• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Modré nezábudky
    • Modré nezábudky
    • 9. 10. 2021
    • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, fajčenie, nedostatok pohybu a spánku ....... (viac na tomto mieste).

    • Modré nezábudky: Čítať viac
   • MMM / výsledková listina
   • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021
    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021
    • 3. 10. 2021
    • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

     T. G. Masaryk

     Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov (EDL – European Day of Languages), ktorý sa prvý krát oslavoval v roku 2001, tento rok sme si ho teda pripomínali už 20-ty krát. Odvtedy si ho v tento deň každoročne pripomínajú krajiny Európskej únie, ale aj ostatné krajiny v Európe.

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021: Čítať viac
   • MMM
    • MMM
    • 3. 10. 2021
    • Dnes (3.10.2021) sa konal v Košiciach 98.ročník MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU. Našu školu na Juniorskej štafete MMM reprezentovali:

     1. Novotný Viliam (IV.CP) 12 km

     2. Hrabčák Jakub ( III.BK) 9 km

     3. Mgr. Exenberger Ernest 12 km

     4. Dilik Jakub ( IV.AK) 9 km

     Realizačný tím:

     PaedDr.Hamadejová Jana

    • MMM: Čítať viac
   • Biela pastelka
    • Biela pastelka
    • 29. 9. 2021
    • ​​​​​​​Milí žiaci a študenti,

     ďakujeme, že sa stávate súčasťou rodiny Bielej pastelky.

     Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky robíte veľkú vec – pomáhate niekomu zmeniť život k lepšiemu. Aj vďaka vášmu príspevku môžu naši sociálni pracovníci pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím zlepšiť a skvalitniť ich život. V priebehu dvoch dní vás oslovia dobrovoľníci – študenti našej školy s prosbou prispieť do verejnej zbierky. Príspevok je dobrovoľný s odporúčaním prispieť sumou aspoň 1€.

    • Biela pastelka: Čítať viac
   • Okresné kolo v cezpoľnom behu
    • Okresné kolo v cezpoľnom behu
    • 24. 9. 2021
    • 23.septembra sa žiaci našej školy zúčastnili OK v cezpoľnom behu. Školu reprezentovali:

     chlapci: Šašík Michal a Tomko Jozef z II.BP a Vrabeľ Dávid z I.BP

     dievčatá: Popovičová Kristína a Wéberová Magdaléna z II.AP a Vargová Karin z I.EP

     Žiakom ďakujeme za reprezentáciu!

     (PaedDr. Jana Hamadejová)

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu: Čítať viac
   • GAMEFAIR 2021
    • GAMEFAIR 2021
    • 24. 9. 2021
    • V dňoch 25. až 26.septembra 2021 sa v meste Košice odohrá najväčší herno-technologický festival na východnom Slovensku. Táto aktivita bude realizovaná s podporou Košického samosprávneho kraja a predsedu KSK.

     Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

     (nm)

    • GAMEFAIR 2021: Čítať viac
   • Účelové cvičenie
    • Účelové cvičenie
    • 24. 9. 2021
    • 16. a 17.septembra.2021 sa konalo účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov na ulici Partizánska 1.

     Cieľom účelového cvičenia je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Účelové cvičenie vo všeobecnosti je orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrom a prírodných katastrof.

    • Účelové cvičenie: Čítať viac
   • Otvorenie školského roka 2021/2022
    • Otvorenie školského roka 2021/2022
    • 27. 8. 2021
    • Otvorenie školského roka 2021/2022 bude prebiehať dňa 2. septembra 2021 nasledovne:

     pracovisko Partizánska - 8:00

     pracovisko Kapušianska - 8:30


     !!! Každý žiak musí mať rúško !!!

     Pri nástupe žiak so sebou bude mať čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (vyhlasenie.docx) resp. oznámenie o výnimke z karantény (oznamenie.docx​​​​​​​).

    • Otvorenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
   • Informácia pre žiakov školy
    • Informácia pre žiakov školy
    • 23. 8. 2021
    • Na základe pokynu ministra školstva SR je možné využiť antigénové samotestovanie v počte 25 ks testov na žiaka.

     Za tým účelom je potrebné zo strany rodiča akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, mailom, systémom EDUPAGE, osobne v škole) kontaktovať triedneho učiteľa v termíne do 25. augusta 2021 do 24:00.

    • Informácia pre žiakov školy: Čítať viac
   • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
    • 30. 6. 2021
    • Je za nami školský rok 2020/2021. Bol náročný nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Každý z nás sa posunul určitým spôsobom a smerom. Prežívali sme chvíle náročné, ale aj úsmevné, poučné a povedzme si pravdu, získali sme veľa nových informácií - žiaci, učitelia aj rodičia.

     Každý pracoval vlastným tempom, niekto zodpovednejšie, iný menej zodpovedne. Riaditeľ školy spolu so zástupcom RŠ ocenili žiakov s výborným prospechom a žiakov, ktorí šírili dobré meno školy aj v tomto období na súťažiach nielen regionálnych, ale aj celoslovenských a medzinárodných..

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021: Čítať viac
   • Modernejšia škola
    • Modernejšia škola
    • 25. 6. 2021
    • Naša žiadosť v rámci dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách - projekt "Modernejšia škola" bude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporená.

    • Modernejšia škola: Čítať viac
   • Otvorenie nového fitštúdia
    • Otvorenie nového fitštúdia
    • 24. 6. 2021
    • Pri príležitosti otvorenia nového fitštúdia na SOŠT Michalovce, pracovisko Kapušianska 6, pod názvom – FitKap, sa uskutoční súťaž v tlaku na lavičke.

     Bližšie informácie nájdete na plagáte. Tešíme sa na Vás!

     Ing. Juraj Pirkovský

    • Otvorenie nového fitštúdia: Čítať viac
   • AcadNet 2021
    • AcadNet 2021
    • 23. 6. 2021
    • Dňa 12.6.2021 sa náš žiak Jakub Varga ako víťaz celoslovenskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2021) zúčastnil medzinárodnej súťaže AcadNet 2021, ktorú organizovala univerzita Automatic Control and Computers, University POLITEHNICA of Bucharest v spolupráci s Cisco systems a ministerstvom školstva Rumunska.

    • AcadNet 2021: Čítať viac
   • Odovzdanie cien - 14.ročník súťaže VSD
    • Odovzdanie cien - 14.ročník súťaže VSD
    • 23. 5. 2021
    • 21.mája 2021 navštívili našu školu za spoločnosť VSD, a.s. vedúca odboru Personálneho rozvoja Monika Lὅfflerová a Mgr. Petra Vancová. Prišli osobne odovzdať ceny žiakom, ktorí sa zúčastnili 14. ročníka tímovej súťaže VSD na tému "Riadenie spotreby domácnosti vrátane nabíjania elektromobilov".

     Ako uviedli, túto súťaž využívajú na podporu odbornosti a kreativity mladých ľudí, ako aj na odhaľovanie elektro talentov. Ocenili skutočnosť, že aj napriek zložitej pandemickej situácií sa žiaci našej školy (ako jednej z troch škôl) zúčastnili tohoto ročníka. Preto sa rozhodli oceniť práce žiakov nielen na prvých troch miestach (2.miesto - tím SOPIA - Adam Ihnát a Peter Sokol, III.BP), ale všetkých zúčastnených (za našu školu tím ELEKTRIO - Jakub Hreško, III.AP a Miloš Knežo,II.BP).

    • Odovzdanie cien - 14.ročník súťaže VSD : Čítať viac
   • Maturitné ročníky 2021 ukončili školský rok
    • Maturitné ročníky 2021 ukončili školský rok
    • 18. 5. 2021
    • 14.máj 2021 bol posledným dňom našich maturantov v škole. Nakoľko pandemická situácia nedovolila spoločnú rozlúčku, rozlúčka prebehla len v triedach s ich triednymi učiteľmi. Prihovorili sa im aj riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan a zástupca školy Ing. Rastislav Hreško.

     Riaditeľ poďakoval maturantom za to, že si vybrali pre svoje štúdium našu školu a vyjadril presvedčenie, že učitelia školy im odovzdali maximum aj v tejto ťažkej dobe a prispeli k formovaniu ich osobnosti ako po stránke odbornej, tak aj po stránke ľudskej. Poprial všetkým úspešný a šťastný život, či na vysokých školách alebo v práci. Spolu so zástupcom školy poďakovali a ocenili žiakov, ktorí počas svojho štúdia reprezentovali školu na rôznych odborných a športových súťažiach a šírili dobré meno školy.

    • Maturitné ročníky 2021 ukončili školský rok: Čítať viac
   • Súťaž VSD / 14.ročník
    • Súťaž VSD / 14.ročník
    • 3. 5. 2021
    • Dňa 29.4.2021 sa konal 14.ročník VSD tímovej súťaže na tému: RIADENIE SPOTREBY DOMÁCNOSTI VRÁTANE NABÍJANIA ELEKTROMOBILOV.

     Súťaž prebiehala online, zapojili sa do nej tri školy. Za každú školu súťažili dva tímy. Za nás to bol tím SOPIA (Adam Ihnát, III.BP, Peter Sokol, III.BP) a tím ELEKTRIO (Jakub Hreško, III.AP, Miloš Knežo). Študenti podali skvelý výkon, projektovo, videami aj prezentáciami. Porota udelila okrem prvých troch miest aj cenu za originalitu.

    • Súťaž VSD / 14.ročník: Čítať viac
   • NAG 2021 / on-line
    • NAG 2021 / on-line
    • 28. 4. 2021
    • Projekt IT AKADÉMIA pomáha vyhľadávať IT talenty

     V tohtoročnom finále „sieťovej olympiády“ súťažilo 75 najlepších študentov z 23 stredných a vysokých škôl, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem – ich potenciálnych zamestnávateľov.

    • NAG 2021 / on-line: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.