• Centrum odborného vzdelávanie a prípravy

     • Priestory a vybavenie

     •  

      Pre využitie priestorov pre žiakov resp. zamestnancov Vašej organizácie sú tieto možnosti:

      • využitie priestorov pre zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu podľa rozvrhu
       • nutné kontaktovať SOŠ technickú za účelom koordinácie využitia učební
      • prezentácia priestorov počas exkurzií a dní otvorených dverí
       • ľubovoľne k dispozícií – nutné nahlásiť dopredu
      • využitie priestorov pre školenia zamestnancov
       • podľa dohody
      • využitie priestorov pre rekvalifikačné kurzy
       • podľa dohody
      • využitie priestorov pre prípravu na certifikačné skúšky ECDL
       • podľa dohody
      • realizácia certifikačných skúšok ECDL
       • podľa dohody
      • školenia pre prípravu na vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
       • podľa dohody
      • školenia pre prípravu odborníkov z oblastí sieťových technológií CISCO Systems
       • podľa dohody
      • školenia pre prípravu odborníkov z oblasti automatizácie výrobných procesov
       • podľa dohody

       

      Laboratórium automatizácie

       

      V laboratóriu prebieha vzdelávanie z oblasti automatizácie výrobných procesov. S podporou firmy FESTO prebieha výučba riadenia na báze pneumatiky, hydrauliky a robotiky (po inštalácii robotizovaného pracoviska). Modely, ktoré sa v laboratóriu nachádzajú sú reálnymi riadiacimi prvkami z výrobného procesu.

       

      Technické vybavenie laboratória Programové vybavenie laboratória

      10 x PC pre žiaka

      1 x notebook pre učiteľa

      interaktívna tabuľa QOMO

      dataprojektor

      server s OS LINUX

      hydraulické a pneumatické panely FESTO

      robotizované pracovisko FESTO

      Operačný systém WIndows XP Professional

      Operačný systém LINUX RedHat

      Kancelársky balík Microsoft Office 2003 Professional

      EAGLE - kreslenie a návrh elektrotechnikcých schém a plošných spojov

       


      Laboratórium sieťových technológií

       

      Laboratórium je orientované na získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti technológií počítačových sietí. V spolupráci s firmou CISCO Systems pracuje v Centre Lokálna CISCO sieťová akadémia, ktorej úlohou je naučiť žiakov konfigurovať a spravovať zariadenia firmy CISCO Systems pre zabezpečenie internetovej komunikácie.

       

      Technické vybavenie laboratória Programové vybavenie laboratória

      10 x PC pre žiaka

      1 x notebook pre učiteľa

      6 x Router CISCO 2801

      7 x Switch CISCO

      5 x Router CISCO 2501

      4 x Wifi Router CISCO

      dataprojektor

      Operačný systém Windows XP Professional

      Operačný systém Microsoft Windows Vista

      Kancelársky balík Microsoft Office 2003 Professional

      Packet Tracer 5.0

       


      Laboratórium aplikovanej matematiky a elektroniky

       

      V tomto laboratóriu je venovaná pozornosť teoretickým základom a matematickým popisom reálnych dejov. V prostredí systému MATLAB dochádza k matematickému popisu prírodných javov a ich simulácii pre dosiahnutie správnych výsledkov. Súčasne je laboratórium využívané v oblasti grafických systémov s orientáciou na elektrotechniku a strojníctvo (AutoCAD, Eagle).

       

      Technické vybavenie laboratória Programové vybavenie laboratória

      15 x PC pre žiakov

      1 x notebook pre učiteľa

      dataprojektor

      Laserová tlačiareň

      Skener

      Operačný systém Microsoft Windows XP Professional

      Kancelársky balík Microsoft Office 2003 Professional

      Návrhový systém pre kreslenie AutoCAD

      EAGLE - kreslenie a návrh elektrotechnických schém a plošných spojov

       


      Laboratórium informatiky

       

      Laboratórium je orientované na vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií. V spolupráci s firmou elfa s.r.o je tu vybudovaná vzdelávacia a skúšobná miestnosť pre získanie certifikátu ECDL a súčasne je laboratórium školiacim strediskom pre vzdelávanie učiteľov v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

       

      Technické vybavenie laboratória Programové vybavenie laboratória

      15 x PC pre žiakov s kamerou, mikrofónom a sluchátkami

      1 x PC pre učiteľa

      interaktívna tabuľa QOMO

      dataprojektor

      ozvučenie

      hlasovacie zariadenie QOMO

      skener, tablet, farebná tlačiareň, flipchart, vizualizér

      Operačný systém Microsoft WIndows Vista

      Kancelársky balík Microsoft Office 2007 Professional

      Ovládací program pre interaktívnu tabuľu FlowWorks

      Ovládací program pre hlasovacei zariadenie QClick

      Program pre spracovanie zvuku Audacity

      Program pre prezeranie a úpravu fotografií Irfanview

      Program pre spracovanie a úpravu videa