• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Mosty bez bariér 2019
    • Mosty bez bariér 2019
    • 25. 9. 2019
    • Pedagogickí pracovníci (Ing. Melikant, Ing. Kočiš, Ing.Tűdőš) spolu so žiakmi našej školy (Viliamom Jakubcom a Michalom Romančákom, žiakmi IV.BP triedy) sa 18.septembra 2019 zúčastnili 10.ročníka Festivalu zdravotne znevýhodnených a zdravých žiakov "Mosty bez bariér 2019".

     Organizátorom tohoto podujatia je Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou v Pribeníku. Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prezentovali možnosti štúdia na svojich školách. Pre účastníkov podujatia bol pripravený kultúrny program. Celá akcia prebiehala v príjemnej atmosfére. V popoludňajších hodinách navštíval Festival aj Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

    • Mosty bez bariér 2019: Čítať viac
   • KOŽAZ / 11.9. - 13.9.2019
    • KOŽAZ / 11.9. - 13.9.2019
    • 25. 9. 2019
    • Študenti tretieho ročníka absolvovali v dňoch 11. – 13. 9. 2019 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Náplň kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy, pobytu v prírode a z preteku. Program kurzu bol postavený tak, aby prispel k rozšíreniu vedomosti študentov, precvičeniu ich zručnosti a prehĺbeniu návykov z učiva ochrany života a zdravia. Najlepšiu dochádzku dosiahla trieda III.AP – 100%.

    • KOŽAZ / 11.9. - 13.9.2019: Čítať viac
   • „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“
    • „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“
    • 19. 9. 2019
    • Aj v školskom roku 2018/2019 bola naša škola úspešná pri podávaní projektu v programe ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, konkrétne Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP (odborné vzdelávanie a príprava), ktorý sa začal 01.06.2019 a potrvá do 31.05.2020, teda 12 mesiacov. Celkový grant projektu je 24.239,- EUR. Projekt spracovala a predkladala, a v súčasnosti koordinuje Mgr. Marcela Harmanová.

    • „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“: Čítať viac
   • Európsky deň jazykov 2019
    • Európsky deň jazykov 2019
    • 19. 9. 2019
    • Dňa 18. 9. 2019 využili účastníci projektu Erasmus Plus “Moje budúce povolanie – moje hobby”, ktorí v októbri 2018 sprevádzali talianskeho profesora po našom meste, pozvanie národnej agentúry SAAIC a zúčastnili sa na akcii Európsky deň jazykov 2019 v Košiciach v priestoroch Univerzity P.J.Šafárika. Zapojili sa do rôznych súťaží a kvízov programu Erasmus Plus a tešia sa na ďalšie projekty, v ktorých využijú svoje znalosti z anglického jazyka.

    • Európsky deň jazykov 2019: Čítať viac
    • LEGO MINDSTORM
    • 12. 9. 2019
    • V rámci projektu INTERREG Slovenská republika - Maďarsko sa škola zúčastnila výzvy na získanie materiálnotechnického zabezpečenia pre podporu výučby robotiky. Prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o. sme dňa 28. augusta 2019 prevzali do bezplatného dočasného užívania 3 ks stavebnice LEGO MINDSTORM EV3.

    • LEGO MINDSTORM: Čítať viac
    • Otvorenie školského roka 2019/2020
    • 30. 8. 2019
    • Dňa 2. septembra 2019 bude otvorenie školského roka 2019/2020 organizované nasledovne:

     Pracovisko Partizánska - začiatok o 08.15

     Pracovisko Kapušianska - začiatok o 08:45

     Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa dostavia v uvedenom čase na jednotlivé pracoviská podľa odborov nasledovne:

     Pracovisko Partizánska:
     2561 M informačné a sieťové technológie
     2675 M elektrotechnika
     2679 K mechanik - mechatronik
     2682 K mechanik počítačových sietí
     3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

    • Otvorenie školského roka 2019/2020: Čítať viac
   • Koniec školského roka 2018/2019
   • Olympijský deň na SOŠT
    • Olympijský deň na SOŠT
    • 3. 7. 2019
    • V posledných dňoch školského roka (27.6.) sa uskutočnila VII. Školská športová olympiáda na SOŠ technickej v Michalovciach, tento rok v priestoroch pracoviska na Ulici Kapušianskej. Súťaží sa zúčastnilo celkovo 80 študentov, ktorí súťažili v 7 disciplínach: šprint na 100m, vytrvalostný beh na 1500m, skok do diaľky, vrh guľou, volejbal, futbal, a jeden z menej známych (a častejšie radený medzi rekreačné športy), ale dosť populárny hlavne v letnom období – petang, nazývaný tiež boccia, či boules. Riaditeľ školy slávnostne otvoril VII.ŠŠO a poprial športovcom veľa zdaru a dobré výsledky. Kým sa športovci a rozhodcovia rozišli k svojim disciplínam, ostatní študenti v roli „fanúšikov“ si vyhľadali pokojné miestečka v tieni stromov a odtiaľ povzbudzovali svojich spolužiakov v roli „súťažiacich“.

    • Olympijský deň na SOŠT: Čítať viac
   • Rozlúčka so štvrtákmi
    • Rozlúčka so štvrtákmi
    • 1. 7. 2019
    • "Keď končí sa Vaša spoločná cesta,
     smiech zanikol v tichu opustenej triedy,
     zostali po Vás iba prázdne miesta,
     na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
     V pamäti zbieraš vzácne chvíle
     a v ušiach znie Ti ozvena krokov:
     poslednou stránkou triednej knihy
     zatváraš spomienky niekoľkých rokov".

     Úsmevy, objatia, stisky rúk... Aj taký bol piatok 17. mája 2019, keď sa mladší spolužiaci lúčili so študentami končiacich ročníkov. Potom ako nastúpili maturanti spolu so svojimi triednymi profesormi- trieda IV.AP s Ing. M. Eštokom ,IV.BP s Mgr. J. Vereščákovou, IV.CP s RNDr. V. Andrašovovou a IV.DP s Ing. D. Kravcovou , nasledovali príhovory. Zaznelo mnoho pochvalných i povzbudivých slov. Na záver si najlepší študenti prevzali z rúk pána riaditeľa Ing. J. Kapitana diplomy a vecné ceny za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach.

    • Rozlúčka so štvrtákmi: Čítať viac
   • ÁTRIUM
    • ÁTRIUM
    • 24. 6. 2019
    • Dňa 12.júna 2019, za účasti hlavného sponzora hypermarketu TESCO v Michalovciach, sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zeleného átria na Strednej odbornej škole technickej, na pracovisku Kapušianska 6.

     Átrium sme vytvorili vo vnútornom uzavretom priestore školy medzi budovami. Finančné prostriedky v hodnote 1300,- € sme získali zapojením sa do projektu hypermarketu TESCO pod názvom "Vy rozhodujete, my pomáhame". Átrium bude slúžiť študentom na zážitkové učenie, má napomáhať pri vytváraní vzťahov k environmentalistike, prírode a v neposlednom rade má slúžiť ako oddychová zóna pre žiakov aj učiteľov.

    • ÁTRIUM: Čítať viac
   • Súťaž RBA v Košiciach
    • Súťaž RBA v Košiciach
    • 24. 6. 2019
    • Dňa 3.júna 2019 sa v Košiciach konala robotická súťaž RBA, ktorej cieľom je motivovať začiatočníkov a stredne pokročilých, aby sa venovali robotike, rozvíjali svoje schopnosti, a tým im dopomôcť presadiť sa na súťažiach medzinárodného formátu. Žiaci nie sú obmedzovaní prostredníctvom čoho naprogramujú svojho robota. Súťaže sa zúčastňujú 1-3 členné tímy zo základných a stredných škôl, ktoré môžu súťažiť v 3 kategóriách: Racing, Robotická výzva a Vlastný model. Každá z kategórií rozvíja iné schopnosti, napríklad: konštruovanie, programovanie, strategické plánovanie, prezentácia svojho diela.

    • Súťaž RBA v Košiciach: Čítať viac
   • Exkurzia / Poprad Matejovce
    • Exkurzia / Poprad Matejovce
    • 19. 6. 2019
    • Dňa 6.júna 2019 sa žiaci triedy III.AP a III.BP, so zameraním na elektroenergetiku, zúčastnili exkurzie, ktorá sa uskutočnila na SOŠ elektrotechnickej, Poprad Matejovce.

     Žiakov zaviedli najprv na cvičné pole, kde žiaci domácej školy predviedli ukážku prác na vn stožiari. Potom sme sa spoločne zúčastnili prehliadky odborných dielní, ktoré sú zamerané na výučbu elektroenergetiky. Exkurzie sa zúčastnilo 25 žiakov a traja učitelia odborných predmetov.

    • Exkurzia / Poprad Matejovce: Čítať viac
   • Súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka pod záštitou VSD,a.s.
    • Súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka pod záštitou VSD,a.s.
    • 18. 6. 2019
    • Dňa 18.júna 2019 sa na SOŠ technickej, pracovisko Partizánska 1 v Michalovciach, konala súťaž z elektrotechniky pre 1. a 2.ročník, v spolupráci s VSD, a.s., ktorá poskytla do súťaže okrem občerstvenia pre súťažiacich a organizátorov, aj hodnotné vecné ceny.

     Súťaž pozostávala z testovania vedomostí, kde žiaci mohli v teste získať maximálne 45 bodov. Šiesti najlepší postúpili do praktickej časti. Ich úlohou bolo zhotoviť elektronický zvonček. V tejto časti mohli získať maximálne 30 bodov.

    • Súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka pod záštitou VSD,a.s.: Čítať viac
   • Letný kurz pohybových aktivít
    • Letný kurz pohybových aktivít
    • 18. 6. 2019
    • V dňoch 10.6. - 14.6.2019 sa uskutočnil letný KPA, pre druhý ročník. V Thermalparku Šírava prebiehal zdokonaľovací plavecký výcvik, ktorý bol zakončený plaveckými pretekmi. Do finále postúpili traja žiaci z každej triedy. Víťazmi sa stali:

     1.miesto - Petrik Martin-II.CP

     2.miesto - Šajna Filip- II.AP

    • Letný kurz pohybových aktivít: Čítať viac
   • Projekt ERASMUS+ umožní ďalším študent vycestovať
    • Projekt ERASMUS+ umožní ďalším študent vycestovať
    • 11. 6. 2019
    • Začiatkom tohto kalendárneho roka sme opäť predkladali projekt Erasmus+ pod názvom „Zahraničná prax-viac pracovných príležitostí“ a pokúsili sa tak ďalším žiakom umožniť zúčastniť sa zahraničnej praxe a nabrať praktické skúsenosti niekde za hranicami Slovenska. Tentokrát sme projekt pripravili pre študentov odboru prevádzka a ekonomika dopravy a v uplynulých dňoch bol úspešne schválený. Preto už na jeseň tohto roku sa 12 študentov z tohto odboru môže vybrať na dva týždne na zahraničnú prax na Cyprus. Tešíme sa schváleniu projektu a veríme, že celý projekt sa nám podarí aj úspešne zrealizovať.

    • Projekt ERASMUS+ umožní ďalším študent vycestovať: Čítať viac
   • Olympijská štafeta
    • Olympijská štafeta
    • 30. 5. 2019
    • Dňa 30.5.2019 sa konala olympijská štafeta 42 x 1 km na atletickom štadióne ZŠ Komenského v Michalovciach. Našu školu reprezentovalo 20 chlapcov. Spolu s dievčatami a chlapcami z Gymnázia Ľ.Štúra sme vytvorili spoločné družstvo. Aj napriek nepriaznivému počasiu a upravenej dĺžke trati, sme v štafete SŠ zvíťazili.

    • Olympijská štafeta: Čítať viac
   • Dopravná exkurzia Bratislava
    • Dopravná exkurzia Bratislava
    • 28. 5. 2019
    • Študenti druhého a tretieho ročníka študijného odboru Prevádzka a ekonomika dopravy absolvovali exkurziu do hlavného mesta Bratislavy. Zámerom exkurzie okrem iného bolo spoznať rozvinuté druhy dopravy na Slovensku. V našom prípade šlo o železničnú dopravu, vodnú dopravu a MHD. Zážitkové cestovanie nočným rýchlikom, rýchly presun po uponáhľanej Bratislave na MHD, plavba loďou po Dunaji, všetko sa absolvovalo s nadšením, s poznaním nového, čo sa nedá zažiť, ak necestuješ, nespoznávaš, nezažívaš.

    • Dopravná exkurzia Bratislava: Čítať viac
   • Branný súboj stredoškolákov
    • Branný súboj stredoškolákov
    • 23. 5. 2019
    • Sme víťazi branného súboja stredoškolákov !

     Dňa 22.5.2019 sa žiaci Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zúčastnili branno - vojenskej športovej súťaže. Svoje vedomosti a zdatnosť preukázali v streľbe z krátkej zbrane, v chemickej a topografickej príprave, v zdravotníckej príprave, vo vedomostnom teste o Slovenskej armáde a jej histórií a vo fyzických testoch, ktoré pozostávali zo zhybov vo vise na doskočnej hrazde a kľukov. V silnej konkurencii deviatich škôl z Košického samosprávneho kraja obsadili krásne, zaslúžené 1.miesto. Našu školu reprezentovali žiaci tretieho ročníka:

    • Branný súboj stredoškolákov: Čítať viac
   • EnglishGo
    • EnglishGo
    • 23. 5. 2019
    • EnglishGO je projekt realizovaný v spolupráci Metodicko-pedagogického centra a British Council-u na podporu ... viac

    • EnglishGo: Čítať viac
   • „Technici“ v Londýne
    • „Technici“ v Londýne
    • 20. 5. 2019
    • O tretej nadránom ľudia zvyčajne spia, ale minulý štvrtok (presnejšie 9. mája) čakala skupina ľudí (študenti našej školy a trojica ich učiteliek) na odchod do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

     Cesta bola veľmi dlhá, približne 26 hodín, ale za tie zážitky to určite stálo. Zažili sme plavbu trajektom cez Lamanšský prieliv (ale pre Britov je to „Anglický kanál“), loďou po rieke Temža v Londýne, ale aj Eurotunelom popod La Manche na ceste späť.

    • „Technici“ v Londýne: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.