• Centrum odborného vzdelávanie a prípravy

     • Kontinuálne vzdelávanie

     •  

      V rámci COVaP ponúkame vzdelávacie kurzy v rámci kontinuálneho vzdelávania v zmysle zákona č. 317//2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. Do programu kontinuálneho vzdelávania je nutné sa prihlásiť vyplnením a zaslaním (poštou) prihlášky:

       

      Názov
      kurzu

      Témy

      Počet

      hodín

      Spôsob
      ukočenia
      vzdelávania

      Doklad
      o ukončení
      vzdelávania

      Počet
      kreditov

      Poplatok

      Cieľová
      skupina

      Základy
      sieťovej
      infraštruktúry

      1. Úvod do počítačových sietí
      2. Vrstvy sieťového modelu
      3. Smerovanie a podsiete
      4. Diagnostika počítačových sietí

      30

      Záverečné
      skúšky

      Osvedčenie
      o absolvovaní
      vzdelávania

      9

      60,- €

      učiteľ 2. st. ZŠ
      učiteľ SŠ

      Interaktívne
      vzdelávacie
      technológie

      1. Úvod do interaktívnych technológií
      2. Moderná učebňa a moderný učiteľ
      3. Interaktívna tabuľa
      4. Spracovanie obrazu
      5. Spracovanie zvuku
      6. Spracovanie videa
      7. Elektronické hlasovanie
      8. Elektronické testovanie

      25

      Záverečné
      skúšky

      Osvedčenie
      o absolvovaní
      vzdelávania

      8

      35,- €

      učiteľ 1. st. ZŠ
      učiteľ 2. st. ZŠ
      učiteľ SŠ
      MOV

      E-learningový
      vzdelávací
      systém Moodle

      1. Úvod do e-learningu
      2. Prostredie systému Moodle
      3. Práca na úrovni študenta
      4. Práca na úrovni učiteľa
      5. Práca na úrovni tvorcu kurzov
      6. Práca na úrovni administrátora

      40

      Záverečné
      skúšky

      Osvedčenie
      o absolvovaní
      vzdelávania

      11

      60,- €

      učiteľ 2. st- ZŠ
      učiteľ SŠ
      MOV

      Minimum
      správcu
      školskej
      siete

      1. Technické prostriedky
      2. Programové prostriedky
      3. Počítačové siete a sieťová komunikácia
      4. Bezpečnosť a legálne aspekty využívania počítačov

      35

      Záverečné
       skúšky

      Osvedčenie
      o absolvovaní
      vzdelávania

      10

      45,- €

      učiteľ 2. st. ZŠ
      učiteľ SŠ
      MOV

      Programovanie
      robotov

      1. Technický popis robotizovanej linky
      2. Programovací jazyk MELFA BASIC IV
      3. Manuálne programovanie robota
      4. Automatické programovanie robota

      60

      Záverečné
      skúšky

      Osvedčenie
      o absolvovaní
      vzdelávania

      15

      140,- €

      učiteľ SŠ

      Programovanie
      PLC automatov

      1. Úvod do PLC
      2. Opis systému PLC S7-200
      3. Opis senzorov a spôsoby pripojenia
      4. Súbor ištrukcií PLC S7-200
      5. Aplikácie styku s okolím
      6. Aplikácie styku s počítačovou sieťou
      7. Využitie PLC v praxi

      56

      Záverečné
      skúšky

      Osvedčenie
      o absolvovaní
      vzdelávania

      14

      100,- €

      učiteľ SŠ

      Programovanie
      CNC strojov

      1. Princíp práce CNC stroja
      2. Konštrukcia CNC stroja
      3. Organizácia a ekonomika prevádzky
      4. Programovanie CNC sústruhu
      5. Programovanie CNC frézy

      30

      Záverečné
      skúšky

      Osvedčenie
      o absolvovaní
      vzdelávania

      9

      140,- €

      učiteľ SŠ