• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Správna voľba povolania
    • Správna voľba povolania
    • 26. 10. 2018
    • Dňa 25.októbra 2018 sa v priestoroch veľkej telocvične GPH konala prezentačná výstava „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, pre žiakov ZŠ pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

     Na výstave sa prezentovalo 20 stredných škôl KSK. Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, privítala hostí, riaditeľov stredných a základných škôl, výchovných a kariérnych poradcov, pedagogických zamestnancov škôl, rodičov a v neposlednom rade študentov stredných škôl a žiakov základných škôl. Obracala sa predovšetkým na žiakov základných škôl a podčiarkla význam správnej voľby školy a následne ďalšieho smerovania životov mladých ľudí. Slovom sa prihovoril aj Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.

    • Správna voľba povolania: Čítať viac
   • Stolný tenis / okresné kolo
    • Stolný tenis / okresné kolo
    • 26. 10. 2018
    • Dňa 24.októbra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo na na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach, pod zástitou Slovenskej Asociácie Športu na Školách. Našu školu reprezentovali Šipoš Radomír IV.DP, Leško Richard III.BP, Geľatič Kristián II.DP, Čičvák Lukáš II.DP.

    • Stolný tenis / okresné kolo: Čítať viac
   • Súťaž o prvenstvo
    • Súťaž o prvenstvo
    • 23. 10. 2018
    • Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach v spolupráci s Rodičovským združením pri SOŠ technickej v Michalovciach vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 súťaž:

     o najlepšiu triedu v dochádzke

     o najlepšiu triedu v prospechu

     Súťaž trvá od 1.septembra 2018 do 21.júna 2019. Veríme, že zmobilizujete svoje sily a zabojujete o prvenstvo. Držíme Vám palce a už teraz sa tešíme na výsledky tried.

    • Súťaž o prvenstvo: Čítať viac
   • AMAVET 2018 / krajské kolo
    • AMAVET 2018 / krajské kolo
    • 19. 10. 2018
    • AMAVET už od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov.

     18.októbra 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Košický a Prešovský kraj. Svoj projekt pod názvom Verejné osvetlenie podľa futuristov do súťaže prihlásili aj dve študentky našej školy – Petra Preverciková a Sylvija Maťašová, žiačky IV.AP triedy.

    • AMAVET 2018 / krajské kolo: Čítať viac
    • DOD na TU v Košiciach
    • 19. 10. 2018
    • Dňa 16.októbra 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach.

     Akcie sa zúčastnilo 70 žiakov tretieho ročníka študijných odborov: elektrotechnika, mechanik počítačových sietí a mechanik mechatronik s pedagogickým dozorom Ing. Tatiana Parikrupová, Ing. Mária Irchová, Ján Matej a Vladimír Penzeš.

    • DOD na TU v Košiciach: Čítať viac
   • Konferencia „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“
    • Konferencia „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“
    • 14. 10. 2018
    • Stredná odborná škola technická je školou, ktorá sa dokáže prispôsobiť požiadavkám trhu práce v širokom spektre odborov a v oblastiach vzdelávania, aj prostredníctvom úzkej spolupráce s podnikateľskou sférou. Poslaním školy je poskytovať odborné vzdelávanie v regióne v spolupráci s mnohými podnikateľskými subjektmi v meste a okolí, pripraviť žiakov pre štúdium na technických vysokých školách.

    • Konferencia „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“: Čítať viac
   • Pozdrav z Talianska
    • Pozdrav z Talianska
    • 10. 10. 2018
    • Pozdrav z Talianska zasielajú účastníci stáže programu Erasmus Plus. Dňa 30. 9. 2018 sa začala 14 dňová mobilita šiestich študentov našej školy odboru mechanik mechatronik v troch firmách v talianskom meste Saluzzo. Študenti bývajú v rodinách talianskych študentov školy Liceo Bodoni a 14. 10. 2018 pricestujú šiesti talianski študenti na Slovensko pracovať vo firme BSH Michalovce. O pocitoch a zážitkoch študentov počas prvých dní stáže napísala jedna zo študentiek článok do školského časopisu. Ak ste zvedaví, precvičte si angličtinu a pozrite si spoločnú fotografiu z návštevy Turína cez víkend....From Slovakia with friendship.

    • Pozdrav z Talianska: Čítať viac
    • Zámer na prenájom
    • 10. 10. 2018
    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom časť priestoru v budove so súpisným číslom 531 nachádzajúcej sa na Kapušianskej ulici č. 6 v Michalovciach.

    • Zámer na prenájom: Čítať viac
   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov
    • 1. 10. 2018
    • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

     T.G.Masaryk

     Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov (EDJ), ktorý sa prvý krát oslavoval v roku 2001. Odvtedy si ho v tento deň každoročne pripomínajú krajiny Európskej únie, ale aj ostatné krajiny v Európe. Dnešná doba poskytuje množstvo príležitostí cestovať, študovať, ale aj pracovať v zahraničí, a v takýchto prípadoch je ovládanie cudzieho jazyka obrovskou výhodou. Je teda nevyhnutné a prospešné ovládať prinajmenšom jeden cudzí jazyk.

    • Európsky deň jazykov: Čítať viac
   • Petang
    • Petang
    • 27. 9. 2018
    • Dňa 26. septembra 2018 sa na SOŠT, pracovisko Kapušianska 6 uskutočnilo školské kolo turnaja v petangu. Tento turnaj sme zorganizovali v rámci Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásila Európska komisia ako vyhlasovateľ a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným športovým centrom v dňoch 23. – 30. septembra 2018. Na turnaji žiaci spoznali pre nich nový, netradičný druh športu, ktorý ich maximálne zaujal.

    • Petang: Čítať viac
   • Prelož a zaspievaj
    • Prelož a zaspievaj
    • 23. 9. 2018
    • V máji tohto roku vyhlásilo generálne riaditeľstvo Európskej komisie so zastúpením na Slovensku pre žiakov stredných škôl košického kraja súťaž „Prelož a zaspievaj“. Úlohou súťažiacich bolo, aby preložili cudzojazyčnú pieseň do slovenčiny alebo slovenskú pieseň do jazyka niektorej z krajín Európskej únie a naspievali ju na pôvodnú hudbu. Súťažné nahrávky sa zasielali do konca júna a porota pri hodnotení posudzovala kvalitu prekladu, jazykovú interpretáciu a celkový umelecký dojem.

    • Prelož a zaspievaj: Čítať viac
   • Letná škola techniky
    • Letná škola techniky
    • 28. 8. 2018
    • SOŠT, pracovisko Partizánska 1 a Kapušianska 6 v Michalovciach,

     práve realizujú pre žiakov základných škôl

     "LETNÚ ŠKOLU TECHNIKY",

     a to v dňoch 27. - 31.augusta 2018

     od 9.00 do 12.00 hod.

     Bližšie informácie nájdete v letáku.

     Pozvánku a návratku nájdete na tomto mieste.

     Sme radi, že ste tu!

    • Letná škola techniky: Čítať viac
   • My future career - my hobby
    • My future career - my hobby
    • 27. 8. 2018
    • V školskom roku 2017/2018 bol našej škole schválený projekt ERASMUS + pod názvom My future career – my hobby.

     Do projektu sa zapojí 26 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnia stáže v zahraničí s možnosťou praxe v zahraničných firmách. Nábor žiakov príslušných odborov podľa prihlášky prebehol v priebehu mesiacov jún a júl 2018 po konzultácii triednych učiteľov, majstrov odborného výcviku, zástupcov firmy BSH a učiteľky anglického jazyka. Výber žiakov pokračuje v priebehu augusta a septembra 2018 na základe kritérií uvedených v prihláške.

    • My future career - my hobby: Čítať viac
   • Delegát SR v OSN
    • Delegát SR v OSN
    • 3. 7. 2018
    • Chceš sa stať zástupcom mladých ľudí a rokovať v ich mene v OSN? Ide o reprezentáciu slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagáciu a napĺňanie ľudských práv, šírenie povedomia o fungovaní OSN, ...

     Spĺňaš tieto požiadavky?

     • Vek 18 až 25 rokov (vrátane).
     • Výbornú znalosť anglického jazyka (ďal
    • Delegát SR v OSN: Čítať viac
   • Rozlúčka so školou ...
    • Rozlúčka so školou ...
    • 27. 6. 2018
    • Štyri roky uplynuli Štyri roky uplynuli,

     v pokreslených laviciach, dorástol si do saka.

     keď zabudneš doma zošit, Odteraz si budeš musieť

     kto Ti ho dnes požičia? všetko len sám odskákať...

    • Rozlúčka so školou ...: Čítať viac
   • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou
    • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou
    • 27. 6. 2018
    • Slovenský olympijský výbor vyhlásil na sociálnych sieťach 22.jún za Olympijský deň (hoci oficiálne sa Medzinárodný olympijský deň oslavuje 23.júna) a vyzval širokú verejnosť, aby sa do tejto aktivity zapojila. Stredná odborná škola technická v Michalovciach to vzala priam doslovne. Na tento deň mala v pláne Školskú športovú olympiádu (ŠŠO), presnejšie jej VI.ročník. Vďaka Olympijskému klubu v Michalovciach (konkrétne PaedDr. Radmile Hajdúkovej) nechýbala ani olympijská vlajka či banner hlásajúci Olympijský deň, čo tomuto dňu pridalo ešte viac olympijskej príchute.

    • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou: Čítať viac
   • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň
    • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň
    • 25. 6. 2018
    • Žiaci 3. ročníka s odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku sa 15. júna zúčastnili exkurzie vo fotovoltaickej elektrárni v Michalovciach. Exkurziu zastrešovali pracovníci Ing. Roman Tokarčík zástupca firmy Contour Global a prevádzkový technik Peter Višňovský.

     Začiatok exkurzie bol venovaný poučeniu o BOZP v priestoroch FV elektrárni a až potom prebehla exkurzia areálu FV elektrárni. Exkurzia pozostávala z dvoch častí. Z prezentácie, ktorá bola zameraná na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energií a hlavne výroby elektrickej energie vo fotovoltaických elektrárňach. Druhú časť tvorila prehliadka objektov a zariadení FVE 2 Michalovce. Žiaci dostali od pracovníkov podrobný výklad ako dochádza k výrobe elektrickej energie v takejto elektrárni. Nakoniec každý žiak dostal darček od pracovníkov FVE.

    • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň: Čítať viac
    • Súťaž VSD, a.s. pre 1. a 2. ročník
    • 25. 6. 2018
    • Dňa 19. júna 2018 sa na našej škole konala súťaž žiakov 1. a 2. ročníka z elektrotechniky, pod záštitou spoločnosti VSD, a.s. Pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Všetci prihlásení žiaci sa zúčastnili teoretickej časti, ktorá obsahovala testové otázky s možnosťou výberu správnej odpovede, doplňovačku, schémy a grafy a štvrtú časť tvorili príklady. Po jej vyhodnotení, najlepší šiesti súťažiaci postúpili na praktickú časť, po ktorej je poradie nasledovné:

    • Súťaž VSD, a.s. pre 1. a 2. ročník: Čítať viac
   • Voľné pracovné miesto
    • Voľné pracovné miesto
    • 25. 6. 2018
    • V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

    • Voľné pracovné miesto: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.