• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Návšteva archeologického múzea v Košiciach
    • Návšteva archeologického múzea v Košiciach

    • 20. 6. 2022
    • Dňa 17.6. 2022 študenti III.CP navštívili mesto Košice, kde sa okrem prehliadky mesta zoznámili aj s jeho históriou a navštívili podzemné archeologické múzeum Dolná brána - unikátny archeologický komplex, kde mohli vidieť pozostatky mestského opevnenia, ktoré vzniklo v druhej polovici 13. storočia.

    • Návšteva archeologického múzea v Košiciach: Čítať viac
   • KOŽAZ / Partizánska
    • KOŽAZ / Partizánska

    • 20. 6. 2022
    • V dňoch od 13.6. do 15.6. sa uskutočnil KOŽAZ pre tretie ročníky na Pracovisku Partizánska 1.

     Žiaci sa zúčastnili turistického pochodu na Morské oko. Na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy plnili úlohy z oblasti zdravotníctva, poskytovania prvej pomoci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany.

     Záver kurzu patril orientačnému behu.

    • KOŽAZ / Partizánska: Čítať viac
   • Kurz pohybových aktivít
    • Kurz pohybových aktivít

    • 16. 6. 2022
    • V dňoch 6.- 8.júna 2022 sa uskutočnil letný Kurz pohybových aktivít pre žiakov 2.ročníka, dennou dochádzkou. KPA bol zameraný na turistiku, environmentálnu výchovu, pobyt v prírode a pohybové hry v prírode.

     Žiaci sa zúčastnili výstupu na Brekovský hrad, turistického pochodu na Morské oko a Prímestskú oblasť Zemplínskej šíravy.

    • Kurz pohybových aktivít: Čítať viac
   • Kurz ochrany života a zdravia
    • Kurz ochrany života a zdravia

    • 6. 6. 2022
    • Dňa 1.až 3.júna 2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka na pracovisku Kapušianska 6. Žiaci si precvičovali zadané témy z ochrany zdravia, zásad pobytu a pohybu v prírode, základy streleckej prípravy a chemickej ochrany v záverečnom preteku pod názvom: Branná všestrannosť školy.

    • Kurz ochrany života a zdravia: Čítať viac
   • Exkurzia
    • Exkurzia

    • 3. 6. 2022
    • Bola streda 1. 6. 2022.

     Pán zástupca Exenberger a pani učiteľka Lobová sa s nami stretli hneď ráno pri fontáne v centre mesta Michalovce. Po kontrole prítomných a neprítomných sme sa presunuli do mestskej galérie. Absolvovali sme zaujímavú výstavu k 50. výročiu Detského folklórneho súboru Zemplínik. Videli sme staré kroje, starodávne výšivky, fotografie z vystúpení detského súboru Zemplínik, diplomy a ocenenia. Okrem toho v galérii prebiehala výstava detských výtvarných prác. Po obhliadke výstavy sme pokračovali druhou časť našej exkurzie. Peši sme sa presunuli do Hvezdárne na Hrádok. Mali sme prednášku s pánom Komárekom o lietadlách a leteckých katastrofách. Pán Komárek zaujímavo prednášal a vysvetľoval, ako to všetko okolo lietadiel a lietania funguje. Dozvedeli sme sa o jeho záujme o lietadlá a lietanie. Exkurzia Hvezdárne pokračovala v kupole, kde sa nachádza veľký ďalekohľad, k

    • Exkurzia: Čítať viac
   • Rozlúčka so štvrtákmi
    • Rozlúčka so štvrtákmi

    • 20. 5. 2022
    • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov 4. ročníka na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach

     „Všetko sa končí a všetko sa začína...“

     Aj to boli slová, ktorými sa mladší žiaci za tónov študentskej hymny lúčili s našimi maturantmi, ktorí v piatkové dopoludnie 20.5.2022 po štyroch rokoch štúdia opúšťali brány Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    • Rozlúčka so štvrtákmi: Čítať viac
   • 2.účelové cvičenie pre 1.ročník / Partizánska 1
    • 2.účelové cvičenie pre 1.ročník / Partizánska 1

    • 20. 5. 2022
    • Cieľom 2.účelového cvičenia bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody. V nadväznosti na získané vedomosti a zručnosti poskytovať žiakom potrebné teoretické a praktické poznatky na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, ktoré ohrozujú človeka a okolie.

    • 2.účelové cvičenie pre 1.ročník / Partizánska 1: Čítať viac
   • Prezentácia školy na verejnosti / župné dni
    • Prezentácia školy na verejnosti / župné dni

    • 17. 5. 2022
    • "Nemusíš byť skvelý, aby si začal,

     ale musíš začať, aby si bol skvelý."

     V piatok 13. 5. 2022 sa konali Župné dni na Zemplíne. V rámci tejto aktivity KSK sa naša škola odprezentovala na Námestí Osloboditeľov v Michalovciach.

     Túto akciu sme poňali ako výzvu a rozhodli sme sa ukázať projekty našich žiakov za školský rok 2021/22. Zároveň sme sprostredkovali žiakom základných škôl a verejnosti informácie o študijných a učebných odboroch, ktoré sa vyučujú na našej škole na pracovisku Partizánska 1 a Kapušianska 6.

    • Prezentácia školy na verejnosti / župné dni: Čítať viac
   • Účelové cvičenie / 2.ročník
    • Účelové cvičenie / 2.ročník

    • 17. 5. 2022
    • 12. mája 2022 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili 2. účelového cvičenia. Od školy sa presunuli na Prímestskú oblasť Zemplínskej šíravy, kde si prešli disciplínami podľa vopred stanoveného harmonogramu. Všetci sa vrátili príjemne unavení po vydarenom dni.

     Mgr. Stanislav Onderko, vedúci ÚC

    • Účelové cvičenie / 2.ročník: Čítať viac
   • KONFERENCIA O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ IDES
    • KONFERENCIA O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ IDES

    • 16. 5. 2022
    • V priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach sa dňa 13.5.2022 uskutočnila konferencia o duálnom vzdelávaní. Konferencia bola výstupom projektu IDES v ktorom boli zapojené 4 krajiny EU. Každá z krajín predstavila svoj systém duálneho vzdelávania. Aktivity Slovenska, Slovinska a Poľska boli online a prezenčne bola aktivita v Lotyšsku. Gestorom projektu bol KSK v spolupráci s Agentúrou pre podporu regionálneho rozvoja Košice.

    • KONFERENCIA O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ IDES: Čítať viac
   • Tímová súťaž VSD / 15. ročník
    • Tímová súťaž VSD / 15. ročník

    • 16. 5. 2022
    • "SVET POTREBUJE ENERGETIKU

     A ENERGETIKA POTREBUJE TEBA."

     Dňa 5. mája 2022 sa konal 15.ročník tímovej súťaže partnerských stredných škôl VSD. Témou ročníka bol MANAŽMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA.

     Súťaže sa zúčastnilo 10 tímov. Súťaž po dvoch ročníkoch online, sa konečne uskutočnila prezenčnou formou. V rámci prezentácie študenti predstavili svoj projekt, ukážku fungovania modelu a potom odpovedali na otázky poroty. Porota hodnotila technickú originalitu, efektivitu, využiteľnosť v praxi, funkčnosť a dizajn modelu, tímovú prezentáciu a projektovú dokumentáciu. Predsedom poroty bol PhDr. Ing. Ján Romaňák, vedúci odboru prevádzky sietí VN a NN. Ďalší členovia boli odborníci z praxe a z vysokých škôl. Porota ocenila prístup študentov. "Téma bola veľkou výzvou, s ktorou sa študenti popasovali fantasticky a naozaj bolo z čoho vyberať. Súťažiaci boli skvelí, kreatívni, proj

    • Tímová súťaž VSD / 15. ročník: Čítať viac
   • Celoslovenské kolo SOČ
    • Celoslovenské kolo SOČ

    • 10. 5. 2022
    • Na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 v Bardejove sa v dňoch od 26.4.2022 do 29.4.2022 sa uskutočnila celoštátna prehliadka prác 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

     Naša škola mala v súťaži dve ohnivká.

     V súťažnom odbore:

     09 Strojníctvo, hutníctvo, doprava

    • Celoslovenské kolo SOČ: Čítať viac
   • Nevšedné podoby prútia / 2.ročník výstavy
    • Nevšedné podoby prútia / 2.ročník výstavy

    • 10. 5. 2022
    • Po dvoch rokoch, sme opäť zorganizovali 6. apríla 2022 v Dielni starých remesiel 2. ročník výstavy s názvom Nevšedné podoby prútia.

     Súčasťou stretnutia boli tvorivé dielne, ktoré tvorili nosnú časť podujatia. Výstava je dôkazom toho, že z prútia sa nevyrábajú len korbáče a košíky, ale aj množstvo iných neobvyklých vecí.

    • Nevšedné podoby prútia / 2.ročník výstavy: Čítať viac
   • Účelové cvičenie / Kapušianska
    • Účelové cvičenie / Kapušianska

    • 10. 5. 2022
    • Dňa 4.5.2022 sa uskutočnilo “Účelové cvičenie žiakov“ prvého a druhého ročníka na pracovisku Kapušianska č. 6. Žiaci pracovali na stanovištiach, na ktorých si precvičovali zadané témy z ochrany zdravia, zásad pobytu a pohybu v prírode, vykonávanie účelových činností v mimoriadnych situáciách, základy streleckej prípravy a chemickej ochrany .

    • Účelové cvičenie / Kapušianska: Čítať viac
   • Nadácia VSE
    • Nadácia VSE

    • 6. 11. 2022
    • Nadácia VSE vyhovela našej Žiadosti o finančnú podporu. Dňa 5.apríla 2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.0033/Nadácia VSE/2022 uzatvorená medzi Nadáciou VSE zastúpenou Mgr. Andreou Danihelovou, správcom nadácie a Strednou odbornou školou technickou, Partizánska 1, Michalovce, zastúpenou riaditeľom školy Ing. Jaroslavom Kapitanom.

    • Nadácia VSE: Čítať viac
   • NAG 2022
    • NAG 2022

    • 3. 5. 2022
    • Dňa 21.4.2022 sa uskutočnil 17. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2022), ktorá umožňuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci súťažili v dvoch kategóriách: kategória UNI – stredoškolskí študenti a kategória UNI – vysokoškolskí študenti. V súťaži museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Čakali na nich náročné zadania, v ktorých mali ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované úlohy.

    • NAG 2022: Čítať viac
   • Prekroč svoj tieň
    • Prekroč svoj tieň

    • 26. 4. 2022
    • Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo dňa 1. 10. 2021 prvý ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, ktorá prebiehala na platforme odborného recen­zo­va­né­ho časopisu. Mladí autori sa zamýšľali nad potrebou jedinečnosti a individuality v kolektíve i spoločnosti, kde sa všetci rešpektujú takí, akí sú, bez pretvárky a prispôsobovania sa na úkor vlastnej dôstojnosti. Zarezonovala aj potreba odpúšťania iným i samým sebe, snaha dosiahnuť pozitívnu životnú zme­­nu a zostať pritom sám sebou.

    • Prekroč svoj tieň: Čítať viac
   • Dvadcati Jarni jurmarok
    • Dvadcati Jarni jurmarok

    • 26. 4. 2022
    • Po dvojročnej prestávke michalovské námestie a priľahlé uličky v centre mesta opäť ožijú. Brány jubilejného dvadsiateho ročníka jarného jarmoku sa slávnostne otvoria už tento piatok 29. apríla o 10.00 hod.

     Návštevníci sa môžu tešiť na tradičné a obľúbené sprievodné podujatia, ktoré k michalovskému jarnému jarmoku patria. Podrobnejšie informácie o programe pripájame v tlačovej správe a na plagátoch.

    • Dvadcati Jarni jurmarok: Čítať viac
   •  „Slovenskô ako maľované“
    •  „Slovenskô ako maľované“

    • 26. 4. 2022
    • Aj naša škola môže už čoskoro získať výpočtovú techniku od Lidla v hodnote 5 000 až 40 000 eur, v závislosti od počtu žiakov.

     Stačí sa zapojiť do projektu „Slovenskô ako maľované“. Tento projekt zahŕňa aj súťaž pre školy pod záštitou Ministerstva školstva SR.

     Od 2. mája 2022 môže každý, kto nakúpi potraviny v Lidli, podporiť svoju školu a pomocou hlasovacieho kódu na stránke malovaneslovensko.sk prispieť k jej výhre. S vašimi osobnými údajmi v rámci súťaže sa bude narábať v súlade s Nariadením GDPR.

    •  „Slovenskô ako maľované“: Čítať viac
   • Pravda o drogách
    • Pravda o drogách

    • 25. 4. 2022
    • Dňa 13.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili besied na tému „Pravda o drogách“, ktorých organizátorom bolo občianske združenie „Slovensko bez drog“ a lektorom Ing. Valér Kováč.

     Besied sa zúčastnili triedy III. BP, I. BP, II. EP, II. CP, III. AP, a IV. BP

     Hlavnou témou bolo na konkrétnych údajoch a informáciách ľudí, ktorí prešli programom terapie pravda o drogách, ktorú ľudia, ktorí podľahli drogám nepoznali a zistili až potom, čo sa chytili do pasce drogovej závislosti. Lektor veľmi zrozumiteľným spôsobom aj formou obojsmernej diskusie a názorov žiakov vysvetlil:

    • Pravda o drogách: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie