• Profil školy a hodnotiace správy

     • Profilácia školy

     •  

      Stredná odborná škola technická je na 2 pracoviskách, každé pracovisko sa nachádza v rôznych častiach mesta Michalovce.

      Riaditeľstvo školy sa nachádza na ulici Partizánskej 1, kde sa vyučujú študijné odbory s prevahou zamerania na informatiku, elektrotechniku, ekonomiku a dopravu.

      Na pracovisku na ulici Kapušianskej 6 sa vyučujú učebné a študijné odbory stavebného a strojárskeho zamerania.

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie