• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku
    • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku
    • 15. 1. 2019
    • Dňa 14. januára 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku na Kapušianskej č. 6.

     Olympiáda pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej, kde žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti z gramatiky, počúvania, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Pri ústnej skúške sa hodnotil spontánny prejav súťažiacich. Aj keď úlohy neboli jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila výborne a medzi víťazmi boli veľmi malé bodové rozdiely. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!

    • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku: Čítať viac
   • Moje budúce povolanie - moje hobby
    • Moje budúce povolanie - moje hobby
    • 7. 11. 2018
    • Ako už všetci viete, naša Stredná odborná škola technická v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+ a získala grant na realizáciu projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. Keďže sme už úspešne ukončili dve z troch plánovaných mobilít, prinášame vám nové informácie o priebehu projektu, ktoré nájdete v časti Projekty.

    • Moje budúce povolanie - moje hobby: Čítať viac
   • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+
    • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+
    • 6. 1. 2019
    • Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov stáží programu Erasmus+ projektu „Moje budúce povolanie - moje hobby“. Manažér projektu - pán riaditeľ Ing. Jaroslav Kapitan za účasti koordinátorky projektu Mgr. Moniky Bongovej, sprievodných osôb Vladimíra Penzeša a Ing. Jaroslava Melikanta, odovzdal Europassy a Certifikáty účastníkom stáží a taktiež boli vyhodnotení najlepší účastníci stáží, ktorým boli odovzdané vecné ceny - multimetre, ktoré iste využijú pri príprave na budúce povolanie. Všetci účastníci vzorne reprezentovali školu, najlepší však boli Ján Matovič –Tawesco Kopřivnice, Tomáš Ihnát a Matúš Magura – Energorozvody Javorník a Matej Macuga – LaRa Saluzzo. Fotodokumentáciu z vyhodnotenia nájdete v albume. Dňa 20.12.2018 bol tiež uverejnený rozhovor koordinátorky projektu v školskom časopise OHMKO, ktorí si iste mnohí z vás zakúpili. Úvahy a prezentácie zo stáží

    • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+: Čítať viac
   • Vianočné posedenie
    • Vianočné posedenie
    • 22. 12. 2018
    • 18.12.2018 sa zamestnanci SOŠT stretli na slávnostnom posedení v jedálni školy na Partizánskej ulilici v Michalovciach. Žiaci Daniel Bančanský /4.AP/, Richard Harman /3.BP/, Viliam Jakubec/3.BP/, Ivana Mereničová /2.BP/, Róbert Micák /2.AP/, Alexandra Štefaničová /1.BP/, Maroš Varchola /1.AP/ pripravili pod vedením vyučujúcich Mgr. E. Országhovej, PaedDr. K. Pajtašovej a Ing. M.Dufinca pôsobivý kultúrny program s vianočnou tematikou, pozdravili prítomných nádhernými koledami a peknými veršíkmi im zapriali krásne a pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok.

    • Vianočné posedenie: Čítať viac
   • PRO EDUCO KOŠICE 2018
    • PRO EDUCO KOŠICE 2018
    • 22. 12. 2018
    • V dňoch 5. – 6. 12. 2018 sa uskutočnil v Košiciach už 12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania pod názvom PRO EDUCO 2018. Ide o najvýznamnejšie fórum pre prezentáciu vzdelávania na východe Slovenska.

     Bol určený pre všetkých, ktorí hľadajú možnosti vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce.

    • PRO EDUCO KOŠICE 2018: Čítať viac
   • Športové súťaže
    • Športové súťaže
    • 17. 12. 2018
    • Dňa 15.11.2018 sa konalo dievčenské okresné kolo vo florbale žiačok SŠ, ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev. Spomedzi nich sme získali pekné 4.miesto.

     Dňa 13.12.2018 sa konal XI. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat stredných škôl pre súťažný ročník 2018/2019 "O pohár primátora mesta Michaloviec".

    • Športové súťaže: Čítať viac
   •  Florbal chlapcov SŠ
    • Florbal chlapcov SŠ
    • 17. 12. 2018
    • Dňa 11. decembra 2018 sa konalo finále DŠS KSK vo florbale chlapcov SŠ, v mestskej športovej hale v Michalovciach.

     Vo finále súťažili: Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, Spojená škola Sečovce, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach a Stredná odborná škola technická v Michalovciach. Poradie bolo následovné:

    • Florbal chlapcov SŠ : Čítať viac
   • Výlet do Londýna
   • Nohejbalisti "DRUHÍ"
    • Nohejbalisti "DRUHÍ"
    • 16. 12. 2018
    • Dňa 12.12.2018 sa uskutočnil VIII. ročník mestského turnaja stredných škôl v nohejbale „O pohár primátora mesta Michalovce". Zúčastnili sa ho družstvá GPH, OA, SOŠOaS, SOŠsv.CM, SOŠT Michalovce. Školy postavili družstvo „A“ a družstvo „B“ .

     Desať družstiev súťažilo v skupinách. Až v poradí 22. zápas rozhodol o konečnom poradí družstiev.

    • Nohejbalisti "DRUHÍ": Čítať viac
   • Zemplínske pero
    • Zemplínske pero
    • 10. 12. 2018
    • Dňa 7.12.2018 sa v priestoroch galérie ZOS uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Zemplínske pero 2018. Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Súťažiaci prispievali do súťaže prozaickými a poetickými prácami. Súťažili v štyroch kategóriách.

    • Zemplínske pero: Čítať viac
   • Stretnutie so spisovateľkou
    • Stretnutie so spisovateľkou
    • 9. 12. 2018
    • Dňa 21.11. 2018 navštívili študenti III.CP Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach, kde sa uskutočnilo autorské stretnutie so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Zhovorčivá, sympatická slovenská autorka porozprávala študentom o svojich literárnych začiatkoch a o vzniku jednotlivých kníh, pri čítaní ktorých si prídu na svoje nielen milovníci ženských románov a historických románov, ale aj všetci tí, ktorí majú radi knihy z obdobia vojnového a povojnového hitlerovského Nemecka a mysteriózne príbehy.
     Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018.

    • Stretnutie so spisovateľkou: Čítať viac
   • Teachers / Slovensko, Taliansko
   • Saluzzo, Taliansko
   • Kopřivnice, Česká republika
   • Javorník, Česká republika
   • BSH Slovensko
   • Mikulášske korčuľovanie
   • Mikulášske korčuľovanie
    • Mikulášske korčuľovanie
    • 3. 12. 2018
    • Učitelia telesnej a športovej výchovy a ZRPŠ, pozývajú žiakov a zamestnancov školy, 4.12.2018 od 15:30 hod. do 16:30 hod., na Mikulášske korčuľovanie, ktoré sa uskutoční na zimnom štadióne v Michalovciach.

     Tešíme sa na Vašu účasť!

     PaedDr. Jana Hamadejová

    • Mikulášske korčuľovanie: Čítať viac
   • Stáž Erasmus Plus - Energorozvody
   • Zenit v elektronike / krajské kolo
    • Zenit v elektronike / krajské kolo
    • 2. 12. 2018
    • Dňa 27.novembra 2018 sa naši študenti zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v elektronike. Táto súťaž sa koná každoročne pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a v tomto školskom ju organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice.

     Do krajského kola postúpili za školu víťazi z I. a II. miesta školského kola súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka) – Ľubomír Pallaj, III.BP a Sylvia Maťašová, IV.AP a v kategórií B (žiaci 1. a 2. ročníka) – Ondrej Vagaský, II.CP a Alexander Tomko, II.CP.

    • Zenit v elektronike / krajské kolo: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.