• Centrum odborného vzdelávanie a prípravy

     • Absolventi KV

     •  

      Školský rok 2012/2013

       

      Dátum ukončenia: 20. marec 2013

      Program KV: Interaktívne vzdelávacie technológie

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      PhDr. Ľubica Balogová Rozvíjanie komunikačných a sociálnych kompetencií, aplikácia zásad efektívnej komunikácii v praxi anotácia
      Ing. Blažej Biačko Skúšky čerstvého a zatvrdnutého betónu anotácia
      Mgr. Michal Demčišák Funkcia - úvod k zavedeniu pojmu anotácia
      Ing. Jozef Dobiaš Interaktívne vzdelávacie technológie - prehľad výroby ocele anotácia
      Ing. Mária Irchová Jednosmerný prúd - Ohmov zákon anotácia
      Ing. Štefan Pešta Indukčný motor anotácia
      Ing. Beáta Polláková Dlhodobý majetok podniku anotácia

       

      Dátum ukončenia: 21. marec 2013

      Program KV: Interaktívne vzdelávacie technológie

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      PhDr. Antónia Sabová Slovensko počas druhej svetovej vojny anotácia
      Ing. Kvetka Sopková Majetok podniku a zdroje jeho krytia anotácia
      PaedDr. Stanislav Šašala Ako sa voláš ? anotácia
      Mgr. Martina Šimonová Trvalo udržateľný rozvoj anotácia
      Ing. Miron Štefanič Prúdové chrániče anotácia
      PhDr. Jana Tomášová Určovanie smeru (anglický jazyk) anotácia

       

      Dátum ukončenia: 28. marec 2013

      Program KV: Interaktívne vzdelávacie technológie

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      RNDr. Valéria Andrašovová Graf funkcie sínus anotácia
      Mgr. Monika Bongová Reálie anglicky hovoriacich krajín - Londýn anotácia
      Ing. Viera Dzvoníková Zásady kótovania anotácia
      Mgr. Ernest Exenberger Graf exponenciálnej funkcie anotácia
      Mgr. Dagmar Horváthová Rudolf Fábry, základateľ nadrealizmu v slovenskej literatúre anotácia
      Miloš Markuška Inštalácia základného operačného systému (WINDOWS) anotácia
      Ing. Alena Paulíková Prípravné a pomocné funkcie na CNC sústruhu anotácia
      Ing. Gabriel Staško Dióda anotácia
      Mgr. Janka Stieranková Kvadratická funkcia - typy grafov anotácia
      Ing. Gabriela Turyová Pevný disk anotácia
      Ing. Michal Varga Meranie elektrického prúdu a merania elektrického napätia anotácia
      Danka Vargová Zapájanie svetelného obvodu anotácia

       

      Dátum ukončenia: 22. apríl 2013

      Program KV: Programovanie CNC strojov

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ing. Viera Dzvoníková Sústruženie anotácia
      Ing. Otília Heveryová Automatizácia výroby v oblasti strojného obrábania anotácia
      Ján Matej Tvorba CNC programov pre sústruženie anotácia
      Ing. Jaroslav Melikant Program CNC sústruženia hriadeľa anotácia
      Ing. Milan Mráz Využitie CNC strojov a ich programovanie pri výrobe strojových súčiastok anotácia
      Ing. Alena Paulíková CNC obrábacie stroje a ich programovanie anotácia
      Ing. Juraj Pirkovský Tvorba CNC programov pre frézovanie anotácia
      Bc. Štefan Tarbaj Výroba súčiastky na CNC sústruhu anotácia

       

      Dátum ukončenia: 29. apríl 2013

      Program KV: E-learningový vzdelávací systém Moodle

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      RNDr. Valéria Andrašovová Graf funkcie sínus anotácia
      Mgr. Monika Bongová Reálie anglicky hovoriacich krajín - Londýn. Rozdiely v použiťí gramatických časov Past Simple a Present Perfect. anotácia
      Mgr. Ernest Exenberger Exponenciálna funkcia anotácia
      Mgr. Mária Holodňáková Dynamika pohybov anotácia
      Ing. Mária Irchová Základné pojmy v elektrotechnike anotácia
      Ing. Gabriel Staško Usmerňovače anotácia
      Mgr. Janka Stieranková Graf kvadratickej funkcie anotácia
      PaedDr. Eva Szabová Sociálne skupiny, ich podstata a formy anotácia
      Ing. Gabriela Turyová Pevný disk anotácia
      Ing. Michal Varga Meranie elektrického prúdu a merania elektrického napätia anotácia
      Danka Vargová Zapájanie svetelného obvodu anotácia

       

      Dátum ukončenia: 15. máj 2013

      Program KV: E-learningový vzdelávací systém Moodle

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ing. Blažej Biačko Skúšky čerstvého a zatvrdnutého betónu anotácia
      Ing. Viera Dzvoníková Kinematický kľukový mechanizmus anotácia
      Ing. Jozef Garbeľ Kombinačné logické obvody (KLO) anotácia
      Ing. Otília Heveryová Komunikácia prostredníctvom IKT anotácia
      Mgr. Dagmar Horváthová Opakovanie literatúry základnej školy pre prvý ročník SOŠ anotácia
      Ing. Daniela Kravcová MS Excel - vzorce a funkcie anotácia
      Mgr. Eva Lobová Využitie e-learningu v dopravnej geografii anotácia
      Ing. Jaroslav Melikant Priamočiare pneumotory anotácia
      Ing. Alena Paulíková Program pre CNC sústruh anotácia
      PaedDr. Stanislav Šašala Nakupovanie anotácia
      Ing. Jozef Tűdőš Netradičné zdroje energie anotácia
      Ing. Jarmila Vašková Kondenzátor anotácia

       

      Dátum ukončenia: 17. máj 2013

      Program KV: E-learningový vzdelávací systém Moodle

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Mgr. Michal Demčišák Kvadratická funkcia anotácia
      Ján Matej Skrutkové spoje a profil závitov anotácia
      Ing. Štefan Pešta Meranie na elektrických strojoch anotácia
      Ing. Anna Pivarníková Tehlové murivo anotácia
      Ing. Beáta Polláková Využitie e-learningu na hodinách ekonomiky anotácia
      PhDr. Antónia Sabová Vláda Mateja Korvína anotácia
      Ing. Kvetka Sopková Krátkodobý finančný majetok anotácia
      Mgr. Martina Šimonová Využitie e-learningu na hodinách ruského jazyka anotácia
      Ing. Miron Štefanič Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom a bleskom anotácia

       

      Dátum ukončenia: 17. jún 2013

      Program KV: Programovanie PLC automatov

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ivan Burmister Preprava výrobkov dvoma dopravníkmi anotácia
      Ing. Jozef Dobiaš Riadenie semaforov obchádzky cestou pre jedno vozidlo anotácia
      Ing. Jozef Garbeľ Reverzácia elektromotora pomocou tlačidiel anotácia
      Ján Matej Spúšťanie trojfázového asynchrónneho motora pomocou PLC automatu ovládaného tlačítkami z jedného miesta anotácia
      Ing. Štefan Pešta Spúšťanie trojfázového asynchrónneho motora pomocou PLC automatu ovládaného tlačítkami z troch miest anotácia
      Vladimír Pénzeš Inteligentný schodiskový automat s PLC anotácia

       

      Dátum ukončenia: 24. jún 2013

      Program KV: Základy sieťovej infraštruktúry

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ivan Burmister Projekt počítačovej siete anotácia
      Mgr. Michal Demčišák Projekt počítačovej siete anotácia
      Ing. Jozef Garbeľ Riešenie projektu počítačovej siete anotácia
      Ing.Otília Heveryová Projekt počítačovej siete firmy anotácia
      Ing. Daniela Kravcová Návrh počítačovej siete pre stredne veľkú firmu anotácia
      Miloš Markuška Projekt počítačovej siete anotácia
      Ján Matej Návrh počítačovej siete anotácia
      Ing. Štefan Pešta Riešenie projektu počítačovej siete anotácia
      Ing. Gabriela Turyová Návrh počítačovej siete pre firmu anotácia
      Ing. Michal Varga Návrh pripojenia firmy DaMiVa na internet anotácia
      Danka Vargová Návrh počítačovej siete stavebnej firmy DM anotácia
      Ing. Jarmila Vašková Vypracovanie návrhu počítačovej siete anotácia

       

      Dátum ukončenia: 28. jún 2013

      Program KV: Minimum správcu školskej siete

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ing. Blažej Biačko Bezpečnostná politika školy v oblasti IT anotácia
      Ivan Burmister Dokument bezpečnostnej politiky anotácia
      Ing. Jozef Dobiaš Dokument bezpečnsotnej politiky školy anotácia
      Ing. Otília Heveryová Bezpečnostná politika informačného systému školy anotácia
      Ing. Daniela Kravcová Dokument bezpečnostnej politiky strednej školy anotácia
      Miloš Markuška Propijenie PC do siete a jeho konfigurácia anotácia
      Ján Matej Problémy pri komunikácii s okolitou sieťou alebo s internetom anotácia

       

      Dátum ukončenia: 29. jún 2013

      Program KV: Minimum správcu školskej siete

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ing. Jaroslav Melikant Návrh dokumentu bezpečnostnej politiky anotácia
      Michal Oros Diagnostika a odstraňovanie porúch pri komunikácii v sieti a na internete anotácia
      Ing. Štefan Pešta Zíkaldná konfigurácia počítača anotácia
      Ing. Juraj Pirkovský Dokument bezpečnostnej politiky školy anotácia
      Ing. Gabriela Turyová Diagnostika a opravy počítačovej siete anotácia
      Danka Vargová Bezpečnostná politika školy anotácia
      Ing. Jarmila Vašková Návrh dokumentu bezpečnostnej politiky anotácia

       

      Dátum ukončenia: 24. október 2013

      Program KV: Minimum správcu školskej siete

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ing. Peter Tokoš Odstránenie problému pri odosielaní elektronickej pošty pomocou poštového klienta MS Outlook anotácia
      Mgr. Lukáš Zmuda Postup diagnostikovania chyby pri spustení webového prehliadača anotácia
      Mgr. Slávka Kocúreková Nastavenie PC a jeho pripojenie do siete anotácia
      RNDr. Róbert Pirč Pripojenie pc na sieť Internet. Konfigurácia poštového klienta. anotácia
      Vladimír Pénzeš Pripojenie PC do LAN siete a konfigurácia anotácia

       

      Dátum ukončenia: 29. október 2013

      Program KV: Minimum správcu školskej siete

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ing. Martina Šántová Diagnostika chyby a odstránenie problému pri spustení www prehliadača anotácia

       

      Dátum ukončenia: 13. január 2017

      Program KV: E-learningový vzdelávací systém Moodle

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ing. Andrea Brocková Výučba predmetu Grafický dizajn digitálnych médií v systéme Moodle anotácia
      Ing. Antónia Danková Výučba predmetu Softvérové aplikácie v systéme Moodle anotácia
      Ing. Iveta Dolinská Výučba predmetu Automatizácia v systéme Moodle anotácia
      Mgr. Alica Duláková Výučba predmetu Nemecký jazyk v elektronickom systéme Moodle anotácia
      Mgr. Aleš Chovanec Výučba predmetu Sieťové technológie v systéme Moodle anotácia
      Bc. Peter Kačala Výučba predmetu Odborný výcvik v systéme Moodle anotacia
      Mgr. Diana Kačalová Výučba predmetu Anglický jazyk v elektronickom systéme Moodle anotácia
      Mgr. Lenka Kurianová Výučba predmetu Nemecký jazyk v systéme Moodle anotácia
      Ing. Veronika Mereiderová Výučba predmetu Ekonomika v systéme Moodle anotácia
      RNDr. Janka Oravcová, PhD. Využitie systému Moodle vo výučbe predmetu Sieťové technológie anotácia
      Ing. Marián Petrík Delenie sietí IPV4 anotácia
      Ing. Ľudovít Repko Výučba predmetu Serverové technológie v systéme Moodle anotácia
      Ing. Janka Sabová Výučba predmetu Materiály v elektronickom systéme Moodle anotácia
      Ing. Martina Šántová Výučba predmetu Sieťové technológie v systéme Moodle anotácia
      Ing. Elena Tibenská Výučba predmetu Staviteľstvo v systéme Moodle anotácia
      Ing. Peter Tokoš Výučba predmetu Spracovanie sekvencií v elektronickom systéme Moodle anotácia
      Mgr. Lukáš Zmuda Výučba predmetu Programovanie v systéme Moodle anotácia
      Bc. Katarína Zmudová Výučba predmetu ODborný výcvik v systéme Moodle anotácia

       

      Dátum ukončenia: 14. júl 2017

      Program KV: E-learningový vzdelávací systém Moodle

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      PhDr. Amália Havrilová Využívanie e-learningu v predmet SLovenský jazyk anotácia
      Ing. Soňa Krempaská Využívanie e-learningu v predmete Odborná prax anotácia
      Ing. Štefan Krištín Využívanie e-learningu v predmete Elektrotechnická spôsobilosť anotácia
      Ing. Zoltán Tóth Využívanie e-learningu v predmete Elektrotechnické meranie anotácia

       

      Dátum ukončenia: 21. júl 2017

      Program KV: Interaktívne vzdelávacie technológie

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      PhDr. Amália Havrilová Efektívna komunikácia anotácia
      Ing. Soňa Krempaská Dióda anotácia
      Ing. Štefan Krištín Prúdový chránič anotácia

       

      Dátum ukončenia: 28. júl 2017

      Program KV: Minimum správcu školskej siete

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      PhDr. Amália Havrilová Bezpečnostná politika informačného systému školy anotácia
      Ing. Soňa Krempaská Dokument bezpečnostnej politiky anotácia
      Ing. Zoltán Tóth Dokument bezpečnostnej politiky stredbnej školy anotácia

       

      Dátum ukončenia: 14. október 2017

      Program KV: E-learningový vzdelávací systém Moodle

      Meno absolventa

      Názov záverečnej prezentácie

      Anotácia

      Ing. Peter Berta Vypracovanie e-learningových materiálov v predmete Prax anotácia
      Ing. Adriana Čekanová Formátovanie textu v jazyku HTML anotácia
      Ing. Ľudmila Ďuratná Vypracovanie e-lerningových materiálov v predmete Technológie internetu – cvičenia anotácia
      Ing. Jozef Gmiter Využívanie e-learningu v predmete Mikroprocesory a vstavané systémy anotácia
      Ing. Peter Horváth Využívanie e-learningu v predmete Elektronika anotácia
      Mgr. Mária Hrivňáková Štatistika v stredoškolskej matematike formou e-learningu anotácia
      Ing. Peter Keusch Využívanie e-learningu v predmete Prax - Automatizácia 3 anotácia
      Ing. Anna Knutelská Označovanie v elektrotechnike anotácia
      Ing. Ingrid Kolembusová Využívanie e-learningu v predmete Elektrotechnika anotácia
      Ing. Bernarda Kovalčinová Program Inkscape - Ručné kreslenie anotácia
      Mgr. Zdenka Liščinská Aritmetická postupnosť v stredoškolskej matematike formou e-learningu anotácia
      Ing. Iveta Mentová Vodné elektrárne anotácia
      Ing. Eva Mešterová Využívanie e-learningu v predmete Elektroenergetika anotácia
      Ing. Izabela Molitorisová Využívanie e-learningu v predmete Spracovanie informácií anotácia
      Ing. Pavol Nemsila Využívanie e-learningu v predmete Robotika anotácia
      Ing. Eduard Pallai Využívanie e-learningu v predmete Elektrotechnika - cvičenia anotácia
      Ing. Peter Psota Satelitné systémy a ich rozdelenie anotácia
      Ing. Rastislav Rostáš Využívanie e-learningu v predmete Elektrotechnická spôsobilosť anotácia
      Ing. Dušan Stano E-learningový materiál pre predmet Elektrotechnika anotácia
      Mgr. Viera Vargová Stabilita tuhého telesa anotácia