• Kalendár

  • Dnes je
   Nedeľa 10. 12. 2023
   • december 2023
     • 11
     • Po
     • I.AP
     • 11. 12.
      7
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 15
     • Pi
     • Vianočný koncert
      I.AK, I.AP, I.BP, I.CK, I.CP, I.DP, I.EP, II.AK, II.AP, II.BP, II.CK, II.CP, II.DP, II.EP, III.AK, III.AP, III.BP, III.CK, III.CP, III.DP, III.EP, IV.AK, IV.AP, IV.BP, IV.CP, IV.DP, IV.EP
     • 15. 12.
     • Školská udalosť
     • 24
     • Ne
     • Štedrý deň
     • 24. 12.
     • Sviatok
     • 25
     • Po
     • Prvý sviatok vianočný
     • 25. 12.
     • Sviatok
     • 25
     • Po
     • I.AP
     • 25. 12.
      7
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 26
     • Ut
     • Druhý sviatok vianočný
     • 26. 12.
     • Sviatok
   • január 2024
     • 01
     • Po
     • Deň vzniku SR
     • 1. 1.
     • Sviatok
     • 06
     • So
     • Traja králi
     • 6. 1.
     • Sviatok
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie