• Kritériá pre prijímacie skúšky

    • 1. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

     Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka školského roka 2021/2022 pre študijné a učebné odbory budú zverejnené v termíne podľa platných predpisov.

      

     Nadstavbové štúdium (denné štúdium)

     Nadstavbové štúdium sa pre školský rok 2021/2022 neotvára.

      

     Externé štúdium

     Externé štúdium sa pre školský rok 2021/2022 neotvára.