• Profil školy a hodnotiace správy

    • Vedenie školy

      • Ing. Jaroslav Kapitan
      •  

       Riaditeľ školy

       Kontakt: +421 910 957 147

      • Ing. Marián Raďaš
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       pre riadiacou pôsobnosť

       pre technicko-ekonomické činností a praktické vyučovanie

       Kontakt: +421 903 595 295

      • Ing. Rastislav Hreško
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       s riadiacou pôsobnosťou

       pre teoretické vzdelávanie - odborné predmety

       Kontakt: +421 911 802 502

      • Mgr. Ernest Exenberger
      •  

       Zástupca riaditeľa školy

       s riadiacou pôsobnosťou

       pre teoretické vzdelávanie - všeobecnovzdelávacie predmety

      • Mgr. Peter Barančík
      •  

       Hlavný majter

       pre odborný výcvik

       Kontakt: +421 911 577 138

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie