• Kalendár

  • Dnes je
   Sobota 25. 5. 2024
   • máj 2024
     • 20
     • Po
     • Súvislá odborná prax
      II.AP, II.BP, II.EP, III.AP, III.BP, III.EP
     • 20.-24. 5.
     • Školská udalosť
     • 27
     • Po
     • Zemplínske múzeum - exkurzia
      II.AK
     • 27. 5.
     • Exkurzia
     • 27
     • Po
     • Zemplínska galéria a Okresná knižnica v Michalovciach
      II.CK
     • 27. 5.
     • Exkurzia
     • 27
     • Po
     • I.AP
     • 27. 5.
      7
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 27
     • Po
     • Súvislá odborná prax
      II.AP, II.BP, II.EP, III.AP, III.BP, III.EP
     • 27.-31. 5.
     • Školská udalosť
     • 27
     • Po
     • MS UFIČ
      IV.AP, IV.BP, IV.CP, IV.DP, IV.EP, IV.AK
     • 27.-31. 5.
     • Školská udalosť
   • jún 2024
     • 01
     • So
     • Deň detí
     • 1. 6.
     • Iná udalosť
     • 10
     • Po
     • I.AP
     • 10. 6.
      7
     • Hodina s triednym učiteľom
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie