• Kritériá pre prijímacie skúšky

    • 1. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

     Kritériá pre prijímacie skúšky denné štúdium - 1. kolo - budú zverejnené v termíne do 28. apríla 2020.

     Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka školského roka 2020/2021 - duálne vzdelávanie

     Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka školského roka 2020/2021 - študijné odbory

     Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka školského roka 2020/2021 - učebné odbory.

      

     Nadstavbové štúdium (denné štúdium)

     Nadstavbové štúdium sa pre školský rok 2020/2021 neotvára.

      

     Externé štúdium

     Externé štúdium sa pre školský rok 2020/2021 neotvára.