• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • 1. 2. 2023
    • Dňa 19.1.2023 naša žiačka Albína Selepková /III.AP/ úspešne reprezentovala našu školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, kde vo svojej kategórii zvíťazila. Postupuje na krajské kolo OAJ, ktoré sa uskutoční dňa 16.2. 2023 v Košiciach.

     Za 1. miesto v okresnej súťaži OAJ jej srdečne blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy aj na krajskom kole OAJ.

    • Olympiáda v anglickom jazyku: Čítať viac
   • Erasmus+
    • Erasmus+

    • 24. 1. 2023
    • Keďže sa blíži termín ďalšej mobility projektu Erasmus+ vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republike, prinášame vám ďalšie príspevky študentov – účastníkov, aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť, ak sa zúčastníte niektorej z mobilít.

     Firma Polycom v Slovinsku uverejnila vo svojom časopise príspevky našich mechatronikov v anglickom jazyku spolu s fotografiami z praxe – časopis. Takto videli prax v Slovinsku žiaci IV.CP - Patrik Senk a Dominik Király. Zážitky z firmy Vitalis v Nemecku vám priblíži prezentácia účastníkov zo IV.AP – Filip Čarnoký a Matej Struňák.

    • Erasmus+: Čítať viac
   • Zimný EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL
    • Zimný EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL

    • 24. 1. 2023
    • V týchto dňoch, od 21.1. do 28.1.2023 prebieha zimný Európsky olympijský festival mládeže. Hostia ho strediská Furlansko - Julského Benátska, Rakúska a Slovinska. Štartujú na ňom mladí športovci vo veku od 14 do 18 rokov v trinástich športoch.

     Slovenskú republiku v hokeji reprezentuje aj náš žiak Paľo Prokopovič z II.EP triedy.

    • Zimný EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL : Čítať viac
   • BEST IN ENGLISH 2022 – výsledky (final results)
    • BEST IN ENGLISH 2022 – výsledky (final results)

    • 20. 1. 2023


    • V novembri sa naša škola po druhý krát zapojila do medzinárodnej súťaže, o čom sme vás už na webstránke školy informovali. Konečné výsledky žiakov boli súťažiacim oznámené v druhej polovici decembra, avšak celkové výsledky škôl zapojených do súťaže boli oznámené len pred pár dňami a teraz si vám ich dovolíme sprostredkovať (pokračovanie).

    • BEST IN ENGLISH 2022 – výsledky (final results): Čítať viac
   • FLORBAL o "Pohár primátora mesta Michalovce"
    • FLORBAL o "Pohár primátora mesta Michalovce"

    • 16. 12. 2022
    • Dňa 15.12.2022 sa konal 1.ročník florbalového turnaja žiakov SŠ "O pohár primátora mesta Michalovce".

     Zvíťazili sme nad SZŠ a OA, no vo finále náš tím podľahol GĽŠ a tak sme obsadili 2.miesto.

     Našu školu reprezentovali:

     Artur Miovkanych 4.BP, Jozef Tomko 3.BP, Lukáš Tomko I.EP, Tóbiás Smolko II.BP, Peter Zbihlej II.AP, Ilčík Dávid II.EP, Marko Židzik II.EP, Martin Pjura II.BP, Adam Bačo I.EP, Nicolas Werfer III.AK, Jozef Knapec II.CP, Marko Repka II.BP

    • FLORBAL o "Pohár primátora mesta Michalovce": Čítať viac
   • English essay competition
    • English essay competition

    • 16. 12. 2022
    • Dňa 13.12.2022 sa naši žiaci Martin Antol a Daniel Činčár zo IV.AP, Jakub Hreňo a Miloš Knežo zo IV.BP , Albína Selepková z III.AP a Filip Hakaj z II.EP zúčastnili online súťaže v písaní eseje v anglickom jazyku. Témy boli zamerané na problematiku klimatických zmien a život mladých ľudí v dnešnom svete. Na organizovaní súťaže sa podieľali : kníhkupectvo Martinus, Centrum anglického jazyka – Bridge, SCELT, GROWNi, IAMbitious a časopis The Slovak Spectator.

    • English essay competition: Čítať viac
   • Po stopách literatúry v akcii
    • Po stopách literatúry v akcii

    • 16. 12. 2022
    • Na príprave výstavy s názvom Odkaz štúrovskej generácie sa aktívne podieľali žiaci IV. AK triedy, ktorí navštevujú krúžok Po stopách literatúry.

     Štvrtáci nainštalovali do odbornej učebne informačné panely dokumentujúce činnosť a odkaz slovenských národovcov.

     Členovia krúžku Po stopách literatúry si pre žiakov nižších ročníkov pripravili aj edukačné aktivity: výklad o slovenskom romantizme spätý s prehliadkou výstavy, rozhovory s mladšími spolužiakmi na určenú tému, súťažný kvíz.

    • Po stopách literatúry v akcii: Čítať viac
   • Odkaz štúrovskej generácie
    • Odkaz štúrovskej generácie

    • 16. 12. 2022
    • V priestoroch SOŠT v Michalovciach sa v dňoch 7. 12. 2022 – 13. 12. 2022 konala výstava s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

     Rok 2022 sa nesie v znamení štúrovského odkazu. Pripomíname si dvesto rokov od narodenia viacerých významných predstaviteľov slovenskej romantickej generácie.

     V rámci týchto výročí sa uskutočnili viaceré vedecké, populárno-náučné a osvetové podujatia. Matica slovenská pripravila pre širšiu verejnosť výstavný projekt o štúrovcoch s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

    • Odkaz štúrovskej generácie: Čítať viac
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

    • 15. 12. 2022
    • Dňa 9. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 39 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. A kategória pre 1. a 2. ročník, v ktorej súťažilo 22 študentov a B kategória pre 3. a 4. ročník, v ktorej súťažilo 17 študentov.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: Čítať viac
   • Erasmus+ očami účastníkov
   • Vianočný pozdrav predsedu KSK
   • Zemplínske pero 2022
    • Zemplínske pero 2022

    • 13. 12. 2022
    • Dňa 9.12.2022 sa v priestoroch galérie Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov - Zemplínske pero 2022.

     Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Autori sa do súťaže mohli zapojiť prozaickými alebo poetickými prácami. Súťažili v štyroch kategóriách.

    • Zemplínske pero 2022: Čítať viac
   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 7. 12. 2022
    • Utorok 6. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnil DOD. Na pracovisku Partizánska 1 sa prezentovalo všetkých 9 odborov z obidvoch pracovísk. Okrem toho má škola veľmi dobrú spoluprácu aj s podnikmi, kde máme umiestnených študentov v rámci duálneho vzdelávania. Práve preto sa niektoré z nich aktívne zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí – BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Syráreň Bel Slovensko Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance. Sme radi, že naša spolupráca je na výbornej úrovni, prepája sa teória s praxou a podniky vstupujú do výchovno-vzdelávacieho procesu.

    • Deň otvorených dverí: Čítať viac
   • DOD / pozvánka
   • Best in English
    • Best in English

    • 5. 12. 2022
    • V posledný novembrový deň sa po celom svete zapojili školy do medzinárodnej súťaže BEST IN ENGLISH, ktorá už píše svoj 10. ročník. Naša škola sa do nej zapojila iba druhý krát. V minulom roku v nej súťažilo 20 študentov našej školy, hoci záujem bol väčší, avšak tento rok sme sa snažili umožniť účasť všetkým študentom, ktorí o to prejavili záujem. V aktuálnom ročníku teda už súťažilo spolu 38 študentov zo všetkých ročníkov.

    • Best in English: Čítať viac
   • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta"
    • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta"

    • 4. 12. 2022
    • Dňa 2.12.2022 sa uskutočnil nohejbalový turnaj žiakov SŠ,,O pohár primátora mesta Michalovce". Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev. Našu školu reprezentovali dve družstvá:

     družstvo A - umiestnilo sa na 4.mieste

     • Sebastián Baran 1.AK
     • Patrik Kora 1.CP

     družstvo B - umiestnilo sa na 9.mieste

    • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta": Čítať viac
   • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS
    • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS

    • 30. 11. 2022
    • Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

     AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.


     Šestnásty ročník kampane Červené stužky prebieha od 5. septembra do 1. decembra 2022. Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorá je zameraná na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravému životnému štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2022/2023. Uskutočňuje sa pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. (viac na tomto mieste)

    • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS: Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
    • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

    • 30. 11. 2022
    • V tomto školskom roku píše Olympiáda v anglickom jazyku už svoj 33. ročník a minulý týždeň sa vo štvrtok 24. novembra konalo jej školské kolo.

     Do školského kola bolo z jednotlivých tried nominovaných spolu 35 súťažiacich, ktorí súťažili v 2 kategóriách, 2C2 – anglofónni žiaci a 2D – žiaci SOŠ (1. - 4. ročníka). V kategórii 2C2 súťažili len 2 žiaci, avšak táto kategória víťaza nemala. Oveľa početnejšia účasť bola v základnej kategórii pre stredné odborné školy, teda 2D, kde sme v písomnej časti mali 33 súťažiacich, z ktorých do druhej, ústnej časti súťaže, postúpilo spolu 15 žiakov. Druhá časť a príbehy, ktoré súťažiaci museli vytvoriť z, na pohľad spolu nesúvisiacich, obrázkov rozhodli napokon o finálnych umiestneniach.

    • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo: Čítať viac
   • Priebeh mobilít očami účastníkov
    • Priebeh mobilít očami účastníkov

    • 30. 11. 2022
    • Keďže súčasťou programu Erasmus+ je aj šírenie informácií o priebehu projektov a realizovaných mobilít, prinášame vám ďalšie informácie o mobilitách súčasného projektu, ktoré prebiehali v Nemecku, Českej republike a Slovinsku. Prehľad všetkých projektov Erasmus+ nájdete v prezentácii, ktorú pripravila Mgr. Monika Bongová. Pohľad „job shadowerky“ prináša Ing. Jarmila Vašková, Ing. Mária Irchová vypracovala správu o priebehu mobility v Energorozvodoch.

    • Priebeh mobilít očami účastníkov: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie