• Profil školy a hodnotiace správy

    • Vedenie školy

      • Ing. Jaroslav Kapitan
      •  

       Riaditeľ školy

       Kontakt: +421 910 957 147

      • Ing. Marián Raďaš
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       Úsek technicko-ekonomické činností

      • Ing. Rastislav Hreško
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       s riadiacou pôsobnosťou

       pre praktické vzdelávanie

       Pracovisko Partizánska 1

       Kontakt: +421 911 802 502

      • Mgr. Ernest Exenberger
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       s riadiacou pôsobnosťou

       pre teoretické vzdelávanie

       Pracovisko Kapušianska 6

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie