• Profil školy a hodnotiace správy

     • Profilácia školy

     •  

      Stredná odborná škola technická je na 2 pracoviskách, každé pracovisko sa nachádza v rôznych častiach mesta Michalovce.

      Riaditeľstvo školy sa nachádza na ulici Partizánskej 1, kde sa vyučujú študijné odbory s prevahou zamerania na elektrotechniku a informatiku.

      Na pracovisku na ulici Kapušianskej 6 sa vyučujú učebné a študijné odbory stavebného, strojárskeho, dopravného a ekonomického zamerania.