•  

     

    Žiaci benefitujú z inovatívneho projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“, ktorý získal financovanie z programu Erasmus+.

     

    Stredná odborná škola technická, v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

     

       V novembri minulého roku reagovala naša škola SOŠT Michalovce na výzvu 2018 programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu jednotlivcov.

        Vypracovali sme projekt pod názvom „Moje budúce povolanie – moje hobby“ a na základe prihlášky nám bol vo výberovom konaní schválený grant v plnej výške 47 997.- Eur na jeho realizáciu.

       V rámci projektu sa realizujú tri mobility. Účastníci vykonávajú prax po dobu14 dní v zahraničných firmách.

       Prvá mobilita sa skončila 14.10.2018. Šiesti študenti našej školy odboru mechanik mechatronik vycestovali do Talianska a pracovali vo firmách Nazari Automazioni, LaRa a Supertino po dvojiciach. Túto stáž sprostredkovala koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová v spolupráci so zástupcom Licea G.B.Bodoni Flaviom Girodengom v talianskom meste Saluzzo. Chlapci bývali v rodinách talianskych študentov a potom pricestovali títo šiesti študenti k nám na Slovensko. Taktiež bývali v rodinách a všetci pracovali vo firme BSH Michalovce, ktorá je partnerom našej školy v rámci duálneho vzdelávania. Vedenie firmy súhlasilo s účasťou na mobilite a umožnilo talianskym študentom vykonávať prax na jej pracoviskách. Ich mentorom bol počas dvoch týždňov Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok.

       Ďalšie dve mobility realizujeme v Českej republike v spolupráci so sprostredkovateľskou agentúrou. Desiati študenti odboru mechanik mechatronik vycestovali do mesta Kopřivnice a od 14.10. – 27.10.2018 pracovali vo firmách Tatra MetalurgieTawesco a desiati študenti odboru mechanik elektrotechnik budú pracovať od 4.11.-17.11.2018 vo firme Energorozvody v meste Javorník. Účastníci mobilít v ČR majú zabezpečené ubytovanie v penzióne a stravu tri krát denne. Sprevádzajú ich pedagógovia Ing. Jaroslav Melikant v Kopřivniciach a Vladimír Penzeš v Javorníku, v každej firme majú študenti aj svojho mentora.

       Šiesti študenti našej školy dostali certifikáty z talianskych firiem, v ktorých pracovali. Piati študenti dostali certifikát firmy Tatra Metalurgie, piati certifikát firmy Tawecso a desiati dostanú certifikát firmy Energorozvody. Všetci dvadsiati šiesti účastníci mobilít získajú aj Europass mobility.

       Šiestim talianskym študentom odovzdal 26.10.2018 zástupca SOŠT Michalovce Ing. Rastislav Hreško, v mene manažéra projektu Ing. Jaroslava Kapitana riaditeľa školy, certifikáty firmy B.S.H. Michalovce.

        Absolvovanie mobilít pomohlo účastníkom rozvinúť ich odborné a osobné zručnosti v prostredí zahraničných firiem, čo je veľkým prínosom pre ich budúce povolanie, ale tiež  zaujímavá životná skúsenosť.

       Projekt sa snaží podporovať väčšiu možnosť uplatnenia študentov na pracovnom trhu, stážisti si zvyšujú svoju odbornosť, získavajú prax v cudzojazyčnom prostredí. Taktiež podporuje rozvoj osobnosti, kladie dôraz na mravné a etické hodnoty človeka, zvyšuje personálne kompetencie stážistov – komunikatívnosť, asertívne chovanie, toleranciu, adaptabilitu, slušné správanie. Medzi ďalšie výhody patrí tiež zlepšenie stážistov v cudzích jazykoch, hlavne v angličtine, s ktorou majú väčšinou problémy, tiež sa rozšíri ich kultúrne povedomie tým, že spoznajú odlišnú krajinu a jej zvyky. Predpokladáme tiež, že výsledky projektu sa premietnu aj v ďalšom priebehu praxe na škole.

     

       Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

       Projekt je financovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1  je možné získať financovanie na realizovanie mobility jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej úrovni.

     

       Koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová: „Vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+ zažilo 26 študentov našej školy niečo, na čo nikdy nezabudnú, vycestovali do zahraničia a mali možnosť pracovať v zahraničných firmách. Všetci boli naozaj nadšení, mnohí z nich ešte v zahraničí nikdy neboli“.

     

     Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk 

     

     • Moje budúce povolanie - moje hobby

     •    

           Ako už všetci viete, naša Stredná odborná škola technická v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+ a získala grant na realizáciu projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. Keďže sme už úspešne ukončili dve z troch plánovaných mobilít, prinášame vám nové informácie o priebehu projektu, ktoré nájdete pod ikonkou Projekty. 

           Pozrite si nás aj na TV Mistral  na www.tvmistral.sk  noviny 1.11.2018. Verím, že budú inšpiráciou pre kolegov a kolegyne pre vypracovanie ďalších úspešných projektov. Informácie a rady vám s radosťou poskytne koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová.

       

       

     • Zo Slovenska s priateľstvom ...

     •    Pozdrav z Talianska zasielajú účastníci stáže programu Erasmus Plus. Dňa 30. 9. 2018 sa začala 14 dňová mobilita šiestich študentov našej školy odboru mechanik mechatronik v troch firmách v talianskom meste Saluzzo. Študenti bývajú v rodinách talianskych študentov školy Liceo Bodoni a 14. 10. 2018 pricestujú šiesti taliansky študenti na Slovensko pracovať vo firme BSH Michalovce. O pocitoch a zážitkoch študentov počas prvých dní stáže napísala jedna zo študentiek článok do školského časopisu. Ak ste zvedaví, precvičte si angličtinu a pozrite si spoločnú fotografiu z návštevy Turína cez víkend....

      Nuž a pre tých, ktorí si chcú overiť, či "text pochopili správne", ponúkame slovenský preklad:

        Človek, ktorý sa začlení do programu Erasmus Plus neodchádza z domu len kvôli práci alebo štúdiu. Chce sa taktiež prekonať, chce opustiť rutinu a chce objaviť nový svet, svet plný neznámych ľudí hovoriacich inými jazykmi, ľudí s inými zvykmi a tradíciami. Táto skúsenosť je pre cestovateľov a pre ľudí, ktorí všade zapadnú.

         Najťažšie momenty? Odchody a príchody. Odchody preto, lebo opúštate svoju konfortnú zónu, svoju rutinu, rodinu, domov. Bojíte sa dobrodružstva? Aké to bude? Čo ak nezapadnete? Tieto otázky sa vám budú v hlave vynárať dookola. Odchody sú ťažké, pretože odchádzate z miesta kde ste sa stali viac dospelými,  zodpovednejšími a hlavne preto, že opúštate ľudí, ktorí sa stali vašimi priateľmi a ktorých už možno nikdy neuvidíte. Vrátite sa iní, zbavení zbytočností a posunie vás to ďalej so solidnými základmi.

         Naša skúsenosť začala v sobotu 30. septembra. Šesť študentov a ich profesorka zo Slovenska, presnejšie z Michaloviec, prišli do mesta Saluzzo neskoro večer. Boli ubytovaní v rodinách šiestich študentov zo školy “G. B. Bodoni”. Celé dva týždne boli hosťami v ich domovoch.  Študenti pracovali neďaleko mesta Saluzzo vo firmách L.A.R.A, Nazari a Supertino. Hneď bolo jasné, že z nás budú dobrí priatelia. Spojila nás angličtina, pretože taliančina a slovenčina sú tažké jazyky. Všetci hovoríme plynule anglicky, takže sa dokážeme baviť takmer o všetkom. V nedeľu 7. októbra sme sa všetci vybrali do mesta Turín. Navštívili sme národne múzeum áut, najväčšiu budovu v Turíne, vežu Antonellianu a Cappucciniho vrch. Profesorka zo Slovenska cestovala vlakom do Ligurie zaplávať si v mori! Ich pobyt prebiehal v pohode. Talianský študenti odcestovali 14. októbra na Slovensko, kde pracovali pre firmu B/S/H Michalovce.

       

     • Stáž Česko - Tawesco

     • O tejto stáži som sa dozvedel už dosť dlho predtým ako sa to celé začalo riešiť. Najprv mi o nej povedal majster na praxi. Povedal, že je možné aby som sa na túto stáž dostal aj ja. Keď už došlo k výberu žiakov, ktorí mali ísť na túto stáž, tak mi moja triedna učiteľka  odporúčala, aby som o tom porozmýšľal.  Bolo to pre mňa dosť ťažké rozhodnúť sa, ale napokon keď som sa o tom porozprával aj s rodičmi, rozhodol som sa, že do toho pôjdem.

      Samozrejme, že som z tejto stáže mal aj obavy. Čo to vlastne bude? Aké to bude? Neskôr prišiel na rad výber účastníkov, písali sme rôzne testy a kvízy, v ktorých boli hlavne  teoretické poznatky z učiva, ktoré sme preberali, ale boli tam aj otázky o Českej republike a mnoho ďalších. Na rad prišli aj domáce úlohy tvorba prezentácie, komunikácie mailom, ktoré som musel splniť, aby som na túto stáž mohol ísť. 

      Pred stážou sme ešte absolvovali  hodiny odbornej prípravy. Mali sme aj rodičovské združenie, na ktorom sme podpisovali zmluvy a boli sme presnejšie informovaní o tom, aké to celé bude a s kým pôjdeme. Na rad prišlo slávne veľké balenie. Čo mám a čo ešte nemám? 

      Celé sa to zbehlo nejako rýchlo a deň odchodu bol zrazu tu. V nedeľu ráno sme sa všetci spolu s učiteľom zišli na železničnej stanici v Michalovciach odkiaľ sa začala naša cesta vlakom. Cesta vlakom bola dosť príjemná, hlavne vo vlaku Regiojet. V Česku sme akurát nestihli jeden vlak, ale nič sa nestalo pretože o malú chvíľu nám šiel ďalší. Keď sme došli do Kopřivníc  čakal tam na nás taxík, ktorý nás odviezol až k penziónu, kde sme boli ubytovaní.  

      Prvé dojmy z ubytovania boli veľmi pozitívne, ubytovanie bolo skvelé.  Prvý deň vo firme bol dosť šokujúci. Nové prostredie, noví ľudia a veľa iných vecí.

      Práca vo firme sa mi veľmi páčila, keďže som pracoval na sústruhu, pracovníci mi tiež ukázali aj iné stroje, ktoré som doteraz nevidel. Bol som veľmi prekvapený dôverou pracovníkov vo mňa, keď mi dávali robiť rôzne súčiastky, pri ktorých výrobe som sa nemohol pomýliť. Bola to pre mňa dosť veľká skúsenosť, keď do mňa vkladali takúto dôveru. Ak by som mal porovnať Tawesco s našou praxou v škole, tak je to veľký rozdiel, keďže Tawesco sa zaoberá hlavne ťažkým strojárskym priemyslom. 

      Cez víkend sme navštívili aj Múzeum Tatra, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Videli sme tam veľa zaujímavých a starodávnych vozidiel.

      Mesto Štramberk bolo veľmi  pekné, predávali sa tam aj ich tradičné Štramberské uši, ktoré sa pečú len v meste Štramberk.

      Pri odchode domov to bolo aj radostne, ale aj smutné. Radostný bol hlavne návrat domov, ale smutnejšie bolo hlavne to, že sme už museli ísť domov, pretože mne sa to tam veľmi páčilo, hlavne práca vo firme a kolektív, s ktorým som pracoval dva týždne. 

      Celá táto stáž bola pre mňa veľmi prínosná, naučil som sa tam veľa nových vecí, s ktorými som sa doteraz nestretol. Túto stáž by som odporúčal aj ostatným študentom. Hodnotenia mentorom boli  výborné, výborný bol aj prístup pracovníkov a majstrov dielne ku mne, ale najlepšou správou bolo to, keď mi mentor povedal, že by si ma tu najradšej nechal, aby som pracoval v tejto firme. Môj názor na prácu v zahraničí sa podstatne zmenil a určite by som  na takúto stáž šiel znova, prípadne si našiel zamestnanie v odbore v zahraničí. 

      Ján Matovič  III.CM