• Profil školy a hodnotiace správy

    • Vedenie školy

      • Ing. Jaroslav Kapitan
      •  

       Riaditeľ školy

       Kontakt: +421 910 957 147

      • Ing. Marián Raďaš
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       Úsek technicko-ekonomické činností

      • Ing. Rastislav Hreško
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       s riadiacou pôsobnosťou

       pre praktické vzdelávanie

       Pracovisko Partizánska 1

       Kontakt: +421 911 802 502

      • Mgr. Ernest Exenberger
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       s riadiacou pôsobnosťou

       pre teoretické vzdelávanie

       Pracovisko Kapušianska 6