 schválený grant vo výške 70 251 EUR, takže sa môžete tešiť na ďalšie zážitky s Erasmom+.

     Zároveň vám prinášame ďalšie prezentácie účastníkov našej mobility vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republike. Pozrite si, ako vnímali prax v zahraničí účastníci Štefan Pastornícky, Kristián Kováč a Samuel Kidala zo IV.BK.

    • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024: Čítať viac
   • Rozlúčka so štvrtákmi
    • Rozlúčka so štvrtákmi

    • 19. 5. 2023
    • 19.mája sa naši štvrtáci rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi, so svojimi učiteľmi a v neposlednom rade s vedením školy.

     Kristína Popovičová, žiačka III.AP triedy sa s našimi štvrtákm lúčila za všetkých spolužiakov so slovami:

     "Po štyroch rokoch vášho štúdia tu stojíte v deň, keď poviete predposledné zbohom našej škole. To posledné zbohom bude o dva týždne po úspešne zvládnutých maturitách. Skončíte jednu z mnohých etáp života a začnete novú, ktorá už nebude taká jednoduchá a bezstarostná ako život na škole.

    • Rozlúčka so štvrtákmi: Čítať viac
   • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj
    • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj

    • 18. 5. 2023
    • Dňa 26.4.2023 z iniciatívy Študentského parlamentu Košického kraja sa v priestoroch SOŠ informačných technológií na ul. Ostrovského v Košiciach uskutočnil pilotný ročník súťaže "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj.

     Súťaž pozostávala z troch disciplín :

     1. vedomostný kvíz zameraný na informácie o KSK

    • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj: Čítať viac
   • ŠACHOVÝ TURNAJ
    • ŠACHOVÝ TURNAJ

    • 18. 5. 2023
    • Šach – kráľovská hra, ktorá má v sebe prvky umenia, vedy ale aj športu. Hra, ktorá rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť.

     Aj na našej škole máme žiakov, ktorým učarovala šachovnica a šachové figúrky. V priebehu apríla a mája si 31 hráčov porovnalo svoje taktické a strategické schopnosti, pozornosť a sústredenie.

    • ŠACHOVÝ TURNAJ: Čítať viac
   • Fyzikálna súťaž
    • Fyzikálna súťaž

    • 18. 5. 2023
    • Už niekoľko rokov sa na našej škole uskutočňuje školská fyzikálna súťaž – „Fyzika v praxi“. V tomto školskom roku sa súťaž konala 12.5.2023. Dvanásť študentov si zmeralo svoje sily v praktických otázkach zo života. Najúspešnejší žiaci, ktorí v priebehu 60 minút odpovedali na 25 kvalitatívnych i kvantitatívnych úloh sú:

    • Fyzikálna súťaž: Čítať viac
   • Exkurzia v metropole Turca
    • Exkurzia v metropole Turca

    • 18. 5. 2023
    • Dňa 12. 05. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili na literárnej exkurzii v Martine.

     Cieľom exkurzie bola odborná a zážitková edukácia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch budov Matice slovenskej, v Literárnom múzeu a na Národnom cintoríne.

     Žiaci sa formou odborného výkladu lektoriek oboznámili so vznikom a činnosťou našej významnej kultúrnej inštitúcie, so životom a tvorbou Jozefa Cígera Hronského, s vývojom slovenskej literatúry od jej počiatkov až po súčasnosť a následne absolvovali lektorovanú prehliadku Národného cintorína.

    • Exkurzia v metropole Turca: Čítať viac
   • Exkurzia Arriva
    • Exkurzia Arriva

    • 15. 5. 2023
    • Žiaci I.CK z pracoviska na ul. Kapušianskej sa piatok 12.5.2023 zúčastnili exkurzie v spoločnosti Arriva Michalovce a.s. Riaditeľ spoločnosti, pán Ladislav Suňok, nás previedol pracoviskom v dielenských priestoroch. V rámci duálneho vzdelávania majú naši žiaci o prácu pre túto spoločnosť veľký záujem. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a bola veľmi prínosná.

    • Exkurzia Arriva: Čítať viac
   • Protidrogová prevencia
    • Protidrogová prevencia

    • 11. 5. 2023
    • Marihuana, mnohými ľuďmi ospevovaná a mnohými zatracovaná. Už dlhšiu dobu je počuť debaty o tom, že by sa mala marihuana legalizovať, že by jej užívanie nebolo trestné a bolo povolené. Informovanosť o marihuane je veľmi malá, často premiešaná rôznymi protichodnými informáciami a niekedy i klamstvami.

    • Protidrogová prevencia: Čítať viac
   • Hodiny občianskej náuky trochu inak
    • Hodiny občianskej náuky trochu inak

    • 11. 5. 2023
    • Hoci sa učitelia snažia do klasickej vyučovacej hodiny vnášať množstvo zaujímavých aktivít a pracovať s technikou, tradičné vyučovanie je stále súčasťou edukácie. Sú však vyučovacie predmety, kde je viac možností vnášať a skúšať nové, iné formy vyučovania, a pozorovať ich úspešnosť a zmeny, ktoré prinášajú na obidvoch stranách, žiakom aj učiteľom.

    • Hodiny občianskej náuky trochu inak: Čítať viac
   • Deň "SOS"
    • Deň "SOS"

    • 5. 5. 2023
    • V piatok 28.4.2023 sa naši žiaci z pracoviska Kapušianska, v rámci odborného výcviku, pod vedením svojich majstrov zúčastnili „SOS dňa“ pred obchodným centrom Zemplín. SOS dňa sa zúčastnili aj žiaci iných michalovských základných a stredných škôl.

     Počas dňa mali možnosť vidieť ukážky zásahov špeciálnych policajných zložiek ako aj zásah hasičov pri dopravnej nehode a hasení požiaru autobusu. Na parkovisku OC Zemplín boli pripravené aj prezentačné stánky mestskej a štátnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby Shield a Slovenského červeného kríža, v ktorých sa mohli prítomní bližšie oboznámiť s prácou záchranných zložiek. Prezentované boli aj rôzne druhy záchrannej techniky a vybavenia záchranných zložiek.

    • Deň "SOS" : Čítať viac
   • Súťaž Autoopravárov stredných škôl
    • Súťaž Autoopravárov stredných škôl

    • 5. 5. 2023
    • 28.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technická zúčastnili súťaže Autoopravárov stredných škôl regiónu východného Slovenska.

     Našu školu reprezentovali Jakub Oreščák 3.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Pavol Tabiš. Dvaja z nich získali a pekné výsledky:

     Jakub Oreščák, 3.CK - 1. miesto

     Samuel Stuľak z 3.AK - 3. miesto

    • Súťaž Autoopravárov stredných škôl: Čítať viac
   • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023
    • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023

    • 5. 5. 2023
    • 13.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technickej Filip Novotný 1.CK , Peter Vasiľ 1.CK, Patrik Kora 1.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Adam Grajcar 3.AK zúčastnili súťaže Horizont educational grand prix hydrogen RC cars Slovakia. Súťaž sa konala v Bratislave, ZCV Aurelium, Bojnická 3 (areál MATADOR).

     V kategórii B „sériové autá“ sa náš tím umiestnil na 3.mieste a postúpili tak do kategórie A „vodíkove špeciály".

    • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023: Čítať viac
   • SOČ / celoslovenské kolo
    • SOČ / celoslovenské kolo

    • 2. 5. 2023
    • V dňoch od 26.4.2023 do 28. 4. 2023 sa konala celoštátna prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti na SOŠ vinársko – ovocinárskej v Modre. Je to súťaž, ktorá napomáha osobnému a profesijnému rastu žiakov, rozvíja ich kreativitu a pomáha im prepájať získané vedomosti s praxou.

     Žiaci svoje nápady a výskumy prezentovali na celoštátnom kole pred 3-člennou odbornou komisiou. Naša škola mala v tomto boji dve horúce ohnivká v dvoch súťažných odboroch:

    • SOČ / celoslovenské kolo: Čítať viac
   • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce
    • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce

    • 30. 4. 2023
    • Dňa 27.4.2023 sa konal mix volejbal SŠ o Putovný pohár primátora mesta Michalovce, ktorý organizoval MÚ v Michalovciach. Hralo sa v dvoch skupinách. A skupina odohrala zápasy v telocvični na našej škole, B skupina v telocvični SOŠOaS v Michalovciach.

     A skupina: SOŠT, OA, GĽŠ, postup do finále GĽŠ a SOŠT.

    • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce: Čítať viac
   • Stolný tenis / regionálne kolo
    • Stolný tenis / regionálne kolo

    • 25. 4. 2023
    • Dňa 19.4.2023 sa na SOŠ hotelových služieb a obchodu uskutočnilo regionálne finále v stolnom tenise chlapcov, na ktoré sa kvalifikovali aj naši chlapci po postupe z oblastného kola.

     Po postupe zo skupiny sa v semifinále stretli s Gymnáziom Trebišov, ktorému po veľkom boji podľahli tesne 3:4 a umiestnili sa na celkovom 4.mieste.

    • Stolný tenis / regionálne kolo: Čítať viac
   • Bezpečný internet
    • Bezpečný internet

    • 25. 4. 2023
    • Bezpečný internet je platforma Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Jej cieľom je zvyšovať povedomie o digitálnych témach. Tu môžeme nájsť aktuálne témy týkajúce sa príležitostí aj rizík súvisiacich s online priestorom s cieľom porozumieť im a spoľahlivejšie sprevádzať deti digitálnym svetom.

    • Bezpečný internet: Čítať viac
   • Erasmus+
    • Erasmus+

    • 19. 4. 2023
    • V poslednom čísle dvojtýždenníka Michalovčan zo 14. apríla 2023 nájdete na stránkach venovaných kultúre a školstvu aj článok „Keď učenie vyzerá trocha inak“, v ktorom sme uverejnili informácie o mobilite programu Erasmus+ vo firme Tatra v Českej republike. Zúčastnili sa jej 11 žiaci odboru mechanik nastavovač a 2 žiaci odboru autoopravár.

    • Erasmus+: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie