• Centrum odborného vzdelávanie a prípravy

     • Robotizované pracovisko

     •  

      Dňa 1. októbra 2010 sme otvorili Robotizované pracovisko firmy FESTO.

       

      Pracovisko sa skladá z troch častí:

      1. robot MITSUBISHI  RV – 2AJ
      2. montážna stanica
      3. triediaca stanica riadenej programovateľným automatom SIEMENS S7-300.

       

      Vlastný  robot váži 17 kg, má 5 stupňov voľnosti a je schopný s akčným rádiusom 410 mm efektívne manipulovať so zaťaženiami do 2 kg. Maximálna rýchlosť manipulácie je 2153 mm/s a presnosť polohovania je +/- 0,02 mm. Na programovanie riadiacej jednotky robota, ktorá je založená na 64-bitovom procesore, sa používajú programovacie jazyky MOVEMASTER COMMAND II a MELFA BASIC IV.

       

      Montážna stanica so vstupnými a výstupnými zásobníkmi spolu s podávačmi komponentov skladaného výrobku je navrhnutá z prvkov, ktoré využívajú pneumatické a elektrické princípy automatizačnej techniky. Montážna stanica poskytuje vhodné pracovné prostredie pre naprogramovanú činnosť.

       

      Triediaca stanica zabezpečuje triedenie hotových výrobkov podľa farby a druhu použitého materiálu pri výrobe daného komponentu (kov, plast). Triediaca jednotka je samostatnou jednotkou s vlastným riadiacim systémom v ktorom sa využíva programovateľný automat SIEMENS S7 – 300.

       

      V našich podmienkach robotizované pracovisko bude slúžiť na vyučovacie účely. Žiaci sa ho naučia polohovať a programovať, zoznámia sa s princípmi pneumatických, elektrotechnických a elektronických prvkov automatizačnej techniky. V neposlednej rade sa oboznámia s modernou informačnou technológiou a naučia sa programovať a aplikovať programovateľné automaty typu SIEMENS S7 – 200/300 v praxi.

       

      Robotizované
      pracovisko

      Pohľad na prítomných
      pri otvorení robotizovaného pracoviska

      Robot
      MITSUBISHI RV-2AJ

       

      Pohľad do novej
      multimediálnej učebne

      Praktická ukážka z činnosti
      robotizovaného pracoviska