• Profil školy

    • Vedenie školy

      • Ing. Jaroslav Kapitan
      •  

       Riaditeľ školy

       Kontakt: +421 910 957 147

      • Ing. Marián Raďaš
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       Úsek technicko-ekonomické činností

      • Ing. Rastislav Hreško
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       Odborné predmety

       Pracovisko Partizánska 1

       Kontakt: +421 911 802 502

      • Mgr. Ernest Exenberger
      •  

       Zástupca riaidteľa školy

       Všeobecnovzdelávacie predmety

       Pracovisko Partizánska 1

      • Mgr. Milena Rejtová
      •  

       Zástupkyňa riaditeľa školy

       Všeobecnovzdelávacie predmety

       Pracovisko Kapušianska 6

       Kontakt: +421 911 277 122